Бібліотека icon

Бібліотека
Скачати 60.92 Kb.
НазваБібліотека
Дата13.08.2012
Розмір60.92 Kb.
ТипДокументи


Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Бібліотека
Бібліотечному фахівцю

Інформаційний покажчик статей


Вип. 13


Донецьк 2010Бібліографічний покажчик містить інформацію про літературу з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства, статті з періодичної преси, що надійшли до фонду бібліотеки ДонНМУ у листопаді-грудні 2010 року. Покажчик розрахований на фахівців у галузі бібліотекознавства і бібліографії, студентів вищих та середніх навчальних закладів, працівників бібліотек усіх систем та відомств.


Відповідальна за випуск

директор бібліотеки Г. К. Кабардіна


Упорядник

головний бібліограф В. В. Сочиліна

Управління


 1. Богуш Т. Удосконалення практичної діяльності - основне завдання бібліотечної (прикладної) соціології/ Т. Богуш//Бібліотечна планета.-2010.-№ 3.-С. 16-19.

 2. Ерахторин М. В. Принятие решений в управлении библиотекой/ М. В. Ерахторин//Библиотеки учебных заведений.-2010.-№ 32.-С.11-34;№33.-С.9-25;№34.-С.8-24;№35.-С.2-12;№36.-С.16-20.

 3. Паус И. И. Повышение социальной ответственности института библиотеки в современных условиях/ И. И. Паус//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 10.-ISSN 0130-9765.-С. 35-39.

 4. Стрелкова И. Б. Управление профессиональной карьерой: возможности и перспективы для молодых специалистов как показатель эффективности руководства библиотекой/ И. Б. Стрелкова//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 9.-С. 75-81.


Інформаційні технології 1. Абузарова Г. Р. Информационные технологии в школьной библиотеке/ Г. Р. Абузарова//Библиотеки учебных заведений.-2010.-№ 37.-С. 2-6.

 2. Вилегжаніна Т. Національна електронна бібліотека України: мрія чи реальність?/ Т. Вилегжаніна//Бібліотечна планета.-2010.-№ 3.-С. 4-5.

 3. Восканян Э. А. История библиотечных центров правовой информации в России / Э. А. Восканян//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 9.-С. 23-33.

 4. Дорофеєва О. Актуалізація інформаційного повідомлення у веб-комунікації: психолінгвістичний аспект/ О. Дорофеєва//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 5.-С. 25-33.

 5. Иванова Е. В. 12-й Международный семинар "Электронные ресурсы и международный обмен: Восток-Запад"/ Е. В. Иванова//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 9.-ISSN 0130-9765.-С. 82-89 ; № 10. - С. 74-83. №11, 12.-"Российский "Библиобус" в Америке": интервью, репортажи (Научно-образовательная профессиональная программа Библиотечное дело, информационные системы и образование в США - 2010").

 6. Леонтьев А. А. Русский versus английский: суровые реальности современного многоязычного мира в сфере информационных технологий/ А. А. Леонтьев//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 10.-ISSN 0130-9765.-С. 52-55.

 7. Московкин В. М. Российско-украинские усилия в продвижении идей и технологий открытого доступа к научному знанию/ В. М. Московкин//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 9. С. 45-55.

 8. Редькина Н. С. Эффективность библиотечных сайтов/ Н. С. Редькина//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 9.-ISSN 0130-9765.-С. 56-66.

 9. Соколов А. В. Информатические опусы. Опус 2. "Информационные очки" как эпистемологический инструмент/ А. В. Соколов//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 10.-ISSN 0130-9765.-С. 5-22.
 1. Соловяненко Д. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина друга. Інфраструктура зберігання електронних науково-інформаційних ресурсів/ Д. Соловяненко//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 5.-С. 3-15.
 1. Ярошенко Т. Світова цифрова бібліотека: будуємо глобальне партнерство/ Т. Ярошенко//Бібліотечна планета.-2010.-№ 3.-С. 5-9.


Систематизація. Класифікація. Каталогізація

 1. Бахтурина Т. А. Будущее каталогизации в России и в мире/ Т. А. Бахтурина//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 9.-ISSN 0130-9765.-С. 34-44.

 2. Ератохин М. В. Индексирование ключевыми словами - основа информационного обслуживания читателей/ М. В. Ератохин//Библиотеки учебных заведений.-2010.-№ 36.-С. 24-30; № 37.-С.14-46.

 3. Левин Г. Л. Библиографические ресурсы библиотеки/ Г. Л. Левин//Библиография.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-6020.-С. 16-27.-На примере РГБ.

 4. Лукачи А. Д. Классификационные системы в государственной библиографии/ А. Д. Лукачи//Библиография.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-6020.-С. 3-6.

 5. Сербін О. Оптимізація інформації як передумова індексування та систематизації в рамках еволюції структури і функцій бібліотечної науки/ О. Сербін//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 5.-С. 16-24.

 6. Стрішенець Н. Класифікація в електронному середовищі/ Н. Стрішенець//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 5.-С. 34-43.

Бібліотечні фонди

 1. Бочаров Б. П. Автоматизированная картотека книгообеспеченности/ Б. П. Бочаров//Библиотеки учебных заведений.-2010.-№ 35.-С. 31-60;№37.-С. 53-60;№38.

 2. Евстигнеева Г. А. О критериях комплектования традиционного библиотечного фонда и фонда электронных публикаций в единой системе формирования библиотечно-информационного фонда библиотеки на примере ГПНТБ России/ Г. А. Евстигнеева//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 10.- С. 23-29.

 3. Ковальчук Г. Діяльність бібліотек зі збереження національної документальної спадщини: проблеми кооперації/ Г. Ковальчук//Бібліотечна планета.-2010.-№ 3.-С. 9-11.

 4. Козлова Е. И. Система информационной поддержки электронной издательской продукции / Е. И. Козлова//Библиография.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-6020.-С. 7-15.

 5. Столяров Ю. Н. Исходные положения теории функционирования библиотечного фонда/ Ю. Н. Столяров//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 9.-ISSN 0130-9765.-С. 5-23.

 6. Усманова З. М. Проблемы комплектования библиотечного фонда вуза/ З. М. Усманова//Библиотеки учебных заведений.-2010.-№ 37.-С. 7-13.

Освіта. Кадри

 1. Бабій Л. Роль творчого потенціалу молодих спеціалістів у формуванні гідного іміджу бібліотеки/ Л. Бабій//Бібліотечна планета.-2010.-№ 3.-С. 32-33.

 2. "Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря" (проект новой редакции) //Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 10.-С. 31-34.

 3. Колосов К. А. Курс "Корпоративные библиотечные технологии" в системе подготовки по специальности 052700 "Библиотековедение и библиография" (специализация "Компьютерные технологии в библиотеках и информационных системах")/ К. А. Колосов//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 10.-С. 69-73.

 4. Сукиасян Э. Р. В каком библиотечном образовании нуждается Россия - "с отрывом" или "без отрыва от производства"?/ Э. Р. Сукиасян//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 9.-С. 67-75.

 5. Трушина И. А. Обсуждение проекта новой редакции "Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря"//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 10.- С. 30-31.

 6. Шрайберг Я. Л. Кафедра электронных библиотек, информационных технологий и систем МГУКИ - 10 лет в строю/ Я. Л. Шрайберг, Т. Ф. Лиховид//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 10.-ISSN 0130-9765.-С. 60-68.

 7. Юрик И. В. Начало пути: инструменты кадровой политики для закрепления молодых специалистов в библиотеке/ И. В. Юрик//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 10.-С. 39-51.

Інші


 1. Бакун Д. Н. Частная и общественная инициатива в библиотечном деле/ Д. Н. Бакун//Библиография.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-6020.-С. 114-115.

 2. Дворкина М. Я. Исследование проблем библиотерапии/ М. Я. Дворкина//Библиография.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-6020.-С. 101-104.-Рец. на кн.:Библиотерапевтическая деятельность:методология и методика : монография / Ю.Н.Дрешер.-М.:Либерия,2009.-239с.

 3. Романюк О. Краєзнавча діяльність публічних бібліотек м. Києва/ О. Романюк//Бібліотечна планета.-2010.-№ 3.-С. 27-29.

 4. Ручка А. Культурний капітал сучасного українського соціуму: стан та особливості реалізації / А. Ручка//Бібліотечна планета.-2010.-№ 3.-С. 22-25.

 5. Сукиасян Э. Р. Еще раз о точности перевода и культуре переводчика / Э. Р. Сукиасян//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 10.-С. 56-59.

Бібліотеки вищих навчальних закладів

 1. Бочаров Б. П. Библиотека и новые технологии образования/ Б. П. Бочаров, М. Ю. Воеводина//Библиотеки учебных заведений.-2010.-№ 37.-С. 47-52.

Робота з читачами

 1. Беркович С. Молодежь и художественная литература/ С. Беркович, К. М. Сухоруков // Библиография.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-6020.-С. 156-159.

 2. Петренко О. Соціологічні дослідження бібліотек України для дітей як підгрунтя підготовки державної цільової програми підтримки та розвитку читання/ О. Петренко//Бібліотечна планета.-2010.-№ 3.-С. 19-22.

До Великої Перемоги

 1. Зеленська Н. Головна бібліотека Кіровоградщини в роки окупації (1941-1943 рр.)/ Н. Зеленська//Бібліотечна планета.-2010.-№ 3.-С. 25-27.

 2. Тетерин А. А. Память сердца, память народа.../ А. А. Тетерин//Библиография.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-6020.-С. 77-82.-История книгоиздания в Ленинграде в годы Великой Отечественной войны.

Бібліографія

 1. Горская Е. В. Редкая книга в "опыте российской библиографии" В. С. Сопикова/ Е. В. Горская//Библиография.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-6020.-С. 70-76.

 2. Теплицкая А. В. Библиографическая деятельность РГБ: нормативная документация и публикации сотрудников/ А. В. Теплицкая//Библиография.-2010.-№ 5.-ISSN 0869-6020.-С. 28-34.Схожі:

Бібліотека icon„Університетська бібліотека + шкільна бібліотека: працюємо в тандемі
Діяльність сучасної університетської бібліотеки тісно пов'язана з основними стратегічними завданнями державної освітньої політики....
Бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Бібліотека iconНескучный сентябрь 2012! Руйнуємо стереотипи! Неочікувана бібліотека!
Тільки 20. 09. 12 бібліотека зустрічає вас біля пам'ятника Дж. Юзу! Книжкові виставки, живе спілкування, все найцікавіше. Стань читачем...
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи