Учасникам відкритих торгів icon

Учасникам відкритих торгів
Скачати 64.23 Kb.
НазваУчасникам відкритих торгів
Дата07.08.2012
Розмір64.23 Kb.
ТипДокументиУчасникам відкритих торгів

на закупівлю послуг з проведення

розслідувань і забезпечення безпеки

(фізична охорона адміністративних, навчальних

корпусів та гуртожитків НМУ ім. О.О. Богомольця)

оголошення № 35143, розміщене

в інформаційному бюлетені № 40 (428) від 04.10.2010
Відповідно до запиту вх. 2243 від 21.10.2010 р. (вих. №133 від 19.10.2010 року), щодо надання роз’яснення стосовно деяких пунктів документації конкурсних торгів на закупівлю послуг з проведення розслідування і забезпечення безпеки Код Дк – 74.60.1 (фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків НМУ ім. О.О. Богомольця на 2011 рік) комітет з конкурсних торгів надає роз’яснення стосовно деяких пунктів документації, а саме:


1. стосовно пункту 7 розділу 3 документації конкурсних торгів охоронники зобов 'язані - своєчасно попереджувати та запобігати злочинам, правопорушенням та порушенням громадського порядку.

- допомагати у дотриманні правил протипожежної безпеки


та питання щодо наявності в штаті членів громадських формувань та документального підтвердження цього факту.


Громадський порядок – це суспільні відносини, що забезпечують належні умови для суспільно корисної діяльності, відпочинку й побуту людей, включаючи зовнішні умови для нормального функціонування різних громадських установ.

Громадські об’єднання для участі громадян в охороні громадського порядку і державного кордону створюються відповідно норм Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», згідно з нормами якого чітко вказано їх основні завдання та сферу застосування, зокрема, здійснення діяльності у сфері охорони громадського порядку, державного кордону, у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Відповідно до статті 10 зазначеного Закону громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону та їх члени мають право, в тому числі:


1) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку і державного кордону разом з працівниками міліції, військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, а в сільській місцевостісамостійно шляхом виконання конкретних доручень керівника відповідного органу внутрішніх справ чи підрозділу Державної прикордонної служби України;

2) вживати спільно з працівниками міліції заходів до припинення адміністративних правопорушень і злочинів.

Відповідно до статті 12 зазначеного Закону членами громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку і в охороні державного кордону та здатні за своїми діловими, моральними якостями і станом здоров'я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов'язання.

В той-же час, організаційні, кваліфікаційні та особливі вимоги провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян визначені Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності (далі − Ліцензійні умови, затверджено наказом МВС України від 01 грудня 2009 року № 505 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2009 року за № 1248/17264).

Ліцензійними умовами визначений вичерпний перелік прав працівників охорони під час виконання договорів з охорони, серед яких, зокрема, не зазначене право здійснювати заходи щодо охорони громадського порядку і державного кордону.

Таким чином, під час виконання договірних зобов’язань щодо надання послуг з охорони майна штатні працівники охоронного підприємства, що є членами громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону не мають права здійснювати заходи з охорони громадського порядку.

З огляду на вищезазначене, документальне підтвердження знаходження в штаті підприємства членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону та надання копій їх посвідчень Замовником не вимагається.


2. стосовно п.п 2.1 та п.п 2.2 пункту 2 кваліфікаційних вимог до учасників, додатку 2 до документації конкурсних торгів

та питання щодо віднесення Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця відповідно до класифікації об'єктів охорони за категоріями ГСТУ 78.11.001-98 до об'єкта категорії «Б»


Зазначені вимоги не можуть розглядатися як прописані під конкретного Учасника із наступних причин.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі − Закон) Замовник відміняє торги у разі, в тому числі, коли до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників, тобто пропозиції принаймні двох непов’язаних учасників повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначених документацією конкурсних торгів. Відміна торгів суперечить інтересам Замовника та держави.

Відповідно до пункту 3.2 Ліцензійних умов охоронники повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі − Довідник).

Відповідно до ГСТУ 78.11.001-98 до об’єктів категорії «А» відносяться, в тому числі, особливо важливі приміщення, де зберігаються:

- кошти, незалежно від дозволеного залишку зберігання (поштові відділення та вузли зв'язку, виплатні каси підприємств, організацій, установ, головні об'єднані каси торговельних підприємств, обмінні пункти валюти та ін.);

- наркотичні та психотропні речовини, прекурсори, отрути (бази аптекоуправлінь, аптеки, склади мобрезерву, наукові, медичні та інші установи, у практиці яких використовуються ці речовини);

- бази та склади зі зберіганням цінностей на суму понад 100 тис. мінімальних зарплат.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця є не тільки навчальною, але і науковою та лікувальною установою, що використовує в науковій та лікувальній діяльності зазначені речовини.

Таким чином Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця відноситься до об’єкту категорії «А».

Відповідно до Довідника, до охорони об’єктів категорії «А» допускаються охоронники, які мають кваліфікацію не нижче 3-го розряду.

Професійне навчання кадрів на виробництві в Україні регламентується Положенням про професійне навчання кадрів на виробництві (далі − Положення, затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики № 92/147, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2001 року за № 315/5506, із змінами та доповненнями).

Положенням визначено, що кваліфікаційна атестація на суб'єктах господарювання проводиться відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти України від 31 грудня 1998 року № 201/469 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 квітня 1999 року за № 124/3417, тобто видача свідоцтв встановленого зразка є обов’язковою.

Необхідні для участі в конкурсних торгах довідки та копії документів Учасник отримає самостійно встановленим діючим законодавством порядком.


3. стосовно п.п. 3.1 та п.п. 3.2 пункту 3 кваліфікаційних вимог до Учасника, додатку 2 до документації конкурсних торгів


НМУ ім. О.О. Богомольця має статус «Національний», здійснює навчальну, наукову та лікувальну діяльність. Крім громадян України університет здійснює підготовку більш ніж двох тисяч громадян інших держав.

Частими відвідувачами університету є перші особи держави, представники закордонних дипломатичних установ. На базі університету проводяться колегії Міністерства охорони здоров’я України, інші заходи державного рівня.

Пояснювати спеціалізованому охоронному підприємству відмінності в організації та специфіці охорони майнового комплексу (студентського містечка, території навчальних корпусів) Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та, наприклад, адміністративного будинку чи гуртожитку, цегляного заводу, складу готової продукції, фабрики м’яких іграшок тощо вважаємо недоречним.

Надання Учасником у складі пропозиції конкурсних торгів визначених п. 3.1 та п. 3.2 документації конкурсних торгів документів є обов’язковим, не суперечить принципам державних закупівель та вимогам Закону, висунута з метою забезпечення необхідним рівнем охорони зазначених об’єктів, обґрунтована суспільною необхідністю, свідчить про наявність у Учасника позитивного досвіду з надання аналогічних послуг.


4. стосовно п. 5.10 пункту 5 кваліфікаційних вимог до Учасника додатку 2 до документації конкурсних торгів


В складі пропозиції конкурсних торгів Учасник надає завірену встановленим порядком та скріплену печаткою підприємства копію документу, що підтверджує право підпису уповноваженої особи.


З повагою,

Проректор з економічних питань

Голова комітету з конкурсних торгів О.Я. Кричевська


Виконавець:

Острянко Г.М.

тел. (044) 235-01-83

Схожі:

Учасникам відкритих торгів iconУчасникам відкритих торгів
У додатку №3 до документації конкурсних торгів «Технічне завдання» Лот 3 (багатофункціональний пристрій) вказано значення параметру...
Учасникам відкритих торгів iconУчасникам відкритих торгів
Код Дк – 74. 60. 1 (фізична охорона адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків нму ім. О. О. Богомольця на 2011 рік) комітет...
Учасникам відкритих торгів iconУчасникам відкритих торгів
О. О. Богомольця повідомляє Вас про внесення змін до документації конкурсних торгів по торгах на закупівлю «Послуги з проведення...
Учасникам відкритих торгів iconОголошення про проведення відкритих І двоступеневих торгів Замовник торгів: Повне найменування: Херсонський державний університет. Ідентифікаційний код за єдрпоу
Відповідальний за проведення торгів: Нечипоренко Олександр Вікторович, тел.: (0552) 32-67-09
Учасникам відкритих торгів iconОголошення про проведення відкритих І двоступеневих торгів Замовник торгів: Повне найменування: Херсонський державний університет. Ідентифікаційний код за єдрпоу
Відповідальний за проведення торгів: Нечипоренко Олександр Вікторович, тел.: (0552) 32-67-09
Учасникам відкритих торгів iconОголошення про проведення відкритих І двоступеневих торгів Замовник торгів: Повне найменування: Херсонський державний університет. Ідентифікаційний код за єдрпоу
Відповідальний за проведення торгів: Нечипоренко Олександр Вікторович, тел.: (0552) 32-67-09
Учасникам відкритих торгів iconОголошення про проведення відкритих І двоступеневих торгів Замовник торгів: Повне найменування: Херсонський державний університет. Ідентифікаційний код за єдрпоу
Місцезнаходження: Херсонська область, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, 73000
Учасникам відкритих торгів iconОголошення про проведення відкритих торгів
На всі питання відносно документації конкурсних торгів звертатися за тел. (048)723-34-75, 723-10-29, Начальник відділу державних...
Учасникам відкритих торгів iconОголошення про проведення відкритих торгів
На всі питання відносно документації конкурсних торгів звертатися за тел. (048)723-34-75, 723-10-29, Начальник відділу державних...
Учасникам відкритих торгів iconОголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування. Одеський державний університет внутрішніх справ
Грубнік Віталій Іванович, секретар комітету з проведенням конкурсних торгів, юрисконсульт, 65014 м. Одеса, вул. Успенська, 1, (048)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи