О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» icon

О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано»
НазваО. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано»
Сторінка3/7
Дата30.01.2013
Розмір1.03 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
Тема 17. Ведення хворого з хронічним діарейним синдромом.

Диференціальний діагноз діарейного синдрома. Секреторна, ексудативна, дисмоторна та функціональна діарея. Роль непереносимості компонентів їжі, ензимопатій і імунних факторів. Синдроми мальабсорбції та мальдигестії. Складання плану обстеження, роль рентгенологічних, інструментальних та функціональних методів обстеження (пасаж по тонкій кишці, іригоскопія, колоноскопія, відиокапсульна ендоскопія, дихальні тести, аналізи калу, фекальна еластаза). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Існуючі стандарти лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Ведення хворого з закрепами.

Закрепи при захворюваннях кишківника, кишечній обструкції, анорекгальних захворюваннях, ендокринних та метаболічних розладах, нейрогенних та психогенних розладах, порушеннях харчування, ситуаційні та медикаментозні закрепи. Складання плану обстеження, роль рентгенологічних, інструментальних та функціональних методів обстеження (іригоскопія, колоноскопія, дихальні тести, аналізи калу). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Існуючі стандарти лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Тема 18. Ведення хворого з жовтяницею.

Диференціальний діагноз під печінкової, печінкової та над печінкової жовтяниці. Складання плану обстеження, роль інструментальних та лабораторних методів обстеження (УЗД, ендосонографія, КТ, печінкові проби, вірусні маркери). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Існуючі стандарти лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Тема 19. Ведення хворого з асцитом.

Диференціальний діагноз асциту при захворюваннях черевної порожнини, злоякісних пухлинах, серцевій та нирковій недостатності. Складання плану обстеження, роль інструментальних та лабораторних методів обстеження (УЗД, доплерографія, КТ, печінкові проби, вірусні маркери). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Існуючі стандарти лікування. Принципи призначення діуретиків. Показання до лапароцентезу, хірургічного лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Ведення хворого з портальною гіпертензією.

Диференціальний діагноз станів, що приводять до розвитку портальної гіпертензії. Складання плану обстеження, роль інструментальних та лабораторних методів обстеження (ендоскопія, УЗД, доплерографія, КТ, біопсія печінки, печінкові проби, вірусні маркери). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Існуючі стандарти лікування. Показання до ендоскопічного та хірургічного лікування (шунтуючі операції, трансплантація печінки). Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.


^ Тема 20. Ведення хворого з гепатомегалією та гепато-лієнальним синдромом.

Диференціальний діагноз гепато-лієнального синдрому при захворюваннях печінки, судинах печінки, крові. Складання плану обстеження, роль інструментальних та лабораторних методів обстеження (УЗД, доплерографія, КТ, біопсія печінки, печінкові проби, вірусні маркери). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Гепатопротектори та противірусна терапія. Існуючі стандарти лікування. Показання до хірургічного лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Ведення хворого з печінковою енцефалопатією.

Диференціальний діагноз станів, що приводять до розвитку печінкової енцефалопатії. Стадії печінкової енцефалопатії. Складання плану обстеження, роль інструментальних та лабораторних методів обстеження (ендоскопія, УЗД, печінкові проби, вірусні маркери). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Існуючі стандарти лікування. Еферентні методи лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістового модуля 3. «Ведення хворих в гастроентерологічній клініці»

з/п

Тема

^ Кількість годин

14.

Ведення хворого з шлунковою диспепсією.

6

15.

Ведення хворого з дисфагією.

Ведення хворого з печією.

6

16.

Ведення хворого з абдомінальним болем.

6

17.

Ведення хворого з хронічним діарейним синдромом.

Ведення хворого з закрепами.

6

18.

Ведення хворого з жовтяницею.

6

19.

Ведення хворого з асцитом.

Ведення хворого з портальною гіпертензією.

6

20.

Ведення хворого з гепатомегалією та гепато-лієнальним синдромом.

Ведення хворого з печінковою енцефалопатією.

6
РАЗОМ

42


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)

Змістового модуля 3. «Ведення хворих в гастроентерологічній клініці»

з/п

Тема

^ Кількість годин

1.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

12

2.

Курація хворих з написанням історії хвороби.

4

3.

Індивідуальна робота:

• Доповідь реферату на практичному занятті.

• Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр.

• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті.

• Написання тез, статей.

1
РАЗОМ

17

Змістовий модуль 4. «Ведення хворих в пульмонологічній клініці» (59 годин/2 кредити).

Конкретні цілі

Студенти повинні:

 • Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів з основними пульмонологічними синдромами.

 • Складати план обстеження хворих з основними пульмонологічними синдромами.

 • Обґрунтовувати застосування основних інвазивних та неінвазивних діагностичних методів, що застосовуються в пульмонології, визначати показання та протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення.

 • На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження проводити диференціальний діагноз при основних пульмонологічних синдромах, обґрунтовувати та формулювати діагноз при основних захворюваннях органів дихання.

 • Призначати лікування, визначати прогноз та проводити первинну та вторинну профілактику при основних захворюваннях органів дихання.

 • Діагностувати та надавати допомогу при дихальній недостатності.

 • Обґрунтовувати необхідність виконання плевральної пункції.

 • Виконувати пікфлоуметрію.

 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципи фахової субординації.

Тема 21. Ведення хворого з бронхообструктивним синдромом.

Диференціальний діагноз станів, що супроводжуються бронхообстуктивним синдромом: бронхіальної астми та ХОЗЛ. Складання плану обстеження, роль інструментальних та лабораторних методів обстеження (пікфлоуметрія, спірографія, рентгенографія, бронхографія, КТ, бронхоскопія). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Показання до переводу хворого у відділення інтенсивної терапії. Медикаментозне та немедикаментозне лікування. Існуючі стандарти лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Тема 22. Ведення хворого з хронічним кашлем.

Основні причини хронічного кашлю, диференціальний діагноз кашлю при легеневих, серцевих, гастро­ентерологічних, ЛОР-захворюваннях. Складання плану обстеження, роль інструментальних та лабораторних методів обстеження (пікфлоуметрія, спірографія, рентгенографія, бронхографія, КТ, бронхоскопія, ЕКГ, ЕГДС). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Медикаментозне та немедикамєнтозне лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Ведення хворого з кровохарканням.

Диференціальний діагноз станів, що супроводжуються наявністю кровохаркання (бронхоектази, пухлини, туберкульоз, пневмонія, мітральний стеноз, інфаркт легені тощо). Існуючі алгоритми діагностики. Складання плану обстеження, роль рентгенологічних, інструментальних та лабораторних методів обстеження (рентгенографія, бронхографія, КТ, бронхоскопія, УЗД, ЕхоКГ, коагулограма, загальні та біохімічні аналізи). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Показання до консультацій іншими спеціалістами (фтизіатр, онколог, хірург тощо). Медикаментозне та немедикаментозне лікування.

^ Ведення хворого з абсцесом легень.

Основні причини абсцесу легені. Диференціальний діагноз абсцесу, гангрени легені, бронхоектазів, туберкульозу, пухлини, емпієми плеври. Складання плану обстеження, роль рентгенологічних, інструментальних та лабораторних методів обстеження (рентгенографія, КТ, бронхоскопія, посіви мокроти). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Медикаментозне та немедикаментозне лікування. Показання до хірургічного лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Тема23. Ведення хворого з лихоманкою невизначеного генезу.

Диференціальний діагноз станів, що супроводжуються наявністю тривалої лихоманки. Існуючі алгоритми діагностики. Складання плану обстеження, роль рентгенологічних, інструментальних та лабораторних методів обстеження (рентгенографія, бронхографія, КТ, бронхоскопія, УЗД загальні та біохімічні аналізи, посіви крові, сечі, жовчі, мокроти). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Показання до консультацій іншими спеціалістами (фтизіатр, онколог, ревматолог, інфекціоніст, септолог). Медикаментозне та немедикаментозне лікування.

^ Тема 24. Ведення хворого з негоспітальною і госпітальною пневмоніями.

Диференціальний діагноз бактеріальних, вірусних, алергічних пневмоній, диференціальний діагноз пневмоній з туберкульозом, пухлинами легень, інфарктом легені тощо. Існуючі алгоритми діагностики пневмонії. Складання плану обстеження, роль рентгенологічних, інструментальних та лабораторних методів обстеження (рентгенографія, бронхографія, КТ, бронхоскопія, загальні та біохімічні аналізи, посіви мокроти). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Показання до консультацій іншими спеціалістами (фтизіатр, онколог тощо). Медикаментозне та немедикаментозне лікування. Існуючі стандарти лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

Визначення, диференціальний діагноз пневмоній різної етіології та генезу. Існуючі алгоритми діагностики пневмонії. Складання плану обстеження, роль рентгенологічних, інструментальних та лабораторних методів обстеження (рентгенографія, бронхографія, КТ, бронхоскопія, загальні та біохімічні аналізи, посіви мокроти). Тактика ведення хворих в залежності від резистентності мікрофлори, диференційована терапія. Антибіотики першої та другої лінії. Медикаментозне та немедикаментозне лікування. Існуючі стандарти лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Ведення хворого з інфільтративним затемненням в легенях.

Диференціальний діагноз станів, що супроводжуються наявністю легеневого інфільтрату. Складання плану обстеження, роль рентгенологічних, інструментальних та лабораторних методів обстеження (рентгенографія, бронхографія, КТ, бронхоскопія, біопсія, посіви мокротиння). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Показання до консультацій іншими спеціалістами (фтизіатр, онколог тощо). Медикаментозне та немедикаментозне лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Тема 25. Ведення хворого з плевральним випотом.

Диференціальний діагноз станів, що супроводжуються наявністю плеврального випоту (туберкульоз, пухлини бронхів, тромбоемболія гілок легеневої артерії, серцева недостатність, гострий панкреатит, цироз печінки, травми, дифузні захворювання сполученої тканини тощо). Існуючі алгоритми діагностики. Складання плану обстеження, роль рентгенологічних, інструментальних та лабораторних методів обстеження (рентгенографія, бронхографія, КТ, бронхоскопія, УЗД, ЕхоКГ, ревмопроби, загальні та біохімічні аналізи). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Відносні та абсолютні показання до плевральної пункції. Медикаментозне та немедикаментозне лікування.

^ Тема 26. Ведення хворого із задухою та асфіксією.

Диференціальний діагноз станів, що супроводжуються наявністю задухи та асфіксією (бронхіальна астма, обструктивний бронхіт, пухлини бронхів, інородці тіла, тромбоемболія гілок легеневої артерії, гіпертонічний криз, інфаркт міокарда, гострі аритмії, вузликовий периартеріїт тощо). Існуючі алгоритми діагностики. Складання плану обстеження, роль рентгенологічних, інструментальних та лабораторних методів обстеження (рентгенографія, бронхографія, КТ, бронхоскопія, УЗД , ЕхоКГ, коагулограма, ревмопроби, загальні та біохімічні аналізи). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Медикаментозне та немедикаментозне лікування.

^ Ведення хворого з легеневою недостатністю.

Основні причини виникнення дихальної недостатності. Діагностика та диференціальна діагностика, роль дослідження функції зовнішнього дихання. Складання плану обстеження, роль рентгенологічних, інструментальних та лабораторних методів обстеження. Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Існуючі стандарти лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістового модуля 4. «Ведення хворих в пульмонологічній клініці»

з/п

Тема

Кількість годин

21.

Ведення хворого з бронхообструктивним синдромом.

6

22.

Ведення хворого з хронічним кашлем.

Ведення хворого з кровохарканням.

Ведення хворого з абсцесом легень.

6

23.

Ведення хворого з лихоманкою невизначеного генезу.


6

24.

Ведення хворого з негоспітальною і госпітальною пневмоніями.

Ведення хворого з інфільтративним затемненням в легенях.


6

25.

Ведення хворого з плевральним випотом.

6

26.

Ведення хворого із задухою та асфіксією.

Ведення хворого з легневою недостатністю.

6
РАЗОМ

36


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)

Змістового модуля 4. «Ведення хворих в пульмонологічній клініці»

з/п

Тема

^ Кількість годин

1.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

18

2.

Курація хворих з написанням історії хвороби.

3

3.

Індивідуальна робота:

• Доповідь реферату на практичному занятті.

• Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр.

• Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті.

• Написання тез, статей.

2
РАЗОМ

23Змістовий модуль 5. «Ведення хворих в ендокринологічній клініці» (30 годин/1 кредит).


Змістовий модуль 6. «Ведення хворих в нефрологічній клініці» (29 годин/1 кредит).

Конкретні цілі

Студенти повинні:


 • Проводити опитування та фокусоване фізикальне обстеження пацієнтів з основними нефрологічними синдромами.

 • Знати основні інвазивні та неінвазивні діагностичні методи, що застосовуються в нефрології, показання та протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення.

 • Виявляти основні та атипові варіанти перебігу та ускладнення захворювань сечовивідної системи.

 • Складати план обстеження хворих з основними нефрологічними синдромами.

 • На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз при захворюваннях сечовивідної системи.

 • Призначати лікування, визначати прогноз, проводити первинну та вторинну профілактику при захворюваннях сечостатевої системи.

 • Діагностувати та надавати допомогу при нирковій недостатності.

 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципи фахової субординації.

Тема 27. Ведення хворого з сечовим синдромом.

Визначення та характеристика складових сечового синдрому. Диференціальний діагноз при гематурії, лейкоцитурії, протеїнурії. Складання плану обстеження, роль рентгенологічних, інструментальних та лабораторних методів обстеження (УЗД пієлографія, рентгенографія, КТ, сцинтіграфія, загальні та біохімічні аналізи, аналізи сечі за Зимницьким, Нечипоренко). Тактика ведення хворих в залежності від причини, диференційована терапія. Медикаментозне та немедикаментозне лікування. Існуючі стандарти лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

^ Ведення хворого з ренальною артеріальною гіпертензією.

Класифікація, критерії діагностики та диференціальної діагностики вторинних артеріальних гіпертензій ренального генезу (при ренопаренхіматозних та реноваскулярних захворюваннях). Складання плану обстеження, роль інструментальних та лабораторних методів обстеження. Тактика ведення хворих, медикаментозне та немедикаментозне лікування. Існуючі стандарти лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» iconО. О. Богомольця від 3 вересня 2010 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені О. О. Богомольця «Затверджую»
Програма обговорена і затверджена на цикловій методичній комісії з терапевтичних дисциплін
О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» iconО. О. Богомольця Ректор нму імені О. О. Богомольця академ ік н амн україни професор В. Ф. Москаленко " " 20 11 року програма
Програма передбачає, також, встановити рівень обізнаності з питань, пов’язаних з основними положеннями і напрямками майбутнього фаху...
О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» iconУчасникам відкритих торгів
О. О. Богомольця повідомляє Вас про внесення змін до документації конкурсних торгів по торгах на закупівлю «Послуги з проведення...
О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» iconО. О. Богомольця, д м. н., професора Нетяженка. В. З. д м. н., професор кафедри Щуліпенко І. М
Програма складена під керівництвом завідувача кафедри пропедевтики медицини внутрішніх хвороб нму імені О. О. Богомольця, д м н.,...
О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» iconМіністерство охорони здоров’я україни національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця відбудеться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому...
О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
О. богомольця «Затверджую» «Рекомендовано» iconЗасідання вченої ради національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Присутні: 73 із 85 членів Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (склад Вченої ради затверджено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи