Послуги з проведення розслідування І забезпечення безпеки Код дк -74. 60. 1 (Фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків нму ім. О. О. Богомольця на 2011 р.) icon

Послуги з проведення розслідування І забезпечення безпеки Код дк -74. 60. 1 (Фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків нму ім. О. О. Богомольця на 2011 р.)
Скачати 395.91 Kb.
НазваПослуги з проведення розслідування І забезпечення безпеки Код дк -74. 60. 1 (Фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків нму ім. О. О. Богомольця на 2011 р.)
Дата07.08.2012
Розмір395.91 Kb.
ТипДокументація конкурсних торгів


Міністерство охорони здоров’я України

Національний медичний університет

імені О.О.Богомольця


Комітет з конкурсних торгів


ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішенням комітету з конкурсних торгів

16-039 від 22.09.2010 р.Проректор з економічних питань,

Голова комітету з конкурсних торгів____________________ О.Я. Кричевська

“_22_” вересня__ 2010 р.
^ ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВНа закупівлю:


Послуги з проведення розслідування і забезпечення безпеки Код ДК -74.60.1 (Фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків НМУ ім. О.О. Богомольця на 2011 р.)


^ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ: ВІДКРИТІ ТОРГИКиїв -2010

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


Зміст

Розділ 1. Загальна положення

 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

 2. Інформація про замовника торгів

 3.  Інформація про предмет закупівлі

 4. процедура закупівлі

 5. недискримінація учасників

 6. інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

 7. інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Розділ 2.Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

 1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

 2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ 3. Підготовка пропозиції конкурсних торгів

 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

 2. Зміст пропозицій конкурсних торгів учасника

 3. Забезпечення пропозицій конкурсних торгів

 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозицій конкурсних торгів

 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

 9. Внесення змін або відкликання пропозицій конкурсних торгів

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

 1. Перелік критеріїв та недотика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

 2. Виправлення арифметичних помилок

 3. Інша інформація

 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

 1. Термін укладання договору

 2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додаток 1: Форма пропозиції конкурсних торгів

Додаток 2: Кваліфікаційні вимоги до учасників

Додаток 3: Технічне завдання (дислокація об’єктів)

Додаток 4: Основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю.


^ Розділ 1. Загальні положення
1

2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом
^ 2. Інформація про замовника торгів:- повне найменування:

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
- місцезнаходження:

м. Київ, бульвар Т.Шевченка,13, 01601
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

^ Кричевська Олена Яківна – Голова комітету з конкурсних торгів, бул-р Т.Шевченка, 13, к.403, тел. (044) 234-43-11

Острянко Ганна Михайлівна – секретар комітету з конкурсних торгів, бул-р Т.Шевченка, 13, к. 316, тел. (044) 235-01-83

^ 3. Інформація про предмет закупівлі- найменування предмета закупівлі:

Послуги з проведення розслідування і забезпечення безпеки Код ДК -74.60.1 (Фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків НМУ ім. О.О. Богомольця на 2011 р.)

- вид предмета закупівлі:

^ Фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків НМУ ім. О.О. Богомольця на 2011 р.
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

м. Київ

9 об’єктів
- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):


січень-грудень 2011р
4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

^ 5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

Якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у доларах США. При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до долару США, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Спосіб зазначеного перерахунку.

Перерахунок доларів США на національну валюту

Курс обміну складається із з шести цифр, а отриманий результат необхідно заокруглювати до сотих.

Приклад: перераховуємо 1000 доларів США (USD) на гривню (UAH)

1 EUR = 7.8861 UAH

1000 EUR х 7.8861 = 7 886.1 UAH
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів складається на українській мові. У разі надання учасником будь-яких документів на іноземній мові, вони повинні бути перекладені українською та переклад (або справжність підпису перекладача) повинен бути посвідчений нотаріально.

Якщо учасник торгів не є резидентом України, він може додатково подавати свою тендерну пропозицію на англійській або російській мовах. Визначальним є текст викладений українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
^ 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або внесення змін вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник зобов’язується вести протокол таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасники процедури закупівлі подають пропозиції конкурсних торгів по всьому предмету закупівлі, не діливши його на частини

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер (для фізичних осіб), номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до 15-00 04.11.2010 року”.
^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

інформації про Учасника конкурсних торгів, оформленої згідно з додатком №1

документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

документального підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям зазначеними у п.6 розділу 3; інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) (п.7 розділу 3) та документальне підтвердження цієї інформації.
^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів


Пропозиція конкурсних торгів обов'язково супроводжується документом, що підтверджує внесення забезпечення конкурсних торгів, яке має бути подане у формі оригіналу банківської гарантії (гарантійний лист) на суму 20 000,00 грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.).

Строк дії оригіналу банківської гарантії наданої як забезпечення пропозиції конкурсних торгів Учасника, має відповідати строку дії пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів надається виключно у вигляді банківської гарантії, вона повинна бути безвідкличною та відповідати вимогам Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» від 15 грудня 2004 року № 639. Банківська гарантія повинна свідчити про обов’язок банка виплатити замовнику суму забезпечення пропозиції конкурсних торгів при виникненні обставин, вказаних у п.4 розділу 3.

Банківська гарантія сформульована іншим чином, або яка містить відкладні умови набуття нею чинності вважається такою, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

Всі витрати, пов’язані з підтвердженням надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів, відшкодовуються учасником.

Замовник має право зменшити строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі подовження строку подання пропозиції конкурсних торгів, про що учасники повідомляються письмово.

^ 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгівЗамовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів (п. 5 розділу 3);

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

- ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету

Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням пропозиції конкурсних торгів, відхиляються Замовником.


^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Документальне підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям згідно з додатком № 2
^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Запропоновані учасником послуги за своїми властивостями повинні відповідати наступним вимогам:

- учасник здійснює охорону об’єктів − щодня.

- кількість цілодобових постів – 7;

- кількість постів 0,5 доби з 18,00до 6,00 – 5;

− вік охоронців від 25 до 55 років.

Охоронці повинні бути одягнені у спецодяг, який відповідає сезону.

Охоронці зобов’язані:

- забезпечувати надійну охорону об’єктів та переданих під охорону цінностей і майна організації;

- здійснення установленого пропускного режиму в університеті;

- своєчасно попереджувати та запобігати злочинам, правопорушенням та порушенням громадського порядку;

- допомагати у дотриманні правил протипожежної безпеки;

- повідомляти територіальним органам МВС та керівництво університету про приготування до здійснення злочинних посягань, достовірно відомі факти погроз.

Учасник повинен надати проект інструкції несення служби охоронною організацією:

- обов'язки начальника зміни.

- обов'язки охоронців.

- вказати перелік та порядок дій під час екстремальних ситуаціях.

- вказати взаємодії чергового з групами швидкого реагування, нарядом міліції під час екстремальних ситуацій.

- про порядок компенсацій нанесених матеріальних збитків.

Графік та місце розташування об’єктів згідно з додатком №3

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Предмет закупівлі не можна ділити на окремі частини.
^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:


- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
Особисто або поштою


м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13, каб. 316, 01601


^ 04.11.2010р. до 12:00 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13, актовий зал, IV поверх, 01601


04.11.2010 р. 15-00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
^ 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Відповідно до статті 28 Закону п.5 (у разі здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий ринок) критерієм оцінки – є ціна.

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

Максимальна кількість балів за критерієм Ціна” - 100.

1. Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

100–максимально можлива кількість балів за критерієм Ціна”.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос Голови комітету з конкурсних торгів є вирішальним.
^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам, перевіряються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні ціни між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці товару (послуг) та підсумковою ціною, одержано шляхом множенням ціни за одиницю на кількість, ціна на одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Замовник має право на виправлення зазначених арифметичних помилок за умови отримання ним письмово підтвердженої згоди учасника на таке виправлення.

Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника, якщо останній не погоджується з виправленням виявленої Замовником у його тендерній пропозицій арифметичної помилки.
3. Інша інформація

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Закупівлі здійснюються за такими принципами:

добросовісна конкуренція серед учасників;

максимальна економія та ефективність;

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

недискримінація учасників;

об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів;

запобігання корупційним діям і зловживанням.


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.


Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
^ 1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Відповідно до вимог статей 40, 41 Закону, згідно додатку №4

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається
^
Додаток №1 до
документації конкурсних торгів

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ" КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на власному бланку)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю за наступним товаром (послуги): Послуги з проведення розслідування і забезпечення безпеки Код ДК -74.60.1 (Фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків НМУ ім. О.О. Богомольця на 2011 р.), згідно з технічним завданням та іншими вимогами Замовника торгів .


1. Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у торгах свою пропозицію конкурсних торгів:


1.1.Повне найменування учасника________________________________________________


1.2.Юридична та фактична адреса_________________________________________________


1.3.Телефон (факс), е-mail________________________________________________________


1.4.Предмет закупівлі: ___________________________________________________________


1.5.Ціна пропозиції конкурсних торгів (вказати загальну вартість пропозиції з ПДВ та прописом):___________________________________________________________________


1.6. Умови розрахунків (термін відстрочки платежу) ________________банківських днів


2. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами і що Ви не зобов'язані акцептувати пропозицію виключно за найнижчою ціною чи будь-якими іншими умовами.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
^
Додаток №2 до
документації конкурсних торгів


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ


Учасники повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону України № 2289–VІ від 01.06.2010 року та надати нижче приведений перелік документів, необхідних для оцінки відповідності учасників кваліфікаційним вимогам та для відсутності відмови в участі у процедурі закупівлі:


 1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

  1. Документ, що підтверджує наявність та право власності Учасника на централізований пульт охорони (моніторингову станцію).

  2. Довідка про наявність у Учасника мобільних груп із зазначенням їх кількості, адрес дислокації, марок, державних номерів та кількості автотранспорту, що використовуються мобільними групами.

  3. Фотографії автомобілів, що використовуються мобільними групами, копії їх технічних паспортів.

  4. Інформаційна довідка про технічні та організаційні можливості Учасника щодо встановлення та підключення до власного централізованого пульта охорони (моніторингової станції) кнопок тривожного виклику протягом місяця з моменту укладення договору на охорону, подальшого технічного обслуговування та реагування на тривожні виклики мобільними групами за власні кошти.

  5. Інформацію про спецодяг відповідно до сезону (надати фото одягу відповідно до сезону).

  6. Інформацію про засоби зв’язку (надати технічні характеристики та фотографії)

  7. Інформація про спецзасоби, згідно ліцензійних умов, вказати назву та марку.
 1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

  1. Нотаріально завірені копії свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації «охоронник» не нижче ІІІ розряду державного зразку працівникам, які будуть залучатися до охорони, в кількості не менш 30 осіб.

  2. Нотаріально завірена копія ліцензії навчального закладу, що здійснював навчання охоронників та видав свідоцтва «охоронник» не нижче ІІІ розряду державного зразку працівникам, які будуть залучатися до охорони.
 1. ^ Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

  1. Нотаріально завірені копії (не менше трьох) договорів, що укладалися Учасником на охорону за державні кошти вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації як об’єкту охорони в цілому за останні 3 роки.

  2. Відгуки від Замовників вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації про надані послуги та їх якість.
 1. Наявність фінансової спроможності

4.1. Копії балансу, звіту про фінансові результати (форма №1 та №2) або фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форма №1-м та №2-м) за 1-й квартал, І півріччя, 9-ть місяців 2010 року.

4.2. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами не більш ніж двотижневої давнини на дату розкриття.

^ 5. Відсутність підстав для відмови участі у процедурі закупівлі:

5.1. Нотаріально завірені копія Статуту, Установчого договору (за наявності).

5.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

5.3. Нотаріально завірена копія дозволу або ліцензії на право займатися відповідною діяльністю.

5.4. Копія довідки про включення в ЕДРПОУ (за наявності).

5.5. Копія паспорту (для фізичних осіб).

5.6. Оригінал довідки ДПІ, не більш ніж двотижневої давнини про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні на дату розкриття.

5.7. Довідка (оригінал), не більш ніж двотижневої давнини, видана Київським управлінням з питань банкрутства або його територіальними органами, або довідка (оригінал) видана Державним центром з питань відновлення платоспроможності та банкрутства, про те, що проти учасника не порушено провадження у справі про банкрутство.

5.8. Довідка учасника, складена у довільній формі, яка містить відомості, що фізична особа, яка є учасником або службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

5.9. Довідка учасника, складена у довільній формі, яка містить відомості про те, що його не було притягнуто згідно із законодавством до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

5.10. Копія протокол зборів учасників про призначення генерального директора або наказ на призначення генерального директора, або довіреність, в якій вказано, що уповноважена особа має право підпису.


Примітка

Всі копії вищезазначених документів повинні бути завірені печаткою Учасника торгів та підписом уповноваженої особи.

* Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів, виданих іншими установами або копії завірені нотаріально) повинні бути завірені печаткою Учасника;

б) Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого Учасника;

в) документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.


^
Додаток №3 до
документації конкурсних торгів


Технічне завдання

Дислокація об’єктів

^ Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця на 2011 рік

на послуги по охороні адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків
п/п

Об’єкт

охорони

Місцезнаходження

Кількість

постів

Режим охорони

Примітка

1

Адміністративний корпус

б-р Тараса Шевченка, 13

1

цілодобово
2

КПП (Навчальні корпуси)

пр. Перемоги, 1

2

0,5

цілодобово

з 18.00 до 06.00 години
3

Гуртожиток № 2

вул. Трьохсвятительська, 4а

1

з 18.00 до 06.00 години
4

Гуртожиток № 3

вул. Шутова, 14

0,5

з 18.00 до 06.00 години
5

Гуртожиток № 4

вул. Шутова, 14а

0,5

з 18.00 до 06.00 години
6

Гуртожиток № 5

вул. Шутова, 14б

0,5

з 18.00 до 06.00 години
7

Гуртожиток № 6

вул. Шутова, 14в

0,5

з 18.00 до 06.00 години
8

Гуртожитки №№ 7, 7а

б-р Чоколовський, 39

2

цілодобово
9

Стоматологічний медичний центр

вул. Зоологічна, 1

1

цілодобово


^
Додаток №4 до
документації конкурсних торгів


Основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю


Національний медичний університет ім.. О.О. Богомольця, в особі ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Москаленка Віталія Федоровича, що діє на підставі статуту, затвердженого МОЗ України від 16.06.2005р. № 116 (далі – Замовник), з однієї сторони, і __________, в особі _____________, що діє на підставі ____________ (далі – Виконавець), з іншої сторони, надалі іменовані “Сторони”, з метою обмеження шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я мешканців м. Києва, уклали цей Договір про нижче наведене: 1. ^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. За цим договором Виконавець бере на себе зобов’язання надавати Замовнику послуги із забезпечення цілодобової охорони адміністративних, навчальних корпусів, та гуртожитків, прилеглої території та забезпечення контрольно - пропускного режиму на цих об’єктах (далі за текстом – послуги), а Замовник зобов’язується приймати та оплачувати ці послуги на умовах Договору згідно з дислокацією (додаток 1, який є невід’ємною частиною Договору).

  2. Надання послуг оформлюється актами виконаних робіт, які складаються та підписуються Сторонами щомісячно не пізніше останнього числа поточного місяця. В актах виконаних робіт Сторони вказують фактичні обсяги та ціну наданих послуг.

  3. Обсяги надання послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
 1. ^ ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

  1. Надання послуг по об’єкту/ об’єктах здійснюється цілодобово силами охоронників Виконавця, шляхом виставлення постів на об’єктах та патрулювання території. Виконавець забезпечує своїх охоронників форменим одягом, спеціальними засобами захисту, засобами зв’язку та іншими засобами необхідними для надання охоронних послуг.

  2. Система охорони та контрольно – пропускного режиму визначається спільно Виконавцем та Замовником і реалізується Виконавцем згідно інструкції.

  3. Кількість постів, години роботи, дислокація при виробничому чи навчальному процесах можуть змінюватися за вказівкою Замовника послуг, відповідно склавши додаткову угоду на зміни.

  4. Охорона об’єктів здійснюється у відповідності до інструкції, затвердженої Наказом МВС України № 112-94.
 1. ^ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

  1. Обов’язки Виконавця:

3.1.1.Здійснювати на об’єкті/об’єктах охорону, контрольно-пропускний режим, контролювати (внесення та винесення) товарно-матеріальних цінностей на територію чи з території об’єкта/об’єктів, тільки за матеріальними перепустками встановленої зразку, з обов’язковим записом у журналі.

3.1.2. Забезпечувати конфіденційність, щодо відомостей про співробітників Замовника та режиму охорони об’єкта/об’єктів.

3.1.3. Виконувати розпорядження уповноважених осіб Замовника, щодо виконання умов Договору.

3.1.4. Своєчасно реагувати на зауваження керівництва Замовника.

3.1.5. Забезпечувати виконання правил охорони, контрольно-пропускного режиму об’єкта/об’єктів та правил протипожежної безпеки, відповідно до Інструкції, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

3.1.6. Відшкодовувати збитки, заподіяні Замовнику через неналежне виконання Виконавцем зобов’язань за цим Договором.

3.1.7. Протягом одного календарного місяця з дня укладення даного договору за власний рахунок встановити та ввести до експлуатації кнопки тривожного виклику на всіх постах охорони, підключити їх до власного централізованого пульта охорони (моніторингової станції), здійснювати подальше технічне обслуговування (ремонт) та реагування на тривожні виклики мобільними групами протягом дії даного договору.  1. Права Виконавця:

   1. Вимагати від усіх осіб, присутніх на об’єкті, виконання встановленого контрольно-пропускного режиму, громадського порядку та вивозу (ввозу) матеріальних цінностей.

   2. Вносити пропозиції, щодо покращення охорони об’єкта/об’єктів, контрольно-пропускного режиму, протипожежної безпеки.

   3. Повідомляти та викликати уповноважених осіб Замовника у разі виникнення екстремальних ситуацій.

  2. Обов’язки Замовника:

   1. Створювати необхідні умови для організації охорони та контрольно-пропускного режиму на об’єкті/об’єктах, забезпеченню збереження матеріальних цінностей, порядку ввозу (вивозу) матеріальних цінностей. Надати охоронникам обладнане робоче місце з освітленням, телефонним зв’язком, можливістю користуватись санітарно-гігієнічними приміщеннями.

   2. Виконувати правила контрольно-пропускного режиму та вимоги по охороні об’єкту /об’єктів. Проводити необхідні заходи для виправлення виявлених Виконавцем недоліків. За збереження грошових коштів та цінностей працівників (відвідувачів) Виконавець відповідальності не несе.

   3. Щомісячно оплачувати послуги у розмірах та в строки, встановлені Договором.

   4. Повідомляти керівництву Виконавця про випадки порушень режиму охорони та контрольно-пропускного режиму персоналом Виконавця.

  3. Права Замовника:

3.4.1.Вимагати від охоронників та посадових осіб Виконавця умов Договору.


 1. ^ ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  1. Вартість договору складає ____________ грн. (сума прописом), в т. ч. ПДВ ____________ грн. (сума прописом).

  2. Ціна Договору визначається на підставі наданого Виконавцем розрахунку та кошторису, які є невід’ємними частинами цього договору.

  3. Замовник здійснює оплату послуг із розрахунку та фактичного обсягу виконаних робіт, який вказується щомісячно в Акті виконаних робіт згідно п 1.2. Договору.

  4. Замовник здійснює оплату праці послуг щомісячно протягом 10 (десяти) банківських днів із дня підписання Сторонами відповідного Акту виконаних робіт.

  5. Оплата проводиться шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок Виконавця належних до сплати сум. у вигляді додаткових угод до цього Договору.

  6. Ціни на послуги можуть коригуватись у разі отримання відповідного позитивного висновку від Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель. Зміни цін оформлюються письмово
 1. ^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. Відповідальність виконавця:

   1. Виконавець несе повну майнову відповідальність за збитки, заподіяні Замовнику через неналежне виконання Виконавцем умов Договору.

   2. Виконавець відшкодовує Замовнику в повному розмірі заподіяні майнові збитки за майно, яке прийняте під охорону, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту закінчення службового розслідування у встановленому законодавством України порядку. До збитків, що підлягають відшкодуванню, включається вартість пошкодженого, викраденого або знищеного майна, розмір зниження у ціні пошкодженого майна.

   3. Виконавець приймає на себе матеріальну відповідальність за майно, що передане під охорону, згідно з вимогами даного Договору та Інструкції по охороні об’єкту. Матеріальна відповідальність настає у випадках коли приміщення, які були здані під охорону, відповідають вимогам технічної забезпеченості, опечатані та здані під охорону із записом в Книзі прийому – здачі чергувань. Виконавцем мір по посиленню надійності охорони, протипожежної безпеки та контрольно – пропускного режиму.

   4. При нанесені збитків майну Замовника по вині Виконавця, представники Виконавця приймають участь у визначені розміру збитків.

   5. У розмір збитків включається вартість вкраденого або знищеного майна з урахуванням розміру уцінення знищеного майна.

   6. Згідно з діючим законодавством, комісія у склад якої входять уповноважені представники Замовника, повинна довести наявність вини охоронців у вигляді умислу, недбалості тощо або відсутність вини, а також, якщо Замовник обмежив кількість варт охорони, термін роботи, що понизило контроль за об’єктом.

   7. Факти крадіжки, здирства, розбою, а також знищення або ушкодження майна сторонніми особами, що проникли на об’єкт, що охороняється, встановлюється органами дізнання та слідства. Відшкодування Замовнику заподіяного збитку проводиться по представлені Замовником постанови органу дізнання, слідства або вироку суду, що встановлює факт крадіжки, здирства, розбою, знищення або ушкодження майна сторонніми особами, що проникли на об’єкт, який охороняється або внаслідок пожежі.

   8. За невідповідність форми одягу, відсутність охоронників на об’єкті згідно Дислокації, невиконання охоронниками інструкцій, Замовник не сплачує Виконавцю вартість наданих послуг при першому випадку за 12 годин, при повторному за 24 години на відповідному об’єкті.

  2. Відповідальність Замовника:

5.2.1. Виконавець не несе відповідальності у повній мірі за збитки перед Замовником у разі невиконання Замовником зауважень вказаних Виконавцем по посиленню надійності охорони, протипожежної безпеки та контрольно-пропускного режиму.


 1. ФОРС-МАЖОР

  1. До форс мажорних обставин, які можуть вплинути на виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором, належать обставини непереборної сили або події надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити або запобігти їм прийнятими необхідними заходами.

  2. У разі настання форс-мажорних обставин або усунення їх наслідків.

  3. Про виникнення форс –мажорних обставин Сторони повідомляють один одного письмово у 5-денний термін, підтверджуючи це відповідними документами.
 1. ^ ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  1. Сторони дійшли згоди, що всі спори, які можуть виникнути між ними при виконанні, зміни та розірванні цього Договору, будуть передані на розгляд до господарського суду відповідно до підвідомчості спору в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 1. ^ ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір набуває чинності з 01 січня 2011 року та діє до 31 грудня 2011 року.

  2. Сторони дійшли згоди про наступний порядок дострокового припинення дії Договору:

 • Кожна із Сторін має право ініціювати дострокове припинення дії Договору, про що повідомить іншу Сторону письмово (рекомендованим листом або під розписку);

 • Договір припинить свою дію після закінчення 30-денного строку з дня отримання іншою Стороною зазначеного повідомлення, за умови відсутності майнових вимог Сторін одна до одної на момент припинення. 1. ^ ІНШІ УМОВИ

  1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладення Сторонами додаткових письмових угод, які підписуються Сторонами та є невід’ємною частиною цього Договору.

  2. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі, направляються адресатові рекомендованим або цінним листом, телеграмою, або вручаються під розписку, якщо інше не встановлено Договором.

  3. З усіх питань, що неврегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

  4. Договір укладений українською мовою в двох примірниках (по одному для кожної Сторони), які мають рівну юридичну силу.10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:
______________________ ________________________


Схожі:

Послуги з проведення розслідування І забезпечення безпеки Код дк -74. 60. 1 (Фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків нму ім. О. О. Богомольця на 2011 р.) iconПослуги з проведення розслідування І забезпечення безпеки Код дк -74. 60. 1 (Фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків нму ім. О. О. Богомольця на 2011 р.)

Послуги з проведення розслідування І забезпечення безпеки Код дк -74. 60. 1 (Фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків нму ім. О. О. Богомольця на 2011 р.) iconУчасникам відкритих торгів
О. О. Богомольця повідомляє Вас про внесення змін до документації конкурсних торгів по торгах на закупівлю «Послуги з проведення...
Послуги з проведення розслідування І забезпечення безпеки Код дк -74. 60. 1 (Фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків нму ім. О. О. Богомольця на 2011 р.) iconУчасникам відкритих торгів
Код Дк – 74. 60. 1 (фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків нму ім. О. О. Богомольця на 2011 рік) комітет...
Послуги з проведення розслідування І забезпечення безпеки Код дк -74. 60. 1 (Фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків нму ім. О. О. Богомольця на 2011 р.) iconУчасникам відкритих торгів
Код Дк – 74. 60. 1 (фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків нму ім. О. О. Богомольця на 2011 рік) комітет...
Послуги з проведення розслідування І забезпечення безпеки Код дк -74. 60. 1 (Фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків нму ім. О. О. Богомольця на 2011 р.) iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник
Найменування предмета закупівлі: послуги з проведення розслідувань І забезпечення безпеки  (послуги з охорони), код 74. 60. 1 згідно...
Послуги з проведення розслідування І забезпечення безпеки Код дк -74. 60. 1 (Фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків нму ім. О. О. Богомольця на 2011 р.) iconПротокол №23 від 19 лютого 2010 р
Послуги з проведення розслідувань І забезпечення безпеки (технічне обслуговування пожежно охоронної сигналізації в навчальних корпусах,...
Послуги з проведення розслідування І забезпечення безпеки Код дк -74. 60. 1 (Фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків нму ім. О. О. Богомольця на 2011 р.) iconО. О. Богомольця Ректор нму академік намн україни професор В. Ф. Москаленко " " 2011 року програма
Вибір дисциплін відповідає вимогам атестаційного контролю теоретичних знань студентів-випускників вищих фармацевтичних навчальних...
Послуги з проведення розслідування І забезпечення безпеки Код дк -74. 60. 1 (Фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків нму ім. О. О. Богомольця на 2011 р.) iconНаціональний медичний університет
Перемоги – 34, нму ім. О. О. Богомольця, (сан гіг корпус нму, II поверх, лекц ауд. №1 )
Послуги з проведення розслідування І забезпечення безпеки Код дк -74. 60. 1 (Фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків нму ім. О. О. Богомольця на 2011 р.) iconНаціональний медичний університет
Перемоги – 34, нму ім. О. О. Богомольця, (сан гіг корпус нму, II поверх, лекц ауд. №1 )
Послуги з проведення розслідування І забезпечення безпеки Код дк -74. 60. 1 (Фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків нму ім. О. О. Богомольця на 2011 р.) iconНаціональний медичний університет
Перемоги – 34, нму ім. О. О. Богомольця, (сан гіг корпус нму, II поверх, лекц ауд. №1 )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи