Про ліквідацію академічної заборгованості студентами, які навчаються за кмсонп та традиційною системою Зважаючи на скорочення тривалості 2011/2012 н р. у зв’язку з проведенням «Євро 2012» icon

Про ліквідацію академічної заборгованості студентами, які навчаються за кмсонп та традиційною системою Зважаючи на скорочення тривалості 2011/2012 н р. у зв’язку з проведенням «Євро 2012»
Скачати 61.85 Kb.
НазваПро ліквідацію академічної заборгованості студентами, які навчаються за кмсонп та традиційною системою Зважаючи на скорочення тривалості 2011/2012 н р. у зв’язку з проведенням «Євро 2012»
Дата12.08.2012
Розмір61.85 Kb.
ТипДокументи


12.03.2012

109

Про ліквідацію академічної

заборгованості студентами,

які навчаються за КМСОНП

та традиційною системою


Зважаючи на скорочення тривалості 2011/2012 н. р. у зв’язку з проведенням «Євро 2012», враховуючи значну кількість студентів, які мають академічну заборгованість, беручи до уваги звернення до ректорату деканів факультетів, студентського парламенту та студентського профкому щодо збільшення кількості днів відпрацювань навчальних занять на кафедрах впродовж тижня, з метою удосконалення організації навчального процесу, відповідно до рішення Ректорату НМУ від 07.03.2012р.,


НАКАЗУЮ:


  1. Встановити з 14.03.2012р. щоденні (в робочі дні) відпрацювання навчальних занять (лекцій, практичних, семінарських занять), перескладання заліків, диференційованих заліків та підсумкового модульного контролю (ПМК) студентами відповідно до чинних нормативних вимог за графіками, погодженими завідувачами кафедр з деканами факультетів.
  1. Завідувачам кафедр:


2.1. Розмістити на інформаційних стендах кафедр графіки щоденних (крім вихідних і святкових днів) відпрацювань навчальних занять, дати складання та перескладання ПМК, заліків, диференційованих заліків, погоджені з деканами факультетів; довести їх до відома студентів під час лекцій та практичних занять, надати ці документи деканам факультетів до 16.03 2012 р..


2.2. До відпрацювання пропущених лекцій або практичних (семінарських) занять допускати студентів, які підготували реферат лекції або конспект теми пропущеного заняття з виконаними завданнями, передбаченими методичними вказівками для самостійної роботи студентів. Викладач, який приймає відпрацювання, ставить свій підпис та дату відпрацювання на зазначених матеріалах студента.


2.3. З метою підвищення об’єктивності оцінювання знань та умінь іноземних студентів, запобігання проявам хабарництва та шахрайства під час складання пісумкового контролю з дисциплін, забезпечити його приймання комісією, яку призначає і очолює завідувач кафедри.


2.4. Студентів, які пропустили три і більше навчальних занять, допускати до їх відпрацювання лише за особистим дозволом декана факультету.


2.5. Завідувачу кафедри брати особисту участь у прийманні в академічних групах підсумкового контролю з навчальної дисципліни, передбаченого робочим навчальним планом та робочою навчальною програмою; контролювати проведення підсумкових заходів відпрацювання пропущених навчальних занять щодо їх відповідності нормативним вимогам.


2.6. Своєчасно (в день складання підсумкового контролю) надавати в деканати інформацію про результати ліквідації академзаборгованості студентами.


2.7. Контролювати виконання викладачами кафедр графіків проведення поточних, передекзаменаційних і передмодульних консультацій для студентів; інформацію про дати їх проведення розмістити на інформаційному стенді кафедри.


2.8. Розглядати на навчально-методичних нарадах (в березні-квітні-травні – 1 раз в 2 тижні) стан успішності та відвідування навчальних занять студентами на кафедрі, динаміку ліквідації академзаборгованості студентами; своєчасно вносити корективи в організацію навчального процесу з метою його удосконалення.


2.9. Щотижнево в березні-квітні-травні 2012 р. (на кінець тижня за підписом завідувача кафедрою) інформувати деканати про студентів, які мають академічну заборгованість за формами, що додаються (Додаток 1, Додаток 2).


2.10. Довести зміст цього наказу до кожного науково-педагогічного працівника кафедри (за особистим його підписом).  1. Деканам факультетів:


3.1 Провести до 16.03.2012р. виробничі збори зі студентами (за участю студентського парламенту факультету) з детальним обговоренням стану академічної заборгованості студентів кожного курсу та заходів щодо поліпшення показників успішності на факультеті.


3.2. Інформувати старост курсів, потоків, груп про зміст цього наказу, про графіки відпрацювання навчальних занять на кафедрах, дати складання та перескладання підсумкового контролю, погоджені з завідувачами кафедр.


3.3. Своєчасно (за особистим підписом) надавати студентам необхідні документи для відпрацювання навчальних занять на кафедрах, складання і перескладання модулів, іспитів, заліків.


3.4. Постійно проводити індивідуальну роботу зі студентами, які мають академічну заборгованість, забезпечити їх явку на відпрацювання пропущених навчальних занять, на перескладання ПМК, іспитів і заліків. Особисто контролювати динаміку ліквідації студентами факультету академічної заборгованості.


3.5. Забезпечити регулярне проведення старостатів, на яких розглядати стан успішності та відпрацювання навчальних занять студентами.


3.6. Надавати проректору з науково-педагогічної роботи поіменну і зведену інформацію про стан ліквідації академзаборгованості студентами факультету через кожні 2 тижні в такі терміни: на 23.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06 2012р.


3.7. До 08.06.2012 р. надати на погодження проректору з науково-педагогічної роботи проекти наказів про переведення, відрахування, надання академічної відпустки або повторного навчання студентам за результатами навчання в весняному семестрі 2011/2012 н.р.


  1. Начальнику навчально-методичного відділу,

керівнику сектора моніторингу якості освіти:


4.1. Довести зміст цього наказу до відома деканів та завідувачів кафедр.


4.2. Здійснювати перевірку кафедр та деканатів щодо відповідності системи організації навчального процесу нормативним вимогам; про результати перевірки інформувати проректора з науково-педагогічної роботи.


5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи член-кореспондента НАМН України, професора О.П.Яворовського.


Ректор,

академік НАМН України,

професор В.Ф.Москаленко


Додаток 1.


Академічна заборгованість студентів факультету

(для студентів, які навчаються за традиційною системою)з/п

Прізвище, ім’я та по-батькові студента

курс, № групи

^ Бюджет/

контракт


дисципліна

Вид академічної заборгованості


^ Кількість пропущених навчальних годин, причини пропусків

Пропозиції

деканату


1.

Сидоренко Марія Вікторівна

І,3

контракт

Фізика


Біологія12 з поважн.прич.


6 без пов. причин
Додаток 2.

Академічна заборгованість студентів факультету

(для студентів, які навчаються за КМСОНП)


з/п

Прізвище, ім’я та по-батькові студента

курс, № групи

^ Бюджет/

контракт

дисципліна, № ПМК

Вид академічної заборгованості

Не допущений до складання ПМК за недостатньою кількістю балів

Не склав ПМК Пропозиції

Не деканату

(вказати з'явився на

кількість складання

складань та (поважність

перескладань) причин з

документал.

підтверджен-

ням)

Кількість «2»

Кількість пропущених навчальних годин, причини пропусків

1.

Сидоренко Марія Вікторівна

І,3

контракт

Фізика ПМК 1

ПМК 2

Біологія

ПМК 2


2

-


-


-

12 з поважн.прич.


-1+1


Схожі:

Про ліквідацію академічної заборгованості студентами, які навчаються за кмсонп та традиційною системою Зважаючи на скорочення тривалості 2011/2012 н р. у зв’язку з проведенням «Євро 2012» iconПро ліквідацію академічної заборгованості студентами, які навчаються за кмсонп та традиційною системою у вихідні дні
«незадовільно» у вихідні дні (суботи) 12. 05, 19. 05 та 26. 05. 2012 р за додатковим графіком, затвердженим на навчально-методичних...
Про ліквідацію академічної заборгованості студентами, які навчаються за кмсонп та традиційною системою Зважаючи на скорочення тривалості 2011/2012 н р. у зв’язку з проведенням «Євро 2012» iconНаказ №403 Про затвердження графіку навчального процесу на 2011/2012 навчальний рік
України та листа №1/9-426 від 02. 06. 11 року Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України щодо організації навчального...
Про ліквідацію академічної заборгованості студентами, які навчаються за кмсонп та традиційною системою Зважаючи на скорочення тривалості 2011/2012 н р. у зв’язку з проведенням «Євро 2012» iconПро Календарний план роботи деканатів, кафедр, навчально-методичного відділу з організації ліквідації академічної заборгованості студентами за осінньо-зимовий семестр 2011/2012 н р
Затвердити Календарний план роботи деканатів, кафедр, навчально-методичного відділу з організації ліквідації академічної заборгованості...
Про ліквідацію академічної заборгованості студентами, які навчаються за кмсонп та традиційною системою Зважаючи на скорочення тривалості 2011/2012 н р. у зв’язку з проведенням «Євро 2012» iconРозпорядження (про ліквідацію академічної заборгованості). Зразок офіційної довідки з повідомленням про події службового характеру. Доповідна записка на ім’я ректора іфнму про необхідність переобладнання навчальних аудиторій
Пояснювальна записка на ім’я декана про пропущені Вами заняття з анатомії людини
Про ліквідацію академічної заборгованості студентами, які навчаються за кмсонп та традиційною системою Зважаючи на скорочення тривалості 2011/2012 н р. у зв’язку з проведенням «Євро 2012» iconМіністерство освіти І науки україни сумской государственный университет медицинский институт распоряжение
На підставі наказу №1-і від 02. 01. 2013 року продовжити термін зимової сесії 2012 – 2013 навчального року студентам І-V курсів,...
Про ліквідацію академічної заборгованості студентами, які навчаються за кмсонп та традиційною системою Зважаючи на скорочення тривалості 2011/2012 н р. у зв’язку з проведенням «Євро 2012» iconРішення питання про присвоєння особам, які були поновлені на навчання, переведені з інших вмнз україні та інших країн, вийшли з академічної
Вмнз україні та інших країн, вийшли з академічної відпустки або залишилися на повторний курс навчання, оцінок за шкалою ects з семестрових...
Про ліквідацію академічної заборгованості студентами, які навчаються за кмсонп та традиційною системою Зважаючи на скорочення тривалості 2011/2012 н р. у зв’язку з проведенням «Євро 2012» iconДодаток 1 Календарний план роботи деканатів, кафедр, навчально-методичного відділу з ліквідації академічної заборгованості студентів за осінньо-зимовий семестр 2011/2012 н р
Календарний план роботи деканатів, кафедр, навчально-методичного відділу з ліквідації академічної заборгованості студентів за осінньо-зимовий...
Про ліквідацію академічної заборгованості студентами, які навчаються за кмсонп та традиційною системою Зважаючи на скорочення тривалості 2011/2012 н р. у зв’язку з проведенням «Євро 2012» iconГрафік ліквідації академічної заборгованості заліково-екзаменаційної сесії у ІІ семестрі 2011-2012 навчального року для студентів факультету мб та мп денної форми навчання в Центрі тестування

Про ліквідацію академічної заборгованості студентами, які навчаються за кмсонп та традиційною системою Зважаючи на скорочення тривалості 2011/2012 н р. у зв’язку з проведенням «Євро 2012» iconЩодо організації навчального процесу в 2011/2012 навчальному році у зв'язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Про ліквідацію академічної заборгованості студентами, які навчаються за кмсонп та традиційною системою Зважаючи на скорочення тривалості 2011/2012 н р. у зв’язку з проведенням «Євро 2012» iconНаказ №№1-4, медичному факультеті Чернігівського філіалу, фплзсу 19. 04. 12 по 29. 05. 12. на медико-психологічному факультеті 25.
Монмолодьспорт України від 02. 06. 2011р. №1/9-426 «Щодо організації навчального процесу в 2011/2012 н р у зв’язку з проведенням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи