Календарно тематичний план практичних занять із гігієни та екології для студентів IІІ курсу медичного факультету №4 на осінньо-зимовий семестр 2011/12 навчального року icon

Календарно тематичний план практичних занять із гігієни та екології для студентів IІІ курсу медичного факультету №4 на осінньо-зимовий семестр 2011/12 навчального року
Скачати 282.63 Kb.
НазваКалендарно тематичний план практичних занять із гігієни та екології для студентів IІІ курсу медичного факультету №4 на осінньо-зимовий семестр 2011/12 навчального року
Дата12.08.2012
Розмір282.63 Kb.
ТипДокументи

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ГІГІЄНИ

ТА ЕКОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ IІІ КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4
НА ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ СЕМЕСТР 2011/12 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ


Модулю 1: "Загальні питання гігієни та екології".


з/п

Тема занять

К-сть год.

Дата
Змістовий модуль 1. Вступ до гігієни та екології.1.

Вступне заняття. Методи гігієнічних досліджень. Структура СЕС, санітарне законодавство. Організація навчально-дослідницької роботи студентів (НДРС). Науково-дослідний експеримент (біоетичні аспекти).

3

01.09-07.09
Змістовий модуль 2. Навколишнє середовище та методи його

дослідження.2.

Гігієнічна оцінка ультрафіолетового випромінювання. Методика визначення інтенсивності та профілактичної дози ультрафіолетової радіації та використання її з метою профілактики захворювань і санації повітря у приміщеннях.

3

08.09-14.09

3.

Методика гігієнічної оцінки природного і штучного освітлення приміщень.

3

15.09-21.09

4.

Методика гігієнічної оцінки параметрів мікроклімату приміщень.

3

22.09-28.09

5.

Методика гігієнічної оцінки комплексного впливу мікроклімату на теплообмін людини.

3

29.09-05.10

6.

Методика гігієнічної оцінки впливу клімато-погодних умов на здоров’я людини. Акліматизація. Профілактика геліометеотропних реакцій.

3

06.10-12.10

7.

Методика гігієнічної оцінки шуму та вібрації.

3

13.10-19.10

8.

Методика санітарно-хімічного дослідження повітряного середовища приміщень та його гігієнічна оцінка.

3

20.10-26.10

9.

Методика визначення та гігієнічна оцінка забруднення повітря пилом.

3

27.10-02.11
Змістовий модуль 3. Гігієна води та водопостачання, гігієна ґрунту, санітарна очистка населених місць.10.

Методика санітарного обстеження джерел водопостачання та відбору проб води для бактеріологічного і санітарно-хімічного дослідження.

3

03.11-09.11

11.

Методика гігієнічної оцінки питної води за даними санітарного обстеження систем водопостачання та результатами лабораторного аналізу проб.

3

10.11-16.11

12.

Методи і засоби очистки, знезараження води при централізованому і децентралізованому водопостачанні.

3

17.11-23.11

13.

Методика гігієнічної оцінки ґрунту за даними санітарного обстеження ділянки та результатами лабораторного аналізу проб. Основи санітарної очистки населених місць.

3

24.11-30.11
Змістовий модуль 4. Основи запобіжного та поточного санітарного нагляду.14.

Основи запобіжного санітарного нагляду. Методика читання будівельних креслень при експертизі проектів. Методика визначення та гігієнічної оцінки коефіцієнту природної освітленості та часу інсоляції приміщень за будівельними кресленнями.

3

01.12-07.12

15.

Загальна методика поточного санітарного нагляду. Методика санітарно-гігієнічного обстеження об'єкта. Написання акту обстеження.

3

08.12-14.12

16.

Обговорення актів санітарно-гігієнічного обстеження об'єкта (житлового будинку, квартири).

3

15.12-21.12

17

Підсумковий модульний контроль:

Контроль практичної підготовки

Тестовий контроль теоретичної підготовки

3

2

1

22.12-28.12

Разом:

51


^ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ІЗ

ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 НА ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ

СЕМЕСТР 2011/12 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.


з/п

Тема лекції

К-кість

годин

Лектори

Дата
^ МОДУЛЬ №1 „Загальні питання гігієни та екології”


1.

Вступ до гігієни та екології, методи гігієнічних досліджень (біоетичні аспекти науково-дослідницької роботи), історія розвитку. Основні закони гігієни. Принципи гігієнічного нормування. Санітарія. Санепідслужба України. Основи запобіжного та поточного санітарного нагляду. Правові та законодавчі основи біоетики.

2

доц. Веремей М.І.

02.09
2.

Навколишнє середовище та здоров'я. Біосфера, її складові. Екологічні проблеми і охорона навколишнього середовища в сучасних умовах. Біоетичні аспекти впливу навколишнього середовища на людину. Предмет та теоретичні основи нооетики.

2

Проф. Шевцова В.М.

16.09
3.

Гігієнічне значення сонячної радіації та використання її складових з лікувально-профілактичною метою. Гігієнічне значення клімату та погоди. Гігієнічної основи геліометеопрофілактики захворювань.

2

доц. Паустовський Ю.О.

30.09
4.

Мікроклімат, опалення, вентиляція приміщень різного призначення. Гігієна природного та штучного освітлення приміщень.

2

доц. Веремей М.І.

14.10Вода як фактор здоров’я, її гігієнічне, ендемічне та епідеміологічне значення. Гігієнічні вимоги до якості питної води. Організація питного водопостачання. Методи покращання якості питної води. Ґрунт та здоров’я. Проблеми охорони ґрунту.

2

доц. Зенкіна В.І.

28.10
^ МОДУЛЬ №2 "Спеціальні питання гігієни та екології"

6.

Іонізуюче випромінювання як чинник навколишнього та виробничого середовища. Гігієнічні аспекти Чорнобильської катастрофи. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Гігієнічне нормування іонізуючих випромінювань, протирадіаційний захист персоналу та радіаційна безпека населення.

2

доц. Паустовський Ю.О.

11.11
7.

Харчування як фактор здоров’я, функції харчових речовин. Наукові основи раціонального, превентивного, лікувально-дієтичного та лікувально-профілактичного харчування. Захворювання, пов’язані з порушенням основ раціонального харчування та вживанням недоброякісних продуктів, їх профілактика.

2

доц. Зенкіна В.І.

25.11
разом: 14 год.


^ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН самостійної роботи студентів

ІЗ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ НА ІІІ КУРСІ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4

НА ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ СЕМЕСТР 2011/12 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.


^ МОДУЛЬ №1 „Загальні питання гігієни та екології”


з/п

Тема заняття

К-кість годин

Вид

контролю

1.

Підготовка до практичних занять - теоретична та опрацювання практичних навичок

16

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

^ Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану лекцій і практичних занять:
Історія виникнення, основні етапи розвитку та сучасний стан гігієни.

1

Підсумковий модульний контроль
Гігієнічне значення складових біосфери (атмосфери, гідросфери, літосфери).

1

-//-
Психогігієнічні основи повсякденної діяльності людини, гігієнічні аспекти медичної біоритмології.

1

-//-
Методика визначення концентрації СО2 та окиснюваності повітря як показників антропогенного забруднення повітря та вентиляції приміщень.

1

-//-
Ендемічний зоб як гігієнічна проблема, його етіологія, профілактика (продукти моря, йодована сіль)

1

-//-
Ендемічний флюороз та карієс як гігієнічна проблема, їх профілактика (дефторування, фторування води)

1

-//-

3.

Індивідуально-дослідницька самостійна робота

5

-//-

4.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 1.

3

Підсумковий модульний

контроль

Разом:

30 год.


^ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ II КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ №1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ та І курсу стоматологічного факультету

^ НА ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ СЕМЕСТР 2011/12 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ


з/п

Тема

^ К-сть год.

Дата

Лектори

1.

Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

2

01.09 - мед. ф-т №1 (2 п.) – с/г ауд. №2;

05.09 - мед. ф-т №2 (2 п.) – ф/х акт. зал;

07.09 - мед. ф-т №3+ФПЛЗСУ – с/г ауд. №2;

09.09 - мед. ф-т №1 (англом.) – кафедра;

09.09 - мед. ф-т №4 – с/г ауд. №3;

15.09 - стом. ф-т (іноз.) – с/г ауд. №2;

19.09 - стом. ф-т (2 п.). – с/г ауд. №3.

доц. Зенкіна В.І.

доц. Зенкіна В.І.

доц. Зенкіна В.І.

ас. Куюн Л.О.

доц. Зенкіна В.І.

ас. Сук В.Г.

ас. Сук В.Г.

2.

Забезпечення безпеки життєдіяльності людини

2

15.09 - мед. ф-т №1 (2 п.) – с/г ауд. №2;

19.09 - мед. ф-т №2 (2 п.) – ф/х акт. зал;

21.09 - мед. ф-т №3+ФПЛЗСУ – с/г ауд. №2;

23.09 - мед. ф-т №1 (англом.) – кафедра;

23.09 - мед. ф-т №4 – с/г ауд. №3;

13.10 - стом. ф-т (іноз.) – с/г ауд. №2;

17.10 - стом. ф-т (2 п.). – с/г ауд. №3.

проф. Шевцова В.М.

доц. Веремей М.І.

проф. Шевцова В.М.

ас. Куюн Л.О.

доц. Веремей М.І.

проф. Шевцова В.М.

проф. Шевцова В.М.

3.

Професійні шкідливості при виконанні професійних обов’язків лікаря

2

29.09 - мед. ф-т №1 (2 п.) – с/г ауд. №2;

03.10 - мед. ф-т №2 (2 п.) – ф/х акт. зал;

05.10 - мед. ф-т №3+ФПЛЗСУ – с/г ауд. №2;

07.10 - мед. ф-т №1 (англом.) – кафедра;

07.10 - мед. ф-т №4 – с/г ауд. №3;

10.11 - стом. ф-т (іноз.) – с/г ауд. №2;

14.11 - стом. ф-т (2 п.). – с/г ауд. №3.

доц. Шкурко Г.А.

доц. Шкурко Г.А.

доц. Паустовський Ю.О.

ас. Куюн Л.О.

доц. Шкурко Г.А.

доц. Паустовський Ю.О.

доц. Шкурко Г.А.

Всього

6 год.


КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ II КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ №1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ та І курсу стоматологічного факультету

^ НА ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ СЕМЕСТР 2011/12 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
з/п

Тема

Кількість годин

Дата

Змістовий модуль 1.

Безпека життєдіяльності людини у сучасних умовах
1.

Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

2

01.09-14.09

2

Значення зовнішнього середовища в системі "людина – зовнішнє середовище"

2

15.09-28.09

3.

Забезпечення безпеки життєдіяльності людини

2

29.09-12.10

4.

Безпека харчування як складова безпечної життєдіяльності людини

2

13.10-26.10

Змістовий модуль 2.

Основи охорони праці медичних працівників
5, 6.

Професійні шкідливості при виконанні професійних обов’язків лікаря

4

27.10-23.11

7.

Небезпечні інфекційні захворювання у практиці медичного працівника

2

24.11-07.12

Разом:

14 год.
^ КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

"БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА"

ДЛЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА (ин.)

^ НА ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕМЕСТР 2011/12 УЧЕБНОГО ГОДА


п/п

Тема

^ Кол-во

часов

Лекторы

Дата

1.

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности

2

ас. Сук В.Г.

15.09 – ауд. №2 с/г к.

2.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека

2

проф. Шевцова В.М.

13.10– ауд. №2 с/г к.

3.

Профессиональные вредности при исполнении профессиональных обязанностей врача

2

доц. Паустовский Ю.А.

10.11– ауд. №2 с/г к.

Всего

6 час.

^ КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА" ДЛЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА (ин.) НА ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕМЕСТР 2011/12 УЧЕБНОГО ГОДА


п/п

Тема

Количество часов

Дата

Смысловой модуль 1.

Безопасность жизнедеятельности человека в современных условиях
1.

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности

2

01.09-14.09

2

Значение внешней среды в системе "человек – внешняя среда"

2

15.09-28.09

3.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека

2

29.09-12.10

4.

Безопасность питания, как составляющая безопасной жизнедеятельности человека

2

13.10-26.10

Смысловой модуль 2.

Основы охраны труда медицинских работников
5,6.

Профессиональные вредности при выполнении профессиональных обязанностей врача

4

27.10-23.11

7.

Опасные инфекционные заболевания в практике медицинского работника

2

24.11-07.12

Всего

14 час.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ VI КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2 НА 2011/12 Н.Р.


№ з/п

Тема

Кількість годин

1.

Законодавчі основи організації та проведення санітарного нагляду. Методика складання і ведення основної обліково-звітної документації гігієнічних відділень районної СЕС. Біоетичні основи професійної діяльності лікаря. Правові та законодавчі основи біоетики.

2

2.

Гігієнічна оцінка потенційного ризику впливу факторів навколишнього середовища на організм людини і здоров’я населення.

2

3.

Фізичні та хімічні чинники навколишнього середовища (ЕМП радіочастот, сонячна радіація, лазерне випромінювання). Принципи гігієнічного нормування. Інструментальні методи гігієнічного дослідження. Біоетичні аспекти впливу навколишнього середовища на людину.

2

4.

Фізичні та хімічні чинники навколишнього середовища (шум, вібрація, мікроклімат, хімічні чинники). Принципи гігієнічного нормування. Інструментальні методи гігієнічного дослідження. Біоетичні аспекти впливу навколишнього середовища на людину.

2

5.

Гігієна води та водопостачання населених місць. Санітарна охорона водних об'єктів. Профілактика інфекційних і неінфекційних захворювань населення, що розповсюджуються водним шляхом.

2

6.

Санітарна охорона ґрунту та очищення населених місць. Профілактика інфекційних і неінфекційних захворювань населення, фактором розповсюдження яких може бути грунт.

2

7.

Санітарна охорона атмосферного повітря. Методика прогнозування стану здоров'я населення залежно від рівня забруднення атмосферного повітря. Здоров’я, філософське, біологічне та етичне визначення. Визначення здоров’я ВООЗ.

2

8.

Сучасні проблеми внутрішньолікарняної інфекції та комплекс гігієнічних заходів щодо їх профілактики.

2

9.

Харчування в профілактичній медицині. Лікувальне харчування, характеристика, призначення, основні принципи. Характеристика традиційних дієт лікувального харчування, які використовуються у лікувально-профілактичних закладах.

2

10.

Організація харчування в лікувально-профілактичних закладах та на промислових підприємствах. Структура та обладнання харчоблоку, основні принципи його роботи. Методика контролю за роботою харчоблоку ЛПЗ.

2

11.

Фізіологія праці, предмет, зміст, завдання. Методи фізіологічних досліджень в умовах виробництва.

2

12.

Гігієна та охорона праці медичних працівників. Біоетичні проблеми в роботі колективу лікувально-профілактичних закладів.

2

13.

Методика організації та проведення попередніх та періодичних медичних оглядів робітників промислових підприємств. Методика розслідування випадків гострих та хронічних професійних отруєнь та захворювань.

2

14.

Фізичний розвиток як важливий критерій оцінки стану здоров’я дітей та підлітків.

2

15

Методика гігієнічної оцінки умов навчання і виховання дітей та підлітків і організації навчально-виховного процесу у закладах освіти різного типу.

2

16.

Закономірності формування променевого навантаження людини в місцях проживання, його гігієнічна оцінка та шляхи зниження. Радіаційна небезпека та протирадіаційний захист на об'єктах з радіаційно-ядерними технологіями.

2

17.

Гігієнічна оцінка протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах.

2

18.

Організація гігієнічного забезпечення при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Особливості тимчасового розміщення потерпілого населення та аварійно-рятувальних формувань.

2

19.

Організація санітарного нагляду за харчуванням і водопостачанням в умовах катастроф.

2

20.

Підсумковий модульний контроль.

2

Разом:

40^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)

VI КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2 2011/12 Н.Р.


№ з/п

Тема

Кількість годин

Вид

контролю

1.

Підготовка до практичних занять (теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок)19

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

2.1

Наукові основи медичної біоритмології та хроногігієни.

1

Підсумковий модульний контроль

2.2

Гігієнічна оцінка умов перебування хворих в лікувально-профілактичних закладах.

1

-//-

2.3

Харчові отруєння як гігієнічна проблема. Методика розслідування випадків харчових отруєнь.

1

-//-

2.4

Гігієнічні та соціальні аспекти праці жінок, підлітків та осіб старших вікових груп. Мораль і етика в геронтології.

1

-//-

2.5

Медико-фізіологічні основи професійної орієнтації і консультації підлітків на сучасному етапі державотворення.

1

-//-

2.6

Гігієнічні аспекти проживання населення на територіях з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

1

-//-

2.7

Організація та проведення санітарного нагляду за умовами праці ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій.

1

-//-

3

Індивідуально-дослідницька самостійна робота (ІДСР) студента

1

-//-

4

Підготовка до підсумкового контролю

1

-//-


РАЗОМ:


28


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДО МОДУЛЮ 3 “ГІГІЄНА ПРАЦІ” НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ VI КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 НА 2011/12 Н.Р.


№ п/п

Тема практичного заняття

К-сть

годин

^ Змістовий модуль 1. Вступ в гігієну праці. Фізіологія та психологія праці. Шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища.

1.

Гігієна праці, мета, предмет, завдання і методи дослідження. Сучасні види трудової діяльності людини. Виробничі шкідливі фактори. Класифікація. Методика оцінки роботи за ступенем важкості, напруженості, шкідливості та небезпечності. Біоетичні аспекти впливу навколишнього середовища на людину.

3

2.

Фізіологія праці, предмет, зміст, завдання. Методи фізіологічних досліджень в умовах виробництва. Заходи, спрямовані на підвищення працездатності та збереження здоров’я людини. Психологія праці. Основні методи дослідження.

3

3.

Фізичні шкідливі виробничі чинники (виробничий шум і вібрація). Гігієнічна характеристика, дія на організм робітників, гігієнічне нормування, заходи профілактики несприятливої дії.

3

4.

Фізичні шкідливі виробничі чинники (мікроклімат). Гігієнічна характеристика, дія на організм робітників, гігієнічне нормування, заходи профілактики несприятливої дії.

3

5.

Фізичні шкідливі виробничі чинники (електромагнітні поля радіочастот, лазерне випромінювання). Гігієнічна характеристика, дія на організм робітників, гігієнічне нормування, заходи профілактики несприятливої дії.

3

6.

Методика гігієнічної оцінки виробничого освітлення. Принципи гігієнічного нормування. Основні напрями підтримання оптимальних параметрів виробничого освітлення.

3

7.

Гігієнічна оцінка виробничих аерозолів. Професійна і виробничо зумовлена патологія. Профілактика пневмоконіозів, пилового бронхіту.

3

8.

Хімічні шкідливі виробничі чинники, класифікація, механізм дії, гігієнічне нормування, заходи профілактики гострих та хронічних інтоксикацій на виробництві.

3

9.

Біологічні шкідливі і небезпечні чинники виробничого середовища. Принципи гігієнічної регламентації біологічних шкідливих і небезпечних виробничих чинників.

3


^ Змістовий модуль 2. Форми і методи роботи лікаря з гігієни праці.

10.

Зміст, форми, методи роботи лікаря з гігієни праці. Основні законодавчі матеріали з гігієни та охорони праці. Організаційно-методична та санітарно-просвітницька робота лікаря з гігієни праці. Методика проведення запобіжного та поточного санітарного нагляду на промислових підприємствах. Біоетичні основи професійної діяльності лікаря. Правові та законодавчі основи біоетики.

3

11.

Методика організації та проведення попередніх та періодичних медичних оглядів робітників промислових підприємств.

3

12.

Методика розслідування випадків гострих та хронічних професійних отруєнь та захворювань.

3

13.

Методика вивчення захворюваності з тимчасовою втратою працездатності робочих колективів.

3

14.

Проведення поглибленого санітарного обстеження промислового підприємства з оформленням акту санітарного обстеження і обґрунтуванням необхідних профілактичних заходів.

6

15.

Обговорення результатів санітарного обстеження промислового підприємства.

3

Змістовий модуль 3. Гігієна та охорона праці окремих груп працівників.

16.

Гігієна та охорона праці медичних працівників. Стан здоров’я, виробничо обумовлена та професійна захворюваність і медичне обслуговування робітників основних професійних груп. Біоетичні проблеми в роботі колективу лікувально-профілактичних закладів.

3

17.

Гігієнічні та соціальні аспекти праці жінок, підлітків та осіб старших вікових груп.

3

18.

Несприятливі чинники виробничого середовища при роботі з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. Виробничо обумовлена та професійна захворюваність і медичне обслуговування робітників основних професійних груп.

3

19.

Підсумковий модульний контроль:

3

Контроль практичної підготовки

2

Тестовий контроль теоретичної підготовки

1
РАЗОМ

60^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)

VI КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 2011/12 Н.Р.


№ з/п

Тема

Кількість годин

Вид

контролю

1.

^ Підготовка до практичних занять - теоретична та опрацювання практичних навичок

19

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:
Форми, методи, законодавчі основи медичного обслуговування працівників промисловості, будівництва, транспорту, сільськогосподарського виробництва. Структура, зміст роботи відділень гігієни праці санепідемстанцій, медико-санітарних частин, цехових поліклінік і здоровпунктів.

2
3.

Індивідуально-дослідницька самостійна робота. Написання акту санітарного обстеження промислового підприємства.

6

-//-

4.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля.

3

Підсумковий модульний

контроль

Разом:

30
Схожі:

Календарно тематичний план практичних занять із гігієни та екології для студентів IІІ курсу медичного факультету №4 на осінньо-зимовий семестр 2011/12 навчального року iconКалендарно-тематичний план практичних занять з медичного та фармацевтичного товарознавства на VIIІ семестр 2010/2011 навчального року

Календарно тематичний план практичних занять із гігієни та екології для студентів IІІ курсу медичного факультету №4 на осінньо-зимовий семестр 2011/12 навчального року iconКалендарно-тематичний план практичних занять з медичного та фармацевтичного товарознавства на VIIІ семестр 2010/2011 навчального року

Календарно тематичний план практичних занять із гігієни та екології для студентів IІІ курсу медичного факультету №4 на осінньо-зимовий семестр 2011/12 навчального року iconТематичний та календарний план практичних занять з гістології та ембріології для студентів медичного факультету на ІІІ семестр 2011-2012 навчального року

Календарно тематичний план практичних занять із гігієни та екології для студентів IІІ курсу медичного факультету №4 на осінньо-зимовий семестр 2011/12 навчального року iconТематичний та календарний план практичних занять з гістології та ембріології для студентів медичного факультету на ІІІ семестр 2011-2012 навчального року

Календарно тематичний план практичних занять із гігієни та екології для студентів IІІ курсу медичного факультету №4 на осінньо-зимовий семестр 2011/12 навчального року iconГрафік відробок практичних занять та консультацій студентів з бжооп І гігієни та екології на осінньо-зимовий семестр
Вступне заняття. Методи гігієнічних досліджень. Структура сес, санітарне законодавство. Організація навчально-дослідницької роботи...
Календарно тематичний план практичних занять із гігієни та екології для студентів IІІ курсу медичного факультету №4 на осінньо-зимовий семестр 2011/12 навчального року iconГрафік відробок практичних занять та консультацій студентів з бжооп І гігієни та екології на осінньо-зимовий семестр
Вступне заняття. Методи гігієнічних досліджень. Структура сес, санітарне законодавство. Організація навчально-дослідницької роботи...
Календарно тематичний план практичних занять із гігієни та екології для студентів IІІ курсу медичного факультету №4 на осінньо-зимовий семестр 2011/12 навчального року iconГрафік відробок практичних занять та консультацій студентів з бжооп І гігієни та екології на осінньо-зимовий семестр
Вступне заняття. Методи гігієнічних досліджень. Структура сес, санітарне законодавство. Організація навчально-дослідницької роботи...
Календарно тематичний план практичних занять із гігієни та екології для студентів IІІ курсу медичного факультету №4 на осінньо-зимовий семестр 2011/12 навчального року iconРозподіл груп між викладачами кафедри гігієни праці І професійних хвороб на осінньо-зимовий семестр 2011/2012 навчального року

Календарно тематичний план практичних занять із гігієни та екології для студентів IІІ курсу медичного факультету №4 на осінньо-зимовий семестр 2011/12 навчального року iconТематика та календарний план практичних занять з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
Гігієна як наука. Місце і значення гігієни в системі медичних наук та практичній діяльності лікаря. Основні закони гігієни. Методи...
Календарно тематичний план практичних занять із гігієни та екології для студентів IІІ курсу медичного факультету №4 на осінньо-зимовий семестр 2011/12 навчального року iconКалендарно-тематичний план практичних занять студентів 5 курсу стоматологічного, мм факультету з ортопедичної стоматології на осінній семестр 2012 -2013 навчального року
Практичних занять студентів 5 курсу стоматологічного, мм факультету з ортопедичної стоматології на
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи