Бібліотека icon

Бібліотека
Скачати 89.94 Kb.
НазваБібліотека
Дата13.08.2012
Розмір89.94 Kb.
ТипДокументи


Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Бібліотека
Бібліотечному фахівцю

Інформаційний покажчик статей


Вип. 7


Донецьк 2010Бібліографічний покажчик містить інформацію про літературу з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства, статті з періодичної преси, що надійшли до фонду бібліотеки ДонНМУ в листопаді-грудні 2009 року. Покажчик розрахований на фахівців у галузі бібліотекознавства і бібліографії, студентів вищих та середніх навчальних закладів, працівників бібліотек усіх систем та відомств.


Відповідальна за випуск

директор бібліотеки Г. К. Кабардіна


Упорядник

головний бібліограф В. В. Сочиліна


Інновації


 1. Вилегжаніна Т.

Інновації - визначальний фактор розвитку бібліотек України/ Т. Вилегжаніна//Бібліотечна планета.-2009.-№ 3.-С. 6-9.

 1. Ганзикова Г.

О конкурсе сайтов: кто побеждает и почему?/ Г. Ганзикова//Библиотека.-2009.-№ 8.-С. 22-26.

 1. Геллер Л.

Бібліотеки у Веб 2.0 - Бібліотеки 2.0/ Л. Геллер//Бібліотечний вісник.-2009.-№ 5.-С. 9-10.

 1. Гірсберг Д.

Europeana.eu: культурна пам'ять Європи он-лайн/ Д. Гірсберг//Бібліотечний вісник.-2009.-№ 5.-С. 1-15.

 1. Гірсберг Д.

Hoeb4U - молодіжна бібліотека дозвілля/ Д. Гірсберг//Бібліотечний вісник.-2009.-№ 5.-C. 15-16.

 1. Ивлиев Г. П.

Библиотечная система как информационно-культурная основа для инновационного развития России / Г. П. Ивлиев//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 9.-С. 5-16.

 1. Лаврик О. Л.

Электронная библиотека ГПНТБ СО РАН в системе научных коммуникаций/ О. Л. Лаврик, Т. А. Калюжная//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 8.-С. 47-51.

 1. Леонов В. П.

Об изучении связей печатной книги и электронной/ В. П. Леонов//Библиотековедение.-2009.-№ 5.-С. 8-11.

 1. Леонов В.

Участие Библиотеки Российской академии наук в программе "Электронная библиотека научного наследия РАН"/ В. Леонов//Бібліотечний вісник.-2009.-№ 5.-С. 20-25.

 1. Международная акция "Неделя открытого доступа - 2009" // Библиотековедение. - 2009. - № 5. - С. 97-98.

 2. Орлов В. В.

Пресс-релиз в системе библиотечных PR-технологий / В. В. Орлов // Библиотековедение. - 2009. - № 5. - С. 122-125.

 1. Романов П.

Электронные ресурсы. Метод: "затраты выгоды"/ П. Романов//Библиотека.-2009.-№ 7.-С. 12-13.

 1. Степанова Л. О.

Virtua как информационно-технологическая среда библиотеки университета/ Л. О. Степанова, М. Л. Сергачева//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 9.-С. 41-46.

 1. Хагерлид Я.

Программа "OpenAccess.se" - шведский опыт координации поддержки программ Открытого доступа/ Я. Хагерлид//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 8.-С. 24-32.

 1. Харнад Ш.

Пробуждение "спящего гиганта". Университетские мандаты на Открытый доступ / Ш. Харнад//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 10.-С. 62-72.-[Электронные репозитарии открытого доступа].

 1. Шибаева Е. А.

Управление знаниями как новая функция библиотек/ Е. А. Шибаева//Библиотековедение.-2009.-№ 5.-С. 34-39.

 1. Шнайдер У.

Сьогоднішнє суспільство знань не тяжіє до ностальгії / У. Шнайдер//Бібліотечний вісник.-2009.-№ 5.-С. 10-11.-[Бібліотека в світі відкритого доступу до інформації].


Загальні роботи

 1. Бабій Л.

Наукова бібліотека в сучасному суспільстві/ Л. Бабій//Бібліотечна планета.-2009.-№ 3.-С. 21-22.

 1. Ч48

А67 Бібліотека університету і правила користування її фондами //Аніловська Г.Я. Університетська освіта/Г.Я. Аніловська, Н.С. Марушко, Л.М. Томаневич.-Львiв ,2009.-С. 136-150.

 1. Ботушанська О.

Сприяння ОДНБ ім. М. Горького органам влади в діяльності з розвитку культурної, мовної і релігійної самобутності національних меншин на Одещині / О. Ботушанська//Бібліотечна планета.-2009.-№ 3.-С. 30-33.

 1. Владова Т.

Публічні бібліотеки регіону як осередки сприяння розвитку і збереженню культур національних і етнічних груп населення / Т. Владова//Бібліотечна планета.-2009.-№ 3.-С. 33-35.

 1. Куликова О. Ю.

Региональные общедоступные библиотеки в Евразийском библиотечном пространстве/ О. Ю. Куликова//Библиотековедение.-2009.-№ 5.-С. 90-93.

 1. Мурашко О.

Коммуникабельность, открытость, эмоциональность/ О. Мурашко//Библиотека.-2009.-№ 8.-С. 27.-[Партнерство библиотек с субъектами муниципального образования].

 1. Нікіфоренко Л.

Координуюча роль Міністерства культури і туризму України у формуванні і реалізації державної політики в бібліотечній сфері/ Л. Нікіфоренко//Бібліотечна планета.-2009.-№ 3.-С. 9-11.

 1. Сухоруков К.

Государственные стандарты - двигатель прогресса в книжном деле//Библиотека.-2009.-№ 8.-С. 6-11.

 1. Чувильская О. А.

Законодательство о библиотечном деле: эволюция и современное состояние / О. А. Чувильская//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 9.-С. 17-27.

 1. Шуйская Т.

Работать по-старому уже нельзя/ Т. Шуйская//Библиотека.-2009.-№ 8.-С. 40-41.-[Роль библиотек на современном этапе].

Професія бібліотекар

 1. Богун Н.

У пошуках шляхів покращання іміджу бібліотекаря (За матеріалами зарубіжної фахової періодики)/ Н. Богун//Бібліотечна планета.-2009.-№ 3.-С. 18-20.

 1. Гранкина И. И.

Подготовка программ повышения квалификации персонала модельных библиотек как перспективное направление в деятельности средней библиотечной школы / И. И. Гранкина//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 8.-С. 58-66.

 1. Дорофеева О.

Как воспитать "специалиста будущего"/ О. Дорофеева//Библиотека.-2009.-№ 7.-С. 50-53.-[Форум молодых библиотекарей на Луганщине].

 1. Матвеев М. Ю.

Изучение имиджа библиотек и библиотекарей в прессе: отечественный и зарубежный опыт / М. Ю. Матвеев//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 10.-С. 12-27.

 1. Соколов А. В.

Аннигиляция библиотечной школы/ А. В. Соколов//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 9.-С. 60-68.

 1. Сукиасян Э. Р.

Мы - библиотекари! Размышления о нашей профессии, а также о специальностях, должностях и функциях / Э. Р. Сукиасян//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 8.-С. 52-57. 1. Тлюстен Ф. К.

Размышления на тему: престижно ли работать в библиотеке, или Как мы решаем кадровый вопрос/ Ф. К. Тлюстен//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 10.-С. 5-11.

 1. Черкесова М.

Учиться никогда не поздно/ М. Черкесова//Библиотека.-2009.-№ 8.-С. 42-43.-[Новые требования к персоналу библиотек].

Робота з читачами

 1. Беловицкая А. А.

Понятие "чтение" как подсистема категории "книга"/ А. А. Беловицкая//Библиотековедение.-2009.-№ 5.-С. 57-64.

 1. Бельтюкова Н.

Библиококтейль "Молодежный"/ Н. Бельтюкова//Библиотека.-2009.-№ 7.-С. 74-78.-[Сценарий праздника чтения].

 1. Кипа И. Н.

Квалиметрия качества библиотечного обслуживания / И. Н. Кипа//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 9.-С. 28-40.

 1. Никонорова Е. В.

Читатель и библиотека в современном обществе (некоторые аспекты постнеклассического библиотековедения)/ Е. В. Никонорова//Библиотековедение.-2009.-№ 5.-С. 15-23.

 1. Розколупа Н.

Окремі питання організації роботи бібліотеки-клубу і бібліотеки-музею / Н. Розколупа//Бібліотечна планета.-2009.-№ 3.-С. 23-25.

 1. Фернандес І.

Пожвавити інтерес до книжок: заохочення до читання / І. Фернандес//Бібліотечний вісник.-2009.-№ 5.-С. 16-17.

Бібліографія. Інформаційне забезпечення

 1. Берестова Т. Ф.

Законы формирования структуры информационного пространства и функции информации / Т. Ф. Берестова//Библиография.-2009.-№ 5.-С. 32-47.

 1. Вылегжанина Т. И.

Публичные библиотеки Украины в информационном пространстве/ Т. И. Вылегжанина//Библиотековедение.-2009.-№ 5.-С. 12-14.

 1. Жесткова С. Л.

Массовое информирование читателей: инновации и традиции/ С. Л. Жесткова//Библиография.-2009.-№ 5.-С. 54-56.

 1. Заморіна Т.

Висвітлення питань бібліографії та бібліографознавства на сторінках фахової бібліотечної періодики у 2005-2007 роках / Т. Заморіна//Бібліотечна планета.-2009.-№ 3.-С. 25-30.

 1. Ч737

З-94 Зупарова Л.Б.

Аналитико-синтетическая переработка информации: учебник/ Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева.-М.: ФАИР,2008.-400 с.

 1. Ч75

К57 Коготков Д.Я.

Библиографическая деятельность библиотеки: организация, управление, технология: учебник/ Д.Я. Коготков.-СПб.: Профессия ,2005.-304 с.

 1. Левченко О. В.

Выполнение тематических письменных справок в Научной библиотеке МИФИ / О. В. Левченко//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 8.-С. 16-23.

 1. Левченко О. И.

Информационное обеспечение пользователей научной библиотеки/ О. И. Левченко, Н. А. Слащева//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 10.-С. 28-33.

 1. Перемикина Т.

Блаженство ума - в знании / Т. Перемикина//Библиотека.-2009.-№ 7.-С. 43-45.-[Вузовская библиотека как источник информации]. 1. Теплицкая А. В.

Организация общества знания средствами библиографии/ А. В. Теплицкая//Библиография.-2009.-№ 5.-С. 14-20.

 1. Титович С. М.

Мониторинг использования научных электронных ресурсов в информационном обслуживании пользователей / С. М. Титович, Т. В. Гринкевич, С. В. Кочурова//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 10.-С. 33-37.

Маркетинг

 1. Василенко О.

Статистична інформація в бібліотечному маркетингу/ О. Василенко//Бібліотечний вісник.-2009.-№ 5.-С. 3-8.

Культура. Виховання. Освіта

 1. Ч48

А67 Аніловська Г.Я.

Університетська освіта: навч. посiбник / Г.Я. Аніловська, Н.С. Марушко, Л.М. Томаневич.-Львiв : Магнолія ,2009.-370 с.

 1. Головко С. И.

Восстановление и сохранение исторической памяти о библиотеке как объекте культуры/ С. И. Головко//Библиография.-2009.-№ 5.-С. 27-31.

 1. Гудима Т. М.

Культурный потенциал современного общества и возможности его реализации/ Т. М. Гудима//Библиотековедение.-2009.-№ 5.-С. 11-12.

 1. Доронина И. Н.

Формирование информационной культуры профессионала библиотечно-информационной деятельности / И. Н. Доронина//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 9.-С. 73-82.

 1. Захарова Н.

Інформаційно-культурологічна діяльність Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР у 1965-1980 рр./ Н. Захарова//Бібліотечний вісник.-2009.-№ 5.-С. 35-43.

 1. Ивашкин С.

Прислушаемся к классику/ С. Ивашкин//Библиотека.-2009.-№ 8.-С. 33-35.-[А. П. Чехов].

 1. Маруга О.

Для тех, кто устал от попсы/ О. Маруга//Библиотека.-2009.-№ 7.-С. 54-56.-[Культурные задачи библиотеки].

 1. Мокшанова Е. В.

Культурная среда библиотеки: интерпретация понятия / Е. В. Мокшанова//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 9.-С. 68-73.

 1. Рожкова Н.

У литератора - один учитель/ Н. Рожкова//Библиотека.-2009.-№ 8.-С. 55-58.-[Н. В. Гоголь].

 1. Рожкова Н.

Через огненный вал и время/ Н. Рожкова//Библиотека.-2009.-№ 7.-С. 57-60.-[Патриотическое воспитание].

 1. Фельдман Р.

Книги потрібно охороняти як історичні пам'ятки?/ Р. Фельдман//Бібліотечний вісник.-2009.-№ 5.-С. 17-18.

Каталогізація та систематизація

 1. Бахтурина Т. А.

Эволюция общего обозначения материала - от элемента в области заглавия к самостоятельной области консолидированного ISBD/ Т. А. Бахтурина//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 10.-С. 47-55.

 1. Брачковская Н. Б.

Моделирование формата хранения в специализированных базах данных/ Н. Б. Брачковская, В. В. Рубцов//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 10.-С. 55-60.

 1. Бродовский А. И.

Создание имидж-каталогов в ГПНТБ России средствами ИРБИС/ А. И. Бродовский//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 8.-С. 5-16. 1. Ловейкина Л.

Каталогизация документов в условиях развития компьютерных технологий / Л. Ловейкина, М. Бадылевич//Бібліотечний вісник.-2009.-№ 5.-С. 26-29.

 1. Сербін О.

"Таблиці..." Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук / О. Сербін//Бібліотечний вісник.-2009.-№ 5.-С. 30-34.

 1. Сукиасян Э. Р.

Классификационный (систематический) поиск в эпоху электронных каталогов/ Э. Р. Сукиасян//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 9.-С. 47-54 ; № 10. - С. 38-46.

 1. Трачук Л. Ф.

Классификация электронной библиографической продукции/ Л. Ф. Трачук, Г. Н. Швецова-Водка//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 8.-С. 33-46.

Схожі:

Бібліотека icon„Університетська бібліотека + шкільна бібліотека: працюємо в тандемі
Діяльність сучасної університетської бібліотеки тісно пов'язана з основними стратегічними завданнями державної освітньої політики....
Бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Бібліотека iconНескучный сентябрь 2012! Руйнуємо стереотипи! Неочікувана бібліотека!
Тільки 20. 09. 12 бібліотека зустрічає вас біля пам'ятника Дж. Юзу! Книжкові виставки, живе спілкування, все найцікавіше. Стань читачем...
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи