Структура І зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання, перелік навчальної літератури (Інформаційні матеріали для студентів) icon

Структура І зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання, перелік навчальної літератури (Інформаційні матеріали для студентів)
НазваСтруктура І зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання, перелік навчальної літератури (Інформаційні матеріали для студентів)
Сторінка1/5
Дата04.08.2012
Розмір0.99 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5
1. /нормальной анатомии человека/Информ. материалы для студентов по дисциплине.doc
2. /нормальной анатомии человека/Тематический план лекций_мед.doc
3. /нормальной анатомии человека/Тематический план лекций_стом.doc
4. /нормальной анатомии человека/Тематический план лекций_фарм.doc
5. /нормальной анатомии человека/Тематический план лекций_фарм.заоч.doc
6. /нормальной анатомии человека/Тематический план_мед.doc
7. /нормальной анатомии человека/Тематический план_стом.doc
8. /нормальной анатомии человека/Тематический план_фарм.doc
9. /нормальной анатомии человека/Тематический план_фарм.заоч.doc
Структура І зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання, перелік навчальної літератури (Інформаційні матеріали для студентів)
Тематический план лекций по анатомии человека для студентов медицинского факультета на 2006-2007 уч год
Тривалість
Тривалість
Тематичний план практичних занять з анатомії людини для студентів за фахом «Фармація» заочного відділення на 2006-2007 навчальний рік
Кіль-кість годин
Заняття повторити
Тематичний план практичних занять та срс з анатомії людини для студентів за фахом “Фармація” на 2006-2007 навчальний рік
Тематичний план практичних занять з анатомії людини для студентів за фахом «Фармація» заочного відділення на 2006-2007 навчальний рік


ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра анатомії людини


Навчальна дисципліна анатомія людини


СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ,

ПРИНЦИПИ ОЦІНЮВАННЯ, КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ,

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


(Інформаційні матеріали для студентів)


Одеса – 2006


ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра анатомії людини


Навчальна дисципліна анатомія людини


СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ,

ПРИНЦИПИ ОЦІНЮВАННЯ, КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ,

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


(Інформаційні матеріали для студентів)


Для спеціальностей: 7.110101 „Лікувальна справа”

7.110104 „Педіатрія”

7.110105 „Медико-профілактична справа”


Інформаційні матеріали складено: проф., д.м.н., з.д.н.т. Ільїн І.І.,

завуч. каф., к.м.н., доц. Білявський О.І.


Затверджено на методичному засіданні кафедри

„ ” __________ 200___р. Протокол № _____.


Одеса – 2006


Навчальна дисципліна анатомія людини

(назва навчальної дисципліни у відповідності з

навчальним планом)


Кількість навчальних годин – 435 (14,5 кредитів ECTS), з них:

лекцій – 50 годин; практичних занять – 230 годин (в т.ч. 10 годин – підсумковий модульний контроль); СРС – 155 годин.

Дисципліна вивчається на І-му та ІІ-му курсах впродовж трьох семестрів; зміст її структурований на 5 модулів, та 17 змістових модулів.


1. Структура навчальної дисципліни (з типової програми)


Структура навчальної дисципліни (назва дисципліни)

Кількість годин, з них:

Рік навчан-ня, се­местр

Всього го­дин/кредитів

Аудиторних

СРС

435/14,5

Л

ПЗ

155

50

230

Модуль 1. Анатомія опорно-рухового апарату.

Змістових модулів 4.

1. Вступ до анатомії.

2. Анатомія кісток

скелету.

3. З’єднання кісток

скелета та кінцівок.

4. Міологія.

Контроль засвоєння модуля 1.

140/4,510


2

4


2


2


80


28


20


32

2

50


2

17


16


15

-

1-й, 1

Модуль 2. Спланхнологія.

Змістових модулів 5.

5. Анатомія травної

системи.

6. Анатомія дихальної

системи.

7. Анатомія сечової

системи.

8. Анатомія статевих

систем.

9. Анатомія органів

імунної та ендокринної

систем.

Контроль засвоєння модуля 2.

84/3,016


4


2


2


4


440


18


8


4


4


6


2


28


10


8


4


2


4


-

1-й, 2

Модуль 3. Центральна нервова система і органи чуттів.

Змістових модулів 3.

10. Анатомія спинного

мозку.

11. Анатомія головного

мозку.

12. Органи чуттів.

Контроль засвоєння модуля 3.

74/2,510


2


4


440


2


26


12

2


24


2


18


4

-


1-й, 2

Модуль 4. Судини та нерви голови та шиї.

Змістових модулів 2.

13. Черепні нерви.

14. Судини голови та шиї.

Контроль засвоєння модуля 4.

32/1,04


2

220


12

8

2

8


2

6

-

1-й, 2

Модуль 5. Судини та нерви тулуба та кінцівок.

Змістових модулів 3.

15. Анатомія серця.

16. Судини та нерви

тулуба.

17. Судини та нерви верхніх і нижніх кінцівок.

Контроль засвоєння модуля 5.

105/3,510


2

4


450


4

26


18


2


45


4

25


16


-


2-й, 3
  1   2   3   4   5

Схожі:

Структура І зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання, перелік навчальної літератури (Інформаційні матеріали для студентів) iconРегламент кредитно-модульного контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Інформаційні технології управління»
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 36 год. /1 кред.; лк. – 10 год.; пр. 10 год
Структура І зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання, перелік навчальної літератури (Інформаційні матеріали для студентів) iconПерелік тем для рефератів по дисципліні Інформаційні системи та технології в економіці
Основні принципи побудови асу (системності розвитку, сумісництва, стандартизації, уніфікації, ефективності), їхня структура
Структура І зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання, перелік навчальної літератури (Інформаційні матеріали для студентів) iconПитання для самоконтролю з дисципліни «історія української літератури х-хvш ст.» Для студентів І курсу
Побудова І зміст «Велесової книги», її ідейне спрямування та художні особливості
Структура І зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання, перелік навчальної літератури (Інформаційні матеріали для студентів) iconОрієнтовні питання для підсумкового контролю
Зміст корпоративних норм. Структура корпоративної норми. Принципи створення корпоративних норм
Структура І зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання, перелік навчальної літератури (Інформаційні матеріали для студентів) iconРегламент модульно рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Методи експертизи проектів» Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг – 90 год./2,5 креди­ти; лекцій – 20 год./10; практичних занять – 20 год./10; диф...
Структура І зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання, перелік навчальної літератури (Інформаційні матеріали для студентів) iconЗатверджено: зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий 25 вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Теорія економічного аналізу»
Предмет І об'єкти економічного аналізу, його зміст, завдання та принципи. Взаємозв'язок економічного аналізу з іншими науками
Структура І зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання, перелік навчальної літератури (Інформаційні матеріали для студентів) iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни “Аудит І оцінювання управлінської діяльності”
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 54 год./1,5 кред.; Лк. 10 год./5; пр. – 10 год./5; диф залік
Структура І зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання, перелік навчальної літератури (Інформаційні матеріали для студентів) iconДля студентів озо (спеціальність «Переклад» 1 / 2) контрольні питання до заліку (з літератури античності, Середньовіччя та Відродження) Антична література
Гомер І гомерівське питання. «Іліада» як «енциклопедія життя» давніх греків: проблеми І герої (Читати повністю)
Структура І зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання, перелік навчальної літератури (Інформаційні матеріали для студентів) iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни модульно-рейтингової системи контролю І оцінювання з дисципліни „Міжнародна економіка”
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 180 год./5,0 кред.; Лк. 40 год./20; пр. – 30 год./15; Одз; диф залік
Структура І зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання, перелік навчальної літератури (Інформаційні матеріали для студентів) iconРобочий регламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни модульно-рейтингової системи контролю І оцінювання з дисципліни «Міжнародна економіка»
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 144 год./4,0 кред.; Лк. 30 год./15; пр. – 30 год./15; диф залік
Структура І зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання, перелік навчальної літератури (Інформаційні матеріали для студентів) iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Управління персоналом» (для сьомого семестру)
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 36 год.; лекцій – 10 год./ 5; практичних занять – 10год./5
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи