Перелік питань для контролю знань та вмінь студентів VІ курсу з дитячої хірургії icon

Перелік питань для контролю знань та вмінь студентів VІ курсу з дитячої хірургії
Скачати 93.11 Kb.
НазваПерелік питань для контролю знань та вмінь студентів VІ курсу з дитячої хірургії
Дата13.08.2012
Розмір93.11 Kb.
ТипДокументи

Перелік питань для контролю знань та вмінь студентів VІ курсу з дитячої хірургії.

 1. Якi основнi механiзми ушкоджень органiв черевної порожнини у дітей.

 2. Класифiкацiя ушкоджень органів черевної порожнини при травмi в дитячому віці.

 3. Основнi симптоми ушкоджень паренхiматозних органiв у дітей.

 4. Основнi симптоми ушкодження порожнистих органiв у дітей.

 5. Назвiть основні клiнiчнi прояви кровотечi iз верхнiх та нижнiх вiддiлiв травної системи у дітей.

 6. Які основнi причини виникнення кровотеч з травної системи в дитячому віці.

 7. Дайте трактування загальних принципiв лiкування та зупинки кровотечi у дітей.

 8. Якi особливостi контролю за перебiгом кровотечi з травного тракту.

 9. Сформулюйте показання до консервативного та оперативного лiкування при кровотечах у дітей, стандартизуйте його об’єм та ефективність.

 10. Синдром портальної гіпертензії в дитячому віці. Клінічні прояви, діагностика, лікування.

 11. Дайте перелiк основних хірургічних захворювань у дітей, які спричиняють запалення органiв черевної порожнини.

 12. Якi основнi клiнiчнi прояви та локальнi симптоми запалення органiв черевної порожнини у дітей.

 13. Які основнi клiнiчнi прояви та локальнi симптоми характернi при запаленнях органiв черевної порожнини у новонароджених.

 14. Гострий аппендицит у дітей.Клініка,діагностика,лікування.

 15. Особливостi клiніки гострого апендициту у дiтей раннього вiку (до З років).

 16. Ускладнення гострого аппендициту у дітей (перітоніт, абсцес, інфільтрат). Клініка, діагностика, лікування.

 17. Особливостi передоперацiйної пiдготовки при запаленях черевної порожнини у дітей.

 18. Біліарна атрезія у немовлят. Клініка,діагностика,лікування.

 19. Показання до трансплантації печінки в дитячому віці..

 20. Дайте загальнi принципи лiкування холециститу та визначте показання до хiрургiчних методiв лiкування його у дітей.

 21. Сформулюйте показання до консервативного та оперативного лiкування гострого панкреатиту, його об’єм та методи у дітей.

 22. Класифiкацiя набутої кишкової непрохiдностi у дiтей.

 23. Визначити основні причини виникнення iнвагiнацій кишечника, злукової, обтурацiйної та динамiчної непрохiдностi у дітей.

 24. Перелiчіть основнi симптоми гострої iнвагiнацiї кишечника у дітей.

 25. Якi методи дiагностики та лiкування гострої iнвагiнацiї кишечника у дітей.

 26. Особливостi та термiн передоперацiйної пiдготовки при набутiй кишковiй непрохiдностi у дітей.

 27. Визначте основнi ознаки життєздатностi защемленої кишки в дитячому віці.

 28. Ознаки розправлення інвагінату після діагностичної та лікувальної пневмоіригографії.

 29. Якi методи оперативного втручання виконуються при iнвагiнацii кишечника у дітей.

 30. Дайте загальнi принципи консервативної терапії при раннiй спайково-паретичнiй непрохiдностi у дітей.

 31. З якими захворюваннями, необхiдно провести диференцiйну дiагностику при синдромi набряклої калитки у дітей?

 32. Якi симптоми можна виявити при синдромi набряклої калитки у дітей?

 33. Що важливо визначити при формуваннi лiкувальної тактики у хворих iз гострим орхоепiдiдімітом, перекрутом гiдатiди Морган’ї, перекрутом яєчка та гостро виниклою водянкою оболонок яєчка у дітей?

 34. Якi ускладнення можуть виникнути при гострому захворюваннi яєчка у дітей?

 35. Що важливо виявити у хворого iз травматичним ушкодженням сечовивiдної системи в дитячому віці?

 36. Якi змiни можна виявити при пальпацii поперекової дiлянки при травмi нирок у дітей?

 37. На чому базується обгрунтування попереднього дiагнозу травматичного ушкодження нирок у дітей?

 38. Якi методи дiагностики допоможуть в дiагностицi травми нирок у дітей?

 39. Особливостi обстеження дiтей iз травмою сечового мiхура та уретри?

 40. Що необхiдно виявити у дитини iз травматичним ушкодженням сечового мiхура?

 41. Назвiть найбiльш вiрогiднi методи дiагностики, якi допоможуть в постановцi дiагнозу травми уретри у дітей?

 42. Що найбiльш важливо визначити при формуваннi лiкувальної тактики у дітей iз травматичним ушкодженням сечовивiдної системи?

 43. Показання до трансплантації нирок в дитячому віці.

 44. Які анатомо-фiзiологiчнi особливостi будови шкiри та пiдшкiрної клiтковини сприяють розповсюдженню запального процессу у новонароджених та немовлят?

 45. Назвати клiнiчні прояви некротичиої флегмони новонароджених в залежностi вiд форми.

 46. Лiкувальна тактика при некротичних флегмонах новонароджених.

 47. Форми та клiнiчнi прояви омфалiту у новонароджених.

 48. Диференцiйна дiагностика катарального омфалiту та нориць пупка у немовлят.

 49. Ускладнення та наслідки, якi виявляють у зв’язку з омфалiтом у дитини.

 50. Коли i з чим пов’язано захворювання маститу новонароджених.

 51. Особливостi оперативного втручання при маститi новонароджених.

 52. Причини виникнення парапроктиту у новонароджених.

 53. Оперативнi втручання , якi проводять у дітей при парапроктитi в залежностi вiд причини виникнення.

 54. 3 яких напрямкiв складасться лiкування гнійно-септичних захворювань новонароджених.

 55. Принципи призначення антибiотикотерапії у дітей.

 56. Бактерiологiчне дослiдження при гнiйно-септичних захворюваннях у дітей. Як його проводити?

 57. Назвiть складовi лiкувального впливу на органiзм дитини з гнiйно-септичними захворюваннями, вiд чого воно залежить.

 58. Якi складовi токсичних форм захворювання згiдно мiжнародної класифікації сепсису.

 59. Чим вiдрiзняється кровообiг сегментiв кiсток у новонароджених.

 60. Коли закiнчується формування епiфiзiв довгих трубчастих кiсток у дітей i якi критерії пiдтверджння.

 61. Вроджений стеноз трахеї. Трахеомаляція. Симптоматика, діагностика та лікування.

 62. Стридор. Аномалії судинного кільця.

 63. Ембрiогенез природжених кiст легенiв.

 64. Клiнiчний перебiг природжених кiст легенiв.

 65. Лiкування природжених кiст легенiв.

 66. Етiологiя,к лiнiчнi прояви та форми природженої емфiземи легень.

 67. Лiкування природженої емфiземи легень.

 68. Аплазія та агенезія легенів.Клініка,діагностика та лікування.

 69. Показання та протипоказання до трансплантації легень в дитячому віці.

 70. . Атрезiя стравоходу. Форми атрезiї стравоходу та їх клiнiчнi прояви.

 71. . Дiагностика атрезії стравоходу у новонароджених.

 72. Лiкування атрезiї стравоходу у новонароджених.

 73. Хімічні опіки стравоходу у дітей.Діагностика та лікування.

 74. Рубцева непрохідність стравоходу у дітей. Клініка, діагностика, лікування.

 75. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у дітей. Клініка, діагностика, лікування.

 76. Класифiкацiя дiафрагмальних гриж у дітей.

 77. Клiнiчнi прояви дiафрагмальних гриж у літей різного віку.

 78. Дiагностика та диференційна дiагностика дiафрагмальних гриж у дітей.

 79. Оперативне лiкування дiафрагмальних гриж у дітей.

 80. Природжений пiлоростеноз. Клiнiка. Дiагностика. Лiкування.

 81. Класифiкацiя природженої кишкової непрохiдностi.Клініка, дiагностика та лікування.

 82. Клiнiка і діагностика високої тонко-кишкової непрохiдностi у дітей.

 83. Клiнiка і діагностика низької кишкової непрохiдностi у дітей.

 84. Об’єм оперативного втручання при природженiй кишковiй непрохідностi.

 85. Синдром короткої кишки у дітей.

 86. Показання та протипоказання до трансплантації кишечника у дітей.

 87. Хвороба Гіршпрунга у дітей. Клініка, діагностика, лікування.

 88. Аноректальні аномалії у новонароджених. Клініка, діагностика.та лікування.

 89. Грижа пупкового канатика у новонароджених. Класифiкацiя. Клiнiка. Лiкування.

 90. Гастрошизис у новонароджених. Клiнiка. Диф.дiагностика. Лiкування.

 91. Пупкова грижа у дітей. Клiнiка. .Лiкування.

 92. Патологія вагінального паростку очеревини у дітей.

 93. Пахова грижа у дітей. Клiнiка. Диференційна.дiагностика. Лiкування. Ускладнення.

 94. Водянка яєчка удітей. Диференційна діагностика та лікування.

 95. Варикоцелє у дітей. Клініка .Методи оперативного лікування.

 96. Гiдронефроз у дітей. Причини. Клiнiка. Дiагностика. Лiкування.

 97. Мiхурово-сочовiдний рефлюкс у дітей. Класифiкацiя. Клiнiка. дiагностика. Лікування.

 98. Вади розвитку сечiвника. Методи діагностики. Ускладнення. Лiкування.

 99. Показання та протипоказання до трансплантації нирок в дитячому віці.

 100. Який в нормi внутрiшньокiстковий тиск у дітей?

 101. Якi особливостi діагностичної ситуації та вимiрювання внутрішньокiсткового тиску у дiтей з пiдозрою на гострий гематогенний остеомiелiт. Як змiнюється внутрiшньокiстковий тиск при гострому гематогенному остеомiєлiтi.

 102. Особливостi структури довгої трубчатої кiстки у дітей.

 103. Назвiть клiнiчнi форми гострого гематогенного остеомiєлiту у дітей.

 104. Розкрийте тромбоемболiчну теорiю гострого гематогенного остеомiєлiту у дітей.

 105. Які оперативні втручання проводяться при гострому гематогенному остеомієліті у дітей.

 106. Чому у новонароджених i дiтей до 2-х рокiв житгя зустрiчається метаепiфiзарне ураження кісток.

 107. Назвiть атиповi форми остеомiєлiту у дітей.

 108. Який найбiльш частий симптом метаепiфiзарного остеомiєлiту у немовлят i як його пiдтвердити.

 109. Особливостi пункцiї суглобiв у немовлят i як часто вони проводяться.

 110. Особливостi iммобiлiзації та її термiн у дiтей з метаепiфiзарним остеомiєлiтом.

 111. Перелiчити ускладння, які пов’язанi з гематогенним остеомієлiтом у дітей i коли вони з’являються.

 112. Що включає амбулаторний нагляд за дітьми, які перенесли гематогенний остеомiєлiт.

 113. Назвiть найбiльш поширенi оперативнi втручання при хронiчному остеомiєлiтi у дiтей.

 114. Перелiчити клiнiчнi прояви гемангiом та лiмфангiом у дітей. Назвати методи консервативного та оперативного лiкування гемангiом та лiмфангiом у дітей.

 115. Назвати клiнiчнi прояви пiгментних пухлин у дітей. Лiкувальна тактика при пiгментних пухлинах у дітей.

 116. Клiнiка атером та дермоїдних кiст у дітей. Особливостi видаленя дермоїдних кiст .

 117. Клініка,диференцiйна дiагностика та комбіноване лiкування меланоми у дітей.

 118. Перелiчити клiнічнi прояви м’якотканинних злоякiсних пухлин у дітей (рабдомiосаркома, тератобластома).

 119. Тератома крижово-куприкової ділянки у новонароджених.Діагностика та лікування.

 120. Хiрургiчне та комбiноване лiкування м’якотканинних злоякiсних пухлин у дітей.

 121. Допомiжнi методи дiагностики пухлин у дiтей. Iх роль у диференцiйнiй дiагностицi.

 122. Особливостi клiнiчного перебiгу доброякiсних пухлин та пухлнооподiбних захворювань кiсток у дітей.

 123. Методи хiрургiчного лiкування доброякiсних пухлин та пухлиноподібних захворювань кiсток у дітей.

 124. Клiнiчнi прояви остеогенної саркоми та саркоми Юiнга у дітей.

 125. Принципи комбiвованого лiкування злоякiсяних новоутворень кiсток у дітей.

 126. Клiнiка доброякiсних пухлин кiсток у дітей.

 127. Методи лiкування доброякiсних пухлин кiсток у дітей.

 128. Методи дiагностики злоякiсних пухлин кiсток у дітей.

 129. Клiнiчнi прояви та лiкування нефробластом у дiтей.

 130. Клiнiчнi прояви та лiкування нейробластом у дiтей.

 131. Допомiжнi методи дiагностики пухлин заочеревинного простору у дiтей.

 132. Клiнiка та діагностика пухлин середостiння у дітей.

 133. Лiкування дiтей зi злоякiсними та доброякiсними пухлинами середостіння.

 134. Основнi етапи оперативного лiкування та доступи при раннiй та пiзнiй кишковiй непрохiдностi у дітей.

 135. Видiлити класифiкацiю динамiчної кишкової непрохiдностi у дітей.

 136. Основнi етапи консервативного лiкування динамiчної непрохiдностi у дітей.

 137. Якi ви знаете форми гострої деструктивної пневмонiї (ГДП) у дітей?

 138. Якi ускладнення вiдносяться до легеневої форми ГДП у дітей?

 139. Якi ускладнення вiдносяться до легенево-влевральної форми ГДП у дітей?

 140. Що таке ателектаз легені у дітей?

 141. Що представляє собою легенева булла у дітей?

 142. . Якi причини колапсу легенi при пневмотораксi у дітей?

 143. Яка рентгенологiчна картина при пневмотораксi у дітей ?Яка рентгенологiчна картина ателектаза легені у дітей ?

 144. Чим вiдрiзняється рентгенологiчна картина напруженого пiотораксу вiд ателектазу легені у дітей ?

 145. При якiй набутiй патології легень у дітей на оглядовiй рентгенограмi органiв грудної клiтки органи межистiння змiщуються в сторону патології.

 146. В якому мiстi на груднiй стінці проводиться дiагностична плевральна пункція у дітей.

 147. Перечислiть, що необхiдно для плевральноiї пункції?

 148. Перечисліть методи дренування плевральної порожнини у дітей.

 149. Про що свiдчить рiвень рiдини в абсцесi легенi?

 150. При яких абсцессах легень у дітей проводиться черезшкiрна пункцiя?

 151. При яких абсцессах легень у дітей застосовують постуральнi положення?

 152. Про що свiдчить наявність гнійної мокроти у дитини з ГДП?

 153. Яка рентгенологiчна картина на оглядовiй рентгенограмi при пiопневматораксi у дітей ?

 154. Про що свiдчить видiлення газу по дренажу з плевральної порожнини при ГДП у дітей ?

 155. Якi клiнiчнi симптоми при перфорацiї стравоходу у дітей ?

 156. Який рентгенологiчний метод найбiльш iнформативний для дiагностики ушкоджень стравоходу у дітей ?

 157. Якi методи обстеження застосовуються при травмi органiв грудної порожнини у дітей ?

 158. Що являється показанням до оперативного втручання при гемотораксi у дітей ?

 159. Якi найбiльш характернi клiнічнi прояви сечокам’яної хвороби у дітей ?

 160. На чому базується обгрунтування попереднього дiагнозу сечокам’яної хвороби у дітей ?

 161. За якими принципами формується перелiк захворювань для проведення диференцiйного дiагнозу при нирковiй коліці у дітей?

 162. Що важливо визначити при формуваннi лiкувальної тактики у дітей на сечокам’яну хворобу?

 163. Якi головнi методи дiагностики в дитячій урології допоможуть при визначеннi дiагнозу?

 164. Крипторхізм. Клініка,діагностика, лікування.

 165. Особливості метаболізму у хірургічних пацієнтів-дітей, що потребують трансплантації органів.

 166. Імунобіологія трансплантата.

 167. Методи збереження трансплантата.

 168. Попередження відторгнення трансплантата.

 169. Ускладнення імуносупресії.

 170. Етичні та юридичні аспекти трансплантології дитячого віку.

 171. Трансплантація серця у дітей: показання, відбір реципієнтів та донорів.

 172. Трансплантація легень: показання, відбір реципієнтів та донорів.

 173. Втручання на дихальних шляхах з елементами трансплантології у дітей: показання, відбір реципієнтів та донорів.

 174. Трансплантація печінки у дітей: показання, відбір реципієнтів та донорів.

 175. Трансплантація тонкої кишки у дітей: показання, відбір реципієнтів та донорів.

 176. Трансплантація нирок у дітей: показання, відбір реципієнтів та донорів.

 177. Трансплантація комплексу органів (кластерні пересадки):серце-легені, кишечник-печінка; комплекс підшлункова залоза, дванадцятипала кишка, печінка, селезінка, шлунок; підшлункова залоза, нирки.

 178. Трансплантація кісткового мозку у дітей: показання, відбір реципієнтів та донорів.Завідувач кафедри

хірургії №4 професор Мішалов В.Г.Схожі:

Перелік питань для контролю знань та вмінь студентів VІ курсу з дитячої хірургії iconПерелік питань для контролю знань та вмінь студентів VІ курсу з дитячої хірургії

Перелік питань для контролю знань та вмінь студентів VІ курсу з дитячої хірургії iconПерелік питань для контролю знань та вмінь студентів VІ курсу
Вклад видатних вчених хірургічних клінік медичного факультету Харківського університету в розвиток хірургії України XIX ст. П. М....
Перелік питань для контролю знань та вмінь студентів VІ курсу з дитячої хірургії iconПерелік питань для контролю знань та вмінь студентів VІ курсу
Вклад видатних вчених хірургічних клінік медичного факультету Харківського університету в розвиток хірургії України XIX ст. П. М....
Перелік питань для контролю знань та вмінь студентів VІ курсу з дитячої хірургії iconПерелік питань для контролю знань та вмінь студентів ІV курсу
Апендикулярний абсцес правої здухвинної ділянки (клініка, діагностика, лікувальна тактика)
Перелік питань для контролю знань та вмінь студентів VІ курсу з дитячої хірургії iconПерелік питань для контролю знань та вмінь студентів ІV курсу
Апендикулярний абсцес правої здухвинної ділянки (клініка, діагностика, лікувальна тактика)
Перелік питань для контролю знань та вмінь студентів VІ курсу з дитячої хірургії iconПерелік питань для контролю знань та вмінь студентів V курсу
Лікувальна тактика при закритій травмі грудної клітки, ускладненої великим гемотораксом
Перелік питань для контролю знань та вмінь студентів VІ курсу з дитячої хірургії iconПерелік питань для контролю знань та вмінь студентів V курсу
Лікувальна тактика при закритій травмі грудної клітки, ускладненої великим гемотораксом
Перелік питань для контролю знань та вмінь студентів VІ курсу з дитячої хірургії iconПерелік теоретичних питань, умінь І навичок, маніпуляцій, ситуаційних задач для контролю знань з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету №2,
Навичок, маніпуляцій, ситуаційних задач для контролю знань з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу медичного факультету №2, що...
Перелік питань для контролю знань та вмінь студентів VІ курсу з дитячої хірургії iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу, короткі теоретичні відомості...
Перелік питань для контролю знань та вмінь студентів VІ курсу з дитячої хірургії iconРозклад занять з дитячої хірургії для студентів VI курсу на 2012 2013 навчальний рік

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи