Основна література icon

Основна література
НазваОсновна література
Дата13.08.2012
Розмір64.2 Kb.
ТипДокументи

Основна література

 1. Дитячі хвороби. За ред. В.М.Сідельникова, В.В.Бережного. К.:Здоров’я, 1999. – 734 с.

 2. Медицина дитинства. За редакцією П.С.Мощича.- К.:Здоров’я, 1994. – Т. 1 - 4. - 2350 с.

 3. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. и доп.). – Харьков: Фолио, 2002. – 1125 с.

 1. Педіатрія. Підручник. О.В.Тяжка, С.О.Крамарєв, В.І.Петренко. – «Нова кни га». – 2006.-1096 с.,

 2. Неонатологія. За ред. П. С. Мощича, О. Г. Сулеми, К.: Вища школа, 2004. – 407 с.

 3. Шабалов Н.П. Детские болезни. В 2-х томах. Учебник.-Питер-Ком, С-Пб.,2008. – Том 1-562с., Том 2 – 608с.

 4. Шабалов Н.П. Неонатология. В 2-х томах. Спец. л-ра. С.-Петербург, 2006, - Том І. 492 с., Том ІІ. - 505 с.

 5. Кардіологія дитячого і підліткового віку. Науково-практичний посібник / За ред. П.С. Мощича, Ю.В. Марушка.- К.: “Вища школа”, 2006.- 422 с.

 6. Дитячі хвороби. Посібник для самостійної роботи студентів. За ред. проф. Ю. В. Марушка. – Київ.- 2007. – 128 с.

 7. Nelson textbook 18th Edition by Robert M. Kliegman, MD, Richard E. Behrman, MD, Hal B. Jenson, MD and Bonita F. Stanton, MD. Видавництво: SAUNDERS. – 3147 р.

 8. Практична педіатрія: методика клінічного обстеження, семіотика ураження органів та систем, основні маніпуляції: навч.посіб. / Ю.В. Марушко, С.А. Пісоцька, Т.В. Гищак. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 274 с


Додаткова література

 1. Аряев М.Л., Волосовец А.П., Котова Н.В., Старикова А.А., Кононенко Н.А. Пульмонология детского возраста- Киев: Здоров’я, 2004.-608с.

 2. Аряєв М.Л. Неонатологія.- Київ: «АДЕФ - Україна.», 2006.- 754 с

 3. Безруков Л.О., Волосовець О.П., Шунько Є.Є., Кривопустов С.П., Годованець Ю.Д., Мигаль В.Г. Неонатологія. Чернівці, 2000. – 235 с.

 4. Безруков Л.О., Колоскова О.К., Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Іванова Л.А., Прунчак С.І., Шеф Г.Г., Щасливий Ю.В. Невідкладна допомога в дитячій кардіології (окремі кардіоваскулярні синдроми): Навчальний посібник. – Ч.: СПД Лівак У.М. – 2011. – 252 с.

 5. Белозеров Ю.М. Детская кардиология. – М.:Медпресс-информ. – 2004. – 600с.

 6. Белоусов Ю.В. Гастроэнтерология детского возраста. – Х.:Консум, 2000. – 528 с.

 7. Борисенко М. І., Чайковський Ю. Б. Імунозалежність та напрямки імунотерапії хронічних захворювань гатродуоденальної зони в дітей. – Київ: <<Здоров’я>>, 2005. – 14 с.

 8. Возианов А.Ф., Майданник В.Г., Бидный В.Г., Багдасарова И.В. Основы нефрологии детского возраста.- К.: Книга плюс, 2002.- 348 с.

 9. Волосовец А.П., Юлиш Е.И. Рациональная антибиотикотерапия респираторных заболеваний у детей - Донецк:Регина, 2005.-389с.

 10. Волосовец А.П., Нагорна Н.В., Кривопустов С.П., Острополець С.С., Бордюгова О.В. Діагностика, терапія та профілактика дефіцитних анемій у дітей – Донецьк: СПД Дмитренко Л.Р., 2007. – 38 с.

 11. Волосовец А.П., Кривопустов С.П. Макролиды в практике современной педиатрии. Монография. – К.: «Четверта хвиля», 2009. – 192 с.

 12. Волосовец А.П., Кривопустов С.П. Цефалоспорины в практике современной педиатрии. Монография. – Харьков: Прапор, 2007. – 184 с.

 13. Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Криворук І.М., Черній О.Ф. Навчальний посібник з дитячої ендокринології - Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.-495с.

 14. Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Манолова Э.П., Ершова И.Б., Бойченко П.К. Лабораторные исследования в практической педиатрии - Луганск, 2003.-131с.

 15. Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Нагорна Н.В., співав. Завдання з біоетики та медичної деонтології для педіатрів-Донецьк: Донбас, 2004. - 84 с.

 16. Волосовець О.П., Леженко Г.О., Кривопустов С.П., Прохоров Є.В., Пашкова О.Є., Подліанова О.І. Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей та підлітків (поширеність, особливості діагностики та лікування). Монографія, Запоріжжя, ЗДМУ, 2007.-135 с.

 17. Волосовець О.П., Нагорна Н.В., Кривопустов С.П., Острополець С.С., Бордюгова О.В. Діагностика та лікування невідкладних станів у дітей. Навчальний посібник для студентів ВМНЗ IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів післядипломної освіти. – Донецьк: Донецький державний медичний університет ім. М.Горького., 2007. – 112 с.

 18. Волосовець О.П., Савво В.М., Кривопустов С.П. Вибрані питання дитячої кардіоревматології – Х.: «ТНЦ», 2006 – 256 с.

 19. Волосовець О.П.,Кривопустов С.П. Єршова І.Б., Рещіков В.А. Фізична реабілітація в педіатрії. Навчальний посібник. - Київ. -Луганськ, 2009. - 182 с.

 20. Гастроентерологія дитячого віку /За загальною редакцією професора Є.В.Прохорова, професора О.П.Волосовця. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 160 с.

 21. Гематологія дитячого віку: Навчально-методичний посібник / Марушко Ю.В., Пісоцька С.А., Гичка С.Г., Бойко Н.С, Гаєвська А.В. – К.: КВІЦ, 2005. – 124 с.

 22. Госпітальна педіатрія. Посібник для самостійної роботи студентів. Марушко Ю.В., Олефір Т.І., Пісоцька С.А., Бойко Н.С., Таринська О.Л., Шеф Г.Г., Лавренчук О.В.- К.: “КОПІ ЦЕНТР”, 2005.- 119 с.

 23. Гусель В.А. Маркова И.В. Справочник педиатра по клинической фармакологии.- Л.: Медицина,1989.- 320 с.

 24. Детская ревматология: Руководство для врачей / Под ред. А.А.Баранова – М: Медицина, 2002. – 336 с.

 25. Дитячі хвороби. Посібник для самостійної роботи студентів. Марушко Ю.В., Олефір Т.І., Таринська О.Л., Борисенко М.І., Бойко Н.С, Шеф Г.Г., Московенко О.Д., Лавренчук О.В.,Чабанович О.В., Марушко Т.В., Бринь В.В.- К.: Філія №7 Підприємства “ЦСТРІ м. Києва”, 2007.- 128 с.

 26. Жуковский М.Н. Детская эндокринология. М".Медицина", 1982. – 448 с.

 27. Запорожан В.Н., Аряєв Н.Л. ВИЧ – инфекция и СПИД. - К, Здоров’я. - 1994. - 623 с.

 28. Игнатова М.С., Вельтищев Ю.Е. Детская нефрология.-М.:Медицина, 1989.- 456 с.

 29. Ласица О.Л., Ласица Т.С. Бронхиальная астма в практике семейного врача. – К.: ЗАТ «Атлант», 2001. – 263 с.

 30. Ласиця О.І., Ласиця Т.С., Недельська С.М. Алергологія дитячого віку. – К.: Книга Плюс, - 2004. – 368 с.

 31. Майданник В.Г. Гломерулярные болезни почек у детей.- К.: Знання України, 2002.- 228 с.

 32. Майданник В.Г. Клинические рекомендации по диагностике и лечению острой пневмонии у детей. – К.: Знання України, 2002.- 106 с.

 33. Майданник В.Г. Рахит у детей: Современные аспекты – Нежин: ООО «Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2006.- 116 с.

 34. Майданник В.Г. Тубулоинтерстициальные болезни почек у детей.- К.: Знання України, 2002.- 156 с.

 35. Майданник В.Г., Майданник И.В. Справочник современных лекарственных средств.- М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2005.-1024 с.

 36. Майданник В.Г., Митин Ю.В. Диагностика, лечение и профилактика воспалительных заболеваний дыхательных путей у детей – К.: ООО «ИЦ Медпроминфор», 2006.- 288 с.

 37. Маніпуляції в педіатрії (показання і техніка виконання): Навч. Посіб. / Ю. В. Марушко, Т. В. Гищак. – К.: Вид. Паливода А. В., 2007. – 104 с. –Бібліогр.: 104 с.

 38. Маркевич В.Е., Майданник В.Г., Павлюк П.О. та ін. Морфофункціональні та біохімічні показники у дітей і дорослих.- Київ-Суми: МакДен, 2002.- 268 с.

 39. Маркова И.В., Шабалов Н.П. Клиническая фармакология новорожденных. Сотис, С.- Петербург, 1993. - 374 с.

 40. Марушко Ю.В., Шеф Г.Г. Невідкладна педіатрія: Навчальний посібник. – Х.: Приватна друкарня ФО-П Сторожук О.В. – 2011. – 352 с.

 41. Михельсон В.А., Алмазова И.Г., Неудахин Е.В. Коматозные состояния у детей. Л."Медицина",1988. – 224 с

 42. Москаленко В.Ф., Волосовець О.П., Яворівський О.П., Булах І.Є., Остапик Л.І., Палієнко І.А., Мруга М.Р. (ред.) Крок 2. Загальна лікарська підготовка. Частина 2. Педіатрія, акушерство та гінекологія, гігієна. -Київ: Nova Knyha Publ.,2005.-404с.

 43. Мощич П.С., Сидельников В.М., Кривченя Д.Ю. Кардиология детского возраста - К.:Здоровье, 1986.- 550 с.

 44. Накази МОЗ України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», «Про удосконалення організації медичної допомоги дітям підліткового віку», та по протоколах за спеціальностями «педіатрія» та ін. МОЗ України. – Київ, 2005 р. – 414 с.

 45. Насонова В.А., Остапенко М.Г. Клиническая ревматология. М:"Медицина", 1990. – 592 с.

 46. Невідкладні стани в педіатрії: Навч. посіб. / За редакцією проф. О.П.Волосовця та Ю.В.Марушка - Х.: Прапор. - 2008. – 200 с.

 47. Оказание стационарной помощи детям. Карманный справочник. Оригинальное издание: Pocket book of Hospital care for children. Geneva, WHO, 2005. – Всемирная Организация Здравоохранения, 2006, 378 с.

 48. П.С.Мощич, З.М.Жарикова, М.І. Борисенко, Л.М. Шевченко Диспансеризація здорових дітей в умовах поліклініки. Київ, “Вища школа”, 2003. - 221 с.

 49. Педиатрия. Под ред. Дж.Грефа. М.: Практика, 1997. - 911 с.

 50. Первинна артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків / За ред. В.Г. Майданника, В.Ф.Москаленка.   К.-2007.-389 с.

 51. Петрушина А.Д. и др. Неотложные состояния у детей. – М.: «Медицинская книга», 2002. – 176 с.

 52. Пєший М.М. Невідкладна допомога в педіатричній практиці / Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів вищих мед.навч.закладів ІІІ-IV рівнів акредитаціі. – Полтава, 2001. – 245 с.

 53. Пособие ИВБДВ (Интегрированное Ведение Болезней Детского Возраста), Всемирная Организация Здравоохранения, Департамент Здоровья и Развития, Ребенка и Подростка (САН), 2000, 202 с.

 54. Пропедевтична педіатрія. Посібник для самостійної роботи студентів. Марушко Ю.В., Мощич П.С., Олефір Т.І., Таринська О.Л., Борисенко М.І., Дембіцький В.Л., Чабанович О.В., Лавренчук О.В., Шеф Г.Г., Бойко Н.С., Московенко О.Д., Гищак Т.В.- К.: “КОПІ ЦЕНТР”, 2004.- 120 с.

 55. Ревматологія дитячого віку / За загальною редакцією Є.В.Прохорова, О.П.Волосовця. – Донецьк. – 2006. – 160 с.

 56. Синдромная диагностика в педиатрии: справочник /Под ред. акад. РАМН А.А.Баранова – М.: Медицина, 1997. – 320 с.

 57. Сміян І.С. Педіатрія (цикл лекцій). – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 712 с.

 58. Суставной синдром в практике педиатра / Е.В.Прохоров, В.В.Бережной, Ю.В.Марушко, Т.В.Марушко, Л.Л.Челпан. – Донецк, 2006. – 146 с.

 59. Факультетська педіатрія. Посібник для самостійної роботи студентів. Марушко Ю.В., Мощич П.С., Олефір Т.І., Таринська О.Л., Борисенко М.І., Дембіцький В.Л., Чабанович О.В., Лавренчук О.В., Шеф Г.Г., Бойко Н.С., Московенко О.Д., Гищак Т.В.- К.: “КОПІ ЦЕНТР”,2004.- 160 с.

 60. Юлиш Е.И., Волосовец А.П. Диагностика и лечение внебольничных пневмоний у детей. – Донецк, 2004. – 215 с.

Схожі:

Основна література iconРекомендована література основна література
Культурні регіони: навч, посібник / Керівник авт колективу Л. Т. Левчук. – К., 1997
Основна література iconРекомендована література основна література
move to 0-16380980
Основна література iconХІ. Література: Основна література
...
Основна література iconРекомендована література основна література
Бабич В. П., Сало И. В. Государственное управление финансами в рыночной экономике. К.: Укринтеи, 1994. 100 с
Основна література iconХіі. Література основна література
Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с
Основна література iconРекомендована література основна література
Берд П. Продай себе! Ефективна тактика поліпшення вашого іміджу.– Пер з англ. Т. А. Сивакової. Мн.: Амалфея, 1997. 1991
Основна література iconРекомендована література основна література
Голдстейн М. и Голдстейн И. Как мы познаем / Пер с англ. М.: Знание, 1984. 256 с
Основна література iconРекомендована література Основна література
Внутрішня медицина: підруч у 3 т./A. C. Свінціцький, Л. Ф. Конопльова, Ю.І. Фещенко та ін./ За ред проф. K. M. Амосової. К.: Медицина,...
Основна література iconПерелік навчально-методичної літератури основна література
move to 0-17855340
Основна література iconОсновна література
Адамик Б. П. Банківські електронні послуги: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2011. – 94 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи