Повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення icon

Повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення
НазваПовідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення
Дата08.03.2014
Розмір63.6 Kb.
ТипПовідомлення

Вимоги до оформлення матеріалів:

Наукові повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції.

Вимоги до оформлення:

 1. Матеріали подаються у електронному варіанті у форматі doc., редактор Microsoft Word;

 2. Доповідь повинна містити результати глибокого самостійного дослідження, тези – грамотно написані і акуратно оформлені.

 3. Обсяг тез – до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;

 4. Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм;

 5. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;

 6. Перший рядок – назва тематичного напряму конференції (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правому краю);

 7. Другий рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру);

 8. Третій рядок – (шрифт курсив, вирівняний по центру) науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад (міжрядковий інтервал – 1,5);

 9. Наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру);

 10. Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.

 11. До наукових повідомлень аспірантів, здобувачів та студентів додається рецензія наукового керівника або витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку.

Зразок оформлення доповіді

Клінічна медицина

Іваненко Г.П.

доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної практики та медичної реабілітації

Одеського національного медичного університету


^ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ТОВСТОЇ КИШКИ У ДІТЕЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ


В даний час спостерігається …[1, с. 20].

Список використаних джерел:

1. Бєлоусова О.Ю. Доліхосигма у дітей: частота, клінічна симптоматика, принципи консервативної терапії / О.Ю. Бєлоусова // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2003. – № 6. – С. 17–19.

.Інші умови участі у конференції:


Організаційний внесок складає 120 грн. та сплачується разом із поданням тез. Організаційний внесок включає у себе витрати, пов’язані із друком збірнику матеріалів конференції, сертифікатів та їх поштовою відправкою.

Всі учасники конференції обов’язково забезпечуються збірником матеріалів конференції та сертифікатом, що підтверджує участь у конференції, які будуть надіслані поштою протягом 10 днів після проведення конференції.

Учасники з інших міст України можуть сплатити оргвнесок за наступними банківськими реквізитами:

банк одержувача: АТ «УкрСиббанк», рахунок одержувача: 26251007354466, ОКПО: 3238117249, МФО банка одержувача: 351005, призначення платежу: поповнення рахунку Федорішиної О.В. від ПІБ учасника.

Учасникам з інших країн у разі бажання взяти участь у конференції необхідно звернутися до організаційного комітету щодо умов та порядку оплати організаційного внеску.

Форма проведення конференції: дистанційна з виданням збірника матеріалів конференції та наданням сертифікатів


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Міжнародна

науково-практична конференція

«Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві»


27 грудня 2013 року


з виданням збірника матеріалів конференції та наданням сертифікатів


ОДЕСА – 2013
^

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції «Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві»,

яка відбудеться

^

27 грудня 2013 року

на базі Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету


(65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33).


Основні тематичні напрями:

 • Фармацевтичні науки;

 • Клінічна медицина;

 • Профілактична медицина;

 • Теоретична медицина;

 • Сучасні аспекти стоматології;

 • Роль і значення лабораторної діагностики.


Нагородження учасників


За результатами конференції оргкомітетом будуть визначенні три найкращі роботи. Автори вказаних робіт будуть нагородженні цінними подарунками від Міжнародного гуманітарного університету.

Умови участі:


У конференції можуть брати участь науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти, медики-практики.


Робочі мови:

українська, російська та англійська.


Порядок направлення заявок на участь

у конференції та матеріалів:


Для участі необхідно надіслати заявку на участь (форма додається), тези доповіді, відскановану квитанцію про сплату оргвнеску на електронну пошту.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора. Наприклад: Іваненко_Заявка, Іваненко_Тези, Іваненко_Квитанція.


E-mail: medinst@mgu.od.ua


Строк - до 20 грудня 2013 р. (включно)


N.B. ^ Редакційна колегія залишає за собою право редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з відхиленням від зазначених вимог.


Додаткову інформацію можна отримати за телефоном Оргкомітету:

+38 068 331 58 98

ЗАЯВКА

на участь у

Міжнародній науково-практичній конференції

«Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві»

Прізвище____________________________

Ім’я, по батькові_____________________

Науковий ступінь_____________________

Вчене звання_________________________

Посада та місце роботи, навчання (повна

назва організації_____________________

____________________________________

Телефони для контактів_______________

E-mail_______________________________

Тема доповіді_________________________

_____________________________________

_____________________________________


Відомості про наукового керівника:

Прізвище_____________________________

Ім’я__________________________________

По батькові__________________________

Посада, науковий ступінь,вчене звання____


Організаційний комітет конференції:

Голова оргкомітету:

Пекліна Галина Петрівна, д.м.н., професор, директор Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету, завідувач кафедри загальної та клінічної фармакології

Заступник голови:

Бачеріков Валерій Анатолійович, к.х.н., доцент, доцент кафедри загальної та клінічної фармакології Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету

Члени оргкомітету:

Бочаров Василь Андрійович, д.м.н., професор, професор кафедри загальної та клінічної фармакології Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету

Гоцуляк Леонід Омелянович, д.б.н., професор, професор кафедри медичної хімії Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету

Колоденко Володимир Олександрович, д.м.н., професор, професор кафедри загальної та клінічної фармакології Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету

Зубкова Людмила Петрівна, д.м.н., професор, директор стоматологічного центра «Орто Дент»

Ершова-Бабенко Ірина Вікторівна, д.філ.н., професор, завідувач кафедри філософії Одеського державного медичного університету

Пахлеванзаде Аліреза, д.м.н., директор учбово-навчального центру міжнародних освітніх програм Міжнародного гуманітарного університету


Схожі:

Повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення iconПовідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення тез доповідей: обсяг до 3 сторінок формату А4
Наукові повідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення iconПовідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення тез доповідей: обсяг до 3 сторінок формату А4
Наукові повідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення iconПовідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення тез доповідей: обсяг до 4 сторінок формату а 4
Наукові повідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни закарпатський державний університет
Наукові повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірниках матеріалів конференції
Повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення iconСучасні тенденції менеджменту в україні
Оргкомітету тези доповіді І заявку. Автори доповідей, які будуть прийняті Оргкомітетом до участі у конференції, будуть проінформовані...
Повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення iconПовідомлення учасників оформляються як наукові статті або тези доповідей, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Матеріали повинні відповідати вимогам постанови президії вак україни №7-05/1 від 15. 01. 2003 р. “Про підвищення вимог до фахових...
Повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення iconРеєстраційна форма учасника I міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Розумний Задум як основа ноосферної стратегії сталого розвитку»
А4) учасників будуть надруковані у Збірнику матеріалів до початку роботи конференції. За результатами роботи конференції планується...
Повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення iconВимоги до оформлення публікацій у збірнику матеріалів конференції та у монографії колективу авторів до збірника матеріалів конференції приймаються доповіді або тези доповідей обсягом
Через один рядок прізвище та ініціали автора, назва організації (вирівнювання по центру)
Повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення iconПовідомлення про рішення Програмного комітету, розсилання запрошень до 25 жовтня Підтвердження про участь до 5 листопада Заїзд та реєстрація учасників 20-21 листопада
Доповіді учасників будуть надруковані у щоричному збірнику «Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій» після закінчення...
Повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення iconІед нану драган Я., д ф м н., проф., Тнту члени комітету: Вадзюк С
Тези доповідей конференції будуть опубліковані в збірнику (вимоги до оформлення на звороті)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи