Бібліотека icon

Бібліотека
Скачати 162.85 Kb.
НазваБібліотека
Дата13.08.2012
Розмір162.85 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Бібліотека
Інформаційний покажчик статейз гуманітарних, соціально-економічних наук, педагогіки,

історії медицини, нетрадиційних методів лікування


Вип. 6 (червень)


Донецьк 2012

Інформаційний покажчик розрахований на допомогу навчальному процесу та адресований широкому колу читачів.

Цей випуск включає публікації з періодичних видань та збірок, які надійшли до фонду бібліотеки ДонНМУ в червні 2012 року. Розділи покажчика формуються в залежності від наповнюваності та актуальності.

Для отримання необхідних видань звертайтесь до відділу обслуговування науковою літературою та читальну залу бібліотеки.

^ Список журналів та збірників,

аналітичну бібліографічну інформацію з яких уміщено до

“Інформаційного покажчика статей” вип. 6


Вища школа.-К., 2012.- ISSN 1682-2366. - № 5.

Науковий відділ бібліотеки
^

Медична освіта. - Тернопіль,2012.- ISSN 1681-2751.- № 1,2.


Науковий відділ бібліотеки

Світогляд. - К., 2012.- № 2.

Науковий відділ бібліотеки
^

Схід : аналітично-інформаційний журнал. –Донецьк, 2012. – ISSN 1728-9343. - № 2.


Науковий відділ бібліотекиЗ відгуками та пропозиціями звертайтесь до директора бібліотеки.

Електронний каталог знаходиться за адресою http://katalog.dsmu.edu.ua/
Відповідальний за випуск Г. К. Кабардіна

директор бібліотеки тел. 344-41-46

Упорядник В. В. Сочиліна

головний бібліограф тел. 344-40-65

^ Педагогіка вищої школи

 1. Актуальні проблеми опанування практичних навичок на кафедрі загальної хірургії на засадах Болонської декларації / О. Ю. Іоффе, В. С. Кульбака, В. М. Меллін та ін.//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 81 - 84.

 2. Артемова, Л. Лабораторні роботи як навчальне дослідження під час аудиторних занять / Л. Артемова//Вища школа. - 2012. - № 5. - С. 44 - 52.

 3. Бабінець, Л. С. Аналіз чинників розвитку наукового потенціалу в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського / Л. С. Бабінець, О. М. Сопель, К. О. Пашко//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 124 - 126.

 4. Бабіч, Д. Центр культури і мистецтв у соціально-педагогічній системі / Д. Бабіч//Вища школа. - 2012. - № 5. - С. 38 - 43.

 1. Беденюк, А. Д. Доктрина ведення навчального процесу у державних вищих медичних навчальних закладах згідно з кредитно-модульною системою / А. Д. Беденюк//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 13 - 14.

 2. Безперервний медичний професійний розвиток - нові стратегії передавання знань / О. П. Мінцер, О. В. Голяновський, С. В. Денисенко та ін.//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 55 - 56.

 3. Богута, Н. Рейтинг вищих навчальних закладів 2012 за версією журналу "Деньги" / Н. Богута//Вища школа. - 2012. - № 5. - С. 21 - 30.

 4. Богута, Н. Рейтинг вищих навчальних закладів 2012 за версією журналу "Деньги" / Н. Богута//Вища школа. - 2012. - № 5. - С. 21 - 30.

 5. Бойчук, Т. М. Досвід впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі Буковинського державного медичного університету / Т. М. Бойчук, І. В. Герущ, В. М. Ходоровський//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 64 - 67.

 6. Бондаренко, Ю. І. Інформаційно-прикладне моделювання в навчальному процесі з поглядом у майбутнє / Ю. І. Бондаренко, С. В. Дзига//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 138 - 141.

 7. Вадзюк, С. Н. Історія, сьогодення та перспективи розвитку інституту медико-біологічних проблем ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України" / С. Н. Вадзюк, І. Я. Папінко, І. Б. Панків//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 131 - 133.

 8. Використання засад доказової медицини при вивченні питань застосування оральних контрацептивів / С. Л. Маланчук, В. В. Шманько, Л. М. Маланчук, О. А. Франчук//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 55 - 57.

 9. Використання новітніх технологій для особистісної підготовки студентів у ХНМУ / В. М. Лісовський, В. Д. Марковський, Д. П. Перцев та ін.//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 57 - 58.

 10. Вієвський, А. М.Необхідність удосконалення післядипломної освіти лікарів у світлі впровадження новітніх технологій профілактики вживання психоактивних речовин у дітей та підлітків / А. М. Вієвський//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 58 - 64.

 11. Волков, К. С. Становлення навчально-наукового інституту морфології / К. С. Волков//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 134 - 137.

 12. Впровадження інноваційних технологій та перспективи розвитку кафедри патологічної анатомії в умовах модернізації і реформування вищої медичної освіти / Я. Я. Боднар, А. З. Миколенко, В. Д. Волошин та ін.//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 155 - 157.

 13. Гайдамака, В. Журналістська освіта в Україні в 90-ті роки ХХ ст. / В. Гайдамака//Схід. - 2012. - № 2. - С. 86 - 90.

 14. Гнатюк, М. С.Особливості взаємозв'язків між успішністю студентів та їх психофізіологічними станами / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук, Р. М. Гнатюк//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 19 - 22.

 15. Гребеник, М. В. Атестація лікарів: акцент на безперервність самоосвіти / М. В. Гребеник, О. М. Масик, О. Р. Боярчук//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 120 - 123.

 16. Гуда, Н. В.Особливості викладання навчальної дисципліни "Основи косметичної хірургії" студентам V курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності 7.110202 "Технологія парфумерно-косметичних засобів" на курсі комбустіології кафедри загальної та оперативної хірургії = з топографічною анатомією ТДМУ імені І. Я. Горбачевського / Н. В. Гуда, В. В. Бігуняк//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 68 - 72.

 17. Дорофєєв, А. Е.Досвід організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах Польщі / А. Е. Дорофєєв, Т. В. Мягкова, Д. Хоростовська-Вінімко//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 99 - 101.

 18. Досвід і перспективи навчання студентів, вдосконалення наукових пошуків і досліджень на кафедрі медичної біохімії в системі новітніх технологій / М. М. Корда, Г. Г. Шершун, С. Р. Підручна та ін.//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 151 - 154.

 19. Досвід навчально-методичної роботи кафедри оториноларингології / О. І. Яшан, Г. С. Протасевич, П. В. Ковалик, Ю. М. Андрейчин//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 73 - 76.

 20. З досвіду впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Івано-Франківському національному медичному університеті / М. М. Рожко, Г. М. Ерстенюк, В. В. Капечук, М. О. Іванців//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 69 - 71.

 21. Застосування тестових технологій під час вивчення суспільних дисциплін студентами ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського / С. В. Бондаренко, В. Й. Кульчицький, Л. В. Кравчук та ін.//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 27 - 29.

 22. Зіменковський, Б. С. Рейтинг як складова системи управління якістю підготовки лікарів і провізорів / Б. С. Зіменковський, М. Р. Гжегоцький, І. І. Солонинко//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 49 - 51.

 23. Інтеграція додипломної та післядипломної підготовки лікарів та провізорів - вимога успішної реалізації реформ у сфері охорони здоров'я / Р. О. Моісеєнко, О. К. Толстанов, В. В. Вороненко та ін.//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 6 - 10.

 24. Інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі в державному закладі "Луганський державний медичний університет" / В. К. Івченко, В. В. Сімрок, С. М. Смірнов та ін.//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 75 - 78.

 25. Історичні аспекти і перспективи використання міжнародних освітніх технологій з фармакоекономіки для спеціалістів охорони здоров'я в Україні / М. В. Лелека, О. М. Заліська, Ю. В. Качерай, В. В. Толубаєв//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 51 - 54.

 26. Історія та перспективи розвитку ННІ медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського / С. О. Ястремська, І. Я. Господарський, О. С. Усинська та ін.//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 142 - 145.
 1. Кліщ, Г. І. Післядипломна освіта лікарів Австрії / Г. І. Кліщ//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 79 - 84.
 1. Корда, М. М. Навчання іноземних студентів в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського: історія і перспективи / М. М. Корда//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 113 - 119.

 2. Ковальчук, Л. Я. Результати реалізації новітніх методик організації навчального процесу в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського та плани на майбутнє / Л. Я. Ковальчук//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 11 - 17.

 3. Колесник, Ю. М. Якість освіти - показник відповідальності перед суспільством / Ю. М. Колесник, Ю. М. Нерянов, В. М. Компанієць//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 61 - 63.

 4. Концептуальні питання розробки стандартів вищої освіти для підготовки лікарів / Ю. В. Вороненко, Ю. П. Вдовиченко, О. П. Мінцер та ін.//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 31 - 34.

 5. Кульчицький, В. Й. Формування професіогенезу особистості студентів медичних вузів України / В. Й. Кульчицький//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 36 - 39.

 6. Лисюк, Р. М. Актуальні питання викладання фармакогнозії студентам англомовного відділення в умовах кредитно-модульної системи освіти / Р. М. Лисюк, Р. Є. Дармограй//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 30 - 31.

 7. Мартинюк, Л. П. Шляхи оптимізації практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 5 та 6 курсів медичного факультету в умовах кредитно-модульної системи навчання / Л. П. Мартинюк, Н. В. Грималюк, О. А. Прокопович//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 90 - 92.

 8. Марценюк, В. П.Обгрунтування значення Веб-порталу навчально-методичних матеріалів для теоретичної та практичної підготовки студентів-іноземців у вивченні іноземної (української) мови за професійним спрямуванням / В. П. Марценюк, Г. В. Жмудська//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 23 - 26.

 9. Мельничук, І. М. Методологічний аналіз професіоналізації майбутнього медичного працівника у вищому навчальному закладі / І. М. Мельничук//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 8 - 12.

 10. Модернізація вищої медичної освіти в контексті Болонської конвенції - ідея, мета та реалії / В. М. Мороз, Ю. Й. Гумінський, Л. В. Фоміна та ін.//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 42 - 45.

 11. Моцар, В. В.Особливості викладання курсу неонатології студентам англомовної форми навчання / В. В. Моцар, І. А. Трофімова//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 40 - 44.

 12. Нагірний, Я. П. Перспективи розвитку стоматологічного факультету / Я. П. Нагірний//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 107 - 108.

[Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського].

 1. Никоненко, О. С. Сучасні навчальні технології у практиці післядипломної медичної освіти / О. С. Никоненко, С. Д. Шаповал, С. М. Дмитрієва//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С, 79 - 80.

 2. Огарь, С. В. Сучасний стан виробничої практики у підготовці фахівців з вищою фармацевтичною освітою в Україні / С. В. Огарь, О. Я. Барковська//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 48 - 50.
 1. Олійник, Е. В. Досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу з онкології на медичному факультеті / Е. В. Олійник, Б. І. Шумко, Л. Я. Федонюк//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 85 - 86.

 2. Олійник, О. В. Досвід створення лікарні Вроцлавської медичної академії з огляду на проблеми реформування медичної галузі в Україні / О. В. Олійник//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 77 - 78.
 1. Організаційно-методичні аспекти практичної підготовки студентів у Донецькому національному медичному університеті при кредитно-модульній системі навчання: проблеми та перспективи / Ю. В. Думанський, О. М. Талалаєнко, В. І. Черній та ін.//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 39 - 41.


 1. Організація та вдосконалення навчального процесу на кафедрі цивільного захисту та медицини катастроф системи післядипломної медичної освіти / І. В. Кочін, О. М. Акулова, О. О. Гайволя та ін.//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 32 - 35.

 2. Основні здобутки та подальші перспективи розвитку кафедри хірургії № 1 ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України" / Л. Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, І. К. Венгер та ін.//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 6 - 7.

 3. Основні показники діяльності ВНЗ України на початок 2011/12 навчального року//Вища школа. - 2012. - № 5. - С. 65 - 117.

 4. Основні проблеми покращання забезпечення студентів-медиків сучасною навчально-методичною літературою / І. С. Вітенко, І. В. Мельник, С. В. Штанько, Л. Г. Варнавська//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 26 - 30.

 5. Особистісні якості та соціальні пріоритети викладачів / Г. В. Дзяк, Т. О. Перцева, Л. Ю. Науменко, Г. В. Горбунова//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 52 - 54.

 6. Особливості маркетингової політики вищого навчального закладу в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / В. М, Ждан, В. М. Бобирьов, С. М. Білаш та ін.//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 59 - 60.

 7. Паласюк, Г. Б. Підготовка докторів наук з медсестринства в університетах Австрії / Г. Б. Паласюк//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 85 - 89.

 8. Пахаренко, Л. В. Досвід викладання акушерства та гінекології в умовах кредитно-модульної системи / Л. В. Пахаренко, С. Л. Стефанко//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 92 - 93.

 1. Пахаренко, Л. В.Особливості викладання елективного курсу "Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології" для студентів VІ курсу факультету підготовки іноземних громадян//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 45 - 47.

 2. Пашко, К. О. У майбутнє рухаємося з упевненістю. Перспективи розвитку навчально-наукового інституту фармакології, гігієни та медичної біохімії ім. М. П. Скакуна / К. О. Пашко, О. І. Острівка, С. І. Яворська//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 127 - 130.
 1. Первинна спеціалізація (інтернатура) "Загальна практика - сімейна медицина": реалії сьогодення і перспективи розвитку / М. В. Гребеник, О. І. Криськів, С. Є. Шостак, О. М. Масик//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 162 - 164.
 1. Перспектива підготовки лікарів у Тернопільскому державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського / І. Р. Мисула, А. Г. Шульгай, К. О. Пашко, І. М. Кліщ//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 102 - 106.

 2. Підвищення якості навчання практичним навичкам у післядипломній медичній освіті з використанням муляжів та тренінгових класів / О. М. Хвисюк, В. Г. Марченко, В. В. Жеребкін та ін.//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 72 - 74.

 3. Подолянчук, С.Наукова складова у світових рейтингах університетів / С. Подолянчук//Вища школа. - 2012. - № 5. - С. 7 - 20.

 4. Попередні підсумки запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах та шляхи подальшого удосконалення його організації / В. В. Вороненко, О. П. Волосовець, Ю. С. П'ятницький та ін.//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 18 - 22.
 1. Посохова, К. А. Викладання фармакології - деякі підсумки і перспективи / К. А. Посохова, О. М. Олещук, О. О. Шевчук//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 146 - 150.

 2. Ранжування діяльності університетів як ключовий інструмент підвищення якості медичної освіти / В. Ф. Москаленко, О. П. Яворовський, Л. І. Остапюк та ін.//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 23 - 25.

 1. Саварин, Т. В.Використання тестового контролю та тестових завдань у навчанні іноземної мови студентів немовних вищих навчальних закладів / Т. В. Саварин, І. Р. Бекус//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 15 - 18.

 2. Скрипник, Н. В.Гуманітарний аспект підготовки лікарів у вищих медичних закладах освіти / Н. В. Скрипник, Н. В. Пасєчко//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 65 - 67.

 3. Скрипник, Н. В. До проблеми духовного виховання студентів медичних вузів / Н. В. Скрипник, П. Ф. Дудій, Н. В. Пасєчко//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 94 - 97.

 4. Соколова, Л. В. Перспективи розвитку фармацевтичного факультету / Л. В. Соколова, Д. Б. Коробко, П. Г. Лихацький//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 109 - 112. - [Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського].

 5. Сторінки історії студентського наукового гуртка кафедри патологічної фізіології / В. В. Файфура, Ю. І. Бондаренко, С. В. Дзига та ін.//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 158 - 161.

 6. Сучасні підходи до викладання окремих питань акушерства та гінекології / Л. М. Маланчук, З. М. Кучма, І. М. Маланчин та ін.//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 93 - 95.
 1. Сучасні підходи до оновлення стандартів вищої фармацевтичної освіти / В. П. Черних, І. С. Гриценко, С. В. Огарь, Л. М. Вінник//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 46 - 48.

 1. Творко, В. М. Досвід викладання елективного курсу "Медичні апарати і системи" для субординаторів медичного факультету / В. М. Творко, І. О. Боровик//Медична освіта. - 2012. - № 1. - С. 96 - 98.
 1. Узагальнення досвіду використання нових технологій для якісної підготовки майбутніх фахівців / В. М. Запорожан, В. Й. Кресюн, О. В. Чернецька, Т. П. Опаріна//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 35 - 38.

 1. Федчишин, Н. О. Модель підготовки майбутнього вчителя в педагогіці гербартіанців / Н. О. Федчишин//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 87 - 91.

-- Гербарт (Herbart) Иоганн-Фридрих (1776-1841) немецкий психолог и философ


 1. Чекман, І. С. Нанофармакологія: викладання на додипломному етапі студентам медичних факультетів / І. С. Чекман//Медична освіта. - 2012. - № 2. - С. 68.

 2. Чибісова, Н. Моральне виховання як один із провідних напрямів виховної роботи в умовах становлення безперервної освіти / Н. Чибісова//Вища школа. - 2012. - № 5. - С. 31 - 37.


Економіка

 1. Бережний, С.Концептуальні підходи до визначення сутності ділової репутації підприємства / С. Бережний//Схід. - 2012. - № 2. - С. 6 - 11.
 1. Білопольський, М. Ідея "сталого розвитку": реалії та виклики сьогодення і пошук нової доктрини / М. Білопольський//Схід. - 2012. - № 2. - С. 3 - 5.
 1. Борисенко, П. Формування та розвиток ринку внутрішніх пасажирських авіаперевезень в Україні / П. Борисенко//Схід. - 2012. - № 2. - С. 11 - 16.
 1. Васьковська, Я. Інформаційна підтримка інноваційного розвитку промислових підприємств / Я. Васьковська//Схід. - 2012. - № 2. - С. 17 - 20.
 1. Голод, А. Політична поведінка населення як фактор розвитку регіональних суспільних систем / А. Голод//Схід. - 2012. - № 2. - С. 20 - 24.
 1. Ковальов, В. Роль нормування праці в оцінці людського капіталу в структурі трудового потенціалу / В. Ковальов, О. Атаєва, В. Фролов//Схід. - 2012. - № 2. - С. 25 - 29.
 1. Колосок, В. Бюджетування структурних підрозділів гірничо-металургійного холдингу / В. Колосок//Схід. - 2012. - № 2. - С. 29 - 35.

 1. Криленко, В. Механізм забезпечення прибутковості вітчизняних підприємств / В. Криленко//Схід. - 2012. - № 2. - С. 35 - 40.

 1. Кужелєв, М. Формування національної моделі корпоративної соціальної відповідальності / М. Кужелєв//Схід. - 2012. - № 2. - С. 40 - 44.

 1. Огороднікова, Н. Оцінка рівня соціальної відповідальності підприємств у системі управління ресурсами пенсійного фонду України / Н. Огороднікова//Схід. - 2012. - № 2. - С. 44 - 48.

 1. Селезньова, Н. Управління матеріальними потоками промислових підприємств / Н. Селезньова//Схід. - 2012. - № 2. - С. 49 - 53.

 1. Степура, М. Управління ризиками видаткової частини бюджету як пріоритетний напрям реформування бюджетного менеджменту в Україні / М. Степура, Г. Котіна//Схід. - 2012. - № 2. - С. 53 - 60.

 1. Третяк, В. Стратегічна карта стимулювання соціально-економічного розвитку регіону / В. Третяк, О. Недобєга//Схід. - 2012. - № 2. - С. 60 - 63.

 1. Філіпшин, І. Технологія економічної діагностики розвитку промислового підриємства / І. Філіпшин//Схід. - 2012. - № 2. - С. 63 - 69.

 1. Хімченко, А. Управління кредитними ризиками фінансового посередника / А. Хімченко, О. Коршунова//Схід. - 2012. - № 2. - С. 69 - 74.

 1. Чурюмова, О. Управління мотивацією персоналу / О. Чурюмова//Схід. - 2012. - № 2. - С. 75 - 78.

 1. Якименко, О. Аналіз основних тенденцій розвитку інноваційного потенціалу підприємств України / О. Якименко//Схід. - 2012. - № 2. - С. 79 - 83.

Історія

 1. Безносюк, О. Реорганізації МВС у МОГП у середені 50-х - на початку 60-х років ХХ століття: політико-правовий аналіз / О. Безносюк//Схід. - 2012. - № 2. - С. 83 - 86.

 2. Герун, В. Культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у 1880-ті рр. / В. Герун//Схід. - 2012. - № 2. - С. 90 - 95.

 3. Килим'юк, У. Польське питання в діяльності репрезентаційних організацій (1914 - 1916 рр.) / У. Килим'юк//Схід. - 2012. - № 2. - С. 100 - 106.

 4. Лазнєва, І. Становлення та проблеми реалізації концепції громадянства Європейського Союзу (1957 - 2004 рр.) / І. Лазнєва//Схід. - 2012. - № 2. - С. 111 - 115.

 5. Левкун, Я. Іван Борковський та український науковий світ Праги / Я. Левкун//Схід. - 2012. - № 2. - С. 121 - 126.

 1. Лугова, О. Практика повторного засудження за "контрреволюційні злочини" в діяльності органів держбезпеки СРСР на Донеччині / О. Лугова//Схід. - 2012. - № 2. - С. 127 - 129.

 1. Молоткіна, В. Видавнича діяльність приватних видавництв в УСРР у 20-ті рр. ХХ ст. / В. Молоткіна//Схід. - 2012. - № 2. - С. 130 - 133.

 1. Попов, В. Засоби соціального регулювання в індустріальних регіонах України в 1917 - 1920 рр. / В. Попов//Схід. - 2012. - № 2. - С. 134 - 138.

 1. Священко, З. Розробка основ нової аграрної політики Російської імперії особливою нарадою з потреб сільськогосподарської промисловості / З. Священко//Схід. - 2012. - № 2. - С. 138 - 142.

 1. Сем'яник, О. Лонгин Цегельський та його державотворча діяльність у період 1918 - 1919 рр. / О. Сем'яник//Схід. - 2012. - № 2. - С. 143 - 147.

ЄВРО -2012

 1. Зозуля, Є. Діяльність міліції України щодо розвитку міжнародного співробітництва з підготовки забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення чемпіонату з футболу ЄВРО-2012 / Є. Зозуля//Схід. - 2012. - № 2. - С. 95 - 100.

Релігія. Філософія

 1. Волошин, В. Поняття та їх референти: релігієзнавчий контекст / В. Волошин//Схід. - 2012. - № 2. - С. 147 - 151.

 1. Матвійчук, А. Екологічна деонтологія в інтер'єрі постмодерну / А. Матвійчук//Схід. - 2012. - № 2. - С. 151 - 156.

 1. Пашковський, О. Новітні релігійні рухи та методологія їх експансії / О. Пашковський//Схід. - 2012. - № 2. - С. 156 - 159.

 1. Печеранський, І. Проблема співвідношення віри та розуму, філософії та богослов'я у творчості С. С. Глаголєва / І. Печеранський//Схід. - 2012. - № 2. - С. 160 - 164.

 1. Родигін, К. Алхімія та натурфілософське знання в ментальному та геополітичному просторі східної Європи ХV - ХVІІ століть / К. Родигін, М. Родигін//Схід. - 2012. - № 2. - С. 164 - 172.

 2. Федь, В. Світоглядні форми буття українського етносу: постановка проблеми / В. Федь//Схід. - 2012. - № 2. - С. 173 - 176.

Історія медицини. Нетрадиційні методи лікування


 1. Б. Є. Патон: 50 років на чолі Академії наук. Урочисті збори наукової громадськості//Світогляд. - 2012. - № 2. - С. 2-я стр. обл. - 5.

-- Патон Борис Евгеньевич (1918) президент НАН Украины

 1. Корнацький, В.Академік Стражеско / В. Корнацький//Світогляд. - 2012. - № 2. - С. 54 - 57.

-- Стражеско Николай Дмитриевич (1876 - 1952) терапевт

 1. Широбоков, В. Світ глин і здоров'я людини / В. Широбоков, Д. Янковський, Г. Димент//Світогляд. - 2012. - № 2. - С. 6 - 17.Екологія


 1. Жила, А. Розмаїття тропічних та субтропічних амарилісових / А. Жила//Світогляд. - 2012. - № 2. - С. 18 - 31.

 2. Романенко, В. Випробування Дніпра радіоактивністю / В. Романенко, М. Кузьменко, О. Волкова//Світогляд. - 2012. - № 2. - С. 32 - 39.

 3. Самойленко, Ю. Пустирями Чорнобиля доберемось до Нобеля - варто лиш усвідомити ціль! / Ю. Самойленко//Світогляд. - 2012. - № 2. - С. 40 - 41.

 4. Смолєв, Д. Здоров'я, Земля та Проживання / Д. Смолєв, О. Празукін, К. Хайлов//Світогляд. - 2012. - № 2. - С. 42 - 49. - [Глобалізація проблеми здоров'я на сучасному етапі].

 5. Чорногор, Л. Космічні та земні таємниці нашого самопочуття / Л. Чорногор//Світогляд. - 2012. - № 2. - С. 50 - 53. - [Самопочуття людини та космічна та атмосферна погода].

Схожі:

Бібліотека icon„Університетська бібліотека + шкільна бібліотека: працюємо в тандемі
Діяльність сучасної університетської бібліотеки тісно пов'язана з основними стратегічними завданнями державної освітньої політики....
Бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Бібліотека iconНескучный сентябрь 2012! Руйнуємо стереотипи! Неочікувана бібліотека!
Тільки 20. 09. 12 бібліотека зустрічає вас біля пам'ятника Дж. Юзу! Книжкові виставки, живе спілкування, все найцікавіше. Стань читачем...
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи