Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет
Скачати 190.28 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет
Дата04.08.2012
Розмір190.28 Kb.
ТипДокументи
1. /зуботехники/ПМП.DOC
2. /зуботехники/бюгельне.doc
3. /зуботехники/зн_мне.doc
4. /зуботехники/композиты.doc
5. /зуботехники/лепка.doc
6. /зуботехники/литво.doc
7. /зуботехники/материаловедение.doc
8. /зуботехники/незн_мне.doc
9. /зуботехники/ортодонтия.doc
10. /зуботехники/програма ЧЛП.doc
11. /зуботехники/рабочая программа по анатомии.doc
Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет
МiнiстерсТВ0 охорони здоров’я укратни
Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет


Міністерство охорони здоров’я України

Одеський державний медичний університет


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної роботи професор

Бажора Ю.І.

“___” __________________ 2005 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни: “Зуботехнічне матеріалознавство”

Спеціальність № 5.110109 “стоматологія ортопедична”

Кваліфікація спеціаліста - Зубний технік

Термін підготовки - 2 роки на базі повної середньої школи

Кількість кредитів - 1.5


Загальна кількість годин на предмет – 54

З них: лекції – 18

Практичні заняття - 18

СРС - 18

Диференційований залік – 1


м. ОДЕСА


Робоча програма розроблена Чулаком Л.Д. (професор, декан стоматологічного факультету, зав. кафедри ортопедичної стоматології), Шутурмінським В.Г. (к.м.н., доцент кафедри ортопедичної стоматології, завідувач зуботехнічного віділення) на підставі типової програми з матеріалознавства (Київ, 1997 р.).


Програму обговорено та затверджено на методичному засіданні кафедри «___»_________2005 року. Протокол №.

Завідуючий кафедри ортопедичної стоматології

професор ЧУЛАК Л.Д.


Програму схвалено та затверджено на засіданні предметної циклової методичної комісії з зуботехнічних дисциплін “___”__________2005 року. Протокол №

Голова методичної комісії

доцент ШУТУРМІНСЬКИЙ В.Г.


Програму затверджено на засіданні Центральної методичної предметної комісії Одеського державного медичного університету “___”_________2005 р.

Протокол наради №

Голова ЦПМК ОДМУ професор БАЖОРА Ю.І.


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


1.1 Значущість дисципліни у професійній підготовці фахівця.


Програма з матеріалознавства включає перелік тем, засвоєння яких дає можливість отримати відповідний рівень знань з матеріалознавства , достатній для засвоєння предметів зі спеціальних дисциплін. Базою для структури програми є матеріал з основних розділів хімії, фізики. Головне завдання предмету полягає в ознайомленні студентів з існуючими матеріалами та прийомами їх використання.


1.2. Програмно-цільові установки:

Метою викладення курсу є необхідність дати студентам достатній обсяг знань з фізичних, хімічних властивостей матеріалів, їх класифікацію, ознайомити з основними представниками матеріалів, що застосовуються в зуботехнічній практиці.

При вивченні дисципліни зубний технік повинен знати:

 • Основні фізичні властивості матеріалів.

 • Основні хімічні властивості матеріалів.

 • Основні механічні властивості матеріалів.

 • Класифікацію, властивості відбиткових матеріалів. Основні принципи роботи з ними.

 • Класифікацію, властивості металів. Основні принципи роботи з ними.

 • Класифікацію, властивості зуботехнічних пластмас. Основні принципи роботи з ними.

 • Класифікацію, властивості восків. Основні принципи роботи з ними.

 • Класифікацію, властивості керамічних мас та ситалів . Основні принципи роботи з ними.

 • Класифікацію, властивості кислот, флюсів, припоїв. Основні принципи роботи з ними.

 • Класифікацію, властивості гіпсу та його різновидів. Основні принципи роботи з ними.


При вивченні дисципліни зубний технік повинен вміти:


 • Відливати моделі по відбиткам з різних матеріалів.

 • Правильно визначати властивості металів по їх номенклатурним данним.

 • Готувати пластмасове тісто.

 • Приготувати керамічну масу до роботи.

 • Користуватися різними типами восків.

 • Пояснити різні помилки, що виникають в литві через хиби матеріалів.

 • Готувати відбіли.

 • Правильно підбирати абразивні матеріали.
 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ.

Тема

Годин


 1. Історія зубопротезного матеріалознавства. Правила техніки безпеки під час роботи із зуботехнічними матеріалами.Основні властивості зуботехнічних матеріалів.

2 год.

 1. Відбиткові матеріали. Класифікація. Характеристика кожної групи. Основні властивості.

2 год.

 1. Характеристика пластмас, що застосовуються в зубопротезному процесі.

2 год.

 1. Керамічні та ситалові маси, які використовуються в стоматологічній практиці.

2 год.

 1. Загальна характеристика металів та сплавів, що застосовуються в ортопедичній стоматології.

4 год.

 1. Характеристика та особливості застосування золото містких сплавів в ортопедичній стоматології.

2 год.

 1. Моделювальні матеріали. Класифікація. Характеристика складових елементів.

2 год.

 1. Формовочні матеріали. Абразивні матеріали. Ізоляційні та покривні матеріали.Загальна характеристика, склад, особливості роботи.

2 год.

Загальна кількість годин


18
 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.

Тема

Годин


 1. Гіпс як основний матеріал для виготовлення моделей. Властивості та загальна характеристика різноманітних гіпсів.

2 год.

 1. Відбиткові матеріали. Класифікація. Характеристика кожної групи. Основні властивості.

2 год.

 1. Характеристика пластмас, що застосовуються в зубопротезному процесі.

2 год.

 1. Керамічні та ситалові маси, які використовуються в стоматологічній практиці.

2 год.

 1. Рубіжний контроль знань.

2 год.

 1. Характеристика нержавіючої сталі та кобальто-хромових сплавів.

2 год.

 1. Воскові композиції. Склад, технологічна характеристика, застосування.

2 год.

 1. Формовочні матеріали. Загальна характеристика, склад, особливості роботи.Мелоти та припої. Характеристика, склад.

2 год.

 1. Диференційований залік.

2 год.3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.


 1. Самостійна робота з гіпсом – виготовлення моделей, збільшених втроє копій зубів.

3 год

 1. Моделювання з воску анатомічної форми щелеп.

3 год

 1. Виготовлення з швидкотвердіючих пластмас розбірні моделі щелеп з 28 зубами.

3 год

 1. Виготовлення з пластмас гарячої полімеризації та еластичних пластмас фантомів

3 год
Загальна кількість годин

18


4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.


Теми занять

Кількість годин

Дати
лекції

Практ.

заняття

СРС
№ 1 “Загальні поняття, гіпс”

2 год.

2 год

3 год

Вересень

№ 2 “Відбиткові матеріали”

2 год.

2 год

-

Вересень

№ 3 “Пластмаси”

2 год.

2 год

6 год.

Вересень

№ 5 “Кераміка”

2 год.

2 год
Жовтень

№ 6 “ Метали та сплави”

6 год.

2 год

-

Жовтень

.№ 7 “Воска”

2 год.

2 год

3 год.

Листопад

№ 8 “Допоміжні матеріали”

2 год.

2 год

-

Грудень


5. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ.


Цикл

Теми

1 контрольна робота

2 контрольна робота

3 контрольна робота
Лекції

4

7

14


6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ.


Контрольні питання до контрольної роботи 1

 1. Що називаємо зуботехнічним матеріалознавством.

 2. Визначення понять аппарат, протез, модель, відбиток.

 3. Структура зуботехнічної лабораторії.

 4. Хто винайшов та впровадив в практику гіпс, як моделювальний матеріал?

 5. Хто винайшов та впровадив в практику воск як моделювальний матеріал?

 6. Хто винайшов та впровадив в практику кераміку?

 7. Хто винайшов та впровадив в практику пластмасу для базисів протезів?

 8. Як виглядали перші протези?

 9. Особливості протезування серед народів Майя.

 10. Що таке питома вага та в чому вимірюється?

 11. Теплоємкість. Визначення. Приклади з стоматологічних матеріалів.

 12. Теплопровідність. Визначення. Приклади з стоматологічних матеріалів.

 13. Теплове розширення. Визначення. Приклади з стоматологічних матеріалів.

 14. Дифузія. Визначення. Приклади з стоматологічних матеріалів.

 15. Теплота плавлення. Визначення. Приклади з стоматологічних матеріалів.

 16. Пароутворення. Визначення. Приклади з стоматологічних матеріалів.

 17. Полімерізація. Визначення. Приклади з стоматологічних матеріалів.

 18. Деформація. Визначення. Приклади з стоматологічних матеріалів.

 19. Пружність та пластичність. Визначення. Приклади з стоматологічних матеріалів.

 20. Вязкість, текучість та хрупкість. Визначення. Приклади з стоматологічних матеріалів.

 21. Міцність. Визначення. Приклади з стоматологічних матеріалів.

 22. Твердість. Визначення. Приклади з стоматологічних матеріалів.

 23. Медико-біологічні вимоги, що стосуються зуботехнічних матеріалів.

 24. Гіпс. Хімічна формула. Різновиди. Фізична характеристика.

 25. Характеристика реакції поєднання гіпсу з водою.

 26. Супергіпс. Характеристика.

 27. Вимоги до відбиткових матеріалів.

 28. Характеристика цинкоксиевгенольної групи відбиткових матеріалів.

 29. Хараткристика еластичної групи відбиткових матеріалів.

 30. Характеристика термопластичної групи відбиткових матеріалів.


Контрольні питання до контрольної роботи 2 1. Вимоги до пластмас, що застосовуються в ортопедичній стоматології.

 2. Визначення понять поліконденсація, полімерізація.

 3. Реакція полімерізаці. Каталізатори.

 4. Види пластмас, що застосовуються в зубопротезній справі.

 5. Характеристика базисних пластмас.

 6. Склад пластмас горячої полімерізації.

 7. Склад пластмас холодної полімерізації.

 8. Характеристика пластмас для незнімного протезування.

 9. Склад керамічних мас.

 10. Характеристика поєднання металу з керамікою.

 11. Описати технологічний процес нанесення керамічних мас.

 12. Класифікація керамічних мас та ситалів.


Контрольні питання до контрольної роботи 3


 1. Вимоги до металів, що застосовуються в ортопедичній стоматології як конструкційні матеріали.

 2. Поняття сплаву та суміші.

 3. Склад та характеристика нержавіючої сталі.

 4. Склад та характеристика кобальтохромових сплавів.

 5. Склад та характеристика хромонікелевих сплавів.

 6. Склад та характеристика золото містких сплавів.

 7. Особливості роботи з дорогоцінними сплавами в зубопротезній практиці.

 8. Проби золота та афінаж.

 9. Склад та характеристика срібно-паладієвих сплавів.

 10. Допоміжні сплави в ортопедичній стоматології.

 11. Легкоплавкі метали. Склад, характеристика, застосування.

 12. Припої. Різновиди, склад, характеристика, застосування.

 13. Флюси. Склад, характеристика, застосування.7. ПОРЯДОК І ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ


Залік проводиться у формі співбесіди зі студентом з визначенням рівню оволодіння практичними навичками – вмінням визначити групу відбиткових матеріалів, дати характеристику сплаву по маркіровці, вміння замішати гіпс, приготувати пластмасове тісто та ін. Теоретичні знання перевіряються за умінням відповісти на два з нижченаведених питань.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ:


І. Зуботехнічне матеріалознавство як предмет: зміст. Історія розвитку.

2. Класифікація матеріалів, що використовують в ортопедичній стоматології.

3. Які показники характеризують фізичні властивості матеріалів?

4. Температура плавлення і температура кипіння, практичне значення цих показників. Засоби одержання матеріалів із щодо низькою температурою плавлення.

5. Поняття про тепло- і електропровідність і їхнє практичне значення в ортопедичній стоматології.

6. Дати визначення фізичного явища адгезії.

7. Грузькість і тендітність. Дати визначення цих понять.

8. Що називається еластичністю? Як вона вимірюється?

9. Що така пластичність? Як у Зуботехнічної практика використовується ця властивість матеріалів?

10. Що така корозія металів? Сутність процесу.

11. Різновиду корозії, приклади хімічних процесів, що відбуваються під час роботи з зубопротезними матеріалами.

12. Що розуміють під біологічними властивостями матеріалів? Загальні властивості металів, їх будова.

14. Різновиду сплавів, особливості їх структури.

15. Золото, його властивості. Як одержують чисте золото?

16. Сплав на основі золота; склад, властивості, використання.

17. Платина, властивості використання.

18. Срібло і палладий, їхньої властивості і використання.

19. Сплави на основі срібла і палладия; їхній склад, властивості і використання.

20. Залізо, його властивості. Сплави на основі залоза. Склад, властивості, використання в ортопедичній практика.

21. Значення вуглецю, кульгава і нікелю а сплавах на основі залоза.

22. Кобальт і хром, їхньої властивості і використання. Сплави на основі кобальту і кульгава, їхньої властивості і використання.

23. Припої для нержавіючої сталі, склад і властивості.

24. Лігатурні метали, їхнє значення у виготовленні сплавів для Зуботехнічних цілей.

25. Припої для сплавів на основі золота, срібла і палладия, склад і властивості.

26. Порівняти фізико-механічні властивості конструкційних сплавів, що використовуються для виготовлення зубних протезів.

27. Які зміни відбуваються в структурі сплаву під час литва?

28. Що таке ліквація і її значення?

29. Причини утворення усадочних і газових пустот.

30. Який вплив має метод плавлення на уміст вуглецю в сплаві металу?

31. Визначення процесів кування, штампування. Чим різняться ці процеси опрацювання металу?

32. Що така пластична деформація металу? Характер структурної перебудови при цьому.

33. Зміни фізико-механічних властивостей металів при деформації. Клепання металу, характеристика структури металу при клепанні, практичне значення цього явища.

34. Термічне опрацювання металів, її мета і характер структурних перетворень у металі, що супроводжують цей процес.

35. Можливі шляхи підвищення пружних властивостей що нержавеют стали.

36. Внутрішня напруга в металевих виробах, її вплив на фізико-механічні властивості сплаву.

87. Засоби і механізм з'єднання металевих деталей (адгезія, дифузія, розчинення). Їхнє практичне використання.

38. Суть процесів паяння, зварювання. Необхідні умови їхній виконання.

39. Причини утворення пористої пайки.

40. Причини утворення плям на протезах і в золотих сплавів.

41. Заводський засіб виготовлення емульсійного порошку акрилових пластмас.

42. Акрилові мономери, їхня структура і властивості.

43. Яке співвідношення мономеру і полімеру при виготовленні зубних протезів оптимальне? Чому?

44. Які стадії дозрівання пластмасового тест?

45. Умови, необхідні для полімеризації пластмасового тест.

46. Температурний режим полімеризації, наслідки його порушення.

47. Як впливає на структуру і фізико-механічні властивості пластмаси порушення режиму полімеризації?

48. Пористисть пластмас, її різновиду, причини виникнення, вплив на фізико-механічні властивості.

49. Внутрішня напруга, причини і її локалізація в пластмасовому протезі, засоби усунення.

50. Що таке сополімери? Привести приклади сополімерів. Перерахувати матеріали і чинники, що прискорюють процес полімеризації акрилових пластмас.

51. Самополімерізація акрилових пластмас і засоби запобігання її. Інгібітори.

52. Пластифікація пластмас. Для чого цей процес використовується?

53. Що складає основу еластичних пластмас? Який механізм з'єднання їх із жорстким акриловим базисом?

54. Фізико-механічні властивості базисних пластмас.

55. Чим пояснити подразний вплив пластмаси на слизову оболонку порожнини рота? Як зменшити цей вплив?

56. Які барвники використовують для фарбування базисних пластмас і пластмас для мостоподібних протезів?

57. Умови, необхідні для з'єднання пластмасових штучних зубів із пластмасовими і металевими базисами зубних протезів.

Механізм цього з'єднання.

58. Сировина для виготовлення стоматологічної порцеляни. Засоби його опрацювання. Склад шихти. Фрихта і фрихтование.

59. Значення і характеристика компонентів порцелянової маси.

60. Фізико-механічні властивості порцелянових мас.

61. Порцелянові стоматологічні маси; їхні основні характеристики.

62. Ситаллы, їхній склад, властивості, застосування.

63. Дати визначення основних і допоміжних матеріалів.

64. Класифікація допоміжних матеріалів.

65. Вимоги до матеріалів для відтисків, їхня класифікація.

66. Гіпс. Засоби одержання Зуботехнічного гіпсу з природного. Модифікації гіпсу, їхньої властивості.

67. Суть процесу твердіння гіпсу. Речовини, що прискорюють або уповільнюють процес кристалізації гіпсу.

68. Пасти для відтисків, що кристалізуваються; їхньої особливості

69. Альгінатні матеріали для відтисків, їхня характеристика.

70. Властивості Альгінатних матеріалів для відтисків, причини їхньої усадки, особливості використання.

71. Синтетичні каучуки. Сіліконові і тіоколові маси для відтисків, їхній склад і властивості.

72 Порівняльна характеристика властивостей Альгінатних матеріалів і еластичних каучуків.

73. Гідроколоїдні маси, їхньої властивості і використання.

74. Термопластичні матеріали, склад, властивості, використання для відтисків.

75. Вимоги до моделювальних матеріалів, їхня класифікація.

76. Бджолиний віск, властивості, використання.

77. Рослинний віск, види, властивості, використання.

78. Мінеральний віск, види, властивості, використання.

79. Базисний віск, склад, властивості, використання.

80. Віск моделювальний для мостоподібних протезів; склад, властивості, використання.

81. Які види воску використовують для моделювання каркасів бюгельних протезів, склад, властивості?

82. Які види воску використовують для побудови литникових систем?

83. Бюгельний віск, склад, властивості, використання.

84. Вимога до формувальних матеріалів, їхня класифікація.

85. Які алотропні форми кварцу використовують для виготовлення порцелянових мас?

86. Що таке маршаллит, для чого він використовується?

87. Этилсиликат, гідроліз этилсиликата. Умови збереження.

88. Як використовують маршалит і етилсілікат для литва точних протезів?

89 Гіпсові формувальні матеріали, Їхньої властивості, використання. Що такий компенсаційний розвиток формувальних матеріалів, як воно досягається?

91. Фосфатні формувальні матеріали, їхньої властивості, використання.

92. Фірмові маси для виготовлення вогнетривких моделей, їхня характеристика.

93. Абразивні матеріали, їхня класифікація.

94. Природні абразивні матеріали, їхня характеристика, використання.

95. Штучні абразивні матеріали; методи одержання, використання.

96. Матеріали, що скріплюють абразивне зерно при виготовленні шліфувальних інструментів.

97. Чим відрізняються процеси шліфування від полірування?

98. Полірувальні засоби; показання до їхнього вибору. Склад полірувальних паст для полірування нержавіючої сталі, золота, пластмаси.

99. Призначення легкоплавких сплавів, вимоги до них; основні компоненти легкоплавких сплавів, їхньої властивості.

100. Для чого використовують легкоплавкі сплави в зубопротезній практику?

101. Особливість використання легкоплавких сплавів при виготовленні коронок із золота.

102. Що таке флюси? Яка роль флюсів при паянні? Які флюси використовують для паяння зубних протезів?

103. Бура, склад, властивості.

104. Відбілии для нержавіючої сталі; склад, властивості.

105. Відбілии для дорогоцінних сплавів.

106. Техніка безпеки під час роботи а мелотами.

107. Призначення ізолюючих лаків при виготовленні зубних протезів.

108. Ізолюючі матеріали для покриття металевих частин зубних протезів.

109. Мольдин, склад, властивості, використання. Техніка безпеки під час роботи з бензиновим паяльним апаратом.


Оцінка визначалася за слідуючими критеріями:


Оцінка “відмінно” виставляється студенту, який глибоко засвоїв програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно та логічно його виклав, у відповіді тісно пов’язана теорія з практикою. При цьому студенту не складно з відповіддю при видозмінених завданнях, вільно справляється з задачею, питаннями та іншими видами застосування знань, показує знайомство з монографічною літературою, правильно пояснює прийняті рішення, володіє різносторонніми навиками і прийомами виконання практичних робіт.

Оцінка “добре” виставляється студенту, який твердо знає програмний матеріал. Грамотно пояснює його, який не допускає суттєвих помилок у відповіді на питання, правильно застосовує теоретичні положення при рішенні практичних задач і питань, володіє необхідними навичками та прийомами їх використання.

Оцінка “задовільно” виставляється студенту, який знає основний матеріал, але не засвоїв його деталей, припускає неточності, недостатньо правильні формулювання, порушення послідовності викладання програмного матеріалу і важко виконує практичні задачі.

Оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, невпевнено виконує практичні завдання.


8. СПИСОК НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.


Основна.


 1. Чулак Л.Д., Шутурминский В.Г. Зубопротезная техника. – Одеса: ОГМУ, - 2001 – 386 с.

 2. Дойников А.Й., Синицын В.Д. Зуботехнічне матеріалознавство. - М.Медицина, 1981.

 3. Сидоренко Г.И. Зуботехнічне матеріалознавство. - К. Вища школа. - 1986.

 4. Колевин В.Н., Демнер Л.М. Зубопротезная техніка - М.:Медицина, 1985

 5. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедичній стоматології. - Н.Новгород - 1997.


Допоміжна:


 1. Нападов М.А., Сапожников А.Л., Гернер М.М. Материалы для протезування в стоматології. - К.: Здоров'я. - 1978.

 2. Макаров К.А., Штейнгарт М.З. Сополімери в стоматології. - М.Медицина - 1982.


9. Теми рефератів.


 1. Сучасні розробки в області фарфорових мас.

 2. Фотополімерні пластмаси. Загальна характеристика. Склад.

 3. Методики афінажу.

 4. Полірувальні матеріали.

 5. Процес паяння. Характеристика.

 6. Реакція полімеризації пластмаси.


Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
move to 0-21918744
Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Довідник для студента складений на підставі діючого навчального плану та програми з гігієни та екології для студентів вищих медичних...
Міністерство охорони здоров’я України Одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи