Класичний приватний університет icon

Класичний приватний університет
Скачати 74.04 Kb.
НазваКласичний приватний університет
Дата13.09.2012
Розмір74.04 Kb.
ТипДокументи
До 20-ї річниці університету


КЛАСИЧНИЙ

ПРИВАТНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ


69002

Україна

м. Запоріжжя

вул. Жуковського, 70-б

науковий відділ

і Науково-дослідний інститут

Класичного приватного університету

тел./факс: (061) 701-90-08

e-mail: nauka_osvita@ukr.net


Інформаційне повідомлення


Ректорат Класичного приватного університету

запрошує студентів і молодих учених узяти участь у


XX Міжнародній науковій конференції студентів

і молодих учених

НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”,


яка відбудеться


6 квітня 2012 р.


Мета проведення цього наукового заходу


полягає в генерації нових ідей і конкретних пропозицій

щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових

та інших проблемних питань розвитку України

як європейської держави

Тематичні напрями роботи конференції:

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Секції:

1. Інтеграція України у світові та регіональні економічні структури

2. Економічні й організаційні аспекти розвитку підприємств і галузей України

3. Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку.

4. Особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи України

5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств

6. Сучасні аспекти макро- та мікроекономічних процесів

7. Економіко-математичне та статистичне моделювання макро- та мікропроцесів

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОЗНАВЧИХ ПРОБЛЕМ

Секції:

1. Актуальні проблеми формування й функціонування органів державної влади
та місцевого самоврядування

2. Екологічне, земельне й аграрне право: регіональні проблеми

3. Історія та теорія розвитку української державності: правові аспекти

4. Актуальні проблеми адміністративного права і процесу, фінансового права

5. Актуальні проблеми цивільного, господарського права і процесу

6. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології, кримінального процесу та криміналістики

7. Актуальні проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства

СТАН І ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Секції:

1. Інноваційно-інвестиційний менеджмент як складова управління підприємствами різних галузей економіки

2. Сучасні тенденції в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств країни

3. Адміністративний менеджмент: сучасний стан та перспективи

4. Сучасні технології ефективного управління бізнесом

5. Актуальні проблеми управління підприємствами

6. Управління розвитком економічного потенціалу підприємств

ДУХОВНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Секції:

  1. Проблемні аспекти політології, філософії та теології.

  2. Історія України та культурологія.


АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ

ТА СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Секції:

1. Системний аналіз та інформаційні системи

2. Програмне забезпечення автоматизованих систем

3. Електронні компоненти автоматизованих систем

ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ТА СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ

Секції:

1. Сучасні проблеми психологічної освіти

2. Проблеми соціальної роботи сучасної України

3. Актуальний стан та перспективи розвитку дизайн-технологій

4. Проблеми управління освітніми процесами у вищій та середній школі

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ

Секції:

1. Механізми державного управління розвитком України та її регіонів

2. Особливості діяльності органів місцевого самоврядування в Україні

ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА У XXI СТ.: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Секції:

1. Актуальні проблеми загального та германського мовознавства

2. Сучасні проблеми історії та теорії літератури

3. Міжкультурна комунікація та переклад у добу глобалізації

4. Іноземна мова як мова спеціальності

5. Актуальні проблеми англійської мови професійного спрямування

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Секції:

1. Тенденції розвитку засобів масової інформації в соціокомунікаційних процесах

2. Соціально-комунікативні технології: сучасні тенденції та перспективи розвитку

3. Видавнича справа та редагування на сучасному етапі

4. Українська мова в ХХІ столітті: проблеми давні та новітні

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. РЕАБІЛІТАЦІЇ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ

Секції:

1. Актуальні проблеми спорту та фізичного виховання різних груп населення

2. Сучасні проблеми здоров’я людини та фізичної реабілітації

3. Стан та перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанної індустрії


Для участі в конференції необхідно до 01 лютого 2012 року подати в організаційний комітет заявку за наведеною формою і тези доповіді (роздрукований та електронний варіанти), копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в розмірі:

– 150 грн – для учасників конференції з наданням збірника тез доповідей;

50 грн – для співробітників та аспірантів Класичного приватного університету без надання збірника тез доповідей.

Студенти КПУ беруть участь у конференції без оплати організаційного внеску.

^ Платіжні реквізити

Класичний приватний університет

Філія АБ “Південний”, м. Запоріжжя

р/р 26002310022201,

ОКПО 19278502, МФО 313753

Вид платежу:

“За участь у конференції

(прізвище, ім’я, по батькові)”

^ ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАЗНАЧТЕ ПРІЗВИЩЕ

ТА ІНІЦІАЛИ УЧАСНИКА

Довідкова інформація для учасників конференції

Тези, заявку та скановану копію платіжного доручення можна також надіслати на електронну адресу організаційного комітету: nauka_osvita@ukr.net

Видання збірників тез доповідей планується до початку конференції.

Матеріали учасники отримають під час роботи конференції особисто.

Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за умов відсутності підтвердження оплати.

Вимоги до оформлення тез:

Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1,5 інтервали.

Обсяг: до 2 сторінок формату А-4.

Шрифт: гарнітура Times New Roman, 14 кегль. Поля: з усіх боків – 2 см.

Розміщення: у верхньому лівому куті (від поля) зазначити прізвище та ініціали автора, установу, місто. Нижче великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст.

^ Петренко А.С.

назва вищого навчального закладу, місто

(для студентів) науковий керівник, науковий ступінь, вчене звання


НАЗВА

Адреса організаційного комітету

Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б

науковий відділ і Науково-дослідний інститут Класичного приватного університету, каб. 206

тел./факс: (061) 701-90-08, e-mail: nauka_osvita@ukr.net

ЗАЯВКА

учасника XІX Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених

Наука і вища освіта”

  1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю). 2. Повна назва вищого навчального закладу. 3. Для студентів – інститут/факультет, курс, група. 4. Назва тематичного напряму, номер і повна назва секції. 5. Назва доповіді. 6. Для студентів – науковий керівник (прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання). 7. Адреса для листування та контактний телефон. 8. E-mail. 9. Особистий підпис.
Класичний приватний університет

XХ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених

“Наука і вища освіта”


^ XX Міжнародна наукова конференція студентів

і молодих учених “Наука і вища освіта”


ЗАЯВКА

Прізвище,

ім’я,

по батькові
Повна назва навчального закладу
Для студентів – інститут/факультет, курс, група
Назва тематичного напряму, номер

і повна назва секції
Назва доповіді
Для студентів – науковий керівник (прізвище, ім’я,

по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
Адреса для листування

та контактний телефон
E-mail
Підпис наукового керівника й особистий підпис учасникаXX Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “Наука і вища освіта”,

6 квітня 2012 р.

Схожі:

Класичний приватний університет iconКласичний приватний університет
Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку
Класичний приватний університет iconКласичний приватний університет
Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку
Класичний приватний університет iconКласичний приватний університет
Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку
Класичний приватний університет iconЗаявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
Класичний приватний університет Інститут державного та муніципального управління вул. Жуковського, 70-6, каб. 705
Класичний приватний університет iconІi міжнародна науково–практична конференція
України «Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський...
Класичний приватний університет iconШановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнському семінарі з міжнародною участю «Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління»
Запорізький Класичний приватний університет Інститут інформаціних і соціальних технологій
Класичний приватний університет iconІнформаційний лист ІV всеукраїнська науково-практична конференція
Класичний приватний університет запрошує державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, науковців, докторантів,...
Класичний приватний університет iconПриватний вищий навчальний заклад «київський медичний університет уанм» національний університет фізичного виховання І спорту україни

Класичний приватний університет iconД. Б. Охота Методологія розробки сучасних криптографічних систем Науковий керівник: Р. М. Літнарович, доцент,к т. н. Рівне – 2012 р. Удк 004. 353. 4
Вищий приватний навчальний заклад Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Класичний приватний університет iconПриватний вищий навчальний заклад

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи