Бібліотека icon

Бібліотека
Скачати 233.98 Kb.
НазваБібліотека
Дата13.08.2012
Розмір233.98 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Бібліотека
Бібліотечному фахівцю

Інформаційний покажчик статей


Вип. 14


Донецьк 2011Бібліографічний покажчик містить інформацію про літературу з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства, статті з періодичної преси та збірників, що надійшли до фонду бібліотеки ДонНМУ у січні 2011 року. Покажчик розрахований на фахівців у галузі бібліотекознавства і бібліографії, студентів вищих та середніх навчальних закладів, працівників бібліотек усіх систем та відомств.


Відповідальна за випуск

директор бібліотеки Г. К. Кабардіна


Упорядник

головний бібліограф В. В. Сочиліна

Книги

  1. Ч73

А72 Антопольский А.Б.

Электронные библиотеки: принципы создания: научно-метод. пособие / А.Б. Антопольский, Т.В. Майстрович.-М.: Либерея-Бибинформ ,2007.-288 с.-(Библиотека и время. № 56).-ISBN 5-85129-175-3.

2. Ч73

А86 Артамонова Н.О.

Пошук інформаційних ресурсів з радіології в Інтернеті: метод. посібник / Н.О. Артамонова, Ю.В. Павліченко, О.В. Масіч.-Харкiв,2010.-80 с.-ISBN 978-966-96633-4-4.

­3. Ч75

А86 Артамонова Н.О.

Технологія проведення пошуку в інформаційно-пошуковій системі PubMed: метод. посібник/ Н.О. Артамонова, О.В. Масіч, Ю.В. Павліченко.-Харків,2010.-117 с.-ISBN 978-966-96633-3-7.

4. Ч73

А95 Ахмадова Ю.А.

Система менеджмента качества библиотеки: учебно-практич. пособие/ Ю.А. Ахмадова.-СПб.: Профессия ,2007.-264 с.-ISBN 978-5-93913-143-8

5. Ч73

Б59 Библиотека и закон. Вып. 14, № 1.-М.: Либерея-Бибинформ,2003.-383 с.

6.Ч73

Б59 Библиотека и закон. Вып. 15, № 2.-М.: Либерея-Бибинформ,2003.-383 с.

7. Я19:Ч

Б59 Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 73: бібліогр. покажчик за 2 півріччя 2006 року.-К.,2007.-116 с.

8. Я19:Ч

Б59 Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 74: бібліогр. покажчик за 1 півріччя 2007 року.-К.,2007.-80 с.

9. Я19:Ч

Б59 Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 76: бібліогр.

покажчик за 1 півріччя 2008 року.-К.,2008.-99 с.

10. Ч734

Б59 Бібліотечний світ Донеччини: довідник.-Донецьк,2004.-200 с.

11. Ч73

Б82 Борисова О.О.

Рекламно-информационные технологии библиотечной деятельности/ О.О. Борисова.-СПб.: Профессия ,2006.-320 с.-ISBN 5-93913-109-3.

12. Ч73

Д50 Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти: матеріали міжнар. науково-практ. конф. (19-21 травня 2009 р., м. Севастополь).-Севастополь,2009.-192 с.

13. Ч734

Д74 Дригайло В.Г.

Основы организации работы библиотеки вуза: научно-практ. пособие/ В.Г. Дригайло.-М.: ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ,2007.-624 с.-ISBN 5-85129-175-3

14. Ч73

З-41 Збаровская Н.В.

Выставочная деятельность публичных библиотек/ Н.В. Збаровская.-СПб.: Профессия ,2004.-224 с.-ISBN 5-93913-060-7.
15. Ч734

З-43 Зведений покажчик іноземних видань за 2002-2009 роки, що надійшли до фондів медичних бібліотек України.-К.,2010.-58 с.

16. Ч73

І-66 Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів: матеріали V науково-практ. конф.-Донецьк,2009.-206 с.

17. Ч734

К30 Качанова Е.Ю.

Инновационно-методическая работа библиотек: учеб. пособие / Е.Ю. Качанова.-СПб.: Профессия,2007.-336 с.-ISBN 978-5-93913-133-9.


18. Ч734

К70 Коряковцева Н.А.

Библиотеки вуза: корпоративный аспект: научно-метод. пособие / Н.А. Коряковцева.-М.: Либерея-Бибинформ ,2010.-192 с.-(Библиотекарь и время, № 121).-ISBN 978-5-8167-0030-6.

19. Я19:61

К82 Криштопа Борис Павлович: біобібліогр. покажчик / уклад. Л.Є. Корнілова.-К.,2008.-42 с.

20. Я19:61

М42 Медицина в Україні. XVIII - друга пол. XIX ст. дод. вип 2:

біобібліогр. словник/ уклад. М.М. Гайдучок.-К.,2007.-99 с.

21. Ч734

М42 Медичні бібліотеки України на шляху до суспільства знань: матеріали науково-практ. конф. (15-17 травня 2007 р., Львів).-К.,2007.-138 с.

22. Ч734

М42 Медичні бібліотеки як соціальні інформаційні бази медичної науки та охорони здоров'я: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (14-16 травня 2008 р., м. Чернівці).-К.,2008.-123 с.

23. Ч73

Н73 Новітні інформаційні технології та бібліотека.-К.: Британська Рада в Україні,2000.-105 с.

24. Ч75

П19 Пасмор Н.П.

Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів/ Н.П. Пасмор.-К.: Кондор,2007.-116 с.-ISBN 966-351-040-4.

25. Ч737

У30 УДК. Универсальная десятичная классификация. Т. 5: 61 Медицинские науки/ ред. Ю.М. Арский.-4-е изд., полное.-М.,2006.-305 с.-ISBN 5-94577-025-6.

26. Ч734

Ц61 Цимбал В.І.

"Моє життя - бібліотека ...": (філософсько-психологічне есе)/ В.І. Цимбал.-Чернiвцi ,2008.-60 с.

27. Ч73 Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ: матеріали III

Я45 міжвуз. науково-практ. конф. (18-19 жовтня 2007 р., м. Донецьк)/

Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-222 с.

Статті

Загальні роботи

1. Астафьева О. Н. Государственно-частное партнерство в отрасли культуры: проблемы теории и практики/ О. Н. Астафьева//Библиотековедение.-2010.-№ 5.-С. 10-13.

2. Ч73 Колесникова Т. О. Сучасні моделі бібліотек ВНЗ / Т. О.

І-66 Колесникова//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 76-82.

3. Ч73 Колюпанова А. А. Психосоціальні умови реорганізації

І-66 бібліотеки як соціальної інституції / А. А. Колюпанова//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 82-86.

4. Ч73 Кравчук М. Ф. Засади формування іміджу бібліотеки: сучасний

І-66 підхід/ М. Ф. Кравчук//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.- С. 86-89.

5. Ч73 Ржевцева Н. Л. Библиометрический анализ публикаций

І-66 международной конференгции КрыМиКо (1991-2008 гг.) на примере Беларуси/ Н. Л. Ржевцева//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 127-135.

6. Ч73 Ткаченко Т. П. Наукова робота бібліотеки важлива передумова

Я45 її інноваційного розвитку / Т. П. Ткаченко//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 24-32.

7. Ч73 Юршевська Т. М. Анкетування - основний метод одержання

І-66 первинної інформації в бібліотечних дослідженнях / Т. М. Юршевська//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 190-195.

Інформатизація

8. Березная Т. И.

Мультимедийные уроки по работе с САБ ИРБИС / Т. И. Березная, Е. В. Пекур//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 11.-ISSN 0130-9765.-С. 108-111.

9. Ч73

Я45 Богданович О. В.

Опыт компьютеризации научной библиотеки Одесской национальной юридической академии / О. В. Богданович//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 196-201.

10. Ч73

І-66 Гололобова С. В.

Применение в практике работы библиотеки инженерных методов совершенствования СМК и процессов/ С. В. Гололобова, С. Е. Мансурова//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 50-58.-Система менеджмента качества.

11. Ч73

І-66 Гросова В. В.

Ступінь задоволеності користувачів сектору нормативних документів інформаційними ресурсами: підсумки анкетування / В. В. Гросова//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 59-62.

12. Ч73

Я45 Дудченко С. В.

Крымский опыт создания электронных библиотек научно-учебного направления/ С. В. Дудченко//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 208-218.

13. Ч73

Д50 Кириленко О. Г.

Розвиток інформаційних технологій в бібліотеках ВНЗ України: сучасний стан та перспективи / О. Г. Кириленко//Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти.-Севастополь,2009.-С. 3-7.

14. Ч73

Я45 Крайнюк О. В.

Інформаційно-аналітичний моніторинг документного потоку мережі Інтернет (контроль якості і достовірності інформації)/ О. В. Крайнюк//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 107-113.

15. Ч73

Я45 Краткова Т. І.

Взаємодія бібліотеки та ННІЦ університету при формуванні бази даних бібліотечної системи "UniLib"/ Т. І. Краткова, Снецька О. А.//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 32-36.

16. Ч73

Д50 Кубічка О. В.

Передплачені наукові електронні ресурси для користувачів мережі УРАН / О. В. Кубічка//Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти.-Севастополь,2009.-С. 7-10.

17. Ч73

І-66 Кунанець Н. Е.

Консолідація інформації та інформаційна діяльність бібліотек / Н. Е. Кунанець//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 93-102.

18. Ч73 Кунанець Н. Е. Консолідована інформація: становлення та

Д50 розвиток нового фаху інформаційної галузі / Н. Е. Кунанець, В. В. Пасічник//Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти.-Севастополь,2009.-С. 10-14.


19. Лиховид Т. Ф.

Параметры "декларации миссии", "видение", "цели" на веб-сайтах библиотечно-информационных школ зарубежных университетов / Т. Ф. Лиховид//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 12.-ISSN 0130-9765.-С. 51-59.

20. Ч73

І-66 Нутраченко Е. П.

Открытые архивы информации как альтернатива печатных научных изданий / Е. П. Нутраченко, Н. Л. Ржевцева//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 112-118.

21. Ч73

І-66 Одокиенко Е.

Новые возможности библиотечной системы UNILIB//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-C. 120-123.


22. Павлов А. И.

Модернизация аппаратно-программного комплекса обеспечения сохранности данных в связи с внедрением технологии обслуживания читательского заказа в системе ИРБИС/ А. И. Павлов, И. С. Баженов, Е. Б. Грешнов//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 11.-ISSN 0130-9765.-С. 89-96.


23. Патентно-лицензионная деятельность и базы данных / И. Митрошин, Е. Бескаравайная, Т. Харыбина, Ю. Мохначёва//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 33-35.


24. Редькина Н. С.

Службы информационных технологий в научных библиотеках/ Н. С. Редькина//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 11.-ISSN 0130-9765.-С. 34-44.

25. Ч73

І-66 Салатинська М. В.

Вплив інформаційних технологій на діяльність бібліотеки/ М. В. Салатинська//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 148-150.


26. Соколов А. В.

Информатические опусы. Опус 3. Онтология информации. Типы реальностей и типы информации / А. В. Соколов, А. В. Соколов//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 11.-ISSN 0130-9765.-С. 7-24.


27. Соколов А. В.

Информатические опусы. Опус 4. Физика и метафизика информации/ А. В. Соколов//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 12.-ISSN 0130-9765.-С. 5-20.


28. Ушакова О. Б.

Использование системы ИРБИС как инструмента анализа обслуживания абонентов ИРИ/ О. Б. Ушакова//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 11.-ISSN 0130-9765.-С. 102-107.


29. Цюн Я.

Вопросы защиты интеллектуальной собственности в КНР при оказании библиотечных услуг через Интернет/ Я. Цюн//Библиотековедение.-2010.-№ 5.-С. 94-96.


30. Шихова Х. И.

Автоматизация ресурсных центров в целях совершенствования высшего образования/ Х. И. Шихова//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 11.-ISSN 0130-9765.-С. 112-114.


Бібліотечні фонди

31. Ч73

І-66 Забелина Е. А.

Проблемы дифференцированного учета электронных документов/ Е. А. Забелина//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 67-71.

32. Ч73

Я45 Зинченко И. И.

Взаємодія бібліотеки та кафедр ВНЗ по формуванню бібліотечного фонду / И. И. Зинченко//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 138-142.

33. Ч73

Я45 Крайнюк О. М.

Електронні навчальні документи, як об'єкт формування бібліотечного фонду/ О. М. Крайнюк//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 73-79.

34. Ч73

Я45 Кукла Н. П.

Моніторинг забезпечення навчального процесу університету україномовними документами/ Н. П. Кукла//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 89-94.

35. Лютова Н. К.

Моделирование регионального фонда: концептуальный подход (из опыта Дальневосточной государственной научной библиотеки) / Н. К. Лютова, А. Н. Орешкина//Библиотековедение.-2010.-№ 5.-С. 38-43.

36. Ч73

І-66 Монтаг П.

Видавництво "Центр навчальної літератури" - у ногу з прогресом!/ П. Монтаг//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 108-109.

37. Ч73

І-66 Овенко Л. Ф.

Використання літератури з економічних наук і спеціальних економік у відділі наукової організації та зберігання фондів / Л. Ф. Овенко//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 118-119.

38. Ч73

Я45 Орлова Н. А.

Забезпечення навчального процесу університету документами викладачів / Н. А. Орлова//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ / Донецкий НУ экономики и торговли. - Донецьк,2007.-С. 94-97.

39. Ч73 Ржевцева Н. Л.Анализ комплектования фонда университетской

Я45 библиотеки/ Н. Л. Ржевцева//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 160-167.

40. Ч73 Стельмах О. О. Особливості створення електронних

Я45 підручників / О. О. Стельмах, Л. А. Чайка//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 185-187.

41. Столяров Ю. Н.Документ: инвариантная и вариативная компоненты дефиниции/ Ю. Н. Столяров//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 11.-ISSN 0130-9765.-С. 25-33.

42. Столяров Ю. Н. Закон адекватности библиотечного фонда условиям внешней и внутренней среды/ Ю. Н. Столяров//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 12.-ISSN 0130-9765.-С. 21-34.

43. Ч73 Тарасова Н. І. Культурно-освітня спадщина у вузівському

Я45 інформаційному масиві (Електронні засоби відображення раритетів)/ Н. І. Тарасова//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 168-170.


44. Ч73

Я45 Уткіна О. Г.

Моніторінг використання реферативних журналів користувачами бібліотеки ДонНУЕТ / О. Г. Уткіна//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 63-67.

45. Ушакова О. Б.

Опыт раскрытия фонда научно-технической библиотеки предприятия/ О. Б. Ушакова//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 12.-ISSN 0130-9765.-С. 35-41.

46. Ч73

Я45 Юршевська Т. М.

Аналіз використання періодичних видань/ Т. М. Юршевська//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 85-89.

Каталогізація

47. Красовская Л.

Социальные функции виртуального каталога / Л. Красовская//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 7-9.

48. Ч73

Я45 Овенко Л. Ф.

Ретрокаталогізація книжкового фонду ЦК - важлива ланка в забезпеченні якісного обслуговування користувачів бібліотеки/ Л. Ф. Овенко//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 79-82.

49. Ч73

І-66 Рудзский Л.

Программно-аппаратный комплекс для сканирования каталожных карточек, распознавания текста и контекстного поиска, в среде системы ИРБИС / Л. Рудзский//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 135-137.

50. Ч73

Я45 Савенкова Л. В.

Електронна каталогізація рідкісних видань з фондів наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / Л. В. Савенкова//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 170-173.


51. Ч73

Д50 Система каталогов и картотек вузовских библиотек: состояние, проблемы, тенденции/ Т. Б. Грищенко, А. Н. Никитенко, Н. Ю. Этенко, Т. Е. Шевченко//Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти.-Севастополь,2009.-С. 14-21.


52. Соколинский К. Е.

Новые подходы к каталогизации заимствованием в ИРБИС-корпорации/ К. Е. Соколинский//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 11.-ISSN 0130-9765.-С. 96-102.


53. Сукиасян Э. Р.

Практика каталогизации: повседневные проблемы и пути их решения. Статья 1/ Э. Р. Сукиасян//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 12.-ISSN 0130-9765.-С. 42-50.


54. Ч73

Я45 Сологуб В. І.

Автоматизація та перспективи розвитку систематизації методичної літератури в університеті / В. І. Сологуб, Т. І. Краткова//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 21-24.


Бібліотеки вищих навчальних закладів

55. Ч73

І-66 Бидоленко Л. А.

Информатизация образовательного процесса в высшей школе: проблемы и пути решения/ Л. А. Бидоленко//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 24-29.

56. Ч73

І-66 Білоус В. С.

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу та науково-дослідної роботи бібліотекою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / В. С. Білоус//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів. - Донецьк,2009.-С. 29-33.

57. Голубенко Н. Б.Особенности информирования студентов в НТБ Кузбасского государственного технического университета / Н. Б. Голубенко//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 11.-ISSN 0130-9765.-С. 44-47.

58. Колесникова Н. И.Принципы и методы воспитательно-просветительской работы библиотеки по формированию духовно-нравственных ценностей у студентов аграрного вуза / Н. И. Колесникова//Библиотековедение.-2010.-№ 5.-С. 114-120.

59. Ч73

І-66 Лебедюк О. О.

Система інформатизації бібліотеки ВНЗ та її застосування в науково-дослідній роботі студентів/ О. О. Лебедюк//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 102-105.

60. Ч73

Я45 Омельянович Л. А.

Болонский процесс в университете: проблемы и реалии/ Л. А. Омельянович//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 4-10.

61. Ч73

І-66 Орлова Н. А.

Инновации в системе обслуживания пользователей библиотеки ДонНУЭТ: этапы внедрения/ Н. А. Орлова//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 123-127.

62. Ч73

Я45 Петрова А. О.

Библиотека и университет: тысячелетнее развитие и вызовы ХХI века/ А. О. Петрова//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 188-196.

63. Ч73

І-66 Рассулова Н. В.

Самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу/ Н. В. Рассулова//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 9-13.

64. Ч73

Я45 Рассулова Н. В.

Якість підготовки фахівців в умовах модернізації вищої освіти / Н. В. Рассулова//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 11-15.

65. Ч73

І-66 Самотий Р. С.

Інтеграція бібліотеки і вищого навчального закладу - досвід Польщі (за матеріалами науково-практичних конференцій)/ Р. С. Самотий//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 150-155.

66. Ч73 Скрипай Н. П. Інформаційне забезпечення наукової

Я45 діяльності університету/ Н. П. Скрипай//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 56-59.

67. Ч73

Я45 Сологуб В. І.

Локальна мережа наукової бібліотеки університету, особливості її розбудови і експлуатації з комплексом програм UNILIB / В. І. Сологуб, А. Р. Кузьменко, Д. А. Афанасьєв//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-C. 181-184.

68. Ч73

Я45 Ткаченко Т. П.

Якість функціонування бібліотечної системи університету/ Т. П. Ткаченко//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 16-21.

69. Ч73

І-66 Шубін О. О.

Адаптація університетської освіти до Болонського процесу / О. О. Шубін//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 5-9.

Бібліотечні кадри

70. Березная Т. И.

Профессиональное чтение библиотекаря: специализированный бюллетень "ЛибМаркет"/ Т. И. Березная, Е. П. Кислова//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 11.-ISSN 0130-9765.-С. 81-84.

71. Гокова Е.

Новый образ специалиста/ Е. Гокова//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 17-21.-[О библиотечной профессии].

72. Ч73

Я45 Кравчук Н. М.

Роль методичного об'єднання в підвищенні професіоналізму молодих кадрів/ Н. М. Кравчук//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 173-181.

73. Макаренко Т.

Молодым везде у нас дорога/ Т. Макаренко//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 10-16.-Стратегия современной подготовки закрепленияи самореализации специалистов.

74. Новак М.

Натвори сама/ М. Новак//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 22-23.-Юмористический способ адаптации начинающих сотрудников.

75. Ч73

Я45 Тарасенко Т. В.

Професійна культура бібліотекаря та якість обслуговування користувачів: суперечності чи взаємопорозуміння / Т. В. Тарасенко//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 97-103.

76. Ч73

І-66 Щербіна К. І.

Аналіз керівного складу вузівських бібліотек методичного об'єднання Луганської області / К. І. Щербіна//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 185-189.

77. Ч73

Я45 Ядрова Г. В.

Новые электронные методические пособия по библиотечному делу для научных и академических библиотек крымского региона / Г. В. Ядрова//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 202-208.


78. Ч73

І-66 Ядрова Г. В.

Створення нової форми бібліографічного покажчика як приклад для модернізації й оцінки навчального процесу підготовки фахівців-бібліотекарів / Г. В. Ядрова//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів. - Донецьк,2009.-С. 195-200.


Бібліотечне обслуговування

79. Гудымова Л.

"Помнит сердце, не забудет никогда..."/ Л. Гудымова//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 40-42.-[Патриотическое воспитание в библиотеке].

80. Ч73

Я45 Гурська А. Ю.

Пластиковые читательские билеты - новые технологии или технологии созидания?//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 122-127.

81. Ч73

Я45 Дубницька Л. І.Якість документаційного забезпечення навчального та наукового процесів університету/ Л. І. Дубницька//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 42-50.

82. Ковалёва Е.

Родословная: изучаем, анализируем, составляем/ Е. Ковалёва//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 61-63.-[Генеалогическое просвещение].

83. Ч73

І-66 Ковтун А. И.Современные компьютерные технологии в обслуживании пользователей (из опыта работы научной библиотеки ЛНУ имени Тараса Шевченко)/ А. И. Ковтун//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 71-75.

84. Ч73

Я45 Колесникова Т. О.Приєднання студентів технічного університету до культурної та інтелектуальної спадщини людства в процесі трансформації бібліотеки/ Т. О. Колесникова//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 153-157.

85. Маврина Е."Товарищи, помните жизнь отстоявших..."/ Е. Маврина//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 43-45.-[Патриотическое воспитание в библиотеке].

86. Ч73

Я45 Марфіна Ж. В.Інноваційні технології в обслуговуванні користувачів бібліотек/ Ж. В. Марфіна//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 120-122.

87. Романова Л.Мгновения мира и войны/ Л. Романова//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 36-39.-[Патриотическое воспитание в библиотеке].

88. Россинская С.220 лет на двоих/ С. Россинская//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 70-73.-Творчеству И. Ильфа и Е. Петрова посвящается.

89. Ч73

І-66 Рыгаловская Т. И.Украинские традиции в культурно-просветительской деятельности библиотеки ДИТБ/ Т. И. Рыгаловская, Л. А. Фетисова//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 137-142.

90. Ч73

Я45 Салатинська М.Виставкова діяльність бібліотеки: якій їй бути?/ М. Салатинська//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 82-85.

91. Степичева Т. В.К вопросу о традиции семейного чтения/ Т. В. Степичева//Библиотековедение.-2010.-№ 5.-С. 59-62.

92. Цыганова Н.Имеющий уши да не услышит/ Н. Цыганова//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 27-32.-[Кризис русской словесности].

93. Ч73

Я45 Черепкова Н. О.Ефективність виставкової роботи читального залу НІНЛ/ Н. О. Черепкова//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 103-106.

Бібліографія. Бібліографічне обслуговування

94. Ч73

Я45 Березна Т. І.

Створення й розповсюдження електронної картотеки статей передплатним бібліографічним агенством / Т. І. Березна//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 128-133.

95. Ч73

Я45 Березна Т. І.

Libnavigator - професійний інструмент пошуку й запозичення записів / Т. І. Березна//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 133-138.

96. Ч73

І-66 Бєлоус І. О.

Бібліографічні видання бібліотеки Львівської політехніки у розкритті історії університету та його наукових шкіл / І. О. Бєлоус//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 20-24.

97. Ч73

Я45 Подгорна І. П.

Особливості бібліографічного обслуговування в е-середовищі/ І. П. Подгорна//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 67-72.

98. Тюнина Н.

Сохранить информационное богатство/ Н. Тюнина//Библиотека.-2010.-№ 9.-ISSN 0869-4915.-С. 56-60.-[Библиография по краеведению].

99. Ч73

Я45 Юнаковська В. В.

Досвід створення бібліографічних покажчиків за допомогою АБІС "ІРБІС" / В. В. Юнаковська//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 157-160.

Організація та управління. Менеджмент якості

100. Ч73

І-66 Быкова Е. В.

Проблемы обеспечения качества библиотечно-библиографических услуг / Е. В. Быкова, З. Ф. Ковалева//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 39-42.

101. Ч73

Я45 Влащенко Л. Г.

Етапи створення системи керування якістю вищого навчального закладу/ Л. Г. Влащенко, Т. Грищенко, О. М. Нікітенко//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 148-150.

102. Ч73

Я45 Влащенко Л. Г.Система якості та загальне керування якістю в бібліотеці / Л. Г. Влащенко, Т. Грищенко, О. М. Нікітенко//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 150-152.

103. Ч73

Я45 Влащенко Л. Г.Формування системи менеджменту якості навчальної організації / Л. Г. Влащенко, Т. Гирищенко, О. М. Нікітенко//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 145-148.

104. Ч73

Я45 Вороніна О. О.Система керування якістю вищого навчального закладу / О. О. Вороніна, Т. Грищенко, О. М. Нікітенко//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 143-145.

105. Ч73

Я45 Гросова В. В.Якість вищої освіти - загальнодержавна проблема/ В. В. Гросова//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 118-120.

106. Ч73

І-66 Гунько Н. І.

Управління та забезпечення якості бібліотечно-бібліографічних послуг / Н. І. Гунько//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 62-66.

107. Ч73

І-66 Крайнюк О. М.

Оцінка користувачами інформаційно-бібліотечних послуг читального залу електронних документів / О. М. Крайнюк//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 89-92.

108. Мешалкина Ю. В.

Организация и развитие библиотечной маркетинговой службы / Ю. В. Мешалкина//Библиотековедение.-2010.-№ 5.-С. 30-36.

109. Ч73

І-66 Микольченко В. С.

Болонський процесс як фактор забезпечення якості освіти/ В. С. Микольченко//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 106-108.

110. Ч73

Я45 Мурат І. В.

Вплив якості технологічних процесів на діяльність підрозділів бібліотеки/ І. В. Мурат//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 59-63.

111. Ч73

Я45 Прихожа О. Є.

Автоматизована підтримка технологічних процесів роботи з документами, як запорука якості бібліотечних послуг / О. Є. Прихожа//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 114-118.

112. Ч73

І-66 Ткаченко Т. П.

Реализация принципов системы управления качеством в научной библиотеке ДонНУЭТ/ Т. П. Ткаченко//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 13-17.

113. Ч73

І-66 Хрєнова В. О.

Виявлення інформаційних потреб користувачів і рівень їх задоволення якістю каталогів/ В. О. Хрєнова//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 162-163.

114. Ч73

І-66 Черевыщенко М. М.

Влияние корпоративной деятельности на качество библиографической работы / М. М. Черевыщенко, О. В. Кириченкко//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 171-175.

115. Ч73

І-66 Черепкова Н. О.

Визначення рівня задоволеності користувачів якістю діяльності читального залу / Н. О. Черепкова//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 176-177.

116. Ч73

І-66 Шевченко В. М.

Основні аспекти інноваційного менеджменту вузівських бібліотек/ В. М. Шевченко//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 178-181.

117. Ч73

І-66 Шкурко О. П.

Досвід впровадження системи менеджменту якості в роботу науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету / О. П. Шкурко//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 182-185.


Інформаційна культура та компетентність

118. Ч73

І-66 Бондар О. С.

Формування інформаційної культури студентів: з досвіду наукової бібліотеки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка / О. С. Бондар, Ю. О. Прилєпська//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 34-38.

119. Ч73

І-66 Гололобова С. В.

Мониторинг профессиональных компетенций персонала в научной библиотеке Омского государственного технического университета/ С. В. Гололобова, С. Е. Мансурова//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 43-49.

120. Ч73

І-66 Нестеренко Т. С.

Діагностика рівня сформованості інформаційної культури студентів / Т. С. Нестеренко//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 109-112.

121. Ч73

Я45 Нестеренко Т. С.

Формування інформаційної компетентності користувачів бібліотеки/ Т. С. Нестеренко//Якість функціонування бібліотечної системи ВНЗ/Донецкий НУ экономики и торговли.-Донецьк,2007.-С. 51-56.

122. Ч73

І-66 Садчикова А. Е.

Информационная компетентность или информационная культура/ А. Е. Садчикова, Н. С. Пригода//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 143-148.

123. Ч73

І-66 Ткаченко Т. П.

Формування науково-дослідницької компетентності бібліотечних працівників/ Т. П. Ткаченко//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 17-19.

124. Ч73

І-66 Филиппова Г. И.

Азбучные истины информационной культуры в вузовском формате/ Г. И. Филиппова, Н. С. Пригода//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 155-161.

125. Ч73

І-66 Ченикалова Н. А.

От компьютерной грамотности - к информационной культуре/ Н. А. Ченикалова, З. П. Ильичева//Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек навчальних закладів.-Донецьк,2009.-С. 164-170.


Схожі:

Бібліотека icon„Університетська бібліотека + шкільна бібліотека: працюємо в тандемі
Діяльність сучасної університетської бібліотеки тісно пов'язана з основними стратегічними завданнями державної освітньої політики....
Бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Бібліотека iconНескучный сентябрь 2012! Руйнуємо стереотипи! Неочікувана бібліотека!
Тільки 20. 09. 12 бібліотека зустрічає вас біля пам'ятника Дж. Юзу! Книжкові виставки, живе спілкування, все найцікавіше. Стань читачем...
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи