Бібліотека icon

Бібліотека
Скачати 62.21 Kb.
НазваБібліотека
Дата13.08.2012
Розмір62.21 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Бібліотека
Бібліотечному фахівцю

Інформаційний покажчик статей


Вип. 1


Донецьк 2008Бібліографічний покажчик містить інформацію про літературу з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства, статті з періодичної преси, що надійшли до фонду бібліотеки ДонНМУ в січні-березні 2008 року. Покажчик розрахований на фахівців у галузі бібліотекознавства і бібліографії, студентів вищих та середніх навчальних закладів, працівників бібліотек усіх систем і відомств.


Відповідальна за випуск

директор бібліотеки Г. К. Кабардіна


Упорядник

головний бібліограф В. В. Сочиліна


Інформаційні технології. Електронні документи. Корпоративна взаємодія

Берьозкіна Н. Інформаційне забезпечення науки у Білорусі/ Н. Берьозкіна //Бібліотечна планета.-2008.-№ 1.-С. 10-13.


Бучковська О. Ю. Розвиток теорії комунікації: історіографічний підхід/ О. Ю. Бурковська //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.-2007.-№ 4.-С. 44-48.


Бычкова Е. Ф. Реферативная БД "Экология: наука и технологии" - важная часть электронной библиотеки ГПНТБ Росии по экологии/ Е. Ф. Бычкова, И. Ю. Кондрашева//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 2.-С. 77-84.


Воройский Ф. С. Электронные библиотеки. Электронные ресурсы/ Ф. С. Воройский, В. А. Колосов //Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 2.-С. 85-102.


Долгополова О. Інформаційні ресурси Національної бібліотеки Білорусії: проблеми корпоративного формування і використання / О. Долгополова, Т. Кузьмінич //Бібліотечний вісник.-2008.-№ 2.-С. 14-17.


Земсков А. И. Некоторые особенности работы с электронными документами //Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 1.-№ 2. - С. 112-125.


Іващенко С. Організація обслуговування користувачів Національної бібліотеки Білорусі електронними інформаційними ресурсами / С. Іваненко //Бібліотечний вісник.-2008.-№ 2.-С. 27-29.


Кірюхіна Л. Інноваційна місія Національної бібліотеки Білорусі в інформаційній інфрастуктурі країни/ Л. Кірюхіна, Т. Кузьмініч //Бібліотечний вісник.-2008.-№ 2.-С. 7-10.


Кравцова О. А.-Портал ЮНЕСКО як документально-інформаційна система та розвиток доступу до її архівних ресурсів/ О. А. Кравцова//Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.-2007.-№ 4.-С. 15-22.


Кузьмінич Т. Змістове опрацювання документного потоку в умовах корпоративної взаємодії бібліотек Білорусі / Т. Кузьмінич, С. Пугачова//Бібліотечний вісник.-2008.-№ 2.-С. 21-23.


Мотульський Р. Національна бібліотека Білорусі як центр корпоративної взаємодії бібліотек країни/ Р. Мотульський //Бібліотечний вісник.-2008.-№ 2.-С. 3-6.


Сибирцева Е. А. Региональные электронные информационные ресурсы по экологии: доступ расширяется/ Е. А. Сибирцева, Л. В. Левицкая, А. С. Карауш //Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 2.-С. 67-70.


Сілкова Г. В. Інформаційно-аналітична діяльність у структурі інформаційної діяльності/ Г. В. Сілкова //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.-2007.-№ 4.-С. 37-44.


Сороколетова Н. В. Методика создания сводного электронного каталога периодических изданий в библиотеках Белгородской области/ Н. В. Сороколетова, Г. А. Трубчанинова

//Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 2.-С. 103-111.


Фісенко Л. Автоматизована бібліотечно-інформаційна система Національної бібліотеки Білорусі //Бібліотечний вісник.-2008.-№ 2.-С. 24-26.


Шведова-Волка Г. Методична спрямованість і професійна відповідальність / Г. Шведова-Волка //Вища школа.-2008.-№ 3.-С. 95-100.

[Електронні випуски бібліотечних журналів].


Шереметьєва А. Інформаційний центр Національної бібліотеки Білорусі у розвитку корпоративної взаємодії бібліотек Білорусі / А. Шереметьєва, Л. Фісенко //Бібліотечний вісник.-2008.-№ 2.-С. 18-21.
^

Книгознавство. Архіви


Х9(4УКР)

І-74 Закон України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"//Інформаційне законодавство України/ред. Ю.С. Шемшученко.-К.,2006.-С. 193-195.-[Коментар].


Х9(4УКР)

І-74 Закон України "Про обов'язковий примірник документів"//Інформаційне законодавство України/ред. Ю.С. Шемшученко.-К.,2006.-С. 190-193.-[Коментар].

Вилегжаніна Т. Рік української книги: сподівання і реалії / Т. Вилегжаніна //Бібліотечна планета.-2008.-№ 1.-С. 4-6.


Косенко О. В. Структура особових архівних фондів/ О. В. Косенко //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.-2007.-№ 4.-С. 22-27.


Цветкова В. А. Доступность научной литературы: тиражи и потребности/ В. А. Цветкова, Т. К. Полунина //Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 2.-С. 56-61.


Швецова-Водка Г. М. Місце документознавства в системі наук/ Г. М. Швецова-Водка

//Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.-2007.-№ 4.-С. 6-10.
^

Робота з читачами


Пеннак Д. О правах читателя по Даниэлю Пеннаку/ Д. Пеннак //Библиотека.-2008.-№ 3.-С. 39-42.


Райкова Г. Досвід партнерства у просуванні читання в публічних бібліотеках Росії / Г. Райкова //Бібліотечна планета.-2008.-№ 1.-С. 7-9.


Сазанова Е. Информационные потребности пользователей - каковы они?/ Е. Сазанова //Библиотека.-2008.-№ 3.-С. 15-17.


Сергеева Ж. Пока горит "свеча"/ Ж. Сергеева //Библиотека.-2008.-№ 3.-С. 45-48.

[О библиотечном клубе по интересам в библиотеке университета].


Шматкова Н. Равноапостольные просветители славянства : сценарий игры "Умницы и умники", посвященной Дню славянской письменности и культуры (24 мая)/ Н. Шматкова //Библиотека.-2008.-№ 3.-С. 66-70.
^

Фонди. Каталоги


Зубкова Н. М. Історико-культурні фонди бібліотек як комплексний об'єкт наукового дослідження (на прикладі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)/ Н. М. Зубкова //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.-2007.-№ 4.-С. 10-15.


Лупінос М. Авторитетний контроль/ М. Лупінос //Бібліотечна планета.-2008.-№ 1.-С. 24-28.

[Приклади описів для каталогізатора - особисті імена та назви установ та організацій].


Петрусенко Т. В. Интеграционные подходы к организации процессов комплектования в национальной библиотеке/ Т. В. Петрусенко //Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 2.-С. 52-56.
^

Бібліотека в сучасному вимірі


Х9(4УКР)

І-74 Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу в Україні" //Інформаційне законодавство України/ред. Ю.С. Шемшученко.-К.,2006.-С. 95-99.

[Коментар].


Гончаренко І. Періодика у фондах Національної бібліотеки Білорусі: тенденції розвитку колекції у сучаному комунікативному середовищі / І. Гончаренко, В. Мирончик //Бібліотечний вісник.-2008.-№ 2.-С. 30-32.


Кириченко Г. Бібліотеки у боротьбі з корупцією/ Г. Кириченко, Л. Колос //Бібліотечна планета.-2008.-№ 1.-С. 41.


Кірюхіна Л. Наукове забезпечення діяльності бібліотек Білорусі/ Л. Кірюхіна, М. Алейнік //Бібліотечний вісник.-2008.-№ 2.-С. 10-14.


Мотульський Р. Концептуальні та організаційно-правові засади спорудження нової будівлі Національної бібліотеки Білорусі/ Р. Мотульський //Бібліотечний вісник.-2008.-№ 2.-С. 32-35.


Слободяник М. С. Бібліотечна справа України: стратегічні напрями прориву/ М. С. Слободяник //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.-2007.-№ 4.-С. 4-5.


Шереметьєв С. Проектування соціокультурного простору в новій будівлі Національної бібліотеки Білорусі/ С. Шереметьєв, І. Уманська //Бібліотечний вісник.-2008.-№ 2.-С. 35-36.
^

Освіта. Кадри


Гендина Н. И. Высшая библиотечно-информационная школа в динамично меняющемся мире: факторы повышения конкурентоспособности выпускников/ Н. И. Гендина //Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 2.-С. 25-30.


Гришина С. М. Перспективы библиотечной профессии в малых городах: к проблеме библиотечных кадров в городах-спутниках мегаполисов/ С. М. Гришина //Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 2.-С. 36-43.


Кудрина Е. Л. Повышение качества подготовки специалистов библиотечно-информационного профиля в контексте социального партнерства вуза с библиотеками региона/ Е. Л. Кедрина //Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 2.-С. 31-36.


Кузьмин Е. И. Информационно-образовательный портал "Культура и искусство": на пути к эффективному образованию/ Е. И. Кузьмин, Т. А. Мурована, Т. В. Єршова //Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 2.-С. 48-51.


Кузнецова Т. Я. Кадровое обеспечение национальных библиотечных программ: новые задачи непрерывного профессионального образования/ Т. Я. Кузнєцова //Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 2.-С. 18-24.


Скнарь В. К. Библиотечно-информационное образование Украины в процессе инновационного развития/ В. К. Скнар //Научные и технические библиотеки.-2008.-№ 2.-С. 44-47.


Сукиасян Э. Портрет библиотекаря в привычном интерьере/ Э. Сукиасян //Библиотека.-2008.-№ 3.-C. 18-19.

[Внешний облик работника культурного учреждения].


Тлеукеева Р. Педагогические функции методического руководства библиотечными кадрами/ Р. Тлеукеева //Библиотека.-2008.-№ 3.-С. 55-58.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Бібліотека
Бібліотечному фахівцю

Інформаційний покажчик статей


Вип. 1


Донецьк 2008

Схожі:

Бібліотека icon„Університетська бібліотека + шкільна бібліотека: працюємо в тандемі
Діяльність сучасної університетської бібліотеки тісно пов'язана з основними стратегічними завданнями державної освітньої політики....
Бібліотека iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Бібліотека iconНескучный сентябрь 2012! Руйнуємо стереотипи! Неочікувана бібліотека!
Тільки 20. 09. 12 бібліотека зустрічає вас біля пам'ятника Дж. Юзу! Книжкові виставки, живе спілкування, все найцікавіше. Стань читачем...
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Бібліотека iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
У заході беруть участь викладачі та студенти Сумського вищого училища мистецтва І культури ім. Д. С. Бортнянського
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
«Таємний заповідник». Виставка живопису сумської художниці, члена Національної спілки художників України Ю. Алещенко
Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи