Графік відробок практичних занять та консультацій студентів з бжооп І гігієни та екології на осінньо-зимовий семестр icon

Графік відробок практичних занять та консультацій студентів з бжооп І гігієни та екології на осінньо-зимовий семестр
Скачати 96.25 Kb.
НазваГрафік відробок практичних занять та консультацій студентів з бжооп І гігієни та екології на осінньо-зимовий семестр
Дата25.08.2014
Розмір96.25 Kb.
ТипДокументи

Графік

відробок практичних занять та консультацій студентів з
БЖООП і гігієни та екології на осінньо-зимовий семестр


2011/2012 навчального року

08.09 доц. Паустовський Ю.О.

15.09 доц. Веремей М.І.

22.09 доц. Зенкіна В.І.

29.09 доц. Шкурко Г.А.

06.10 ас. Сук В.Г.

13.10 ас. Куюн Л.О.

20.10 ас. Шевцов С.М.

27.10 ас. Голубчикова Т.В.

03.11 доц. Паустовський Ю.О.

09.11 доц. Веремей М.І.

10.11 доц. Шкурко Г.А.

16.11 ас. Сук В.Г.

17.11 ас. Куюн Л.О.

23.11 ас. Голубчикова Т.В.

24.11 доц. Паустовський Ю.О.

30.11 доц. Веремей М.І.

01.12 доц. Зенкіна В.І.

07.12 доц. Шкурко Г.А.

08.12 ас. Сук В.Г.

14.12 ас. Куюн Л.О.

15.12 ас. Шевцов С.М.

21.12 ас. Голубчикова Т.В.

22.12 доц. Паустовський Ю.О.

28.12 доц. Веремей М.І.

29.12 доц. Шкурко Г.А.

Відробки та консультації проводяться в навчальній кімнаті №6 з 1600 до 1815
ГРАФІК

відробок практичних занять та консультацій студентів

із БЖООП і гігієни та екології на осінньо-зимовий семестр

^ 2011/2012 навчального року
п/п

Дата

Тема заняття

Хто приймає

1.

08.09

1. Вступне заняття. Методи гігієнічних досліджень. Структура СЕС, санітарне законодавство. Організація навчально-дослідницької роботи студентів (НДРС).

2. Законодавчі основи організації та проведення санітарного нагляду. Методика складання і ведення основної обліково-звітної документації гігієнічних відділень районної СЕС. Біоетичні основи професійної діяльності лікаря. Правові та законодавчі основи біоетики.

доц. Паустовський Ю.О.

2.

15.09

1.Гігієнічна оцінка ультрафіолетового випромінювання. Методика визначення інтенсивності та профілактичної дози ультрафіолетової радіації та використання її з метою профілактики захворювань і санації повітря у приміщеннях.

2. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

доц. Веремей М.І.

3.

22.09

1. Методика гігієнічної оцінки природного і штучного освітлення приміщень.

2. Гігієнічна оцінка потенційного ризику впливу факторів навколишнього середовища на організм людини і здоров’я населення.

доц. Зенкіна В.І.

4.

29.09

1. Методика гігієнічної оцінки параметрів мікроклімату приміщень.

2. Значення зовнішнього середовища в системі "людина – зовнішнє середовище"доц. Шкурко Г.А.


5.

06.10

1.Методика гігієнічної оцінки комплексного впливу мікроклімату на теплообмін людини.

2. Фізичні та хімічні чинники навколишнього середовища (ЕМП радіочастот, сонячна радіація, лазерне випромінювання). Принципи гігієнічного нормування. Інструментальні методи гігієнічного дослідження. Біоетичні аспекти впливу навколишнього середовища на людину

ас. Сук В.Г.

6.

13.10

1. Методика гігієнічної оцінки впливу клімато-погодних умов на здоров’я людини. Акліматизація. Профілактика геліометеотропних реакцій.

2. Забезпечення безпеки життєдіяльності людини


ас. Куюн Л.О.7.

20.10

1. Методика гігієнічної оцінки шуму та вібрації.

2. Фізичні та хімічні чинники навколишнього середовища (шум, вібрація, мікроклімат, хімічні чинники). Принципи гігієнічного нормування. Інструментальні методи гігієнічного дослідження. Біоетичні аспекти впливу навколишнього середовища на людину.

ас. Шевцов С.М.

8.

27.10

1. Методика визначення та гігієнічна оцінка запиленості та хімічних забруднень повітряного середовища приміщень. Поняття про повітряний куб, необхідний та фактичний об’єм і кратність вентиляції, їх наукове обґрунтування.

2. Безпека харчування як складова безпечної життєдіяльності людини

ас. Голубчикова Т.В.


9.

03.11

1. Гігієна води та водопостачання населених місць. Санітарна охорона водних об'єктів. Профілактика інфекційних і неінфекційних захворювань населення, що розповсюджуються водним шляхом.

2. Санітарна охорона ґрунту та очищення населених місць. Профілактика інфекційних і неінфекційних захворювань населення, фактором розповсюдження яких може бути грунт.

доц. Паустовський Ю.О.

10.

09.11

1. Санітарна охорона атмосферного повітря. Методика прогнозування стану здоров'я населення залежно від рівня забруднення атмосферного повітря. Здоров’я, філософське, біологічне та етичне визначення. Визначення здоров’я ВООЗ.

2. Професійні шкідливості при виконанні професійних обов’язків лікаря

доц. Веремей М.І.

11.

10.11

1. Методика санітарного обстеження джерел водопостачання та відбору проб води для бактеріологічного і санітарно-хімічного дослідження.

2. Сучасні проблеми внутрішньолікарняної інфекції та комплекс гігієнічних заходів щодо їх профілактики.

доц. Шкурко Г.А.

12.

16.11

1. Методика гігієнічної оцінки питної води за даними санітарного обстеження систем водопостачання та результатами лабораторного аналізу проб.

2. Небезпечні інфекційні захворювання у практиці медичного працівника

ас. Сук В.Г.

13.

17.11

1. Методи і засоби очистки, знезараження води при централізованому і децентралізованому водопостачанні.

2. Харчування в профілактичній медицині. Лікувальне харчування, характеристика, призначення, основні принципи. Характеристика традиційних дієт лікувального харчування, які використовуються у лікувально-профілактичних закладах.

ас. Куюн Л.О.


14.

23.11

1. Методика гігієнічної оцінки ґрунту за даними санітарного обстеження ділянки та результатами лабораторного аналізу проб. Основи санітарної очистки населених місць.

2. Організація харчування в лікувально-профілактичних закладах та на промислових підприємствах. Структура та обладнання харчоблоку, основні принципи його роботи. Методика контролю за роботою харчоблоку ЛПЗ.

ас. Голубчикова Т.В.

15.

24.11

1. Санітарна очистка населених місць. Загальна схема та споруди для очистки побутових стічних вод.

2. Фізіологія праці, предмет, зміст, завдання. Методи фізіологічних досліджень в умовах виробництва.

доц. Паустовський Ю.О.


16.

30.11

1. Основи запобіжного санітарного нагляду. Методика читання будівельних креслень при експертизі проектів. Методика визначення та гігієнічної оцінки коефіцієнту природної освітленості та часу інсоляції приміщень за будівельними кресленнями.

2. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Біоетичні проблеми в роботі колективу лікувально-профілактичних закладів.

доц. Веремей М.І.

17.

01.12

1. Загальна методика поточного санітарного нагляду. Методика санітарно-гігієнічного обстеження об'єкта. Написання акту обстеження.

2. Методика організації та проведення попередніх та періодичних медичних оглядів робітників промислових підприємств. Методика розслідування випадків гострих та хронічних професійних отруєнь та захворювань.

доц. Зенкіна В.І.


18.

07.12


1. Фізичний розвиток як важливий критерій оцінки стану здоров’я дітей та підлітків.

2. Методика гігієнічної оцінки умов навчання і виховання дітей та підлітків і організації навчально-виховного процесу у закладах освіти різного типу.

доц. Шкурко Г.А.

19.

08.12

1. Закономірності формування променевого навантаження людини в місцях проживання, його гігієнічна оцінка та шляхи зниження. Радіаційна небезпека та протирадіаційний захист на об'єктах з радіаційно-ядерними технологіями.

2. Гігієнічна оцінка протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах.

ас. Сук В.Г.

.


20.

14.12

1. Організація гігієнічного забезпечення при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Особливості тимчасового розміщення потерпілого населення та аварійно-рятувальних формувань.

2. Організація санітарного нагляду за харчуванням і водопостачанням в умовах катастроф.

ас. Куюн Л. О.

21.

15.12

1. Фізіологія праці, предмет, зміст, завдання. Методи фізіологічних досліджень в умовах виробництва. Заходи, спрямовані на підвищення працездатності та збереження здоров’я людини. Психологія праці. Основні методи дослідження.

2. Фізичні шкідливі виробничі чинники (виробничий шум і вібрація). Гігієнічна характеристика, дія на організм робітників, гігієнічне нормування, заходи профілактики несприятливої дії.

ас. Шевцов С.М.

22.

21.12

1. Гігієна праці, мета, предмет, завдання і методи дослідження. Сучасні види трудової діяльності людини. Виробничі шкідливі фактори. Класифікація. Методика оцінки роботи за ступенем важкості, напруженості, шкідливості та небезпечності.

2. Методика гігієнічної оцінки виробничого освітлення. Принципи гігієнічного нормування. Основні напрями підтримання оптимальних параметрів виробничого освітлення.

ас. Голубчикова Т.В.


23.

22.12

1. Біоетичні аспекти впливу навколишнього середовища на людину.

2. Гігієнічна оцінка виробничих аерозолів. Професійна і виробничо зумовлена патологія. Профілактика пневмоконіозів, пилового бронхіту.

доц. Паустовський Ю.О.

24.

28.12

1. Хімічні шкідливі виробничі чинники, класифікація, механізм дії, гігієнічне нормування, заходи профілактики гострих та хронічних інтоксикацій на виробництві.

2. Фізичні шкідливі виробничі чинники (електромагнітні поля радіочастот, лазерне випромінювання). Гігієнічна характеристика, дія на організм робітників, гігієнічне нормування, заходи профілактики несприятливої дії.

доц. Веремей М.І.

25.

29.12

1. Біологічні шкідливі і небезпечні чинники виробничого середовища. Принципи гігієнічної регламентації біологічних шкідливих і небезпечних виробничих чинників.

2. Фізичні шкідливі виробничі чинники (мікроклімат). Гігієнічна характеристика, дія на організм робітників, гігієнічне нормування, заходи профілактики несприятливої дії.

доц. Шкурко Г.А.


Відробки та консультації проводяться в навчальній кімнаті №6 з 16.00 по 18.15.

Схожі:

Графік відробок практичних занять та консультацій студентів з бжооп І гігієни та екології на осінньо-зимовий семестр iconГрафік відробок практичних занять та консультацій студентів з бжооп І гігієни та екології на осінньо-зимовий семестр
Вступне заняття. Методи гігієнічних досліджень. Структура сес, санітарне законодавство. Організація навчально-дослідницької роботи...
Графік відробок практичних занять та консультацій студентів з бжооп І гігієни та екології на осінньо-зимовий семестр iconГрафік відробок практичних занять та консультацій студентів з бжооп І гігієни та екології на осінньо-зимовий семестр
Вступне заняття. Методи гігієнічних досліджень. Структура сес, санітарне законодавство. Організація навчально-дослідницької роботи...
Графік відробок практичних занять та консультацій студентів з бжооп І гігієни та екології на осінньо-зимовий семестр iconГрафік консультацій викладачів кафедри загальної гігієни та екології
Графік відробок пропущених занять (у вівторок) весняний семестр 2012-2013 навчального року
Графік відробок практичних занять та консультацій студентів з бжооп І гігієни та екології на осінньо-зимовий семестр iconГрафік консультацій викладачів кафедри загальної гігієни та екології
Відробок пропущених занять (у вівторок) весняний семестр 2012-2013 навчального року
Графік відробок практичних занять та консультацій студентів з бжооп І гігієни та екології на осінньо-зимовий семестр iconКалендарно тематичний план практичних занять із гігієни та екології для студентів IІІ курсу медичного факультету №4 на осінньо-зимовий семестр 2011/12 навчального року
Вступне заняття. Методи гігієнічних досліджень. Структура сес, санітарне законодавство. Організація навчально-дослідницької роботи...
Графік відробок практичних занять та консультацій студентів з бжооп І гігієни та екології на осінньо-зимовий семестр iconГрафік щотижневих консультацій та відробок практичних занять на кафедрі дитячої хірургії на ІІ семестр 2012-2013 навчальний рік

Графік відробок практичних занять та консультацій студентів з бжооп І гігієни та екології на осінньо-зимовий семестр iconГрафік консультацій та відробок пропущених практичних занять на кафедрі внутрішньої медицини №1 в суботні дні на IІ семестр 2012/2013 навч рік

Графік відробок практичних занять та консультацій студентів з бжооп І гігієни та екології на осінньо-зимовий семестр iconРозподіл груп між викладачами кафедри гігієни праці І професійних хвороб на осінньо-зимовий семестр 2011/2012 навчального року

Графік відробок практичних занять та консультацій студентів з бжооп І гігієни та екології на осінньо-зимовий семестр iconГрафік відробок практичних занять з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету №1 на І семестр 2012-2013 н р

Графік відробок практичних занять та консультацій студентів з бжооп І гігієни та екології на осінньо-зимовий семестр iconГрафік консультацій та відробіток практичних занять з реаніматології для студентів VІ курсу на весняний семестр 2007-2008 н р

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи