Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код дк -33. 10. 1 (Стоматологічні установки) icon

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код дк -33. 10. 1 (Стоматологічні установки)
НазваУстаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код дк -33. 10. 1 (Стоматологічні установки)
Сторінка1/5
Дата07.08.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументація конкурсних торгів
  1   2   3   4   5


Міністерство охорони здоров’я України

Національний медичний університет

імені О.О.Богомольця


Комітет з конкурсних торгів


ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішенням комітету з конкурсних торгів

10-043 від 21.10.2010 р.Проректор з економічних питань,

Голова комітету з конкурсних торгів____________________ О.Я. Кричевська

“_21_” жовтня__ 2010 р.
^ ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВНа закупівлю:


Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код ДК -33.10.1 (Стоматологічні установки)


^ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ: ВІДКРИТІ ТОРГИКиїв -2010


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


Зміст

Розділ 1. Загальна положення

 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

 2. Інформація про замовника торгів

 3.  Інформація про предмет закупівлі

 4. Процедура закупівлі

 5. Недискримінація учасників

 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Розділ 2.Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

 1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

 2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ 3. Підготовка пропозиції конкурсних торгів

 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

 2. Зміст пропозицій конкурсних торгів учасника

 3. Забезпечення пропозицій конкурсних торгів

 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозицій конкурсних торгів

 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

 9. Внесення змін або відкликання пропозицій конкурсних торгів

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

 1. Перелік критеріїв та недотика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

 2. Виправлення арифметичних помилок

 3. Інша інформація

 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

 1. Термін укладання договору

 2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додаток 1: Форма пропозиції конкурсних торгів

Додаток 2: Кваліфікаційні вимоги до учасників

Додаток 3: Технічне завдання (дислокація об’єктів)

Додаток 4: Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників

Додаток 5: Основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю.


^ Розділ 1. Загальні положення
1

2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом
^ 2. Інформація про замовника торгів:- повне найменування:

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
- місцезнаходження:

м. Київ, бульвар Т.Шевченка,13, 01601
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

^ Кричевська Олена Яківна – Голова комітету з конкурсних торгів, бул-р Т.Шевченка, 13, к.403, тел. (044) 234-43-11

Острянко Ганна Михайлівна – секретар комітету з конкурсних торгів, бул-р Т.Шевченка, 13, к. 316, тел. (044) 235-01-83

^ 3. Інформація про предмет закупівлі- найменування предмета закупівлі:

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код ДК -33.10.1 (Стоматологічні установки)
- вид предмета закупівлі:

^ Стоматологічні установки
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

м. Київ

21 одиниця
- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):


грудень 2010 р.
4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

^ 5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

Якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у доларах США. При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до долару США, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Спосіб зазначеного перерахунку.

Перерахунок доларів США на національну валюту

Курс обміну складається із з шести цифр, а отриманий результат необхідно заокруглювати до сотих.

Приклад: перераховуємо 1000 доларів США (USD) на гривню (UAH)

1 EUR = 7.8861 UAH

1000 EUR х 7.8861 = 7 886.1 UAH
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів складається на українській мові. У разі надання учасником будь-яких документів на іноземній мові, вони повинні бути перекладені українською та переклад (або справжність підпису перекладача) повинен бути посвідчений нотаріально.

Якщо учасник торгів не є резидентом України, він може додатково подавати свою тендерну пропозицію на англійській або російській мовах. Визначальним є текст викладений українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
^ 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або внесення змін вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник зобов’язується вести протокол таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер (для фізичних осіб), номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до 10-00 16.11.2010 року”.
^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

інформації про Учасника конкурсних торгів, оформленої згідно з додатком №1

документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

документального підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям зазначеними у п.6 розділу 3;

інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) (п.7 розділу 3) та документальне підтвердження цієї інформації;

оригінал банківської гарантії;

основних умов, що будуть включені до договору згідно з п. 2 розділу 6
^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів


Пропозиція конкурсних торгів обов'язково супроводжується документом, що підтверджує внесення забезпечення конкурсних торгів, яке має бути подане у формі оригіналу банківської гарантії (гарантійний лист) на суму 64 800,00 грн. (шістдесят чотири тисячі вісімсот грн. 00 коп.).

Строк дії оригіналу банківської гарантії наданої як забезпечення пропозиції конкурсних торгів Учасника, має відповідати строку дії пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів надається виключно у вигляді банківської гарантії, вона повинна бути безвідкличною та відповідати вимогам Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» від 15 грудня 2004 року № 639. Банківська гарантія повинна свідчити про обов’язок банка виплатити замовнику суму забезпечення пропозиції конкурсних торгів при виникненні обставин, вказаних у п.4 розділу 3.

Банківська гарантія сформульована іншим чином, або яка містить відкладні умови набуття нею чинності вважається такою, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

Всі витрати, пов’язані з підтвердженням надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів, відшкодовуються учасником.

Замовник має право зменшити строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі подовження строку подання пропозиції конкурсних торгів, про що учасники повідомляються письмово.

^ 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгівЗамовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів (п. 5 розділу 3);

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

- ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету

Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням пропозиції конкурсних торгів, відхиляються Замовником.


^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Документальне підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям згідно з додатком № 2
^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

Запропонований учасником «Стоматологічні установки» повинні відповідати наступним вимогам:

Загальні вимоги:

1) стоматологічні установки,наконечники, мікромотори та компресори повинні бути виготовлені на заводі-виробнику в Європі, що підтверджується відповідними документами та сертифікатами (надати копії документів)

2) склад та комплектація стоматологічного кабінету повинні забезпечувати функціонування всіх його складових частин;

3) для запобігання несумісності роботи окремих частин кабінету, основні його складові частини повинні бути від однієї фірми-виробника, а саме: стоматологічна установка, крісло пацієнта, стоматологічні наконечники і мікромотори

4) придатність всіх поверхонь до обробки дезинфікуючими засобами;

5) живлення – від мережі змінного струму 220 В, 50 Гц;

6) наявність Свідоцтва про державну реєстрацію МОЗ України з додатком або переліком аксесуарів до нього (додати нотаріально посвідчену копію);

7) наявність Сертифікату відповідності Держстандарту України (додати нотаріально посвідчену копію сертифікату).

8) наявність європейського сертифікату якості СЄ (надати копію);

9) спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватися оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа);

10) наявність авторизованого сервісного центру;

11) інсталяція та сервісне обслуговування обладнання повинні проводитися інженерами, що сертифіковані фірмою-виробником (надати копії сертифікатів сервісних інженерів);

12) термін гарантійного обслуговування (вказати);

13) термін післягарантійного обслуговування (вказати);

14) до постачання будуть прийматися вироби, що виготовлені не раніш 2010 року;

15) наявність експлуатаційної документації українською (російською) мовою (надати копію).

Технічні вимоги згідно з додатком №3
^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Предмет закупівлі не можна ділити на окремі частини.
^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:


- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
Особисто або поштою


м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13, каб. 316, 01601


^ 16.11.2010р. до 10:00 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13, актовий зал, IV поверх, 01601


16.11.2010 р. 10-30 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
^ 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Згідно з додатком № 4.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос Голови комітету з конкурсних торгів є вирішальним.
^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам, перевіряються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні ціни між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці товару (послуг) та підсумковою ціною, одержано шляхом множенням ціни за одиницю на кількість, ціна на одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Замовник має право на виправлення зазначених арифметичних помилок за умови отримання ним письмово підтвердженої згоди учасника на таке виправлення.

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів учасника, якщо останній не погоджується з виправленням виявленої Замовником у його пропозиції конкурсних торгів арифметичної помилки.
3. Інша інформація

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Закупівлі здійснюються за такими принципами:

добросовісна конкуренція серед учасників;

максимальна економія та ефективність;

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

недискримінація учасників;

об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів;

запобігання корупційним діям і зловживанням.


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.


Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
^ 1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 5 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Відповідно до вимог статей 40, 41 Закону, згідно додатку №5

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається
  1   2   3   4   5

Схожі:

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код дк -33. 10. 1 (Стоматологічні установки) iconУстаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код дк -33. 10. 1 (Стоматологічні установки)

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код дк -33. 10. 1 (Стоматологічні установки) iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів
Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код дк -33. 10. 1 (Стоматологічні установки )
Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код дк -33. 10. 1 (Стоматологічні установки) iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) № Р41/10
Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код дк -33. 10. 1 (Стоматологічні установки )
Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код дк -33. 10. 1 (Стоматологічні установки) iconІнформація про предмет закупівлі устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне 33. 10. 1 (ультразвукова система Toshiba Nemio xg mk 1, або еквівалент)
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код дк -33. 10. 1 (Стоматологічні установки) iconСпеціальність 05120103 Суднові енергетичні установки та устаткування

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код дк -33. 10. 1 (Стоматологічні установки) iconСпеціальність 05120103 Суднові енергетичні установки та устаткування

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код дк -33. 10. 1 (Стоматологічні установки) iconОголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування учасника (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за єдрпоу, номер контактних телефонів
Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Електронно-обчислювальні машини та інше устаткування для автоматичного оброблення...
Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код дк -33. 10. 1 (Стоматологічні установки) iconПовідомлення про акцепт цінової пропозиції Замовник: Найменування Сумський державний університет Ідентифікаційний код за єдрпоу 05408289 Місцезнаходження 40007
Найменування предмета закупівлі установки холодильні та вентиляційні промислові код 29. 23. 1 (кондиціонери)
Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код дк -33. 10. 1 (Стоматологічні установки) iconХірургічне лікування (вульвоектомія)
Біогенні стимулятори (алое, фібс). Місцево мазі, які містять кортикостероїди, фолікулін, вітамінізовані креми. При неефективності...
Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне Код дк -33. 10. 1 (Стоматологічні установки) iconПротокол
«Устаткування для автоматичного оброблення інформації» код за дк 016-97 – 30. 02. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи