Перелік питань для проведення підсумкового модульного контролю цитологія. Загальна та порівняльна ембріологія icon

Перелік питань для проведення підсумкового модульного контролю цитологія. Загальна та порівняльна ембріологія
Скачати 143.03 Kb.
НазваПерелік питань для проведення підсумкового модульного контролю цитологія. Загальна та порівняльна ембріологія
Дата12.08.2012
Розмір143.03 Kb.
ТипДокументи

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

  • Цитологія. Загальна та порівняльна ембріологія.

1. Цитологія. Визначення, завдання, значення для біології та медицини.

2. Клітинна теорія. Історія проблеми. Основні положення.

3. Поверхневий комплекс клітини. Мембрана, надмембранний і підмембранний компоненти. Їх будова та функції. Міжклітинні контакти, їх типи, будова та функції.

4. Клітина як елементарна жива система багатоклітинного організму. Визначення. Поверхневий комплекс клітини. Його будова та функції.

5. Метаболічний апарат клітини. Його структурний склад. Органели загального призначення. Класифікація, будова та загальна характеристика.

6. Ядерний апарат клітини, його значення. Основні компоненти ядра, їх структурно-функціональна характеристика. Ядерно-цитоплазматичні відношення як показник функціонального стану клітини.

7. Клітинні мембрани. Сучасне уявлення про їх будову, властивості та функціональне значення.

8. Клітина як елементарна жива система. Визначення. Мембранні органели. Комплекс Гольджі. Будова та функціональне значення.

9. Еукаріотичні клітини. Загальна будова. Зерниста) та незерниста ендоплазматична сітка. Будова та функції.

10. Клітина як елементарна жива система. Визначення. Органели загального призначення. Мітохондрії, будова, функціональне значення.

11. Клітина елементарна жива система. Визначення. Загальний план будови. Лізосоми. Будова, функціональне значення.

12. Клітина як елементарна жива система. Визначення. Загальний план будови еукаріотичних клітин. Немембранні органели цитоплазми. Будова, функціональне значення.

13. Клітина як елементарна жива система. Немембранні органели. Центросома (клітинний центр). Будова, функціональне значення.

14. Клітина як елементарна жива система. Визачення. Загальний план будови. Включення цитоплазми. Їх класифікація та значення.

15. Клітинний цикл: його етапи, морфофункціональна характеристика, особливості у різних видів клітин.

16. Способи репродукції клітин. Їх морфологічна характеристика. Значення для біології та медицини.

17. Мітоз. Його значення, фази та регуляція. Мітотичні та інтерфазні хромосоми.

18. Мітоз. Його регуляція. Значення мітозу для біологіїта медицини.

19. Мітоз. Загальна характеристика різних фаз. Поняття про ендорепродукцію та поліплоїдію.

20. Мейоз. Його значення. Відмінність від мітозу.

21. Ріст, діференціація, старіння та смерть клітини. Реакція клітин на зовнішні впливи.

22.Ембріологія. Зміст. Наукові напрямки. Значення для біології та медицини.

23. Типи яйцеклітин, характер їх дроблення після запліднення.

24. Гаструляція. Визначення поняття. Біологічне значення першого та другого етапів гаструляції. Характеристика різних типів гаструляції.

25. Етапи ембріогенезу. Гаструляція, її значення. Порівняльна характеристика гаструляції у хордових та людини.

26. Зародкові листки. Визначення поняття. Мезодерма та мезенхіма, їх похідні.

27. Зародкові листки. Визначення поняття. Ектодерма та ентодерма, їх похідні.

28. Особливості розвитку вищих хребетних тварин (на прикладі птахів).

29. Осьовий комплекс органів у хребетних та його розвиток.

30. Статеві клітини. Морфологічна та фунціональна характеристика сперматозоїдів та яйцеклітин. Запліднення.

31. Ранні стадії розвитку людини. Особливості дроблення. Морула, бластоциста та її імплантація.

32. Ранній ембріогенез людини. Утворення зародкових листків. Поняття про зародкові зачатки.

33. Ранній ембріогенез людини. Утворення провізорних органів (хоріон, жовтковий та амніотичний пухирці, алантоїс).

34. Жовтковий мішок, амніон та алантоїс. Їх утворення та функції в ембріональному розвитку людини.

35. Зародок людини на 4 тижні розвитку. Формування нервової трубки, сомітів та кишкової трубки.

36. Система мати-плід. Особливості плацентарного кровообігу. Будова пуповини.

37. Імплантація. Плацента. Типи плацент ссавців.

38. Зв'язок зародка людини з материнським організмом. Плацента та пуповина.

39. Плацента та її формування, будова та функції.

40. Поняття про критичні періоди розвитку зародка людини.

41. Основні етапи ембріонального розвитку людини. Ембріональна індукція як один з регулюючих механізмів ембріогенезу.


  • Загальна гістологія


1. Тканини. Визначення поняття. Класифікація. Внесок О.О. Заварзіна та М.Г.Хлопіна в розвиток вчення про тканини.

2. Тканина як один з рівнів організація живого. Визначення. Класифікація типів. Уявлення про детермінацію та диференціювання тканин.

3. Поняття про диферони та стовбурові клітини.

4. Тканина як один з рівнів організації живого. Визначення. Клітинні похідні (синцитії та симпласти, міжклітинна речовина).

5. Тканини. Визначення. Фізіологічна та репаративна регенерація різних типів тканин.

6. Епітеліальні тканини. Загальна характеристика. Морфофункціональна та генетична класифікація їх типів.

7. Епітеліальні тканини. Морфофункціональна характеристика різних типів покривного епітелію.

8. Залозистий епітелій. Класифікація та будова залоз. Морфологія секреторного циклу. Типи залозистої секреції.

9. Гемограма. Лейкоцитарна формула, її значення для клініки. Еритроцити, будова та функціональне значення.

10. Гемограма та лейкоцитарна формула. Тромбоцити, їх кількість, функція, тривалість існування.

11. Лейкоцити. Класифікація, морфофункціональна характеристика. Лейкоцитарна формула та її особливості на різних етапах онтогенезу.

12. Лейкоцити крові. Базофільні та еозинофільні гранулоцити.

13. Лейкоцитарна формула. Морфофункціональна характеристика моноцитів. Поняття про систему мононуклеарних фагоцитів.

14. Макрофаги та лімфоцити. Їх будова, гістохімічна характеристика та участь в імунних реакціях.

15. Волокниста сполучна тканина. Її будова, різновиди та функціональне значення. Утворення міжклітинної речовини (на прикладі синтезу колагену).

16. Міжклітинна речовина сполучної тканини (волокна, основна речовина), будова, значення.

17. Міжклітинна речовина сполучної тканини. Колагенові та еластичні волокна. Їх будова та функції.

18. Клітини сполучної тканини. Будова, функціональне значення.

19. Пухка волокниста сполучна тканина. Морфофункціональна характеристика. Макрофагоцити: будова та джерела розвитку. Поняття про систему мононуклеарних фагоцитів.

20. Щільна волокниста сполучна тканина. Морфофункціональна характеристика. Будова щільної оформленої волокнистої сполучної тканини (на прикладі сухожилка).

21. Макрофагоцити: морфофункціональна характеристика, їх участь у природному та набутому імунітеті. Поняття про систему мононуклеарних фагоцитів.

22. Клітинні елементи сполучної тканини. Макрофагоцити, плазматичні клітини та їх участь у захисних реакціях організму.

23. Сполучні тканини із спеціальними властивостями (ретикулярна, жирова, пігментна, слизова). Будова та функціональне значення.

24. Хрящові тканини, їх класифікація, будова та функції. Розвиток хрящів, їх регенерація та вікові зміни.

25. Кісткові тканини. Класифікація типів. Морфофункціональна характеристика.

26. Ретикулофіброзна кісткова тканина. Її гістогенез, будова, регенерація та вікові зміни.

27. Пластинчаста кісткова тканина. Трубчаста кістка. Будова, розвиток, регенерація.

28. Пластинчаста кісткова тканина. Загальна мофофункціональна характеристика. Регенерація трубчастої кістки та фактори, які впливають на структуру кісток.

29. М'язові тканини. Джерела розвитку. Загальна морфофункціональна характеристика. Непосмугована м'язова тканина. Гістогенез, будова, регенерація.

30. М'язові тканини. Джерела розвитку, загальна морфофункціональна характеристика. Посмугована м'язова тканина. Будова, іннервація, структурні основи скорочення. Регенерація.

31.Посмугована скелетна м'язова тканина. Поняття про червоні та білі м'язові волокна. Будова м'яза як органа.

32. Серцева м'язова тканина. Розвиток, мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова.

33. Нервова тканина. Морфофункціональна характеристика. Джерела розвитку. Нейрони. Морфологічна та функціональна класифікація.

34. Нейроглія. Класифікація, будова та значення різних типів нейроглії.

35. Нервові волокна. Морфофункціональна характеристика мієлінових та безмієлінових нервових волокон.

36. Нервові закінчення. Класифікація типів. Морфофункціональна характеристика рухових нервових закінчень.

37. Нервові закінчення. Морфофункціональна характеристика чутливих нервових закінчень.

38. Нервова тканина. Загальна характеристика. Міжнейронні синапси, їх будова та функції.

39. Нервова тканина. Джерела розвитку. Морфофункціональна характеристика. Поняття про прості та складні рефлекторні дуги.


Морфологічна та функціональна класифікація.

2. Нейроглія. Класифікація, будова та значення різних типів нейроглії.

3. Нервові волокна. Морфофункціональна характеристика мієлінових та безмієлінових нервових волокон.

4. Нервові закінчення. Класифікація типів. Морфофункціональна характеристика рухових нервових закінчень.

5. Нервові закінчення. Морфофункціональна характеристика чутливих нервових закінчень.

6. Нервова тканина. Загальна характеристика. Міжнейронні синапси, їх будова та функції.

7. Нервова тканина. Джерела розвитку. Морфофункціональна характеристика. Поняття про прості та складні рефлекторні дуги.

  • ^ СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ

(Серцево-судинна система. Органи кровотворення та імунного захисту. Ендокринна система)

1. Серцево-судинна система. Морфофункціональна характеристика. Класифікація судин. Взаємозв'язок гемодинамічних умов з будовою судин.

2. Артерія. Класифікація типів та їх Морфофункціональна характеристика. Артерії м'язового типу.

3. Артерії. Класифікація типів та їх Морфофункціональна характеристика. Артерія еластичного та м'язово-еластичного типів. Вікові зміни.

4. Судини гемомікроциркуляторного русла. Морфофункціональна характеристика його ланок.

5. Артеріоло-венулярні анастомози. Класифікація, будова різних типів анастомозів. їх функції.

6. Кровоносні капіляри. Будова. Основні типи капілярів. Поняття про гістогематичні бар'єри.

7. Вена. Класифікація. Розвиток, будова, функції. Залежність будови від гемодинамічних умов.

8. Лімфатичні судини. Морфофункціональна характеристика. Джерела розвитку.

9. Серце. Загальний план будови стінки. Міокард. Морфофункціональна характеристика скоротливих та провідних кардіоміоцитів.

10.Серце. Джерела розвитку. Гістогенез. Загальний план будови стінки. Ендокард.

11. Поняття про імунну систему та її тканинні компоненти. Класифікація та характеристика імуноцитів та їх взаємодія в реакціях гуморального та клітинного імунітету.

12. Гемопоез. Поняття про стовбурові та напівстовбурові клітини кровотворної тканини. Сучасна схема кровотворення.

3. Червоний та жовтий кістковий мозок. Будова та функції. Характеристика постембріонального кровотворення у червоному кістковому мозку. Взаємодія стромальних та гемопоетичних елементів.

4. Органи кровотворення та імунного захисту. Вилочкова залоза. Будова та функціональне значення. Характеристика постембріонального кровотворення у тимусі. Поняття про вікову та акцидентальну інволюцію вилочкової залози.

5. Органи кровотворення та імунного захисту. Селезінка. Будова та функціональне значення. Особливості ембріонального та постембріонального кровотворення у селезінці. Т- та В-зони.

6. Органи кровотворення та імунного захисту. Лімфатичні вузли. Будова та функціональне значення Т- та В-зон лімфатичних вузлів.

1. Ендокринна система. Класифікація ендокринних залоз. Поняття про клітини-мішені та рецептори до гормонів.

2. Ендокринна система. Класифікація ендокринних залоз. Характеристика поодиноких гормонпродукуючих клітин.

3. Гіпоталамус. Нейросекреторні ядра гіпоталамуса, особливості будови та функції нейросекреторних клітин. Гіпоталамоаденогіпофізарна та гіпоталамонейрогіпофізарна системи.

4. Гіпофіз. Розвиток, будова, кровопостачання, гістофізіологія. Зв'язок гіпофіза з

гіпоталамусом.

5. Гіпофіз. Розвиток. Загальний план будови. Аденогіпофіз, його кровопостачання, зв'язок з гіпоталамусом, функціональне значення.

6. Гіпофіз. Розвиток. Загальний план будови. Нейрогіпофіз, його кровопостачання, зв'язок з гіпоталамусом, функціональне значення.

7. Епіфіз. Джерела розвитку. Будова. Секреторні функції.

8. Щитовидна залоза. Розвиток, будова, гістофізіологія, функціональне значення. Вікові зміни.

9. Прищитовидна залоза. Розвиток, будова та функціональне значення. Вікові зміни.

10.Надниркові залози. Джерела розвитку. Будова, гістофізіологія кіркової та мозкової речовини. Зв'язок надниркових залоз з гіпофізом та центральною нервовою системою. Вікові зміни.


  • Спеціальна гістологія

(Травна система. Шкіра. Дихальна система. Сечостатева система)


1. Травний канал. Загальний план будови стінки. Іннервація та васкуляризація. Морфофункціональна характеристика лімфоїдного апарату.

2. Ротова порожнина. Особливості будови слизової оболонки різних органів ротової порожнини.

3. Ротова порожнина. Загальна характеристика слизової оболонки. Губа та щока. Розвиток, будова, функції.

4. Тверде та м'яке піднебіння. Розвиток. Загальна будова. Морфологічні особливості слизової оболонки на різних поверхнях.

5. Язик. Розвиток. Загальний план будови. Особливості будови слизової оболонки на різних поверхнях.

6. Великі слинні залози, їх класифікація, розвиток. Привушна слинна залоза, будова, функції.

7. Великі слинні залози. Загальна характеристика. Підщелепна та під'язична слинні залози.

8. Зуби. Загальний план будови. Дентин. Розвиток, будова, функції. Поняття про прозорий дентин та інтерглобулярні простори.

9. Зуби. Загальний план будови. Емаль. Будова, функції, розвиток.

10.Зуби. Загальний план будови. Емаль. Будова, функції, розвиток.

11.Зуби. Загальний план будови. Пульпа та періодонт. Будова, функції, розвиток.

12.Розвиток зуба. Прорізування та зміна зубів.

13.Травний канал. Загальний план будови стінки. Глотка та стравохід. Його будова тв функції 14.Шлунок. Загальна морфофункціональна характеристика. Джерела розвитку. Особливості

будови різних відділів. Іннервація та васкуляризація. Регенерація. Вікові зміни. 15.Залози шлунка, їх морфофункціональні особливості в різних частинах органу.

16.Тонка кишка. Розвиток. Загальна морфофункціональна характеристика. Гістофізіологія системи крипта-ворсинка.

17.Товста кишка. Загальна морфофункціональна характеристика. Джерела розвитку. Будова, регенерація, вікові зміни.

18.Травний канал. Загальний план будови стінки. Морфофункціональна характеристика

ендокринного апарату.

19.Червоподібний відросток. Загальна морфофункціональна характеристика.

20.Печінка. Загальна морфофункціонаїьна характеристика. Будова гепатоцитів, перисинусоїдних ліпоцитів і стінки синусоїдів.

21.Печінка. Загальна морфофункціональна характеристика. Джерела розвитку. Будова класичної печінкової часточки. Уявлення про портальну часточку та ацинус. Регенерація. Вікові зміни.

22.Підшлункова залоза. Розвиток. Загальний план будови. Гістофізіологія, регенерація, вікові зміни.

23.Підшлункова зачоза. Розвиток, загальний план будови. Екзокринна частина, її структура та функції.

24. Шкіра. Будова та джерела розвитку. Особливості будови тонкої шкіри.

25. Шкіра. Джерела розвитку. Будова та фукції. Фізіологічна регенерація епідермісу. Особливості будови товстої! шкіри.

26. Похідні шкіри (волосся, нігті, залози). Будова та функції волосся. Зміна волосся.

27. Дихальна система. Морфофункціональна характеристика. Респіраторні та нереспіраторні функції, повітряносні шляхи. Будова та функція вистелення носової порожнини.

28. Дихальна система. Морфофункціональна характеристика. Повітряносні шляхи. Джерела розвитку. Будова та функції трахеї й бронхів різного калібру.

29. Легені. Морфофункціональна характеристика. Джерела розвитку*. Будова респіраторного відділу. Аерогематичний бар'єр. Особливосі кровопостачання. Вікові зміни.

30. Будова та гістофізіологія ацинуса легені.

31. Сечова система, її Морфофункціональна характеристика. Нирки. Джерела та основні етапи розвитку. Будова та особливості кровопостачання.

32. Нирки. Будова та функціональне значення кіркових прикіркових нефронів.

33. Нирки. Загальний план будови. Ендокринний апарат нирки. Структура та функція.

34. Сечовивідні шляхи. Розвиток. Будова та функціональне значення. Епітелій слизової оболонки (уротелій).

35. Яєчко. Будова. Ембріональний та постембріональний гістогенез. Функції. Сперматогенез та його регуляція.

36. Яєчко. Будова. Ембріональний та постембріональний гістогенез. Поняття про гематотестикулярний бар'єр.

37. Сім'явиносн шляхи та допоміжні залози чоловічої статевої системи. Придаток яєчка. Сім'яні міхурці. Передміхурова залоза. Будова, фунції. Вікові зміни.

38. Яєчник. Ембріональний та постембріональний гістогенез.Будова та функції. Овогенез та його регуляція.

39. Яєчник. Ембріональний та постембріональний гістогенез. Загальний шіна будови. Ендокринна функція яєчника. Вікові зміни.

40. Матка. Розвиток. Будова та функції. Циклічні зміни, гормональна регуляція. Вікові зміни.

41. Органи жіночої статевої системи. Яйцеводи та піхва. Зміни протягом оваріально-менструального циклу, їх гормональна регуляція.

42. Молочна залоза. Розвиток, будова та функції. Гормональна регуляція молочної залози.

43. Нервова система. Загальна Морфофункціональна характеристика. Класифікація. Джерела розвитку.

44. Спинний мозок. Морфофункціональна характеристика. Розвиток. Будова сірої та білої речовини. Нейронний склад. Висхідні та нисхідні провідні шляхи спинного мозку.

45. Чутливі нервові вузли. Будова, функції та зв'язки.

46. Автономна (вегетативна) нервова система. Будова екстра- та інтрамуральних гангліїв. Класифікація нейроцитів за О.С.Догелем.

47. Периферичний нерв. Будова, дегенерація та регенерація після пошкодження.

48. Мозочок. Будова та функціональна характеристика. Нейронний склад та гліоцити кори мозочка.

49. Головний мозок. Загальна морфофункціональна характеристика. Цито- та мієлоархітектоника кори півкуль. Вікові зміни.

50. Головний мозок. Кора великих півкуль. Морфофункціональний принцип організації

неокортекса.

51. Органи чуттія. Загальна Морфофункціональна характеристика. Орган смаку. Будова,розвиток та цитофізіологія.

52. Органи чуття. Загальна морфофункціональна характеристика. Орган нюху. Будова, розвиток та цитофізіологія.

53. Око. Ембріональний розвиток. Загальний план будови. Морфофункціональна характеристика рогівки та кришталика.

54. Око. Ембріональний розвиток. Діоптичний апарат ока (рогівка, кришталик, склисте тіло).

55. Око. Ембріональний розвиток. Будова сітківки. Гістофізіологічна характеристика фоторецепторних клітин.

56. Око. Ембріональний розвиток. Сітківка зорової, циліарної та райдужної частин. Гістофізіологічна характеристика фоторецепторних клітин.

57. Орган слуху. Розвиток, будова та гістофізіологія.

58. Орган слуху. Джерела розвитку. Будова зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха. Гістофізіологія спіралього органу.

59. Орган рівноваги та вібрації. Джерела розвитку. Будова та гістофізіологія.

Схожі:

Перелік питань для проведення підсумкового модульного контролю цитологія. Загальна та порівняльна ембріологія iconПерелік питань для проведення підсумкового модульного контролю цитологія. Загальна та порівняльна ембріологія
Поверхневий комплекс клітини. Мембрана, надмембранний і підмембранний компоненти. Їх будова та функції. Міжклітинні контакти, їх...
Перелік питань для проведення підсумкового модульного контролю цитологія. Загальна та порівняльна ембріологія iconПерелік питань для проведення підсумкового модульного контролю цитологія. Загальна та порівняльна ембріологія
Поверхневий комплекс клітини. Мембрана, надмембранний і підмембранний компоненти. Їх будова та функції. Міжклітинні контакти, їх...
Перелік питань для проведення підсумкового модульного контролю цитологія. Загальна та порівняльна ембріологія iconУ сироватці крові
Перелік питань для підсумкового модульного контролю з дисципліни “Клініко-лабораторна діагностика”
Перелік питань для проведення підсумкового модульного контролю цитологія. Загальна та порівняльна ембріологія iconПерелік питань для підсумкового контролю
Загальна хірургія з доглядом за хворими та основами анестезіології і реаніматології
Перелік питань для проведення підсумкового модульного контролю цитологія. Загальна та порівняльна ембріологія iconПерелік питань для підготовки до підсумкового модульного контролю та іспиту з предмету „Фармакологія” для студентів ІІІ і IV курсу зі спеціальності «фармація» та студентів ІІІ курсу зі спеціальності «клінічна фармація» Модуль Загальна фармакологія.
Модуль Загальна фармакологія. Лікарські засоби, які впливають на функції нервової системи та медіаторні процеси
Перелік питань для проведення підсумкового модульного контролю цитологія. Загальна та порівняльна ембріологія iconПерелік теоретичних питань для підсумкового модульного контролю №2 з медичної біології
Визначення понять «пенетрантність» та «експресивність» ознак. 12. Форми взаємодії неалельних генів. Приклади у людини
Перелік питань для проведення підсумкового модульного контролю цитологія. Загальна та порівняльна ембріологія iconПерелік теоретичних питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю №1
Обстеження пацієнта в клініці ортопедичної стоматології. Клінічні методи обстеження
Перелік питань для проведення підсумкового модульного контролю цитологія. Загальна та порівняльна ембріологія iconМ. М. Новікова тестові завдання для проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни “регіональний менеджмент”
Тестові завдання для проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни “Регіональний менеджмент” (для студентів денної та...
Перелік питань для проведення підсумкового модульного контролю цитологія. Загальна та порівняльна ембріологія iconПерелік питань практичних навичок підсумкового модульного контролю
Провести розпитування хворої дитини та заповнити титульну сторінку історії хвороби
Перелік питань для проведення підсумкового модульного контролю цитологія. Загальна та порівняльна ембріологія iconПерелік питань практичних навичок підсумкового модульного контролю
Провести розпитування хворої дитини та заповнити титульну сторінку історії хвороби
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи