Бібліотека icon

Бібліотека
Скачати 62.15 Kb.
НазваБібліотека
Дата13.08.2012
Розмір62.15 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Бібліотека
Бібліотечному фахівцю

Інформаційний покажчик статейВип. 16


Донецьк 2011
Бібліографічний покажчик містить інформацію про літературу з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства, статті з періодичної преси, що надійшли до фонду бібліотеки ДонНМУ у лютому-березні 2011 року. Покажчик розрахований на фахівців у галузі бібліотекознавства і бібліографії, студентів вищих та середніх навчальних закладів, працівників бібліотек усіх систем та відомств.


Відповідальна за випуск

директор бібліотеки Г. К. Кабардіна


Упорядник

головний бібліограф В. В. Сочиліна

Загальні питання. Законодавство

 1. Авдеева Н. В. Девятая Международная научно-практическая конференция "Электронный век культуры/ Н. В. Авдеева//Библиотековедение.-2010.-№ 6.-С. 34-36.

 2. Амонс Ю. Сучасне бібліотекознавство: комплекс традицій та оновлень/ Ю. Амонс//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 6.-С. 40-46.

 3. Бычкова Е. Ф. Обзор работы Экологической секции на конференции "Крым-2010"/ Е. Ф. Бычкова//Научные и технические библиотеки.-2011.-№ 2.-С. 28-40.

 4. Гранчак Т. Сучасна бібліотека в системі соціальних комунікацій/ Т. Гранчак//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 6.-С. 55-58.

 5. Здановська В. Теоретико-методологічні засади розвитку бібліотекознавства/ В. Здановська, А. Бровкін//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 6.-С. 46-51.

 6. Иванова Е. В. Отчет о конференции "Крым-2010" с эпиграфом, комментариями и послесловием/ Е. В. Иванова//Научные и технические библиотеки.-2011.-№ 1.- № 2 .- С. 94-109.

 7. Ильина И. И. Совещание Медународного агенства ISBN в Лиссабоне/ И. И. Ильина//Библиография.-2011.-№ 1.-ISSN 0869-6020.-С. 149-150.

 8. Каптерев А. И. Модернизация как способ выживания/ А. И. Каптерев//Библиотековедение.-2010.-№ 6.-С. 22-27.-[Модернизация библиотечной деятельности].

 9. Копейкина Т. А. Использование Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в библиотечной деятельности: особенности составления технических заданий/ Т. А. Копейкина, И. А. Саввина//Научные и технические библиотеки.-2011.-№ 2.-С. 57-62.

 10. Матвей В. С. Новые инструктивно-методические разработки РКП / В. С. Матвей//Библиография.-2011.-№ 1.-ISSN 0869-6020.-С. 8-13.

 11. Мельникова Т. Н. Интеллектуальная собственность библиотек: правовая поддержка. (Из опыта работы ГПНТБ Росии)/ Т. Н. Мельникова, И. А. Саввина//Научные и технические библиотеки.-2011.-№ 2.-ISSN 0130-9765.-С. 52-56.

 12. 500-летие Ивана Федорова//Библиотековедение.-2010.-№ 6.-С. 48-52.

 13. Савич Л. Е. Социальное здоровье в проблемном поле библиотечно-информационной деятельности/ Л. Е. Савич//Библиотековедение.-2010.-№ 6.-С. 28-32.

 14. Сухоруков К. М. Смотр ИФЛА - 2010/ К. М. Сухоруков//Библиография.-2011.-№ 1.-ISSN 0869-6020.-С. 143-146.


Інформаційні технології


 1. Ігнатюк М. Упровадження АІБС "ІРБІС 64" у практику роботи бібліотек (з досвіду Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича) / М. Ігнатюк//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 6.-С. 18-26.

 2. Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі/ Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Л. Яременко, Т. Мяскова//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 6.-С. 62-64.

 3. Ковязина Е. В. Перспективы развития автоматизации библиотек/ Е. В. Ковязина//Научные и технические библиотеки.-2011.-№ 2.-ISSN 0130-9765.-С. 84-92.

 4. Костенко Л. Система ІРБІС в українських бібліотеках / Л. Костенко, О. Жабін//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 6.-С. 65-66.

 5. Любовець Н. Біографика і новітні інформаційні технології / Н. Любовець, В. Попик//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 6.-С. 58-61.

 6. Соколов А. В. Информатические опусы. Опус 5. Природа и сущность информации/ А. В. Соколов//Научные и технические библиотеки.-2011.-№ 2.-С. 5-27.

 7. Соловяненко Д. Академічні бібліотеки в новому соціотехнічному вимірі: Частина третя. Роль академічних бібліотек у конструюванні інтегрованих інформаційних е-середовищ / Д. Соловяненко//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 6.-С. 3-17.

 8. Ступкин В. В. Интегрированная система информационно-аналитического обеспечения отрасли / В. В. Ступкин//Научные и технические библиотеки.-2011.-№ 2.- С. 63-73.

 9. Чекмарьов А. Електронне середовище бібліотечної галузі: нові ресурси та можливості / А. Чекмарьов, Д. Соловяненко//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 6.-С. 51-54.


Підвищення кваліфікації


 1. Вертій Ж. Застосування тренінгових форм роботи у вітчизняному бібліотечному процесі / Ж. Вертій//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 6.-С. 26-33. -[Семінари-тренінги для бібліотекарів].


За кордоном


 1. Малолєтова Н. Німецька національна бібліотека у Лейпцигу: основні напрями діяльності / Н. Малолєтова//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 6.-С. 34-39.

 2. Рахингер Й. Сохраним прошлое для будущего: цифровая библиотека Национальной библиотеки Австрии/ Й. Рахингер//Библиотековедение.-2010.-№ 6.-С. 84-88.

Бібліотечні фонди

 1. Муха Л. Інноваційні технології збереження бібліотечних фондів/ Л. Муха, Л. Затока//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 6.-С. 67-69.

 2. Перминова О. И. Сохранность и доступность. Миф или реальность? (Из опыта работы НИЦКД РГБ)/ О. И. Перминова//Библиотековедение.-2010.-№ 6.-С. 37-41.

 3. Столяров Ю. Н. Селективность - общий принцип функционирования библиотечного фонда/ Ю. Н. Столяров//Научные и технические библиотеки.-2011.-№ 2.- С. 74-78.

Бібліографія


 1. Гурьянова Т. И.Выполнение уточняющих библиографических справок на иностранных языках в ОРК РГБ / Т. И. Гурьянова, Н. А. Пономаренко//Библиография.-2011.-№ 1.-С. 67-72.

 1. Леликова Н. К. Международный библиографический конгресс (21-23 сентября 2010 г., Санкт-Петербург)/ Н. К. Леликова, А. В. Теплицкая, Г. Л. Левин//Библиотековедение.-2010.-№ 6.-С. 14-19.

 2. Леонов В. П. Эволюционный синтез библиографии/ В. П. Леонов//Библиография.-2011.-№ 1.-ISSN 0869-6020.-С. 20-29.

 3. Новоженова Т. А. Современная теория библиографии и выход из лабиринта концепций/ Т. А. Новоженова//Библиография.-2011.-№ 1.-С. 42-50.

 4. Сухоруков К. М. Научная и методическая деятельность РКП в сфере библиографии/ К. М. Сухоруков//Библиография.-2011.-№ 1.-С. 3-7.

 5. Сухоруков М. К. Новый международный библиографический стандарт RDA/ М. К. Сухоруков//Библиография.-2011.-№ 1.- -С. 146-148.

 6. Шапошников К. А. Справочно-библиографический отдел ГПИБ России: история и современность / К. А. Шапошников//Библиография.-2011.-№ 1.-С. 30-41.

 7. Яницкий Н. Ф. Практика статистического учета печатных изданий/ Н. Ф. Яницкий//Библиография.-2011.-№ 1.-С. 14-19.


Історія

 1. Денисов В. В. Книжные собрания монастырей Тверской и Ярославской епархий (вторая половина ХVIII - начало ХХ века)/ В. В. Денисов//Библиотековедение.-2010.-№ 6.-С. 53-57.

 1. Леонов В. П. Петр Великий и Библиотека Академии наук/ В. П. Леонов//Библиотековедение.-2010.-№ 6.-С. 64-69.

Культурно-виховна робота. Гуманітарізація. Освіта

 1. Виноградова Е. К изучению читателя (Читаемость на передвижках)/ Е. Виноградова//Библиография.-2011.-№ 1.- С. 154-156.

 2. Крюкова А. В. "Ресурсы библиотек для образования в интересах устойчивого развития": экологические информационно-библиотечные проекты / А. В. Крюкова//Библиотековедение.-2010.-№ 6.-С. 112-116.

 3. Матвеева Т. И. Центр экологической культуры Государственной универсальной научной библиотеки и формирование общественного мнения по проблемам окружающей среды и природопользования/ Т. И. Матвеева//Научные и технические библиотеки.-2011.-№ 2.- С. 49-52.

 4. Михнова И. Б. Итоги Общероссийского конкурса-фестиваля по экологической тематике среди публичных библиотек: новые грани и критерии оценки состояния экологического просвещения в библиотеках Росии/ И. Б. Михнова, В. В. Лещинская//Научные и технические библиотеки.-2011.-№ 2.-ISSN 0130-9765.-С. 41-49.

 5. Смушкова М. Создание новой книги и изучение читателя/ М. Смушкова//Библиография.-2011.-№ 1.-С. 151-154.

 6. Татаринова Е. А. ""Большое видится на расстояньи..." Есенин: диалог с ХХI веком". Выставка в Российской государственной библиотеке/ Е. А. Татаринова//Библиотековедение.-2010.-№ 6.-С. 76-78.

Каталогізація

 1. Сукиасян Э. Р. Практика каталогизации: повседневные проблемы и пути их решения. Статья 3./ Э. Р. Сукиасян//Научные и технические библиотеки.-2011.-№ 2.- С. 79-83.


Схожі:

Бібліотека icon„Університетська бібліотека + шкільна бібліотека: працюємо в тандемі
Діяльність сучасної університетської бібліотеки тісно пов'язана з основними стратегічними завданнями державної освітньої політики....
Бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Бібліотека iconНескучный сентябрь 2012! Руйнуємо стереотипи! Неочікувана бібліотека!
Тільки 20. 09. 12 бібліотека зустрічає вас біля пам'ятника Дж. Юзу! Книжкові виставки, живе спілкування, все найцікавіше. Стань читачем...
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи