Бібліотека icon

Бібліотека
Скачати 66.91 Kb.
НазваБібліотека
Дата13.08.2012
Розмір66.91 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Бібліотека
Бібліотечному фахівцю

Інформаційний покажчик статей


Вип. 10


Донецьк 2010
Бібліографічний покажчик містить інформацію про літературу з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства, статті з періодичної преси, що надійшли до фонду бібліотеки ДонНМУ в квітні-травні 2010 року. Покажчик розрахований на фахівців у галузі бібліотекознавства і бібліографії, студентів вищих та середніх навчальних закладів, працівників бібліотек усіх систем та відомств.


Відповідальна за випуск

директор бібліотеки Г. К. Кабардіна


Упорядник

головний бібліограф В. В. Сочиліна


^ Загальні роботи


 1. Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека-ХХІ": розпорядження від 23 грудня 2009 р. № 1579-р//Бібліотечна планета.-2010.-№ 1.-С. 1-4. Інформаційний бюлетень (додаток).

 2. Богза Н. Бібліотека сучасного суспільства: формування нової політики, постановка проблем, варіанти розвитку/ Н. Богза//Бібліотечний форум України.-2010.-№ 1.-С. 2-4.

 3. Басов С. А. Библиотека в контексте цивилизации и культуры/ С. А. Басов//Библиотековедение.-2010.-№ 1.-С. 25-32.

 4. Василенко О. Визначальний етап розвитку бібліотечної статистики України (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.)/ О. Василенко//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 1.-С. 22-31.

 5. Индутная Е. Направления государственной поддержки книгоиздания в Украине / Е. Индутная//Экономика Украины.-2010.-№ 2.-С. 24-33.

 6. Ковальчук Г. Краєзнавча діяльність публічних бібліотек Східної України: збереження традицій, пошук нового/ Г. Ковальчук, Н. Полянська//Бібліотечний форум України.-2010.-№ 1.-С. 28-31.

 7. Кубряк Е. Н. Проблема "критической массы" диссертационных исследований в библиотековедении / Е. Н. Кубряк//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 3.-С. 5-16.

 8. Петрицька В. Комфортність обслуговування очима користувачів/ В. Петрицька//Бібліотечний форум України.-2010.-№ 1.-С. 32-36.

 9. Протопопова Е. Н. Областная научная библиотека в инфраструктуре поддержки науки региона/ Е. Н. Протопопова//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 3.-С. 60-62.

Освіта


 1. Артемьева Е. Б. Подготовка научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского образования по специальности 05.25.03 "Библиотековедение, библиографоведение и книговедение"/ Е. Б. Артемьева//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 3.-С. 17-32.

 2. Берестова Т. Ф. Об издательской инфраструктуре вуза и принципах ее построения/ Т. Ф. Берестова, В. Р Абрамовских//Библиотековедение.-2010.-№ 1.-С. 121-126.

 3. Загоруйко И. Управление процессами использования информационных ресурсов в библиотеке высшего учебного заведения/ И. Загоруйко, В. Пыхтина//Бібліотечний форум України.-2010.-№ 1.-С. 8-12.

 1. Юсупова Г. Н. Приоритеты и социальная значимость формирования информационной культуры студентов различных специальностей / Г. Н. Юсупова//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 3.-С. 33-38.

Інновації. Інтернет

 1. Артамонова Н. Створення нових консолідованних електронних інформаційних ресурсів як розвиток засобів наукової комунікації (з досвіду медичної галузі)/ Н. Артамонова//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 1.-С. 10-13.

 2. Березкина Н. Информационное обеспечение науки Беларуси: от рукописей к электронной библиотеке/ Н. Березкина//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 1.

 3. Гольдина О. Ю. Маркетинговый подход к деятельности библиотеки, службы информации/ О. Ю. Гольдина//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 3.-С. 46-60.

 4. Дорофеєва О. Удосконалення доступу до галузевого веб-ресурсу (на прикладі реферативної бази даних порталу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського)/ О. Дорофеєва//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 1.-С. 3-9.

 5. Ефимова А. Е. Традиционные библиотеки, библиотеки игрушек и игротеки: история и перспективы / А. Е. Ефимова//Библиотековедение.-2010.-№ 1.-С. 39-45.

 6. Ковальчук Г. Використання електронних ресурсів в обслуговуванні користувачів у публічних бібліотеках/ Г. Ковальчук, Н. Кучерява//Бібліотечний форум України.-2010.-№ 1.-С. 13-16.

 7. Кочеткова А. Цифрові бібліотеки як ознака ХХІ століття/ А. Кочеткова//Світогляд.-2009.-№ 6.-С. 68-73.

 8. Нещерет М. Ю. Виртуальная справочная служба Российской государственной библиотеки: предварительные итоги работы/ М. Ю. Нещерет//Библиотековедение.-2010.-№ 1.-С. 45-48.

 9. Романов П. С. Экономическая сущность библиотечных инноваций: взгляды зарубежных библиотековедов / П. С. Романов//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 3.-С. 39-46.

 10. Станкевич О. Українське книгознавство у мережевих ресурсах вітчизняного бібліотечного веб-сегмента Інтернету / О. Станкевич//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 1.-С. 14-21.


Класифікація. Каталогізація


 1. Лупінос М. Авторитетний контроль/ М. Лупінос//Бібліотечна планета.-2010.-№ 1.-С. 24-26.-Колонка каталогізатора.

 2. Мартынов М. Ретроконверсия каталогов небольших библиотек/ М. Мартынов//Бібліотечний форум України.-2010.-№ 1.-С. 17-20.

 3. Павленко Т. Модель корпоративного проекта по формированию сводного электронного каталога: из опыта медицинских библиотек Украины/ Т. Павленко//Бібліотечний форум України.-2010.-№ 1.-С. 21-26.

 1. Сукиасян Э. Р. Междисциплинарное и общенаучное знание: классификационный анализ. Подходы к формированию структуры и содержания нового отдела ББК. (Статья первая)/ Э. Р. Сукиасян//Научные и технические библиотеки.-2010.-№ 3.-С. 69-78.


Бібліографія


 1. Кононенко В. Нове джерело інформації про бібліографічні ресурси України/ В. Кононенко, І. Ігнатецька//Бібліотечна планета.-2010.-№ 1.-С. 32-34.

 1. Промська О. Перші кроки української метабібліографії / О. Промська//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 1.-С. 32-36.


Міжнародне співробітництво. Дослідницька робота


 1. Гачева А. Г. ХII Международные научные чтения памяти И. Ф. Федорова (к 180-летию со дня рождения) / А. Г. Гачева, М. М. Панфилов, С. Т. Петров//Библиотековедение.-2010.-№ 1.-С. 19-24.

 1. Дем'янюк Л. Внесок IRANDOC у розвиток бібліотечної справи в Ірані/ Л. Дем'янюк//Бібліотечний вісник.-2010.-№ 1.-С. 44-48.

 2. Есина Т. А. Социальный портрет читателя Липецкой областной универсальной научной библиотеки (по материалам исследования)/ Т. А. Есина//Библиотековедение.-2010.-№ 1.-С. 55-60.

 3. Кабанова Н. М. Использование фонда диссертаций Российской государственной библиотеки (по материалам исследований конца 1960-х - начала 1980-х годов) / Н. М. Кабанова//Библиотековедение.-2010.-№ 1.-С. 110-115.

 4. Любаренко Л. Науково-дослідна робота Національної парламентської бібліотеки України (1969-2009): стан і тенденції/ Л. Любаренко//Бібліотечна планета.-2010.-№ 1.-С. 9-13.

 5. Семилет Н. Библиотечное сотрудничество без границ/ Н. Семилет, Г. Гречко//Бібліотечний форум України.-2010.-№ 1.-С. 37-38.-[Сотрудничество международное].Книга та читання


 1. Волян Н. Популяризація книги та читання засобами фотомистецтва: фотовиставка "Людина і книга"/ Н. Волян//Бібліотечний форум України.-2010.-№ 1.-С. 27.

 2. Капустіна Н. Регіональний дослідницький проект "Харків - територія читання молоді": підгрунтя формування регіональної програми молодіжного читання/ Н. Капустіна, Ю. Ходарєва//Бібліотечна планета.-2010.-№ 1.-С. 18-20.

 3. Максименко З. Морально-правове виховання користувачів у Зінківській ЦРБ ім. В. Г. Короленка Полтавської області / З. Максименко//Бібліотечна планета.-2010.-№ 1.-С. 31.

 4. Мастіпан О. Треті соціологічні читання в Національній парламентській бібліотеці України/ О. Мастіпан//Бібліотечна планета.-2010.-№ 1.-С. 6-8.

 5. Скокова Л. Читання у структурі культурно-дозвіллєвих практик населення України/ Л. Скокова//Бібліотечна планета.-2010.-№ 1.-С. 14-17.

Інші

 1. Агеева Г. М. О книгоцентризме романа М. Елизарова "Библиотекарь"/ Г. М. Агеева//Библиотековедение.-2010.-№ 1.-С. 50-54.

 2. Вилегжаніна Т. Бібліотеки у вихорі війни/ Т. Вилегжаніна//Бібліотечна планета.-2010.-№ 1.-С. 4-6.

 3. Вітенко О. Видавництво "Грані-Т" на перехрестях культури/ О. Вітенко//Бібліотечна планета.-2010.-№ 1.-С. 26-28.

 4. Казанцева Е. С. Библиотеки Оренбургского казачьего войска (середина ХIХ-начало ХХ в.) / Е. С. Казанцева//Библиотековедение.-2010.-№ 1.-С. 105-109.

 5. Панченко А. М. Всю жизнь с книгой. Библиотекарь 1-го стрелкового Туркестанского батальона поручик Б. М. Шапошников / А. М. Панченко//Библиотековедение.-2010.-№ 1.-С. 80-85.

 1. Погонець О. Шевченкознавчі студії/ О. Погонець//Бібліотечна планета.-2010.-№ 1.-С. 24.-До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.Схожі:

Бібліотека icon„Університетська бібліотека + шкільна бібліотека: працюємо в тандемі
Діяльність сучасної університетської бібліотеки тісно пов'язана з основними стратегічними завданнями державної освітньої політики....
Бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Бібліотека iconНескучный сентябрь 2012! Руйнуємо стереотипи! Неочікувана бібліотека!
Тільки 20. 09. 12 бібліотека зустрічає вас біля пам'ятника Дж. Юзу! Книжкові виставки, живе спілкування, все найцікавіше. Стань читачем...
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи