Учебник для студ фарм спец вузов/ Под ред. А. И. Тихонова, А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных и др. Харьков: Золотые страницы,2002. 574 с icon

Учебник для студ фарм спец вузов/ Под ред. А. И. Тихонова, А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных и др. Харьков: Золотые страницы,2002. 574 с
Скачати 62.76 Kb.
НазваУчебник для студ фарм спец вузов/ Под ред. А. И. Тихонова, А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных и др. Харьков: Золотые страницы,2002. 574 с
Дата31.01.2013
Розмір62.76 Kb.
ТипУчебник

  1. МЕДИЦИНА


МИКРОБИОЛОГИЯ


1. 576.8(075.8)

М59 Микробиология: Учебник для студ. фарм. ВУЗов и фарм.фак-тов/ И.Л. Дикий, И.Ю. Холупяк, Н.Е. Шевелева, М.Ю. Стегний.-2-е изд.-К.: Профессионал, 2004.- 624 с.


АНАТОМИЯ


1. 611(075.8)

Н57 Неттер Френк

Атлас анатомії людини= Atlas of human anatomy/ Ф. Неттер; Ред. А. Деллі, Ю.Б. Чайковський.-Українське вид.-Львiв : Наутілус, 2004.-592 с.


ГИГИЕНА

1. 613.95(075.8)

Г79 Гребняк М.П.

Гігієна дітей та підлітків: Навчально-методичний посібник керуючого типу/ М.П. Гребняк; Донецький мед. ун-т .-Донецьк: НОРД-Пресс , 2005.-232 с.

ФАРМАКОЛОГИЯ1. 615.015(075.8)

Л84 Лук'янчук В. Д.

Введення до загальної фармакокінетики: Навч.посібник для фарм.фак-тів / В.Д. Лук'янчук, Д.С. Кравець.-Луганськ: ВАТ "ЛОД", 2004.-116 с.


2 615.015(075.8)

О-75 Основы гомеопатической фармации: Учебник для студ.фарм.спец.вузов/ Под ред. А.И. Тихонова, А.И. Тихонов, С.А. Тихонова, Т.Г. Ярных и др.-Харьков: Золотые страницы ,2002.-574 с.


3. 615.1(075.8)

Г87 Громовик Б.П.

Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади: Навч.посібник для фарм.вузів та фак-тів/ Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк, О.Р. Левицька.- Вінниця , 2004.- 454 с.


4. 615.1(075.8)

П61 Посилкіна О.В.

Планування діяльності фармацевтичного підприємства: Навч.посібник для фарм.фак-тів/ О.В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак.-Харкiв : Золоті сторінки , 2002.-192 с.


5. 615.32(075.8)

Б33 Башура О.Г.

Практичне керівництво з аромокосметичних засобів: Навч.посібник для фарм.вузів та фак-тів / О.Г. Башура, І.І. Баранов.-Харків: Золоті сторінки , 2003.-80 с.


6. 615.32(075.8)

П69 Практикум по фармакогнозии: Учебник для студ.фарм.вузов/ В.Н. Ковалев, Н.В. Попова, В.С. Кисличенко та ін.; Под ред. В.Н. Ковалев .-Харьков: Золотые страницы , 2004.-512 с.


6. 615.4(075.8)

Г82 Гридасов В.І.

Основи матеріалознавства, тара та упаковка готових лікарських форм: Метод.рекомендації та контрольні завдання для студ.заочної форми навчання спец."Технологія фармацевтичних препаратів"/ В.І. Гридасов, О.В. Винник, Л.М. Оридорога.-Харкiв : НФАУ , 2003.-68 с.

ПЕДИАТРИЯ1. 616-053.2(075.8)

Г79 Гребняк М.П.

Профілактична медицина дітей та підлітків : Навчальний посiбник / М.П. Гребняк; Донецький мед.ун-т .-Донецьк : НОРД-Пресс ,2004.-258 с.

РЕНТГЕНОЛОГИЯ1. 616-073(075.8)

N89 Novelline Robert

Sguire's Fundamentals of Radiology/ R.A. Novelline.-Sixth edition.-Cambridge: Harvard University Press, 2004.- 638 p.


^

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ1. 616-092(075.8)

G70 Gozhenko A.I.

Pathophysiology: Учебник/ A.I. Gozhenko, I.P. Gurkalova.-Odessa: The Odessa State Medical University, 2005.- 328 s.


СТОМАТОЛОГИЯ1. 616.31(075.8)

Г61 Головко Н.В.

Практикум з ортодонтії: Навч.-метод.посiбник / Н.В. Головко.-Вінниця : Нова книга , 2004.-208 с.


2. 616.31(075.8)

Р63 Рожко М. М.

Ортопедична стоматологія: Підручник для студ. стомат. ф-тів/ М.М. Рожко, В.П. Неспрядько.-Київ : Книга плюс, 2003.-568 с.


3. 616.31(075.8)

Х23 Харьков Л. В.

Хірургічна стоматологія дитячого віку: Підручник для студ. вищих навч. закладів / Л.В. Харьков, Л.М. Яковенко, І.Л. Чехова.-Київ : Книга плюс , 2003.-480 с.

ХИРУРГИЯ


1. 617(075.8)

Р85 Руководство по клинической хирургии: Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней/ Под ред. П.Г. Кондратенко ; Донецкий мед.ун-т .-Донецк, 2005.-751 с.


2. 617-089(075.8)

З- 41

Збірник тестових завдань з хірургічних хвороб: Навч.посібник / За ред. П.Г. Кондратенка; Донецький мед.ун-т .-Донецьк, 2001.-377 с.


3. 617-089(075.8)

Z82 Zollinger Robert Jr.

Zollinger's atlas of surgical operations/ R.M. Zollinger, R.M. Zollinger.-McGraw-Hill: Medical Publishing Division ,2003.-468 p.


^ II. ЛИТЕРАТУРА ПО СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ


Ш141.2

Р89 Русский язык: Учебник для иностр. студ. подготовит. фак-тов/ Э.В. Витковская, Э.К. Горлова, Г.Е. Маевская та ін.-Харьков: Мир детства, 2005.-320 с.


^ III.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

62(075.8)

Г83 Гридасов В.И.

Товароведение: Учеб.пособие / В.И. Гридасов, Е.В. Винник, Л.М. Оридорога.-Харьков : Золотые страницы , 2003.-188 с.


^

IV. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ4.1 ДИССЕРТАЦИИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК.

1.З-991 Зябліцев Сергій Володимирович


Патогенез порушень функціонування нейрогуморальних регуляторних систем у гострому періоді травматичної хвороби при черепно-мозковій травмі: Дис. ... д-ра мед.наук(14.03.04)/ С.В. Зябліцев; Донецький мед.ун-т .-Донецьк, 2005.-422 с.


2. С284 Сєдаков Ігор Євгенович

Селективна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія в комплексному лікуванні первинно-неоперабельного раку молочної залози: Дис. ... д-ра мед.наук(14.01.07)/ І.Є. Сєдаков; Донецький мед.ун-т .-Донецьк , 2004.-371 с.


^ 4.2. ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК.


1. А67 Анікєєва Тетяна Володимирівна

Статевий диморфізм інфекційного ендокардиту у хворих із ревматичними пороками серця (перебіг, зміни реологічних властивостей крові, лікування): Дис. ... канд.мед.наук(14.01.12) / Т.В. Анікєєва; Донецький мед.ун-т .-Донецьк , 2004.-145 с.


2. Б23 Банахевич Роман Михайлович

Прогнозування та профілактика прееклампсії у вагітних з антифосфоліпідним синдромом: Дис. ... канд.мед.наук(14.01.01)/ Р.М. Банахевич; Дніпропетровська держ.мед.академія .-Дніпропетровськ , 2005.-185 с.


3. Є27 Євтерєва Інна Олексіївна

Удосконалення комплексної терапії та профілактика ускладнень вагітності при цукровому діабеті типу 1: Дис. ... канд.мед.наук(14.01.01)/ І.О. Євтерєва; Запорізька мед.академ.післядипломної освіти .-Запоріжжя ,2004.-176 с.


4. К214 Карасьов Іван Валерійович

Вплив адренореактивності організму на патогенез ренальних дисфункцій після термічного ушкодження шкіри: Дис. ... канд.мед.наук(14.03.04)/ І.В. Карасьов; Донецький мед.ун-т .-Донецьк,2004.-187 с.


5. К574 Когутницький Валерій Валерійович

Гігієнічна оцінка екологічного середовища сільських районів Донецької області та його впливу на онкологічну захворюваність населення: Дис. ... канд.мед.наук(14.02.01)/ В.В. Когутницький; Донецький мед.ун-т .-Донецьк,2005.-160 с.


6. К821 Кривобок Олександр Григорович

Патофізіологічна інтерпретація імунного статусу хворих зі стриктурами уретри: Дис. ... канд.мед.наук(14.03.04)/ О.Г. Кривобок; Донецький мед.ун-т .-Донецьк,2004.-173 с.


7. П222 Пашкова Олена Єгорівна

Клініко-патогенетичні особливості бронхіальної астми та її лікування у дітей з синдромом недиференційованої системної дисплазії сполучної тканини: Дис. ... канд.мед.наук(14.01.10)/ О.Є. Пашкова; Запорізький держ.мед.ун-т .-Запоріжжя ,2005.-193 с.


8. П272 Перетятько Ганна Андріївна

Удосконалення терапії гестаційної анемії напередодні пологів щодо профілактики післяпологових ускладнень: Дис. ... канд.мед.наук(14.01.01)/ Г.А. Перетятько; Донецький мед.ун-т .-Донецьк,2005.-150 с.


9. П386 Плешко Марина Георгиевна

Тактика ведения и лечения бесплодия у женщин с хронической ановуляцией на фоне инсулинорезистентности: Дис. ... канд.мед.наук(14.01.01) / М.Г. Плешко; Донецкий мед.ун-т .-Донецк, 2004.-136 с.


10. П58 Попова Марина Владимировна

Прогнозирование, ранняя диагностика бесплодия в браке у женщин промышленного региона: Дис. ... канд.мед.наук(14.01.01)/ М.В. Попова; Донецкий мед.ун-т .-Донецк,2004.-165 с.


11. Р691 Романенко Ірина Юріївна

Оптимізація лікування неплідності у жінок з психовегетативними порушеннями: Дис. ... канд.мед.наук(14.01.01)/ І.Ю. Романенко; Луганський мед.ун-т .-Луганськ ,2004.-172 с.


12. Ч-576 Чешенко Дмитро В'ячеславович

Комплексна диференційна діагностика та шляхи підвищення ефективності лікування плевритів пухлинної етіології: Дис. ... канд.мед.наук(14.01.07)/ Д.В. Чешенко; Запорізький держ.мед.ун-т .-Запоріжжя ,2005.-143 с.


^ 4.3. НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

МАГИСТРОВ1. А501 Алипова Наталья Федоровна

Исходы беременности и родов у женщин с бесплодием в анамнезе: Научно-квалификац.работа ... магистра медицины (14.01.01)/ Н.Ф. Алипова; Донецкий мед.ун-т .-Донецк, 2004.-71 с.


2. Г37 Герасименко Константин Александрович

Повреждение ЛОР органов при политравме: Научно-квалификац.работа ... магистра медицины (14.01.19)/ К.А. Герасименко; Донецкий мед.ун-т .-Донецк,2004.-47 с.


3. Г751 Грабовский Олег Александрович

Хирургическое лечение острого парапроктита: Научно-квалификац.работа ... магистра медицины (14.777)/ О.А. Грабовский; Донецкий мед.ун-т .-Донецк,2004.-63 с.


4. И982 Ищенко Роман Викторович

Консервативное лечение местно-распространенного рака молочной железы: Научно-квалификац.работа ... магистра медицины (14.01.07)/ Р.В. Ищенко; Донецкий мед.ун-т .-Донецк,2004.-56 с.


5. Ч-151 Чайка Кирилл Владимирович

Прогнозирование и профилактика тромбофилических осложнений в акушерской практике: Научно-квалификац.работа ... магистра медицины / К.В. Чайка; Донецкий мед.ун-т .-Донецк,2004 .-100 с.
Схожі:

Учебник для студ фарм спец вузов/ Под ред. А. И. Тихонова, А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных и др. Харьков: Золотые страницы,2002. 574 с iconПрактикум по биофармации : учеб пособие для вузов / Е. Е. Богуцкая, Т. Г. Ярных, О. М. Котенко, А. И. Тихонов. Х. НфаУ : Золотые страницы, 2003. 94 с
Освіта: Фармацевтичне училище (м. Курськ, 1980р.); Харківський фармацевтичний інститут (1985 р.)
Учебник для студ фарм спец вузов/ Под ред. А. И. Тихонова, А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных и др. Харьков: Золотые страницы,2002. 574 с iconУчебник для студентов высш учеб заведений : в 2-х томах. Харьков: Золотые страницы, 2006. Т. 504 с
move to 0-16844531
Учебник для студ фарм спец вузов/ Под ред. А. И. Тихонова, А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных и др. Харьков: Золотые страницы,2002. 574 с iconУчебник для вузов системы мвд/ : в 2-х кн под ред проф. А. А. Пушкина (Олександр Анатолійович). Х.: Основа,1996
Цивільне право України : Підручник : у 2-х кн. /за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової-К.: Юрінком Інтер, 2001; 2002, 2004
Учебник для студ фарм спец вузов/ Под ред. А. И. Тихонова, А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных и др. Харьков: Золотые страницы,2002. 574 с iconУчебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. 2-е изд., доп и перераб. Спб.: Питер, 2004. 639 с.: ил. (Серия «Учебник для вузов»)
Психология менеджмента: Учебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. — 2-е изд., доп и перераб. — Спб.: Питер, 2004. — 639 с.:...
Учебник для студ фарм спец вузов/ Под ред. А. И. Тихонова, А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных и др. Харьков: Золотые страницы,2002. 574 с iconУчебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. 2-е изд., доп и перераб. Спб.: Питер, 2004. 639 с.: ил. (Серия «Учебник для вузов»)
Психология менеджмента: Учебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. — 2-е изд., доп и перераб. — Спб.: Питер, 2004. — 639 с.:...
Учебник для студ фарм спец вузов/ Под ред. А. И. Тихонова, А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных и др. Харьков: Золотые страницы,2002. 574 с iconУчебник для вузов. М. Энергоатомиздат, 1988, 720с. Электрическая часть станций и подстанций: Учебник для вузов. Под ред. А. А. Васильева. М.: Энергоатомиздат, 1990. 576с
Обсяг модуля: загальна кількість годин 90 (кредитів єктс-3) аудиторні години – 48 (лекції – 32, лабораторні 16)
Учебник для студ фарм спец вузов/ Под ред. А. И. Тихонова, А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных и др. Харьков: Золотые страницы,2002. 574 с iconУчебник для вузов. М. Энергоатомиздат, 1988, 720с. Электрическая часть станций и подстанций: Учебник для вузов. Под ред. А. А. Васильева. М.: Энергоатомиздат, 1990. 576с
...
Учебник для студ фарм спец вузов/ Под ред. А. И. Тихонова, А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных и др. Харьков: Золотые страницы,2002. 574 с iconЛекция для внеаудитор работы студ спец. «Фармация» / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, Е. Е. Богуцкая. Х. Изд-во нфаУ, 2009. 36с
К. А. Культурологія. Кредитно-модульний курс : навч посіб для студ вищ навч закл. / К. А. Іванова, В. Д. Лихвар. Х. Вид-во нфаУ :...
Учебник для студ фарм спец вузов/ Под ред. А. И. Тихонова, А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных и др. Харьков: Золотые страницы,2002. 574 с iconМедицинская литература
Р85 Руководство к практическим занятиям по анатомии человека: учеб пособие / ред. Л. Н. Малоштан; уклад. В. А. Волковой. Харьков:...
Учебник для студ фарм спец вузов/ Под ред. А. И. Тихонова, А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных и др. Харьков: Золотые страницы,2002. 574 с iconУчебник для студ технич вузов / под ред. Г. В. Дуганова. К. Выща школа, 1988. 304 с : ил. 2 грн. 00 коп
Палао, П. П. Таинственные явления природы [Текст] : самые интригующие паранормальные явления, происходящие на нашей планете / П....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи