О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» icon

О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано»
НазваО. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано»
Сторінка2/7
Дата30.01.2013
Розмір1.03 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
Тема 1. Ведення хворого з артеріальною гіпертензією.

Диференційний діагноз артеріальних гіпертензій: ессенціальної та вторинних (ниркового, ендокринного, геодинамічного, центрального генезу тощо). Стратифікація ризику серцево-судинних ускладнень та визначення прогнозу. Складання плану обстеження. Тактика ведення хворого в залежності від групи ризику. Принципи немедикаментозного та медикаментозного лікування артеріальної гіпертензії. Препарати першої та другої лінії лікування. Сучасні рекомендації по вибору антигіпертензивних препаратів. Існуючі стандарти лікування. Монотерапія та комбінована терапія. Побічні ефекти гіпотензивних засобів. Гіпертензивні кризи, особливості лікувальної тактики. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Тема 2. Ведення хворого з артеріальною гіпотензією та непритомністю.

Диференціальний діагноз артеріальних гіпотензій: вазодепресорна непритомність, поступальна ортостатична гіпотонія, ятрогенна гіпотонія, непритомність при серцевих, ендокринних та нервових захворюваннях, метаболічних порушеннях, істеричному неврозі. Складання плану обстеження та тактика ведення хворого. Лабораторні та інструментальні методи дообстеження. Вазопресорні засоби.

^ Тема 3. Ведення хворого з кардіалгією.

Диференціальний діагноз стенокардії та кардіалгій при захворюваннях серця, дихальної, травневої, кістково-м'язевої системи тощо. Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження. Тактика ведення хворих в залежності від генезу кардіалгії.

^ Тема 4. Ведення хворого з порушенням серцевого ритму.

Диференціальний діагноз передсердної та шлуночкової екстрасистолії, миготливої аритмії, синдромів слабкості синусового вузла та Вольфа-Паркінсона-Уайта. Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (ЕКГ, добовий холтерівський моніторинг, Ехо-КГ, електрофізіологічнеобстеження). Тактика ведення хворих. Основні класи антиаритмічних засобів, показання до їх застосування, побічні дії. Існуючі стандарти лікування. Електроімпульсна терапія. Хірургічні методи лікування аритмій. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Ведення хворого з порушенням провідності серця.

Порушення передсердно-шлуночкової провідності, AV-блокади різного ступеня (Мобіц 1 та 2). Синдром Фредеріка. ЕКГ-діагностика блокад ніжок пучка Гіса. Тактика ведення хворих, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження. Медикаментозне лікування та кардіостимуляція. Штучні водії ритму. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Тема 5. Ведення хворого зі стабільною стенокардією.

Типова та атипова стенокардія, діагностичні критерії. Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (ЕКГ з фізичним навантаженням, добовий холтерівський моніторинг, стрес-Ехо-КГ, коронарографія). Тактика ведення хворих в залежності від функціонального класу. Існуючі стандарти лікування. Ендоваскулярні та хірургічні методи лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Ведення хворого з безбольовою ішемією міокарда.

Ризик раптової коронарної смерті. Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (ЕКГ з фізичним навантаженням, добовий холтерівський моніторинг, стрес-Ехо-КГ, коронарографія). Тактика ведення хворих. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Тема 6. Ведення хворого із задишкою.

Диференціальний діагноз задишки та ядухи. Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (стандартна ЕКГ та ЕКГ з фізичним навантаженням, Ехо-КГ, добовий холтерівський моніторинг, рентгеноскопія легень та серця, функціональні дихальні проби). Тактика ведення хворих в залежності від генезу задишки. Немедикаментозне, медикаментозне та хірургічне лікування Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Ведення хворого з акроціанозом.

Диференціальний діагноз ціанозу при захворюваннях серця та легень. Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (рентгеноскопія легень та серця, ЕКГ, Ехо-КГ, коронарографія, функціональні дихальні проби). Тактика ведення хворих. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Тема 7. Ведення хворого з кардіомегалією.

Диференціальний діагноз кардіомегалії при вадах серця, міокардитах, кардіоміопатіях. ІХС. Складання плану обстеження, додаткові інструментальні методи обстеження (рентгеноскопія легень та серця, ЕКГ, Ехо-КГ, коронарографія). Тактика ведення хворих. Немедикаментозне, медикаментозне та хірургічне лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Тема 8. Ведення хворого з серцевою недостатністю.

Правошлуночкова, лівошлуночкова та бівентрикулярна серцева недостатність. Диференціальний діагноз в залежності від ведучої причини. Складання плану обстеження, додаткові інструментальні методи обстеження (рентгеноскопія легень та серця, ЕКГ, Ехо-КГ, коронарографія).

Тактика ведення хворих в залежності від генезу, функціонального класу та стадії серцевої недостатності. Немедикаментозне, медикаментозне та хірургічне лікування. Існуючі стандарти лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Тема 9. Ведення хворого з серцевими шумами.

Диференціальний діагноз функціональних та органічних, систолічних та діастолічних шумів. Складання плану обстеження, додаткові інструментальні методи обстеження (рентгеноскопія легень та серця, ЕКГ, Ехо-КГ, коронарографія). Тактика ведення хворих в залежності від причини серцевого шуму, вираженості кардіомегалії, наявності серцевої недостатності та інших ускладнень. Немедикаментозне, медикаментозне та хірургічне лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістового модуля 1. «Ведення хворих в кардіологічній клініці»

№ з/п

Тема^ Кількість годин

1.

Ведення хворого з артеріальною гіпертензією.

Ведення хворого з артеріальною гіпертензією.

6

2.

Ведення хворого з артеріальною гіпотензією та непритомністю.6

3.

Ведення хворого з кардіалгією.
6

4.

Ведення хворого з порушенням серцевого ритму.

Ведення хворого з порушенням провідності серця.6

5.

Ведення хворого зі стабільною стенокардією.

Ведення хворого з безбольовою ішемією міокарда.6

6.

Ведення хворого з задишкою.

Ведення хворого з акроціанозом. .


6

7.

Ведення хворого з кардіомегалією.6

8.

Ведення хворого з серцевою недостатністю.

6

9.

Ведення хворого з серцевими шумами.

6
РАЗОМ

54^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)

Змістового модуля 1. «Ведення хворих в кардіологічній клініці»

з/п

Тема

^ Кількість годин

1.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

24

2.

Курація хворих з написанням історії хвороби.

6

3.

Індивідуальна робота:

• Доповідь реферату на практичному занятті.

• Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр.

• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті.

• Написання тез, статей.

4
РАЗОМ

34

Змістовий модуль 2. «Ведення хворих в ревматологічній клініці» (30 годин/1 кредит)

Конкретні цілі

Студенти повинні:

 • Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із основними ревматологічними синдромами.

 • Обґрунтовувати застосування основних інвазивних та неінвазивних діагностичних методів, що застосовуються в ревматології, визначати показання та протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення.

 • Виявляти різні варіанти перебігу та ускладнення ревматологічних захворювань.

 • Складати план обстеження хворих з ревматологічними захворюваннями.

 • Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз при основних ревматологічних синдромах на підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження.

 • Призначати лікування, визначати прогноз, проводити первинну та вторинну профілактику при ревматологічних захворюваннях.

 • Вміти трактувати лабораторні показники при ревматологічних захворюваннях (ревмопроби, аутоімунні маркери тощо).

 • Вміти трактувати дані ехокардіографічного дослідження та променевого обстеження суглобів та хребта.

 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципи фахової субординації.

^ Тема 10. Ведення хворого з болем у кінцівках та спині.

Диференціальний діагноз болі у кінцівках та спині. Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (ревмопроби, рентгенографія, КТ, ЯМР-томографія, артроскопія). Тактика ведення хворих. Існуючі стандарти лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Тема 11. Ведення хворого з артралгіями/міалгіями.

Диференціальний діагноз артралгій та міалгій Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (ревмопроби, аутоімунні маркери, біопсія, рентгенографія, Ехо-КГ). Тактика ведення хворих в залежності від основної причини. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Тема 12. Ведення хворого з суглобовим синдромом.

Диференціальний діагноз при суглобовому синдромі. Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (ревмопроби, аутоімунні маркери, рентгенографія, артроскопія, Ехо-КГ, ЯМР). Тактика ведення хворих в залежності від основної причини. Існуючі стандарти лікування. Ефективність та недоліки НПЗП. Показання та протипоказання для застосування стероїдів. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Ведення хворого з артрозом.

Диференціальний діагноз артриту та артрозу. Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (ревмопроби, аутоімунні маркери, рентгенографія, артроскопія, ЯМР). Тактика ведення хворих. Існуючі стандарти лікування. Побічні ефекти НПЗП та стероїдів. Внутрішньосуглобове застосування ліків. Хірургічні методи лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Тема 13. Ведення хворого з геморагічним синдромом.

Диференціальний діагноз при геморагічному синдромі. Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (загальні аналізи, ревмопроби, аутоімунні маркери, коагулограма, посів крові). Тактика ведення хворих в залежності від основної причини. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.


тематичний план практичних занять

Змістового модуля 2. «Ведення хворих в ревматологічній клініці»

з/п

Тема

Кількість годин

10.

Ведення хворого з болем у кінцівках та спині.

6

11.

Ведення хворого з артралгіями/міалгіями.

6

12.

Ведення хворого з суглобовим синдромом.

Ведення хворого з артрозом.

6

13.

Ведення хворого з геморагічним синдромом.

6
РАЗОМ

24


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)

Змістового модуля 2. «Ведення хворих в ревматологічній клініці»

з/п

Тема

^ Кількість годин

1.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

4

2.

Курація хворих з написанням історії хвороби.

1

3.

Індивідуальна робота:

• Доповідь реферату на практичному занятті.

• Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр.

• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті.

• Написання тез, статей.

1
РАЗОМ

6


Змістовий модуль 3. «Ведення хворих в гастроентерологічній клініці»

(59 годин/2 кредити)

Конкретні цілі

Студенти повинні:

 • Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів з основними гастроентерологічними синдромами.

 • Складати план обстеження хворих із основними гастроентерологічними синдромами.

 • Обґрунтовувати застосування інвазивних та неінвазивних діагностичних методів, що застосовуються в гастроентерології, визначати показання та протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення.

 • Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз при основних гастроентерологічних синдромах на підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження.

 • Виявляти основні варіанти перебігу та ускладнення захворювань травного каналу, гепатобіліарної системи та підшлункової залози.

 • Призначати лікування, визначати прогноз, проводити первинну та вторинну профілактику при захворюваннях травного каналу, гепатобіліарної системи та підшлункової залози.

 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації.

^ Тема 14. Ведення хворого з шлунковою диспепсією.

Визначення, органічна та функціональна диспепсія, основні причини та диференціальний діагноз. Симптоми червоних прапорців. Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (верхня ендоскопія, УЗД, загальні та біохімічні аналізи). Спеціальні методи обстеження (дихальні тести, рН-метрія, відео капсульна ендоскопія, рентгенологічні методи). Тактика ведення хворих в залежності від основної причини. Існуючі стандарти лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Тема 15. Ведення хворого з дисфагією.

Диференціальний діагноз при дисфагії. Симптоми червоних прапорців. Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (рентгенографія, верхня ендоскопія, біопсія, УЗД, загальні та біохімічні аналізи). Тактика ведення хворих в залежності від причини. Консервативне та хірургічне лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Ведення хворого з печією.

Роль гастроезофагального рефлюксу у розвитку езофагіту та стравоходу Барретта. Класифікація. Ерозивна та неерозивна ГЕРХ. Диференціальний діагноз езофагітів. Складання плану обстеження, ІПП-тест, додаткові інструментальні методи обстеження (рентгенографія, верхня ендоскопія, біопсія, УЗД, загальні та біохімічні аналізи). Тактика ведення хворих в залежності від наявності езофагіту. Існуючі стандарти лікування. Тривале консервативне, хірургічне та ендоскопічне лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Тема 16. Ведення хворого з абдомінальним болем.

Диференціальний діагноз при хронічному абдомінальному болі. Складання плану обстеження, додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження (рентгенографія ШКТ, верхня та нижня ендоскопія, УЗД, загальні та біохімічні аналізи). Тактика ведення хворих в залежності від причини. Консервативне та хірургічне лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

методів обстеження (пасаж по тонкій кишці, іригоскопія, колоноскопія, відеокапсульна ендоскопія, дихальні тести, аналізи калу, фекальна еластаза). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Існуючі стандарти лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» iconО. О. Богомольця від 3 вересня 2010 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені О. О. Богомольця «Затверджую»
Програма обговорена і затверджена на цикловій методичній комісії з терапевтичних дисциплін
О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» iconО. О. Богомольця Ректор нму імені О. О. Богомольця академ ік н амн україни професор В. Ф. Москаленко " " 20 11 року програма
Програма передбачає, також, встановити рівень обізнаності з питань, пов’язаних з основними положеннями і напрямками майбутнього фаху...
О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» iconУчасникам відкритих торгів
О. О. Богомольця повідомляє Вас про внесення змін до документації конкурсних торгів по торгах на закупівлю «Послуги з проведення...
О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» iconО. О. Богомольця, д м. н., професора Нетяженка. В. З. д м. н., професор кафедри Щуліпенко І. М
Програма складена під керівництвом завідувача кафедри пропедевтики медицини внутрішніх хвороб нму імені О. О. Богомольця, д м н.,...
О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» iconМіністерство охорони здоров’я україни національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця відбудеться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому...
О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» iconЗасідання вченої ради національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Присутні: 73 із 85 членів Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (склад Вченої ради затверджено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи