“затверджено” icon

“затверджено”
Скачати 430.82 Kb.
Назва“затверджено”
Сторінка2/3
Дата07.08.2012
Розмір430.82 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
^

3.Порядок лікарського забезпечення амбулаторних хворих


3.1. Рецептурно-виробничий відділ, його завдання, функції

Номенклатура працівників відділу, їх функціональні обов’язки. Оснащення робочих місць провізора з приймання рецептів та відпускання лікарських засобів. Асортимент лікарських засобів.

Рецепт. Загальні правила виписування рецептів. Форми рецептурних бланків, порядок їх оформлення. Термін дії рецептів. Терміни зберігання рецептів. Правила виписування рецептів хворим із затяжними й хронічними захворюваннями. Виписування рецептів лікарями, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю, зубними лікарями, фельдшерами. Порядок приймання рецептів.

Особливі випадки виписування та оформлення рецептів. Особливості виписування, оформлення, приймання, зберігання рецептів на отруйні, наркотичні, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори, спирт етиловий. Норми одноразового відпускання окремих лікарських засобів. Предметно-кількісний облік.

Основні нормативні акти України в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів. Кримінальна відповідальність за контрабанду, незаконне виготовлення, збут наркотичних і психотропних речовин, підробку рецептів на одержання цих засобів.

Правила визначення вартості лікарських засобів (розчинів для ін’єкцій, розчинів для внутрішнього та зовнішнього застосування, очних крапель, настоїв, відварів, порошків, мазей тощо), внутрішньо-аптечних заготовок, розфасувань.

Порядок стягнення тарифів за виготовлення лікарських засобів.

Реєстрація рецептів, облік неправильно виписаних рецептів. Облік лікарських засобів, відсутніх в аптеці.

Організація лікарського забезпечення амбулаторних хворих за рахунок громадських фондів споживання.

Законодавчі акти, що регламентують безкоштовне і пільгове відпускання лікарських засобів з аптек амбулаторним хворим.

Джерела фінансування та порядок взаєморозрахунків лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ), інших установ з аптеками. Реєстрація пільгових та безкоштовних рецептів.

Організація роботи з приготування лікарських засобів індивідуального виготовлення. Організація праці фармацевта. Робоче місце фармацевта. Особливості виготовлення лікарських засобів в асептичних умовах. Обладнання асептичного блоку.

Загальні вимоги до приготування лікарських засобів, що містять спирт етиловий, отруйні, наркотичні, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори. Контроль якості лікарських засобів індивідуального виготовлення.

Особливості оформлення й відпускання лікарських засобів індивідуального виготовлення. Порядок і терміни зберігання лікарських засобів, виготовлених в аптеці. Норми одноразового відпускання окремих лікарських засобів. Організація проведення лабораторно-фасувальних робіт, їх документальне оформлення.

^ 3.2. Відділ запасів. Відділ запасів, його завдання, функції. Приміщення та обладнання відділу. Номенклатура працівників відділу, їх функціональні обов’язки.

Організація замовлення та одержання лікарських засобів та виробів медичного призначення. Правила приймання товарно-матеріальних цінностей в аптеці. Робота комісії з формування цін. Реєстрація супровідних документів.

Порядок зберігання в аптеці лікарських засобів та виробів медичного призначення. Матеріальні кімнати, їх перелік, вимоги до їх упорядкування, експлуатації. Загальні вимоги до зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення. Вимоги до зберігання лікарських засобів різних груп, у тому числі ЛРС, ароматних та барвних лікарських засобів, готових лікарських форм тощо.

Особливі вимоги до зберігання вогне- та вибухонебезпечних речовин. Особливості одержання, зберігання отруйних, наркотичних лікарських засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів.

Контроль за термінами придатності лікарських засобів. Утилізація та знищення неякісних лікарських засобів.

Відпуск товарів до інших відділів аптеки, структурних підрозділів, ЛПЗ та іншим покупцям. Оформлення документів на відпускання товарно-матеріальних цінностей до інших відділів аптеки, структурних підрозділів, ЛПЗ тощо.


^ 3.3. Інші відділи аптеки. Структурні підрозділи. Центральна районна аптека (ЦРА). Відділ готових лікарських засобів, завдання, функції, обладнання, оснащення. Асортимент лікарських засобів. Відділ безрецептурного відпускання лікарських засобів, завдання, функції, обладнання, оснащення. Асортимент лікарських засобів.

Фармацевтична опіка. Робота фармацевта в нових умовах, роль фармацевта під час відпускання лікарських засобів без рецепта.

Інші відділи аптеки: оптики, парафармацевтичної продукції та ін.

Аптечні пункти, кіоски. Організація роботи в них, обладнання, оснащення, асортимент лікарських засобів. Порядок зберігання лікарських засобів. Оформлення документів на одержання товарно-матеріальних цінностей з аптеки. Звітність аптечних пунктів, кіосків.

Організація роботи центральної районної аптеки (ЦРА), завдання, функції. Права та обов’язки завідувача ЦРА. Організація постачання підвідомчих аптек товарами аптечного асортименту.


^ 4. Організація забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення лікувально-профілактичних закладів, інших підприємств, організацій

Міжлікарняна та лікарняна госпрозрахункові аптеки, їх завдання, функції, структура, обладнання та оснащення приміщень.

Організація виписування та виготовлення лікарських засобів для лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ).

Нормативи та умови зберігання лікарських засобів в аптеках та інших структурних підрозділах ЛПЗ.

Порядок відпускання лікарських засобів та виробів медичного призначення до відділень та кабінетів ЛПЗ.

^ 5. Державна система контролю якості лікарських засобів

Організація державної системи контролю якості лікарських засобів. Основні функції Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України. Державна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів, її завдання, функції. Положення про обласну інспекцію з контролю якості лікарських засобів. Лабораторії з аналізу якості лікарських засобів при обласних інспекціях, їх завдання, функції, структура, обладнання та оснащення. Штрафні санкції за порушення Закону України “Про лікарські засоби”.

^ 6. Організація постачання аптечних установ лікарськими засобами та виробами медичного призначення

Основні напрями розвитку системи постачання аптек в умовах формування фармацевтичного ринку України. Джерела надходження товарно-матеріальних цінностей до аптеки.

Аптечний склад (фірма), його організаційна структура, обладнання, планування та орієнтація приміщень. Основні завдання та функції аптечного складу. Групи складу. Штат. Відділи складу.

Приймальний відділ, його завдання та функції. Приймання товару за кількістю, якістю та вартістю. Особливі випадки приймання товару.

Організація праці оперативних відділів. Порядок зберігання товару на складі. Контроль строків зберігання медичних товарів. Особливості зберігання наркотичних та отруйних, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів.

Стіл замовлень. Оброблення замовлень в обчислювальному центрі. Підготовка замовлень. Експедиційний відділ.

Відпускання товарно-матеріальних цінностей зі складу. Особливості відпускання наркотичних, отруйних, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів та спирту етилового.

Організація доставки товарно-матеріальних цінностей до аптеки. Супровідні документи.

^ 7. Облік і звітність в аптечній мережі

Основи економіки аптечних закладів. Поняття про облік. Організація обліку в аптечних закладах. Значення обліку, його завдання. Види обліку. Вимоги до обліку. Поняття про господарські засоби аптеки, їх класифікація та джерела утворення.

Облік господарських засобів. Основні засоби аптеки, їх класифікація, облік. Обігові засоби аптеки, їх класифікація. Облік товарів, які надійшли до аптеки: в загальній сумі, за групами товарів, за строками придатності та предметно-кількісно.

Роздрібна реалізація товару, її структура. Відпускання товарів амбулаторним хворим за рецептами. Безрецептурне відпускання товару. Реалізація через структурні підрозділи. Документальне оформлення витрат товару роздрібної реалізації.

Безготівкова реалізація, її структура та облік. Відпускання лікарських засобів лікувально-профілактичним закладам, іншим організаціям та установам. Безкоштовне та пільгове відпускання лікарських засобів за амбулаторними рецептами. Документальне оформлення.

Облік інших витрат товару. Облік витрат товару на першу медичну допомогу, на господарські потреби, на проведення експертизи лікарських засобів. Облік товарних витрат (бій, брак, псування, переоцінювання товарів, зниження ціни по лабораторно-фасувальних роботах) та їх документальне оформлення. Списання товарно-матеріальних цінностей, що стали непридатними. Облік руху інших обігових засобів.

Тара, її види. Облік тари. Облік допоміжних матеріалів, лікарської рослинної сировини, малоцінного інвентарю.

Облік руху коштів та розрахункових операцій. Завдання та значення обліку коштів та розрахункових операцій. Документальне оформлення касових операцій.

Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Правила роботи з РРО. Порядок ведення касової книги. Порядок здачі виторгу в банк. Оформлення документації. Розрахунок ліміту залишку грошей у касі. Організація контролю за дотриманням касової дисципліни. Штрафні санкції за порушення фінансової дисципліни.

Форми та види розрахунків зі споживачами та постачальниками. Прибуткові та видаткові операції.

Облік праці та заробітної плати працівників аптечних установ. Заробітна плата в умовах ринкової економіки. Форми оплати праці, їх характеристика. Облік праці та заробітної плати. Штатний розпис. Порядок розрахунку різних видів оплат: основної заробітної плати; за професійну та пільгові відпустки; за роботу в святкові дні; за наднормові роботи; за тимчасовою непрацездатністю. Утримання із заробітної плати. Обов’язкові нарахування на заробітну плату.

Звітність аптек. Суть значення, види звітності. Визначення результатів фінансово-господарської діяльності аптек. Звітність структурних підрозділів, відділів.

^ 8. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей в аптечних установах

Основні завдання та терміни проведення інвентаризації. Види інвентаризації. Порядок проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. Права та обов’язки інвентаризаційної комісії. Інвентаризація товарів, тари, інших товарно-матеріальних цінностей; грошових коштів; лікарських засобів, що знаходяться на предметно-кількісному обліку. Порядок розрахунку природних витрат. Документальне оформлення результатів інвентаризації.

^ 9. Складання бізнес-плану

Основи планування господарсько-фінансової діяльності госпрозрахункових аптек.

Аналіз та планування товарообігу. Нормування товарних запасів. Система ціноутворення на лікарські засоби. Прогнозування валового прибутку. Аналіз та планування показників праці та її оплати. Витрати аптеки, класифікація. Методика планування та аналіз витрат. Планування прибутку та рентабельності аптек. Складання бізнес-плану (торгово-фінансово плану).


ФАРМАКОЛОГІЯ


І. ЗАГАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ З РЕЦЕПТУРОЮ

1.1. Визначення фармакології як науки, її місце в системі медичної освіти. Основні розділи фармакології: фармакодинаміка, фармакокінетика, лікарська токсикологія, фармакотерапія, загальна та спеціальна фармакологія.

1.2. Поняття про лікарські препарати. Значення фармакологічних знань для практичної діяльності фармацевта.

1.3. Iсторія фармакології (Гіппократ, Клавдій Гален, Авіценна, Парацельс). Розвиток вітчизняної фармакології (О.П. Павлов, І.П. Нелюбін, С.П. Боткін, О.І. Черкес, Г.Е. Батрак, Ф.П. Тринус, Я.Б. Максимович тощо).

1.4. Перспективи розвитку фармакології. Шляхи пошуку нових лікарських препаратів.


^ 2. СПЕЦІАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ

2.1. Лікарські препарати, що впливають на нервову систему

2.1.1. Лікарські препарати, що впливають на аферентну іннервацію:

- місцевоанестезувальні препарати (новокаїн, анестезин, лідокаїн, тримекаїн, дикаїн, ультракаїн, бупівакаїну гідрохлорид). Порівняльна характеристика дії препаратів при різних видах анестезії;

- в’яжучі препарати (танін, бісмуту нітрат основний, кора дуба, шавлія лікарська тощо). Фармакодинаміка, фармакотерапія;

- обволікальні та асорбційні препарати (крохмаль, насіння льону, корінь алтеї лікарської, активоване вугілля, альмагель). Дія. Застосування;

- подразнювальні препарати (розчин аміаку, ментол, гірчичники, перцевий пластир, олія терпентинова очищена тощо). Місцева і рефлекторна дія. Фармакотерапія.

^ 2.1.2. Лікарські препарати, що впливають на еферентну іннервацію:

основні відомості про еферентну іннервацію. Поділ еферентних нервів на холінергічні та адренергічні. Поняття про холіно- та адренорецептори. Класифікація лікарських препаратів, які впливають на еферентну іннервацію:

- м-Холіноміметичні препарати (пілокарпіну гідрохлорид, ацеклідин). Механізм дії. Вплив на розмір зіниці ока, серце, секреторні органи, тонус м’язів. Фармакотерапія. Отруєння пілокарпіном, мускарином. Допомога в разі отруєнн;

- н-Холіноміметичні препарати (лобеліну гідрохлорид, цититон). Особливості дії, застосування. Токсична дія нікотину. Шкідливість паління, особливо для жіночого організму. Лікарські препарати, що полегшують відвикання від паління (анабазину гідрохлорид, табекс, нікорете);

- антихолінестеразні препарати (прозерин, галантаміну гідробромід, фізостигміну саліцилат, армін тощо). Механізм дії. Порівняльна характеристика окремих препаратів. Фармакотерапія. Токсичність фосфорорганічних сполук (ФОС). Допомога в разі отруєння (дипіроксим, ізонітрозин, алоксим);

- м-Холіноблокувальні препарати (атропіну сульфат, препарати беладонни, платифіліну гідротартрат, скополаміну гідробромід, метацин, гастрозепін). Вплив на м-холінорецептори та центральну нервову систему. Гостре отруєння атропіном, допомога при отруєнні. Порівняльна характеристика препаратів. Фармакотерапія;

- н-Холіноблокувальні препарати: гангліоблокувальні препарати (бензогексоній, пентамін, пірилен, димеколін, гігроній). Механізм дії. Фармакотерапія. Ускладнення фармакотерапії, профілактика; міорелаксанти (тубокурарину-хлорид, дитилін, ардуан, меліктин). Механізм дії, застосування, профілактика ускладнень.

^ 2.1.3. Лікарські препарати, що впливають на адренергічну іннервацію:

- адреноміметичні препарати. Класифікація за дією на адренорецептори:

α-адреноміметичні препарати (норадреналіну гідротартрат, мезатон, нафтизин, санорин, галазолін, назол, візин); β-адреноміметичні препарати (ізадрин, сальбутамол, беротек, спіропент); α- і β-адреноміметичні препарати (адреналіну гідрохлорид, ефедрину гідрохлорид);

- антиадренергічні препарати: α-адреноблокувальні препарати (фентоламін, тропафен, празозин, піроксан, серміон); β-адреноблокувальні препарати (анаприлін, тразикор, атенолол, ацебуталол, віскен); симпатолітичні препарати (октадин, резерпін).

^ 2.1.4. Лікарські препарати, що пригнічують функцію центральної нервової системи:

- препарати для наркозу. Визначення наркозу. Загальні принципи його дії. Види наркозу;

- препарати для інгаляційного наркозу (ефір для наркозу, фторотан, діазоту оксид, енфлуран, ізофлуран, гапотан). Порівняльна характеристика. Ускладнення до і після наркозу, їх профілактика;

- препарати для неінгаляційного наркозу (тіопентал-натрій, гексенал, пропанідид, натрію оксибутират, кетаміну гідрохлорид). Порівняльна характеристика. Премедикація;

- спирт етиловий. Місцева дія. Застосування в медичній та фармацевтичній практиці. Вплив на ЦНС та організм в цілому. Гостре отруєння спиртом етиловим, допомога. Хронічне отруєння (алкоголізм хронічний). Лікування (апоморфін, тетурам);

- снодійні препарати. Сон, його значення та механізм розвитку. Причини безсоння. Класифікація снодійних препаратів за механізмом дії: барбітурати і споріднені з ними сполуки (фенобарбітал); похідні бензодіазепіну (нітразепам); снодійні препарати різних хімічних груп (зопіклон, золпідем, донорміл, бромізовал тощо). Порівняльна характеристика снодійних препаратів. Гостре отруєння, допомога

^ 2.1.5.Протисудомні препарати:

- протиепілептичні препарати (фенобарбітал, карбамазепін, етосуксимід, натрію вальпроат, клоназепам). Поняття про епілепсію. Основні принципи фармакотерапії епілепсії. Механізм дії препаратів. Застосування їх при різних видах епілепсії;

- протипаркінсонічні препарати. Поняття про хворобу Паркінсона, паркінсонізм. Класифікація протипаркінсонічних препаратів за механізмом дії: лікарські препарати що активізують функцію дофамінергічної системи та комбіновані препарати (леводопа, мідантан, юмекс, наком, мадопар тощо); лікарські препарати, що пригнічують функцію холінергічної системи (циклодол, скополаміну гідробромід).

^ 2.1.6. Анельгезуючі препарати. Поняття про біль. Види болю. Класифікація анальгетиків.

- наркотичні анальгетики (морфіну гідрохлорид, кодеїн, етилморфіну гідрохлорид, промедол, фентаніл тощо). Механізм дії. Фармакотерапія. Побічна дія. Вплив наркотичних анальгетиків на ЦНС, функцію шлунка. Звикання. Лікарська залежність (наркоманія, токсикоманія). Профілактика наркоманії. Гостре отруєння. Допомога (налорфіну гідрохлорид, налоксон). Поняття про нейролептанальгезію;

- ненаркотичні анальгетики (нестероїдні протизапальні препарати). Поняття про запалення. Механізм протизапальної, жарознижувальної та анальгезуючої дії. Класифікація за хімічною будовою: похідні піразолону та індолоцтової кислоти (бутадіон, анальгін, індометацин, клофезон); саліцилати (ацетилсаліцилова кислота, натрію саліцилат); похідні пара-амінофенолу (фенацетин, парацетамол); похідні кислот алканових (ібупрофен, диклофенак-натрій, напроксен); похідні різних груп (кислота мефенамова, натрію мефенамінат, піроксикам, мелоксикам, реопірин).

^ 2.1.7. Психотропні препарати пригнічувальної дії:

- седативні препарати (броміди, препарати валеріани, персен, саносан, трава собачої кропиви, новопасит). Вплив на ЦНС. Механізм дії. Фармакотерапія;

- транквілізатори. Загальна характеристика групи. Класифікація за хімічною будовою: похідні бензодіазепіну (діазепам, хлозепід, оксазепам, мезапам, феназепам); похідні дифенілметану та пропандіолу (амізил, мепротан); похідні різних хімічних груп (оксолідин, тріоксазин, мебікар, атаракс). Механізм дії. Фармакотерапія. Побічні ефекти.

^ 2.1.8. Невролептичні препарати. Загальна характеристика групи. Вплив на психічну (вищу нервову) діяльність. Антипсихотична дія. Ускладнення, профілактика. Класифікація за хімічною будовою: похідні фенотіазину ( аміназин, тіоридазин тощо); похідні бутирофенону (дроперидол, галоперидол, трифлуперидол); похідні індолу (резерпін, карбідин); похідні інших хімічних груп (семап, еглоніл).

^ 2.1.9. Лікарські препарати, що стимулюють функцію центральної нервової системи:

- антидепресанти. Загальна характеристика групи. Класифікація за механізмом дії: трициклічні ( амітриптилін, меліпрамін, синекван); інгібітори моноамінооксидази (МАО) (ніаламід, піразидол); інші інгібітори (флуоксетин). Механізм дії. Фармакотерапія;

- ноотропні препарати (пірацетам, аміналон, енцефабол, серміон). Загальна характеристика групи. Механізм дії. Застосування;

- загальнотонізуючі препарати (адаптогени): настоянки та рідкі екстракти (женьшеню, лимонника, заманихи, родіоли рожевої, елеутерокока, левзеї, ехінацеї, сапарал, пантокрин, цитрулін).Механізм дії. Застосування.

- психомоторні стимулятори (сиднокарб, кофеїн-бензоат натрію, фенамін, меридил). Особливості впливу на психічну діяльність, серцево-судинну систему;

- аналептики (камфора, кордіамін, бемегрид, етимізол, кофеїн, цититон, лобелін, сульфокамфокаїн, стрихніну нітрат). Пряма та рефлекторна дія на дихальний і судиноруховий центри. Застосування. Механізм дії.

^ 2.2. Лікарські препарати, що впливають на функції органів дихання

2.2.1. Протикашльові лікарські препарати

Загальна характеристика групи. Класифікація за механізмом дії, застосування:

- наркотичні (центральні) протикашльові препарати (кодеїну фосфат, етилморфіну гідрохлорид);

- ненаркотичні протикашльові препарати (глауцин, тусупрекс, синекод, лібексин, тусин плюс).

^ 2.2.2. Відхаркувальні лікарські препарати

Препарати (трава термопсису, коріння алтеї лікарської, мукалтин, пектусин, трипсин кристалічний, бромгексин, ментоклар, амброксол, ацетилцистеїн, бронхікун, калію йодид, натрію гідрогенкарбонат тощо). Загальна характеристика групи. Механізм дії. Застосування.

^ 2.2.3. Лікарські препарати для лікування бронхіальної астми

- бронхолітики: адреноміметики (сальбутамол, фенотерол, адреналіну гідрохлорид, ефедрину гідрохлорид); м-холіноблокатори (атропіну сульфат, іпратропію бромід); спазмолітики міотропної дії (еуфілін);

- протиалергійні лікарські препарати (кромолін-натрій, кетотифен);

- глюкокортикоїди (преднізолон, беклометазону біпропіонат).

^ 2.2.4. Лікарські препарати, що призначаються в разі набряку легень: препарати (маніт, бензогексоній, сечовина для ін’єкцій, фуросемід, кисень, спирт етиловий). Механізм дії, застосування.

^ 2.3. Лікарські препарати, що впливають на серцево-судинну систему

2.3.1. Кардіотонічні лікарські препарати

- серцеві глікозиди. Загальна характеристика. Фармакодинаміка. Фармакотерапія. Класифікація: препарати наперстянки (дигітоксин, дигоксин, целанід); препарати горицвіту (трава горицвіту весняного, адонізид); препарати строфанту (строфантин К); препарати конвалії (корглікон). Особливості дії. Застосування. Порівняльна характеристика серцевих глікозидів. Гостре отруєння серцевими глікозидами. Допомога;

- неглікозидні кардіотонічні препарати (амринон, мілринон, добутамін). Механізм дії. Застосування.
1   2   3

Схожі:

“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи