Бібліотека icon

Бібліотека
Скачати 218.33 Kb.
НазваБібліотека
Дата13.08.2012
Розмір218.33 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Бібліотека
Бібліотечному фахівцю

Інформаційний покажчик статей


Вип. 12


Донецьк 2010Бібліографічний покажчик містить інформацію про літературу з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства, статті з періодичної преси, що надійшли до фонду бібліотеки ДонНМУ у жовтні 2010 року. Покажчик розрахований на фахівців у галузі бібліотекознавства і бібліографії, студентів вищих та середніх навчальних закладів, працівників бібліотек усіх систем та відомств.


Відповідальна за випуск

директор бібліотеки Г. К. Кабардіна


Упорядник

головний бібліограф В. В. Сочиліна
Загальні роботи

Балагура І.

Проектування моделі українського рейтингу наукових публікацій/ І. Балагура//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 4.-С. 40-48.
Березкина Н. Ю.

Вклад ЦНБ Национальной академии наук Беларуси в информационное обеспечение науки (К 85-летию Библиотеки)/ Н. Ю. Березкина, О. М. Дрозд//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 4.-ISSN 0130-9765.-С. 94-98.
Бойкова О.

Бюджетная, автономная или казенная?/ О. Бойкова//Библиотека.-2010.-№ 6.-ISSN 0869-4915.-С. 15-20.-О новой концепции регулирования гражданско-правового статуса библиотек.
Валиуллина Н. Р.

Юношеская библиотека и проблемы формирования толерантности молодежи/ Н. Р. Валиуллина//Библиотековедение.-2010.-№ 3.-С. 32-35.
Вилегжаніна Т.

До проблеми державної реєстрації документальної спадщини в Україні/ Т. Вилегжаніна//Бібліотечна планета.-2010.-№ 2.-С. 4-6.
Гусева Е. Н.

Инновации и современное состояние библиотек/ Е. Н. Гусева//Библиотековедение.-2010.-№ 3.-С. 28-31.
Захарова Н.

Культурно-просвітницька функція національної бібліотеки в умовах державотворення (з досвіду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)/ Н. Захарова//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 4.-С. 49-54.
Каліберда Н.

Висвітлення теоретичних і організаційних основ бібліотечного обслуговування читачів у дослідженнях науковців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського/ Н. Каліберда//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 3.-С. 58-67.
Ким Ю.

"Не возражаю против получения сведений обо мне"/ Ю. Ким//Библиотека.-2010.-№ 6.-ISSN 0869-4915.-С. 23-25.-[Защита персональных данных пользователей].
Кобелев А. Н.

Диагностика работы библиотек: информационно-аналитический компонент/ А. Н. Кобелев//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 4.-ISSN 0130-9765.-С. 18-27.
Кузнецова В. Ф.

Просветительская деятельность публичной библиотеки/ В. Ф. Кузнецова//Библиотековедение.-2010.-№ 4.-С. 27-31.
Курс И.

Образы настоящего, профили будущего/ И. Курс, Н. Софронова//Библиотека.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-4915.-С. 57-60.-[Современные задачи библиотек].
Леонов В. П.

Библиотека Академии наук: опыт биографии/ В. П. Леонов//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 4.-ISSN 0130-9765.-С. 73-82.
Манилова Т. Л.

Заседание коллегии Министерства культуры Российской Федерации "О проблемах материально-технического оснащения библиотек и внедрения новейших информационных технологий"/ Т. Л. Манилова//Библиотековедение.-2010.-№ 4.-С. 15-19.
Савіна З.

Діяльність бібліотек зі збереження національної культурної спадщини/ З. Савіна//Бібліотечна планета.-2010.-№ 2.-С. 7-11.
Соколов А. В.

Информациология как сюрреалистическая гигатеория/ А. В. Соколов//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 4.-ISSN 0130-9765.-С. 5-17.
Соловяненко Д.

Академічні бібліотеки у новому соціоотехнічному вимірі: Частина перша. Академічна бібліотека як видавець/ Д. Соловяненко//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 4.-С. 3-14.


Каталоги. Класифікація
Коваленко Э.

Ретроконверсия: методы и подходы/ Э. Коваленко//Библиотека.-2010.-№ 4.-ISSN 0869-4915.-С. 59-60.


Средние таблицы ББК: тяжело в освоении - легко в применении//Библиотека.-2010.-№ 1.-ISSN 0869-4915.-С.18-21;№2.-С.41-44;№4.-С.71-73;№7.-С.39-41;№8.

Повторяем методику систематизации юридической литературы. Историческая литература. Повторяем методику систематизации литературы по философии.
Стрішенець Н.

Поняття "каталогізація" у компаративному контексті / Н. Стрішенець//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 4.-С. 15-26.
Стрішенець Н.

Поняття предметних рубрик в американському бібліотекознавстві / Н. Стрішенець//Бібліотечна планета.-2010.-№ 2.-С. 12-16.
Сукиасян Э.

Карточные или электронные?/ Э. Сукиасян//Библиотека.-2010.-№ 1.-ISSN 0869-4915.-С. 14-17.

[Каталоги].
Сукиасян Э. Р.

Междисциплинарное и общенаучное знание: классификационный анализ. Подходы к формированию структуры и содержания нового отдела ББК/ Э. Р. Сукиасян//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 4.-ISSN 0130-9765.-С. 49-57.

Читання. Робота з читачамиАмельченко Г. К.

Пропаганда эколого-краеведческих знаний среди читателей библиотеки/ Г. К. Амельченко, И. Е. Поджидаева//Библиотеки учебных заведений.-2010.-№ 34.-С. 2-7.
Бобас А.

В поле зрения - молодежь/ А. Бобас//Библиотека.-2010.-№ 6.-ISSN 0869-4915.-С. 26-28.-Важные аспекты методической работы с читателями.
Богданов К.

В рейтинге лидирует информация/ К. Богданов//Библиотека.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-4915.-С. 46-48.-[Цели и задачи чтения].
Вірьовка Т.

Трансформація методичної діяльності відповідно до потреб користувачів бібліотек Миколаївського регіону / Т. Вірьовка//Бібліотечна планета.-2010.-№ 2.-С. 23-26.
Вороничева О. В.

"А каждый читатель, как тайна..." (ассоциативное поле слова "чтение")/ О. В. Вороничева//Библиотековедение.-2010.-№ 4.-С. 56-60.
Голикова Л.

Ориентиры в океане литературы/ Л. Голикова//Библиотека.-2010.-№ 1.-ISSN 0869-4915.-С. 44-50.-Обзор-викторина для старшеклассников по библиотечному делу.
Гурьева Г.

Куда подевался романтический образ защитника Отечества?/ Г. Гурьева//Библиотека.-2010.-№ 7.-ISSN 0869-4915.-С. 21-24.
Дорофеева О.

Молодёжь выбирает классику?/ О. Дорофеева//Библиотека.-2010.-№ 1.-ISSN 0869-4915.-С. 22-26.-Жанровые предпочтения молодых в художественной литературе.
Елисеева Т.

Расширяя пространство общения/ Т. Елисеева//Библиотека.-2010.-№ 7.-ISSN 0869-4915.-С. 32-34.-Коммуникативная функция библиотеки.
Капустіна Н.

Просування іміджу успішної читаючої людини: за результатами регіонального дослідницького проекту "Харків - теріторія читання молоді"/ Н. Капустіна, Ю. Ходарєва//Бібліотечний форум України.-2010.-№ 2.-С. 2-5.
Кашкаров А.

Всем бедам наперекор: энтузиасты с Вологодчины/ А. Кашкаров//Библиотека.-2010.-№ 6.-ISSN 0869-4915.-С. 74-75.-О работе библиотекарей по популяризации чтения.
Ксендзук Е.

Правове інформування як аспект діяльності Волинської ОУНБ ім. Олени Пчілки/ Е. Ксендзук//Бібліотечний форум України.-2010.-№ 2.-С. 19-21.Лисицына О.

Год читательских удовольствий, или радость познания/ О. Лисицына//Библиотека.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-4915.-С. 30-33.-[Открытость и доступность библиотеки для читетеля].
Мальцева Е.

Учимся отстаивать свои интересы/ Е. Мальцева//Библиотека.-2010.-№ 1.-ISSN 0869-4915.-С. 74-75.-[Правовая культура].
Маркова Т. Б.

Социальная и культурная значимость чтения в информационном обществе/ Т. Б. Маркова//Библиотековедение.-2010.-№ 3.-С. 61-65.
Масловская Н. С.

Выявляем и изучаем потребности читателя/ Н. С. Масловская, Н. А. Авдонина//Библиография.-2010.-№ 4.-ISSN 0869-6020.-С. 34-37.
Мошкина Т.

Знакомьтесь: дайджест о проблемах молодежи/ Т. Мошкина//Библиотека.-2010.-№ 4.-ISSN 0869-4915.-С. 67.
Рожкова Н.

Чувствовать "душу" произведения / Н. Рожкова//Библиотека.-2010.-№ 2.-ISSN 0869-4915.-С. 14-16.-[Проблемы чтения].
Рыщанова У.

Земля - наш общий дом/ У. Рыщанова//Библиотека.-2010.-№ 1.-ISSN 0869-4915.-С. 58-59.-Наурзумский государственный заповедник России. Экологическое просвещение.
Семигорова Н.

Что вы листаете, профессор?/ Н. Семигорова//Библиотека.-2010.-№ 2.-ISSN 0869-4915.-С. 17-21.-[Кризис читательской культуры].

Інтернет. Електронні бібліотеки. Інформаційні технологіїБарабанщикова Н.

"Elib.tomsk.ru". Запомните этот адрес/ Н. Барабанщикова//Библиотека.-2010.-№ 4.-ISSN 0869-4915.-С. 28-30.-[Электронная библиотека].
Белякова Л.

Учимся создавать презентацию/ Л. Белякова//Библиотека.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-4915.-С. 42-45.
Бурдіян В.

Упровадження інформаційної бібліотечної програми "UNILIB" - підвищення якості функціонування бібліотечного комплексу/ В. Бурдіян//Освіта. Технікуми. Коледжі.-2010.-№ 2.-С. 70-71.
Восканян Э. А.

Новые возможности в предоставлении информации международных организаций: опыт работы Центра правовой информации РГБ/ Э. А. Восканян, С. В. Мартынюк//Библиотековедение.-2010.-№ 4.-С. 86-90.
Высоцкая Е.

Электронный путеводитель/ Е. Высоцкая//Библиотека.-2010.-№ 6.-ISSN 0869-4915.-С. 51-53.-[Путеводители по библиотекам].
Ганзикова Г.

Даёшь нетрадиционный подход!/ Г. Ганзикова//Библиотека.-2010.-№ 1.-ISSN 0869-4915.-С. 35-38.-Всероссийский конкурс сайтов.
Ганзикова Г.

Сайт - "лицо" учреждения/ Г. Ганзикова//Библиотека.-2010.-№ 2.– С. 47-52.-[Конкурс сайтов библиотек].
Гладкова И.

Новый облик центров информации / И. Гладкова//Библиотека.-2010.-№ 2.-ISSN 0869-4915.-С. 45-46.-[Социальная роль библиотек].
Езова С.

Интернетовские Митрофанушки воруют без зазрения совести/ С. Езова//Библиотека.-2010.-№ 1.-ISSN 0869-4915.-С. 32-34.-Авторское право и плагиат.
Захарова Г.

Распространение знаний, или бизнес-модели открытого доступа для медицинских публикаций / Г. Захарова//Библиотека.-2010.-№ 4.-ISSN 0869-4915.-С. 48-50.
Здановська В.

Інформаційно-ббібліотечний складник сайтів науково-дослідних установ НАН України/ В. Здановська//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 3.-С. 3-7.
Карауш А.

Автоматизация: своевременное решение/ А. Карауш, А. Майнагашев//Библиотека.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-4915.-С. 55-56.-О внедрении системы "ИРБИС" в процессы управления.
Кожевникова Л.

Проблемы региональных систем/ Л. Кожевникова, Л. Кожевникова//Библиотека.-2010.-№ 2.-ISSN 0869-4915.-С. 64-69.Литвинова Н. Н.

Лицензии на доступ к сетевым удаленным ресурсам: поиск баланса интересов издателей и библиотек-пользователей/ Н. Н. Литвинова//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 4.-ISSN 0130-9765.-С. 41-48.
Лопата О.

Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки/ О. Лопата//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 3.-С. 8-15.
Макеева О.

Возможности метода LibQUAL/ О. Макеева//Библиотека.-2010.-№ 6.-ISSN 0869-4915.-C. 38-42.-[Онлайновое анкетирование].
Малютина Н.

Новый проект на службе у горожан/ Н. Малютина//Библиотека.-2010.-№ 7.-ISSN 0869-4915.-С. 27-31.-[Инновации в библиотеках].
Мешалкина Ю.

Все информресурсы в одном проекте/ Ю. Мешалкина//Библиотека.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-4915.-С. 61-63.-[Библиотечные информационные ресурсы].Олтаржевський Д.

Корпоративні медіа та сучасне інформаційне суспільство/ Д. Олтаржевський//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 3.-С. 51-57.
Перебоев О.

Построение и функционирование электронной библиотеки "elib.tomsk.ru"/ О. Перебоев//Библиотека.-2010.-№ 2.-ISSN 0869-4915.-С. 26-28.
Попова Н.

Интеллект-центры ждут новых сотрудников / Н. Попова//Библиотека.-2010.-№ 1.-ISSN 0869-4915.-С. 51-52.-[Библиотеки нового типа].
Потехина Ю. В.

Учет показателей пользования сайтом в статистике библиотеки/ Ю. В. Потехина, А. Ю. Церюльник//Библиотеки учебных заведений.-2010.-№ 32.-С. 2-10.
Редькина Н. С.

Разработка ИТ-стратегии библиотеки/ Н. С. Редькина//Библиотековедение.-2010.-№ 4.-С. 34-38.
Соколов А. В.

Информатические опусы/ А. В. Соколов//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 8.- С. 5-26.-[Информатизация].

Соколов А. В.

Книжность. Интернет. Интеллигентность/ А. В. Соколов//Библиотековедение.-2010.-№ 3.-С. 21-27 ; № 4. - С. 20-26.-[Взаимосвязь книжной и информационной культур].
Стрішенець Н.

Каталог у епоху Google та Amazon/ Н. Стрішенець//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 3.-С. 16-27.
Фесенко К.

Тенденции развития электронных ресурсов и их влияние на читателей и библиотеки: зарубежный опыт/ К. Фесенко//Бібліотечний форум України.-2010.-№ 2.-С. 30-36.
Шишкин Ю. В.

Технологии Web 2.0 как инструмент формирования современного имиджа библиотеки/ Ю. В. Шишкин//Библиотековедение.-2010.-№ 3.-С. 45-50.

До 65-річчя ПеремогиВислый А. И.

Сохраняя память... "65 лет Великой Победы": выставка в Российской государственной библиотеке/ А. И. Вислый//Библиотековедение.-2010.-№ 3.-С. 18-20.
Власова Л.

В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты..../ Л. Власова//Библиотека.-2010.-№ 4.-ISSN 0869-4915.-С. 68-70.
Гушул Ю. В.

Справочно-библиографические отделы уральских библиотек в годы войны/ Ю. В. Гушул//Библиография.-2010.-№ 2.-ISSN 0869-6020.-С. 78-83.
Добролюбова С. С.

Письма из военной Москвы/ С. С. Добролюбова//Библиография.-2010.-№ 4.-ISSN 0869-6020.-С. 85-106.-[Письма главного библиотекаря Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина].Ерёменко Н.

"Сороковые, пороховые..."/ Н. Ерёменко, О. Хомякова//Библиотека.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-4915.-С. 23-29.-[Литературно-музыкальная композиция о Великой Отечественной войне].
Коваль Л. М.

Выставка в РГБ к юбилею Великой Победы/ Л. М. Коваль//Библиография.-2010.-№ 3.-ISSN 0869-6020.-С. 93-95.Ковальчук Л.

Сторінки історії розповідають... Відновлення публічних бібліотек м. Києва у післявоєнні роки/ Л. Ковальчук, І. Громовенко//Бібліотечна планета.-2010.-№ 2.-С. 20-22.Круглов В. В.

О Победе и Непобедимости/ В. В. Круглов//Библиотековедение.-2010.-№ 3.-С. 1.-[Великая Отечественная война].Кузнецова Л. А.

Живые документы эпохи/ Л. А. Кузнецова//Библиотека.-2010.-№ 7.-ISSN 0869-4915.-С. 25-26.-Война. Победа. Память.Кузьмина М.

Поэт. Редактор. Издатель/ М. Кузьмина//Библиотека.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-4915.-С. 21-22.-Александру Трифоновичу Твардовскому - 100.Кучерявенко Е.

"Поклонимся великим тем годам..."/ Е. Кучерявенко//Библиотека.-2010.-№ 1.-ISSN 0869-4915.-С. 55-57.-Сценарий к 65-летию Победы.Митькина Г.

Восставшие из пепла/ Г. Митькина//Библиотека.-2010.-№ 6.-ISSN 0869-4915.-С. 12-14.-[О работе библиотек в годы Великой Отечественной войны].Никитина И.

Письма, опалённые огнём/ И. Никитина//Библиотека.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-4915.-С. 14-15.-[Великая Отечественная война].
"Победа над фашизмом в 1945 году: ее значение для народов СНГ и мира"//Библиотековедение.-2010.-№ 3.-С. 8-11.
Порядина М. Е.

Книги войны/ М. Е. Порядина//Библиография.-2010.-№ 4.-ISSN 0869-6020.-С. 107-108.-[Издания военного времени].
Расцветаева Н.

Хроника тяжёлых испытаний/ Н. Расцветаева//Библиотека.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-4915.-С. 3-13.-[Библиотеки и библиотекари в годы Великой отечественной войны].
Рыбалка А. В.

Деятельность библиотек и изб-читален в марийской деревне в годы Великой Отечественной войны/ А. В. Рыбалка//Библиотековедение.-2010.-№ 3.-С. 106-110.
Рыбалка В. И.

Роль районных и сельских библиотек в повышении культуры марийской деревни в послевоенный период (1946-1955 гг.)/ В. И. Рыбалка//Библиотековедение.-2010.-№ 4.-С. 102-106.Худокормова О.

Хранитель памяти поколений/ О. Худокормова//Библиотека.-2010.-№ 2.-ISSN 0869-4915.-С. 60-63.-Что и как сегодня говорить детям и подросткам о войне.Цена Победы. Список литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Методические рекомендации//Библиотеки учебных заведений.-2010.-№ 34.-С. 46-60.
Шапошников К. А.

Подземный филиал Исторической библиотеки в годы войны/ К. А. Шапошников//Библиография.-2010.-№ 3.-ISSN 0869-6020.-С. 67-77.

Бібліотечні кадри. Етика спілкуванняАмлінський Л.

Бібліотечний комфорт: розкіш чи веління часу/ Л. Амлінський//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 3.-С. 39-44.
Езова С.

Кодекс в контексте этикета/ С. Езова//Библиотека.-2010.-№ 2.-ISSN 0869-4915.-С. 36-38.-[Этические отношения в библиотечном общении].
Езова С.

Уважая себя - уважать других/ С. Езова//Библиотека.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-4915.-С. 52-54.-[Профессиональное общение].
Захаренко М. П.

Привлекательность библиотечной профессии для молодежи: опыт социологического исследования/ М. П. Захаренко//Библиотековедение.-2010.-№ 3.-С. 112-117.
Капустіна Н.

Бібліотечна молодь: погляд у майбутнє (підсумки Всеукраїнської науково-практичної конференції)/ Н. Капустіна, К. Гарєєв//Бібліотечний форум України.-2010.-№ 2.-С. 26-29.
Клюев В.

Новый этап вузовского обучения / В. Клюев//Библиотека.-2010.-№ 2.-ISSN 0869-4915.-С. 33-35.-[Компетентностно-ориентироваенное образование библиотечных кадров].
Кузина Н.

На каком "языке" говорят наши дети/ Н. Кузина//Библиотека.-2010.-№ 6.-ISSN 0869-4915.-С. 60-62.-Ненормативная лексика - мода или пошлость.
Матвеев М.

В тихом омуте черти водятся?/ М. Матвеев//Библиотека.-2010.-№ 6.-ISSN 0869-4915.-С. 43-45; № 7.-Каким предстает образ библиотеки в творчестве писателей.
Проект новой редакции "Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря"//Библиотека.-2010.-№ 7.-ISSN 0869-4915.-С. 8-9.
Рассадина М. И.

Формы профориентационной работы. Опыт Владимирского областного колледжа культуры и искусства/ М. И. Рассадина//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 4.-ISSN 0130-9765.-С. 63-72.
Романюк О.

Система підвищення фахового рівня працівників публічних бібліотек Києва/ О. Романюк//Бібліотечний форум України.-2010.-№ 2.-С. 22-25.
Сукиасян Э.

Научитесь пользоваться телефоном/ Э. Сукиасян//Библиотека.-2010.-№ 2.-ISSN 0869-4915.-С. 39-40.
Таращенко А.

Кадровый состав библиотек "стареет", число профессионалов сокращается/ А. Таращенко//Библиотека.-2010.-№ 4.-ISSN 0869-4915.-С. 31-36.
Трушина И.

Дело чести, совести и ответственности/ И. Трушина//Библиотека.-2010.-№ 7.-ISSN 0869-4915.-С. 5-7.-Обсуждаем новую редакцию "Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря".Чучукалова Р. А.

Информационная компетентность библиотекаря в системе информационного пространства Сибирского федерального универститета/ Р. А. Чучукалова//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 4.-ISSN 0130-9765.-С. 58-62.Шалиганова А.

Молодий працівник наукових бібліотек України (за матеріалами всеукраїнського дослідження)/ А. Шалиганова//Бібліотечний форум України.-2010.-№ 2.-С. 6-12.

Книжна справаБерезкіна В.

Видавнича діяльність Канадського інституту українських студій/ В. Березкіна//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 4.-С. 63-68.Декларация о поддержке книги//Библиотека.-2010.-№ 2.-ISSN 0869-4915.-С. 71.Аскерова Т.

Наш менеджмент эффективен: конкурентов не боимся/ Т. Аскерова//Библиотека.-2010.-№ 4.-ISSN 0869-4915.-С. 46-47.-Книжная торговля в вузе реальна, она приносит доход.Ильина И. И.

Проект "Издания регионов - информация для страны": первые итоги/ И. И. Ильина//Библиография.-2010.-№ 2.-ISSN 0869-6020.-С. 13-24.Корнеева И.

Сберечь преданья старины глубокой/ И. Корнеева//Библиотека.-2010.-№ 2.-ISSN 0869-4915.-С. 74.-[Редкие и ценные книги].Литвинова Л.

Дисертація як інформаційне, науокознавче та документознавче джерело (на прикладі спеціальності 07.00.08 - "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство")/ Л. Литвинова//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 4.-С. 59-62.
Сапожников Ю.

Поддержать и делом и словом/ Ю. Сапожников//Библиотека.-2010.-№ 2.-ISSN 0869-4915.-С. 70.-[Книгоиздание и книгораспространение].
Сухоруков К. М.

Статистика книгоиздания: плюсы и минусы 2009 г./ К. М. Сухоруков//Библиография.-2010.-№ 2.-ISSN 0869-6020.-С. 3-12.

Бібліотечні фондиШилов В.

Как списать литературу?/ В. Шилов//Библиотека.-2010.-№ 7.-ISSN 0869-4915.-С. 18-20.-О новой инструкции по бюджетному учету.
Шилов В. В.

О критериях и показателях экономической эффективности библиотечных фондов/ В. В. Шилов//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 4.-ISSN 0130-9765.-С. 28-40.
Эйдемиллер И.

Сфера особого внимания. О приоритеттах, качестве и актуальных проблемах формирования фондов/ И. Эйдемиллер, Т. Петрусенко//Библиотека.-2010.-№ 4.-ISSN 0869-4915.-С. 14-19.

УправлінняБасов С.

Государство и профессиональное сообщество: три уровня взаимодействия/ С. Басов//Библиотека.-2010.-№ 4.-ISSN 0869-4915.-С. 7-11.
Ерахторин М. В.

Принятие решений в управлении библиотекой/ М. В. Ерахторин//Библиотеки учебных заведений.-2010.-№ 32.-С. 11-34 ; № 33. - С. 9-25 ; № 34. - С. 8-24;№ 35.
Тарачева О.

SWOT-анализ, или способ определения "болевых" точек/ О. Тарачева//Библиотека.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-4915.-С. 49-51.-[Экономический анализ работы библиотеки].

Бібліотеки вищих навчальних закладівБочаров Б. П.

Метод наименьших квадратов в нормировании библиотечных процессов/ Б. П. Бочаров, М. Ю. Воеводина//Библиотеки учебных заведений.-2010.-№ 33.-С. 50-60.
Киричок И.

Библиотечно-информационное сопровождение научно-исследовательской деятельности молодых ученых-медиков/ И. Киричок//Бібліотечний форум України.-2010.-№ 2.-С. 15-18.
Лисенко Л.

Автоматизація процесів групового бібліографічного інформування викладачів/ Л. Лисенко//Бібліотечний форум України.-2010.-№ 2.-С. 13-14.
Хованская А. В.

Библиотека в совершенствовании культурно-информационной деятельности вуза/ А. В. Хованская//Библиотеки учебных заведений.-2010.-№ 33.-С. 2-8.

ІсторіяАнкета общества библиотековедения. Как все начиналось //Библиотека.-2010.-№ 4.-ISSN 0869-4915.-С. 12-13.-[1910 год].Бражникова С.

Профессия и сми в зеркале столетия/ С. Бражникова //Библиотека.-2010.-№ 7.-ISSN 0869-4915.-С. 2-4.-Профессиональная пресса как зеркало библиотечной деятельности.Гусева Т. М.

Традиции попечительства и благотворительности при организации уездных библиотек / Т. М. Гусева // Библиотековедение. - 2010.-№ 3.-С. 94-99.Добко Т.

Розвиток довідкової служби Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 30-річчя відділу довідково-бібліографічного обслуговування)/ Т. Добко//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 4.-C. 27-40.Калинина Е. А.

Библиотеки учебных заведений России в первой половине ХIХ века/ Е. А. Калинина//Библиотековедение.-2010.-№ 4.-С. 96-101.
Конашев М. Б.

Книги по эволюционной теории в библиотеках России (к 150-летию выхода в свет книги "Происхождение видов" Ч. Дарвина)/ М. Б. Конашев//Библиотековедение.-2010.-№ 3.-С. 52-55.

-- Дарвин Чарлз (Charls Darwin) (1809 – 1882) естествоиспытатель

КраєзнавствоБалацкая Н.

Быть лидерами в своих регионах/ Н. Балацкая//Библиотека.-2010.-№ 4.-ISSN 0869-4915.-С. 24-25.-[Краеведение в библиотеках].
Пашин А. И.

Библиотеки и краеведение/ А. И. Пашин//Библиография.-2010.-№ 3.-ISSN 0869-6020.-С. 35-38.

Бібліографія. Бібліографічне обслуговуванняВахтина К. В.

Библиографическая деятельность муниципальных библиотек: модель методического издания/ К. В. Вахтина//Библиография.-2010.-№ 4.-ISSN 0869-6020.-С. 29-33.
Лашас А. В.

СБО на основе новых информационных технологий/ А. В. Лашас//Библиография.-2010.-№ 3.-ISSN 0869-6020.-С. 26-30.
Новожёнова Т. А.

Методологический статус библиографии библиографии/ Т. А. Новожёнова, А. В. Кухтина//Библиография.-2010.-№ 4.-ISSN 0869-6020.-С. 19-24.
Протопопова Е.

Вы спрашиваете - мы отвечаем/ Е. Протопопова//Библиотека.-2010.-№ 6.-ISSN 0869-4915.-С. 48-50.-[Справочная библиографическая служба].
Расцветаева Н. П.

Каталог местных изданий как инструмент измерения научно-образовательного потенциала региона/ Н. П. Расцветаева//Библиография.-2010.-№ 3.-ISSN 0869-6020.-С. 22-25.
Семеновкер Б. А.

Государственная библиография в историческом и современном аспекте/ Б. А. Семеновкер//Библиография.-2010.-№ 2.-ISSN 0869-6020.-С. 41-43.

Якість. МенеджментДрешер Ю. Н.

Система менеджмента качества как условие успешной деятельности организации / Ю. Н. Дрешер//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 8.-ISSN 0130-9765.-С. 27-30.
Сукиасян Э. Р.

Как сегодня учат библиотечных менеджеров в России и за рубежом/ Э. Р. Сукиасян//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 8.-ISSN 0130-9765.-С. 49-54.

Бібліотечна справа за кордономИванова Е. В.

"Библиотечное путешествие" по Америке/ Е. В. Иванова//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 8.-ISSN 0130-9765.-С. 55-65.


Схожі:

Бібліотека icon„Університетська бібліотека + шкільна бібліотека: працюємо в тандемі
Діяльність сучасної університетської бібліотеки тісно пов'язана з основними стратегічними завданнями державної освітньої політики....
Бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Бібліотека iconНескучный сентябрь 2012! Руйнуємо стереотипи! Неочікувана бібліотека!
Тільки 20. 09. 12 бібліотека зустрічає вас біля пам'ятника Дж. Юзу! Книжкові виставки, живе спілкування, все найцікавіше. Стань читачем...
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи