Бібліотека icon

Бібліотека
НазваБібліотека
Дата13.08.2012
Розмір115 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Бібліотека
Бібліотечному фахівцю

Інформаційний покажчик статей


Вип. 2


Донецьк 2009Бібліографічний покажчик містить інформацію про літературу з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства, статті з періодичної преси, що надійшли до фонду бібліотеки ДонНМУ в грудні 2008-січні 2009 року. Покажчик розрахований на фахівців у галузі бібліотекознавства і бібліографії, студентів вищих та середніх навчальних закладів, працівників бібліотек усіх систем і відомств.


Відповідальна за випуск

директор бібліотеки Г. К. Кабардіна


Упорядник

головний бібліограф В. В. Сочиліна


^ Бібліотеки та суспільство. Законодавство


1. Аноприенко А. Я.

Библиотека и университет: тысячелетнее развитие и вызовы ХХІ века : [14-я Междунар. конф. "Крым-2007"]/ А. Я. Аноприенко, А. А. Петрова//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 3.-С. 14-21.

2. Бейліс Л.

Бібліотека як середовище соціально-комунікативної системи/ Л. Бейліс//Бібліотечна планета.-2008.-№ 2.-С. 6-8.

3. Богуш Т.

Роль публічної бібліотеки в житті пересічного українця/ Т. Богуш//Бібліотечна планета.-2008.-№ 4.-С. 5-9.

4. Воскобойнікова-Гузєва О.

Наукова бібліотека ХХІ століття в європейському соціокультурному вимірі/ О. Воскобойнікова-Гузєва//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 6.-С. 33-36.

5. Езова С. А.

Размышления о применении концепции отношений личности в библиотеке/ С. А. Езова//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 11.-С. 5-11.

6. Захарова Г. М.

Законодательство об авторском праве и библиотеки/ Г. М. Захарова//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 7.-С. 10-14.

7. Земсков А. И.

Конкретные модели и проекты открытого доступа / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 7.-С. 34-44.

8. Земсков А. И.

Научные библиотеки в цифровую эпоху: пути перестройки/ А. И. Земсков//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 8.-С. 78-86.

9. Мамаева С. А.

Российская библиотечная ассоциация: механизмы интеграции/ С. А. Мамаева//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 10.-С. 3-9.

10.Медведєва В.

Сучасна бібліотека: новий спосіб діяльності/ В. Медведєва//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 6.-С. 46-50.

11. Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи (Станом на 01.07.2007 р.)//Бібліотечна планета.-2008.-№ 2.-С. 39-40.

12.Свобода А.

Бібліотеки інформаційного суспільства: ціннісні орієнтири діяльності/ А. Свобода//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 6.-С. 29-33.

13. Чи можуть співіснувати системи менеджменту цифрових прав і свобода інформації?//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 5.-С. 8-9.

14.Шрайберг Я.

Бібліотеки в умовах правової та технологічної еволюції процесів суспільного розвитку / Я. Шрайберг//Вища школа.-2008.-№ 11.-С. 24-41 ; № 10. - С. 33-47 ; № 12.

15.Шрайберг Я. Л.

Корпоративные и национальные проекты Открытого доступа/ Я. Л. Шрайберг, А. И. Земсков//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 8.-С. 5-23.


16.Шрайберг Я. Л.

Роль библиотек в обеспечении доступа к информации и знаниям в информационном веке. Ежегодный доклад Международной конференции "Крым". Год 2007 : [14-я Междунар. конф. "Крым-2007"]/ Я. Л. Шрайберг//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 1.-С. 7-44.

Виховання та бібліотека

17.Грибков Д. Н.

Модель интеграции информационных ресурсов культурно-образовательной среды/ Д. Н. Грибков//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 8.-С. 24-29.

18.61(06)

М42 Кабардіна Г. К.

Роль бібліотеки у формуванні творчої особистості студента-медика (досвід роботи бібліотеки ДонНМУ)/ Г. К. Кабардіна, Н. М. Радченко//Медицина в художественных образах. Вып. 6/уклад. К.В. Заблоцька.-Донецьк,2008.-С. 262-266.

Обслуговування користувачів

19.Зубок О. А.

Формы и методы обслуживания специалистов-медиков/ О. А.

Зубок//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 12.-С. 15-18.

20.Кобзева Н. Р.

Концептуальный подход библиотеки медицинского вуза к обеспечению

дистанционного медицинского образования/ Н. Р. Кобзева//Научные и технические

библиотеки.-2008.-№ 4.-С. 78-82.

21.Коломейчук Е. М.

Взаимодействие фактора и результатов организации обслуживания

пользователей главных региональных библиотек/ Е. М. Коломейчук//Научные и

технические библиотеки.-2008.-№ 12.-С. 5-14.

22.Леончиков В. Е.

Информационно-психологическая безопасность личности:

библиотековедческий аспект / В. Е. Леончиков//Научные и технические

библиотеки.-2008.-№ 12.-С. 60-69.

[Миссия библиотеки по ориентированию читателя в мире информации].


23.Линден И. Л.

Новый инструмент оценки качества библиотечного обслуживания -

SERVQUAL и AL/LibQUAL/ И. Л. Линден//Научные и технические библиотеки.-

2008.-№ 4.-С. 45-54.

24.Паус И.

Трансформация системы "читатель - библиотека" в информационную эпоху/

И. Паус//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 6.-С. 37-40.

25.Радина Т. С.

Библиотечно-информационное обеспечение врачей-фтизиатров: взгляд через

призму времени (К 90-летию научной медицинской библиотеки НИИ

фтизиопульмонологии ММА им. И. М. Сеченова)/ Т. С. Радина, Н. Б.

Дубова//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 8.-С. 112-122.

26.Чекмарьов А.

Веб-технології та ресурси в науковій бібліотеці/ А. Чекмарьов, Д.

Соловяненко//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 6.-С. 12-14.
^

Інформаційні технології. Інформаційне обслуговування


27.Ахремчик Р. В.

Обслуживание удаленных пользователей/ Р. В. Ахремчик, С. М.

Титович//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 7.-С. 30-33.

28.Бочарова Е. Н.

Отечественный книжный рынок и информационные потребности ученых и

специалистов РАН в области физики и технических наук/ Е. Н. Бочарова, Е. В.

Кочукова, В. С. Наумова//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 12.-С. 25-

29.

29.Бычкова Е. Ф.

Виды экологической информации и способы ее предоставления / Е. Ф.

Бычкова//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 4.-С. 83-99.

30.Гранчак Т.

Удосконалення дистантних форм використання інформаційних ресурсів

бібліотеки/ Т. Гранчак//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 6.-С. 15-19.

31.Земсков А. И.

Системы открытого доступа к информации: причины и история

возникновения/ А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг//Научные и технические

библиотеки.-2008.-№ 4.-С. 14-29

32.Каліберда Н.

Інформаційні ресурси сучасної наукової бібліотеки: проблеми трансформації

та розвитку/ Н. Каліберда, А. Бровкін//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 6.-С. 6-11.

33.Ковальчук Г.

Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам'яток в НБУВ/

Г. Ковальчук//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 3.-С. 3-10.

34.Костенко Л.

Електронне середовище наукової бібліотеки/ Л. Костенко, О.

Жабін//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 6.-С. 25-27.

35.Лойкова А. М.

Новые аспекты в справочно-библиографическом и информационном

обслуживании/ А. М. Лойкова//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 4.-С.

72-77.

36.Павліченко Ю.

Аналіз наукометричних методів дослідження інформаційно-документних

потоків (на прикладі медицини) / Ю. Павліченко//Бібліотечний вісник.-2008.-№

4.-с. 8-11.

37.Сахарусова М. В.

Издательство "World Scientific": соединяя великие умы/ М. В.

Сахарусова//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 12.-С. 30-37.

38.Свергунова Н. М.

Информационные технологии в гуманитарной среде/ Н. М.

Свергунова//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 12.-19-24.

[Обслуживание читателей в библиотеки вуза].

39.Сербін О.

Конгломерат інформаційно-пошукових мов як консолідаційна модель

загального механізму впорядкування та пошуку бібліографічної інформації / О.

Сербін//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 1.-С. 3-10.


40.Слипецький Д.

Створенння електронного репозиторію Інституту біології південних морів

НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення/ Д.

Слипецький, В. Горбунов, О. Сергєєва//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 3.-С. 16-21.

41.Харыбина Т. Н.

Комплексная методика изучения информационных потребностей

пользователей / Т. Н. Харыбина, Н. А. Слащева, Ю. В. Мохначева//Научные и

технические библиотеки.-2008.-№ 4.-С. 62-71.

42.Хорунжий В. П.

Создание и использование современных мультимедийных средств для

повышения информационной культуры пользователей/ В. П. Хорунжий, Е. Ю.

Талызина//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 9.-С. 59-62.

43.Шленова Е. А.

Информационное обеспечение научной деятельности университета/ Е. А.

Шленова//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 8.-С. 30-35.

Бібліотечна освіта. Бібліотечні кадри

44.Гірсберг Д.

Шляхи освіти бібліотекарів/ Д. Гірсберг//Бібліотечна планета.-2008.-№ 3.-С. 29-30.

45.Дударева Е. Б.

Переподготовка библиотечных кадров: организационно-функциональная структура/ Е. Б. Дударева//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 9.-С. С. 76-83.

46.Езова С. А.

Коммуникативная компетенция библиотечного специалиста/ С. А. Езова//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 4.-С. 100-107.

47.Корниенко В. А.

Система повышения квалификации в помощь самообразованию персонала/ В. А. Корниенко//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 7.-С. 72-80.

48.Краус-Ляйхерт У.

Бібліотечная освіта за доби перетворень/ У. Краус-Ляйхерт//Бібліотечна планета.-2008.-№ 4.-С. 15-17.

49.Макеєва І.

Методологічні підходи до організації внутрішньобібліотечної системи підвищення кваліфікації кадрів бібліотек ВНЗ/ І. Макеєва//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 5.-С. 29-34.

50.Макеєва І.

Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу/ І. Макеєва//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 3.-С. 22-27.

51.Новоженова Т. А.

Преподавание библиографической теории: методологический подход / Т. А. Новоженова//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 12.-С. 43-50.

52.Розколупа Н.

Актуальні питання правового регулювання оплати праці бібліотечних фахівців/ Н. Розколупа//Бібліотечна планета.-2008.-№ 2.-С. 9-11.

53.Силков С.

Имплементация менеджмента знаний в библиотечно-информационную сферу/ С. Силков//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 6.-С. 41-46.


54.Стрелкова И. Б.

Модель системы формирования кадровых ресурсов вузовских библиотек и педагогические условия ее реализации/ И. Б. Стрелкова//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 11.-С. 32-43.

55.Стрелкова И. Б.

Нормативно-регламентирующая документация как средство формирования кадровых ресурсов/ И. Б. Стрелкова//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 12.-С. 38-43.

[Предложено улучшить качество формирования кадровых ресурсов путем использования профессиограмм].

Створення баз данних

56.Баженова И. Д.

Проблемы формирования сводной электронной базы данных статей в корпоративной среде/ И. Д. Баженова, Н. В. Сороколетова//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 3.-С. 59-65.

57.Барабаш С.

Практика корпоративних зв'язків університетської бібліотеки: З досвіду роботи Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"/ С. Барабаш//Бібліотечна планета.-2008.-№ 4.-С. 21-22.

58.Бахтурина Т. А.

Терминологические проблемы исследования ИФЛА

"Функциональные требования к библиографическим записям": к выходу в

свет перевода на русский язык/ Т. А. Бахтурина//Научные и технические

библиотеки.-2008.-№ 12.-С. 51-59.

59.Збанацька О.

Трансформація вербальних інформаційно-пошукових мов в

інформаційно-бібліографічній діяльності/ О. Збанацька//Бібліотечна

планета.-2008.-№ 4.-С. 9-13.

60.Мошковская Т. В.

Электронный каталог в "библиотеке нового поколения": основные

технологические приемы построения и работы в условиях замкнутого

автоматизированного цикла //Научные и технические библиотеки.-2008.-

№ 11.-С. 78-84.

61.Сербін О.

УДК українською мовою: історичні аспекти створення та аналітичний

огляд структури/ О. Сербін//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 5.-С. 10-16.

62.Сосова Л.

Імена авторів особливих категорій у бібліографічних записах / Л.

Сосова//Бібліотечна планета.-2008.-№ 4.-С. 29-32.

63.Сукиасян Э. Р.

Организация работы систематизатора/ Э. Р. Сукиасян//Научные и

технические библиотеки.-2008.-№ 9.-С. 8-26.

64.Сукиасян Э. Р.

Таблицы соответствия классификационных систем. Фантастические

гипотезы и реальные предложения/ Э. Р. Сукиасян//Научные и

технические библиотеки.- 2008.-№ 8.-С. 36-40.

65.Черепанова Л.

Опыт страхового микрофильмирования в Российской государственной

библиотеке / Л. Черепанова//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 5.-С. 24-29.


66.Шрайберг Я. Л.

Роль ГПНТБ России в формировании единого поля экологической информации страны на базе отечественных библиотек/ Я. Л. Шрайберг//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 12.-С. 74-77.
^

Бібліотеки за кордоном


67.Бенз С.

Веб-послуги та електронні зібрання Бруклінської публічної бібліотеки/ С. Бенз//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 1.-С. 11-13.
68.Загуменна В.

Національні бібліотеки Данії: враження від професійного візиту українських бібліотекарів/ В. Загуменна//Бібліотечна планета.-2008.-№ 4.-С. 14-15.

69.Лазарєва О.

Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі/ О. Лазарєва, Л. Ніколенко//Бібліотечна планета.-2008.-№ 4.-С. 23-27.

70.Пелагеша Н.

Європейська цифрова бібліотека: проект створення/ Н. Пелагеша//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 5.-С. 3-8.
^

Бібліотечні фонди


71.Добрусина С.

Обеспечение сохранности документов в век цифровых технологий/ С. Добрусина//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 3.-С. 11-15.
72.Король В.

Інвентарізація бібліотечних фондів/ В. Король//Бібліотечна планета.-2008.-№ 4.-С. I-IV (Дод.).
73.Перепелицина Г.

Оцінювання документів, що надійшли до бібліотеки без визначення вартості/ Г. Перепелицина//Бібліотечна планета.-2008.-№ 4.-С. 28-29.

Історія


74.Тимошенко І.

Українське книгознавство у 60-70-х роках ХХ ст./ І. Тимошенко//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 5.-С. 17-23.

75.Шустова Ю.

Источники о продаже книг типографии Львовского Успенского братства во второй половине 60-х - первой половине 70-х годов ХVII в./ Ю. Шустова//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 1.-С. 19-28


Бібліографія


76. Астапович А. И.Теоретический раздел библиографоведения как объект изучения/ А. И. Астапович //Библиография.-2008.-№ 2.-С. 124-126.


77. Глазков М. Н. Искусство чтения/ М. Н. Глазков //Библиография.-2008.-№ 2.-С. 129-131.


78. Джиго А. А. Всемирный конгресс библиотекарей и информационных работников ИФЛА/ А. А. Джиго, Е. М. Сухорукова //Библиография.-2008.-№ 2.-С. 145-152.

^

79. Касинец Э. "Американская тема" Л. Б. Хавкиной/ Э. Касинец //Библиография.-2008.-№ 2.-С. 82-87.80. Мелентьева Ю. П. Теория библиопсихологии Н. А. Рубакина как отражение взглядов российских и немецких ученых/ Ю. П. Мелентьева //Библиография.-2008.-№ 2.-С. 76-78.


81. Савина И. А. Библиографический язык в современном обществе/ И. А. Савина //Библиография.-2008.-№ 2.-С. 24-27.


82. Смирнова В. П.Научно-исследовательская и научно-информационная работа в РКП: перспективы развития/ В. П. Смирнова //Библиография.-2008.-№ 2.-С. 28-30.


83.Сухоруков К. М. Издательско-книготорговая библиография сегодня/ К. М. Сухоруков //Библиография.-2008.-№ 2.-С. 12-23.


84. Усачев А. С. В помощь адаптации студентов в информационном пространств/ А. С. Усачев //Библиография.-2008.-№ 2.-С. 127-129.


85.Шатохина Н. З.Краеведческие библиографические ресурсы областных библиотек/ Н. З. Шатохина //Библиография.-2008.-№ 2.-С. 31-38.


.

Схожі:

Бібліотека icon„Університетська бібліотека + шкільна бібліотека: працюємо в тандемі
Діяльність сучасної університетської бібліотеки тісно пов'язана з основними стратегічними завданнями державної освітньої політики....
Бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Бібліотека iconНескучный сентябрь 2012! Руйнуємо стереотипи! Неочікувана бібліотека!
Тільки 20. 09. 12 бібліотека зустрічає вас біля пам'ятника Дж. Юзу! Книжкові виставки, живе спілкування, все найцікавіше. Стань читачем...
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи