“затверджено” icon

“затверджено”
Назва“затверджено”
Дата07.08.2012
Розмір73.3 Kb.
ТипДокументи

Міністерство охорони здоров¢я України


НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

“ЗАТВЕРДЖЕНО”


Ректор НМУ імені О.О.Богомольця

академік НАМН України

професор В.Ф.Москаленко

________________________

____”____________2011 року


ПРОГРАМА


фахових вступних випробувань для осіб,

які вступають на навчання за інтегрованими програмами зі скороченим терміном підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

за спеціальністю 7.110201 “Фармація”


Базовий освітньо-кваліфікаційний рівень – вища освіта

^

Обговорено та затверджено

на Вченій раді НМУ імені О.О.Богомольця


Протокол від 2011 року


Голова Вченої ради

НМУ імені О.О.Богомольця

Академік НАМН України, професор В.Ф.Москаленко


Секретар Вченої ради

Професор

О.Б.Яременко


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма співбесіди зі вступу до фаху передбачає спілкування з особами, що мають вищу освіту, за темами, які дають можливість оцінити загальний освітньо-кваліфікаційний рівень розвитку абітурієнта на основі базових знань, придбаних під час здобуття першої вищої освіти. Програма передбачає, також, встановити рівень обізнаності з питань, пов’язаних з основними положеннями і напрямками майбутнього фаху – фармації.

Програма передбачає розгляд питань за блоками:

 • загальноосвітні питання в області природних наук;

 • загальноосвітні аспекти історичного розвитку лікознавства;

 • фармацевтична галузь як складова виробничої сфери;

 • загальноосвітні аспекти медико-біологічної підготовки;

 • організаційні та економічні аспекти регулювання діяльності підприємств на прикладі фармацевтичної галузі.


^ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ПИТАННЯ З ОБЛАСТІ ПРИРОДНІХ НАУК


 1. Раціональне використання матеріальних та енергетичних ресурсів, збереження навколишнього природного середовища. Досягнення вітчизняної науки в галузі екології.

 2. Навколишнє середовище. Взаємодія людини з середовищем її проживання. Фактори навколишнього середовища, що діють на людину. Проблема народонаселення. Екологія та економіка. Політичні наслідки екологічної кризи.

 3. Адаптація людини до природних та виробничих умов. Побічний вплив лікарських засобів на екологію людини. Здоров’я населення України та урбанізація.

 4. Створення безвідходних та маловідходних виробництв; використання вторинних ресурсів; комплексне використання природної сировини.

 5. Основні поняття хімії: хімічний елемент, атом, молекула, атомна та молекулярна маси, моль як одиниця кількості речовини в хімії, молярна маса, прості та складні речовини. Хімічні формули речовин та хімічні рівняння реакцій.

 6. Чистота хімічних речовин. Фізичні константи як засіб ідентифікації чистоти речовин.

 7. Основні закони хімії: закон збереження маси та енергії як кількісне відображення постійності руху матерії, закон сталості складу та його сучасне трактування, закон кратних відношень, закон Авогадро.

 8. Еквівалент та еквівалентна маса елементів та простих і складних речовин. Еквівалент та еквівалентна маса елементів та простих і складних речовин в умовах хімічної реакції. Закон еквівалентів.

 9. Класи та номенклатура неорганічних сполук. Метали та неметали. Оксиди. Гідроксиди: основні, кислотні, амфотерні. Кислоти. Номенклатура кислот.

 10. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М.Бутлерова. Хімічні зв’язки у молекулах органічних сполук. Алкани. Алкени.

 11. Загальні поняття хімії високомолекулярних сполук.

 12. Ацетилен. Бензен. Електронна будова, хімічні властивості, добування та застосування.

 13. Спирти. Феноли. Альдегіди. Карбонові кислоти. Етери та естери. Загальні поняття. Характеристика типових представників класів сполук.

 14. Глюкоза, крохмаль, целюлоза. Роль у природі та технічне застосування. Фотосинтез, Поняття про штучні волокна.


^ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ АСПЕКТИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРСТВОЗНАВСТВА


 1. Історія медицини та лікознавства на різних етапах розвитку суспільства.

 2. Значення і місце історії медицини і фармації у світовій культурі. Життя і лікувальна діяльність Гіпократа, Галена, Авіцени, Парацельса. Алхімія і її значення для розвитку фармації. Подальший розвиток хімії. Відкриття фармацевтів

 3. Зародження української фармації. Медицина та фармація Київської Русі. Становлення та розвиток аптечної справи в Україні.

 4. Історія української підприємницької діяльності у галузі фармації. Фармацевтична промисловість України. Розвиток фармацевтичної науки та практики в Україні. Внесок українських вчених у розвиток фармації. Перспективи розвитку української фармації.

 5. Шляхи вдосконалення вітчизняної фармації; прогнозування історичного ходу розвитку фармацевтичної спеціальності.

 6. Стан та перспективи розвитку фармацевтичної галузі в Україні. Зв'язок фармацевтичної науки та промислового підприємства. Структура та стан фармацевтичної галузі в Україні.

 7. Соціальне значення підготовки фахівців у фармації. Сфера професійної діяльності фахівців у фармації.


^ ФАРМАЦЕВТИЧНА ГАЛУЗЬ ЯК СКЛАДОВА ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ


 1. Загальні поняття про технологію лікарських препаратів аптечного та промислового виробництва.

 2. Загальні відомості про державне нормування виробництва лікарських препаратів.

 3. Рецепт. Його значення для забезпечення лікарськими препаратами населення України.

 4. Загальні відомості про тверді, рідкі, м’які лікарські форми аптечного та промислового виробництва: порошки, таблетки, капсули; настої та відвари; суспензії, емульсії, мазі, лініменти, супозиторії, пілюлі.

 5. Поняття про асептику. Стерильні, ін’єкційні, очні лікарські форми.

 6. Загальні відомості про лікарські препарати для новонароджених, гомеопатичні та ветеринарні лікарські форми.

 7. Загальні відомості про виготовлення лікарських препаратів в заводських умовах: збори, сиропи, настойки, екстракти, препарати тваринної сировини, ферментні препарати, таблетки, медичні капсули, пластирі, гірчичники, ректальні лікарські форми, аерозолі.

 8. Перспективи розвитку технології лікарських форм промислового виробництва.

 9. Загальні відомості про основні нормативно-технічні документи, які регламентують виготовлення лікарських препаратів у заводських умовах.

 10. Значення раціонального фасування та сучасного вигляду упаковки для лікарського препарату.

 11. Загальні відомості про фітотерапію, лікарські рослини та лікарську рослинну сировину. Основні принципи лікування рослинами.

 12. Сучасний стан виробництва фітопрепаратів. Питання траволікування.

 13. Відомості про отруйні і сильнодіючі рослини ц фітотерапії.

 14. Поняття про фітотерапію алергічних захворювань, профілактиці та лікування променевої хвороби. Гіпо -та авітамінозів.

 15. Лікувальна косметика. Косметичний ефект. Номенклатура косметичних препаратів.

 16. Загальні відомості про контроль якості лікарських препаратів промислового та екстемпорального виробництва. Поняття про сучасну систему стандартизації та контролю якості лікарських засобів.


^ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ АСПЕКТИ МЕДИКО - БІОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ


 1. Організм та його фізіологічні функції.

 2. Біологічні основи розумової діяльності. Короткотривала та довготривала пам'ять. Сон, його фази. Фізіологічні механізми цілеспрямованої поведінки людини. Мотивації. Емоції

 3. Загальні відомості Загальні відомості про ендокринну систему організму людини.

 4. Загальні відомості про кров, її функції. Групи крові, її склад та основні фізіологічні константи. Резус-фактор. Кровозамінні розчини. Кровотворні органи.

 5. Серце та функціональна класифікація судин.

 6. Загальні відомості про систему дихання, основні етапи дихання.

 7. Загальні відомості про систему травлення. Роль жовчі у травлення. Обмін речовин та енергії.

 8. Загальні відомості про правили догляду за хворим та проведення лікувальних процедур; основи асептики та антисептики;

 9. Загальні відомості про першу невідкладну допомогу: види ран та методи зупинки кровотечі; клініка гострих хірургічних та терапевтичних інфекцій; вивихи та переломи; симптоми гострої черевно-мозкової травми, струс мозку; поняття про внутрішньо-м’язові, підшкірні, внутрішньовенні інфекції.

 10. Загальні відомості про шляхи введення лікарських речовин в організм.

 11. Загальні відомості про лікарські засоби, що впливають на центральну нервову систему; наркотичні, ненаркотичні протизапальні лікарські препарати; протиалергічні засоби. Лікарські препарати, що впливають на діяльність шлунково-кишкового тракту; протикашльоіві засоби; лікарські препарати серцево-судинної системи; сечогінні та гормональні вітамінні засоби. Антибактеріальні та противірусні препарати, антисептики.

 12. Загальні відомості про фармакотерапію серцево-судинних захворювань; захворювань нирок та сечовивідних шляхів; венерологічних та дерматологічних, запальних та алергічних захворювань. Фармакотерапія у стоматології, фармакотерапія гострих отруєнь.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

НА ПРИКЛАДІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ.


 1. Фармацевтичне (аптечне) підприємство як суб’єкт підприємницької діяльності.

 2. Загальні відомості про сучасні аспекти ціноутворення на медикаменти.

 3. Сучасний рівень медикаментозного забезпечення населення України.

 4. Перспективи розвитку аптечної мережі в Україні.

 5. Загальні відомості про постачання аптек товарами вітчизняного та закордонного виробництва.

 6. Основи трудового права. Кодекс законів України про працю. Колективний і трудовий договори. Нормування праці, заробітна плата, трудова дисципліна, охорона праці, трудові суперечки. Державне і соціальне страхування

 7. Загальні відомості про складові елементи фармацевтичного ринку.

 8. Загальні відомості про споживацьку цінність фармацевтичного товару. Поняття конкурентоспроможності. Прогнозування асортименти лікарських препаратів. Прогнозування кон’юнктури ринку.

 9. Загальні відомості про види та фактори цінової політики підприємств в залежності від типу ринку. Ринковий механізм попиту та пропозицій.

 10. Реклама лікарських засобів, її роль в просуванні товарів медичного призначення та медикаментів на ринку.Голова фахової атестаційної комісії

член-кор. НАМН України,

професор Яворовський О.ПСхожі:

“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи