Бібліотека icon

Бібліотека
НазваБібліотека
Дата13.08.2012
Розмір62 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Бібліотека
Бібліотечному фахівцю

Інформаційний покажчик статей


Вип. 6


Донецьк 2009Бібліографічний покажчик містить інформацію про літературу з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства, статті з періодичної преси, що надійшли до фонду бібліотеки ДонНМУ в вересні-жовтні 2009 року. Покажчик розрахований на фахівців у галузі бібліотекознавства і бібліографії, студентів вищих та середніх навчальних закладів, працівників бібліотек усіх систем та відомств.


Відповідальна за випуск

директор бібліотеки Г. К. Кабардіна


Упорядник

головний бібліограф В. В. Сочиліна


Загальні роботи

 1. Василенко О.

З історії формування та розвитку методології бібліотечної статистики/ О. Василенко//Бібліотечний вісник.-2009.-№ 3.-С. 24-29.


 1. Егорова Н. А.

Библиотеки и экологическая информация: проблемы доступа и пути их решения/ Н. А. Егорова//Библиотековедение.-2009.-№ 4.-С. 26-29.


 1. Зоткина В.

Союзники на информационном поле/ В. Зоткина//Библиотека.-2009.-№ 5.-С. 23-24.-[Сотрудничество библиотек и СМИ].


 1. Ильяева И. А.

Использование социологических методов исследования для повышения качества работы библиотек/ И. А. Ильяева, В. Н. Маркова//Библиотековедение.-2009.-№ 4.-С. 119-125.


 1. Колесникова Т.

Сучасні бібліотечно-інформаційні міфи: спостереження практика/ Т. Колесникова//Бібліотечний форум України.-2009.-№ 3.-С. 2-7.-[Стан бібліотечної справи].


 1. Коряковцева Н. А.

Роль библиотеки в формировании корпоративной идентичности вуза/ Н. А. Коряковцева//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 7.-С. 5-11.


 1. Онищенко О.

Українські бібліотеки у 90-х роках ХХ ст.: основні тенденції розвитку та напрями діяльності/ О. Онищенко//Бібліотечний вісник.-2009.-№ 3.-С. 12-23.


 1. Редькина Н. С.

Библиотечная технология: история и современность/ Н. С. Редькина//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 6.-С. 36-50.


 1. Рейнш А.

PR-акции приобщают к прекрасному/ А. Рейнш//Библиотека.-2009.-№ 5.-С. 39.-[Реклама библиотеки].


 1. Пашин А.

Библиотечное дело в правовом пространстве/ А. Пашин//Библиотека.-2009.-№ 5.-С. 6-10.


 1. Семилет Н.

Стоит ли спорить об очевидном?!/ Н. Семилет//Бібліотечний форум України.-2009.-№ 3.-С. 8-11.-[Роль библиотек в современном обществе].

Електронні технології

 1. Гончаров М. В.

Развитие Интернет-комплекса ГПНТБ России в меняющихся условиях/ М. В. Гончаров, К. А. Колосов//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 7.-С. 45-50.


 1. Красильникова И. Ю.

Развитие автоматизации межбиблиотечного абонемента и доставка документов в крупных научных библиотеках/ И. Ю. Красильникова//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 6.-С. 18-35.


 1. Линден И. Л.

Открытый доступ: "зеленый путь" и "золотой путь"/ И. Л. Линден, Ф. Ч. Линден//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 7.-С. 30-44.-[Электронный онлайновый открытый доступ].


 1. Скарук Г. А.

"Неподготовленный пользователь" электронного каталога: кто он?/ Г. А. Скарук//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 7.-С. 12-20.


 1. Чабан І.

Проблеми забезпечення цілісності баз даних читачів/ І. Чабан//Бібліотечний форум України.-2009.-№ 3.-С. 21-24.


 1. Шрайберг Я.

Бібліотеки в електронному середовищі і виклики сучасного суспільства/ Я. Шрайберг//Вища школа.-2009.-№ 7.-С. 52-63 ; № 8. - С. 60-84.


 1. Ярошенко Т.

Бібліотеки України за відкритий доступ до знань!/ Т. Ярошенко//Бібліотечний форум України.-2009.-№ 3.-С. 44-47.


Корпоративність

 1. Вербина Н. Ф.

Консорциум научных библиотек Европы 2008: новые задачи/ Н. Ф. Вербина, А. Ц. Масевич//Библиотековедение.-2009.-№ 4.-С. 80-84.


 1. Рахимова Н. М.

Технические библиотеки в контексте формирования единого корпоративного информационно-библиотечного пространства региона/ Н. М. Рахимова//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 7.-С. 21-26.


Фонди та каталоги


 1. Мартовицкая Л.

Библиографическое описание: методика формирования в АБИС "ИРБИС"/ Л. Мартовицкая//Бібліотечний форум України.-2009.-№ 3.-С. 16-20. 1. Романов П. С.

Учет фондов и оценка эффективности в зарубежном библиотековедении/ П. С. Романов//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 6.-С. 51-58.


 1. Скарук Г. А.

Пользователь у каталога: результаты социологического исследования/ Г. А. Скарук, Л. А. Жарикова, Т. В. Бусыгина//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 6.-С. 5-18.

Інформаційна культура


 1. Робертс Р. Л.

Подкастинг для информационной грамотности / Р. Л. Робертс//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 6.-С. 59-68.


Кадри


 1. Воробьева С.

Корпоративная культура - условие развития всех и каждого/ С. Воробьева//Библиотека.-2009.-№ 5.-С. 46-47.-[Микроклимат коллектива библиотеки].


 1. Елепов Б. С.

Компетентность и компетенции библиотечного специалиста: как и зачем их оценивать/ Б. С. Елепов, Е. М. Крючкова//Библиотековедение.-2009.-№ 3.-С. 117-124.


 1. Кильпякова И. С.

Теория и практика библиотечного кадрового менеджмента/ И. С. Кильпякова//Научные и технические библиотеки.-2009.-№ 6.-С. 69-77.


 1. Сукиасян Э.

Болевые точки кадрового кризиса/ Э. Сукиасян//Библиотека.-2009.-№ 5.-С. 17-18.


 1. Шевченко І.

Нові підходи до організації підвищення кваліфікації бібліотекарів: розвиваємо дистанційне навчання / І. Шевченко//Бібліотечний форум України.-2009.-№ 3.-С. 32-35.


Бібліографічне обслуговування

 1. Гладкова Н.

Библиография в электронной среде. Из опыта работы информационно-библиографического отдела Центральной городской библиотеки/ Н. Гладкова//Библиотека.-2009.-№ 5.-С. 19-20.


 1. Грищенко Т.

Виртуальная справочная служба библиотеки: содержательные и организационные аспекты функционирования/ Т. Грищенко, И. Аврамова, Н. Этенко//Бібліотечний форум України.-2009.-№ 3.-С. 25-27.


 1. Пронин А. А.

Российская эмиграция и Российское зарубежье в отечественных диссертационных исследованиях 1980-2005 годов (библиометрический анализ)/ А. А. Пронин//Библиотековедение.-2009.-№ 3.-С. 72-80.


 1. Трачук Л.

Електронна бібліографічна продукція на сайтах українських бібліотек/ Л. Трачук//Бібліотечний вісник.-2009.-№ 3.-С. 6-11.


Читання. Робота з читачами

 1. Вавилова Е.

"Цветов красою сердце взято в плен"/ Е. Вавилова//Библиотека.-2009.-№ 5.-С. 56-59.-[Клуб цветоводов при библиотеке].


 1. Китаева А. И.

Коммуникативная специфика процесса чтения (дифференциально-психологический анализ) / А. И. Китаева//Библиотековедение.-2009.-№ 4.-С. 63-68.


 1. Коротеева Р.

Абонемент проводит исследование.../ Р. Коротеева//Библиотека.-2009.-№ 5.-С. 51-52.-[Рейтинги популярности литературы].


Бібліотека та ВНЗ

 1. Лифанова Т.

Знание веру множит. Духовно-нравственное воспитание молодежи в современном вузе/ Т. Лифанова//Библиотека.-2009.-№ 5.-С. 60-63.


 1. Хабарова Е. И.

Вузовская библиотека - ретранслятор экологической информации/ Е. И. Хабарова, С. М. Сухорукова, Е. В. Голомазова//Библиотековедение.-2009.-№ 4.-С. 30-33.


 1. Ярошенко Т.

Проект "Електронна бібліотека: центри знань в університетах України" - інновації через співробітництво/ Т. Ярошенко//Бібліотечний вісник.-2009.-№ 3.-С. 3-5.

Схожі:

Бібліотека icon„Університетська бібліотека + шкільна бібліотека: працюємо в тандемі
Діяльність сучасної університетської бібліотеки тісно пов'язана з основними стратегічними завданнями державної освітньої політики....
Бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Бібліотека iconНескучный сентябрь 2012! Руйнуємо стереотипи! Неочікувана бібліотека!
Тільки 20. 09. 12 бібліотека зустрічає вас біля пам'ятника Дж. Юзу! Книжкові виставки, живе спілкування, все найцікавіше. Стань читачем...
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи