Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет
Скачати 175.88 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет
Дата04.08.2012
Розмір175.88 Kb.
ТипДокументи
1. /организация экономики фармации/15 програма.doc
2. /организация экономики фармации/AFHDA.rtf
3. /организация экономики фармации/IMF.rtf
4. /организация экономики фармации/Iстор., раб прогр .doc
5. /организация экономики фармации/MMF.rtf
6. /организация экономики фармации/progr_OEF_. doc.doc
7. /организация экономики фармации/МФТ.doc
8. /организация экономики фармации/Охорона прац_.doc
9. /организация экономики фармации/Правове регулювання.doc
10. /организация экономики фармации/Програма основи охо.doc
11. /организация экономики фармации/Раб прогр. етика doc.doc
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров΄я україни одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет
Професор Бажора Ю.І. 2005р. Робоча програма
Міністерство охорони здоров΄я україни одеський державний медичний університет
Професор Бажора Ю.І. 2005р. Робоча програма
Міністерство охорони здоров΄я україни одеський державний медичний університет


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ Здоров’я УКРАЇНИ

Одеський державний медичний університетЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботипрофесор Бажора Ю.І.___ “_____________ 200__ року

РОБОЧА ПРОГРАМА


З спеціалізації “Організація та регулювання діяльності підприємств фармацевтичної галузі”

Для спеціальності 7.110201.Фармація, кваліфікація провізор

Факультет Фармацевтичний

Кафедра організації та економіки фармації

Нормативні даніФорма навчання


курс


Семестр

Кількість годин

Залік, диф. залік,

іспит (семестр)

Всього

Аудиторних

С

Р

С


Лек

ції

Практичні (семі нарські) заняття

Лабораторні заняття

Денна

V

Х

189

-

-

120

69

іспит

Всього189

-

-

120

69

іспит


Робочу програму склав доцент Б.П.Громовик


Програму обговорено на засіданні кафедри “09“ вересня 2005 р., протокол №23


Завідувач кафедри організації та економіки фармації

професор Трохимчук В.В.


Програму ухвалено на засіданні ЦМК з фармації “07“ вересня 2005 р., протокол №1


Голова предметної циклової методичної комісії

професор Трохимчук В.В.


Програму обговорено на засіданні ЦМК У « » 200__ р., протокол № ____.

2

1. Цілі і завдання спеціалізації, її місце у навчальному процесі


Спеціалізацію Організація та регулювання діяльності підприємств фармацевтичної галузіслід розглядати як складову всієї системи знань та вмінь у галузі управління фармацією. Організація навчального процесу під час спеціалізації базується на засадах виховання висококваліфікованих спеціалістів-провізорів, здатних вирішувати складні питання охорони здоров‘я – ефективного медикаментозного забезпечення населення та лікувально-профілактичних установ.


    1. Цілі спеціалізації


Ціль спеціалізації - поглиблена підготовка студентів щодо знань та навичок з організування та регулювання підприємницької діяльності у фармації.

У процесі спеціалізації студенти повинні оволодіти теоретичними основами і практичними навичками з:

- порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів;

- організування технології збору, обробки, зберігання і поширення фармацевтичної інформації та її реалізації в роботі фармацевтичних підприємств;

- організування санітарно-освітньої роботи в аптеках;

- раціонального фармацевтичного менеджменту як засобу ефективного забезпечення та використання лікарських засобів.

Спеціалізація грунтується на законодавчих і нормативних актах України, що рег­ламентують управлінську діяльність у галузі лікарського забезпечення насе­лення і лікувально-профілактичних закладів.


1.2. Завдання спеціалізації


Головним завданням спеціалізації є:

- освоєння практики державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів;

- оволодіння методами і формами фармацевтичної інформації та санітарно-освітньої роботи, які необхідні для діяльності фармацевтичних підприємств;

- освоєння особливостей формування Переліку життєво необхідних та найважливіших лікарських засобів, а також формулярного переліку лікарських засобів для багатопрофільної лікарні.


    1. Перелік дисциплін з посилкою на розділи і теми, засвоєння яких необхідно студентам для вивчення даної дисципліниДисципліна, яка забезпечує

Дана дисципліна

Семестр

Назва дисцип­ліниНазва розділівСеместр

Теми


1

2

3

4

53


2

Вища математикаМатематична статистика.

Засоби вичислю вальної техніки, основи інформатики

10

2. Організаційні технології збору, обробки, зберігання і поширення фармацевтичної інформації.

3. Фармацевтична інформація в роботі фармацевтичних підприємств.

5. Раціональний фармацевтичний менеджмент як засіб ефективного забезпечення та використання лікарських засобів.

8

Організація та економіка фармації


Організаційні засади лікарського забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів. Базові принципи роботи аптек.

Організація роботи аптеки з товарними запасами.

Організація безрецептурного відпуску.

Організація прийому рецептів, виготовлення і відпуску за ними ліків.

Організація роботи спеціалізованих аптек.

Організація внутрішньоаптечного контролю якості ліків.

101. Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів.

2. Організаційні технології збору, обробки, зберігання і поширення фармацевтичної інформації.

3. Фармацевтична інформація в роботі фармацевтичних підприємств.

4. Організація санітарно-освітньої роботи в аптеках.

5. Раціональний фармацевтичний менеджмент як засіб ефективного забезпечення та використання лікарських засобів.
9

Менеджмент і маркетинг у фармації

Загальні положення фармацевтичного маркетингу. Функціональне забезпечення маркетингової діяльності фармацевтичних фірм. Принципи маркетингового дослідження фармацевтичного ринку та вивчення поведінки споживачів лікарських засобів.


9

1. Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів.

3. Фармацевтична інформація в роботі фармацевтичних підприємств.

4. Організація санітарно-освітньої роботи в аптеках.

5. Раціональний фармацевтичний менеджмент як засіб ефективного забезпечення та використання лікарських засобів.

9

Менеджмент і маркетинг у фармації

Моделювання закономірностей фармацевтичного ринку і дослідження маркетингових можливостей фармацевтичних підприємств. Маркетингова політика фармацевтичних підприємств.

Цінова політика фармацевтичних підприємств.

Збутова політика фармацевтичних підприємств. Просування лікарських засобів на ринку

10

1. Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів.

3. Фармацевтична інформація в роботі фармацевтичних підприємств.

5. Раціональний фармацевтичний менеджмент як засіб ефективного забезпечення та використання лікарських засобів.2. Зміст дисципліни за темами


1. Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів. Завдання Державного фармакологічного центру МОЗ України. Характеристика термінологічного апарату, супроводжуючого державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів. Порядок проведення експертизи лікарського засобу, що подається на державну реєстрацію (перереєстрацію). Порядок експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів на лікарський засіб. Терміни проведення експертизи. Основні вимоги до реєстраційних матеріалів. Порядок розрахунків за експертизу. Розміри збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів. Порядок внесення до Державного реєстру лікарських засобів.

2. Організаційні технології збору, обробки, зберігання і поширення фармацевтичної інформації. Сутність фармацевтичної інформації. Характеристика документальних та електронних джерел наукової інформації. Методика пошуку фармацевтичної інформації. Аналітико-синтетична обробка фармацевтичної інформації. Класифікація бібліотечних каталогів. Інформаційно-пошукові системи. Довідково-інформаційні фонди. Принципи вивчення потреби у фармацевтичній інформації. Форми і методи поширення інформації про лікарські засоби.

3. Фармацевтична інформація в роботі фармацевтичних підприємств. Центри (відділи) інформації фармацевтичних підприємств. Організація довідкової служби аптек. Роль і місце провізора-інформатора в системі фармацевтичної інформації. Роль інтернет-аптек у поширенні фармацевтичної інформації.

4. Організація санітарно-освітньої роботи в аптеках. Три напрямки санітарно-освітньої роботи. Активні і пасивні форми санітарно-освітньої роботи. Підготовка санітарних бюлетенів.

5


5. Раціональний фармацевтичний менеджмент як засіб ефективного забезпечення та використання лікарських засобів. Основні напрямки здійснення раціонального фармацевтичного менеджменту. Досвід застосування формулярної системи в інших країнах. Структура формулярної системи України. Формування Переліку життєво необхідних та найважливіших лікарських засобів. Роль формулярної комісії лікувально-профілактичного закладу. Роль і місце клінічного провізора в раціональному фармацевтичному менеджменті. Розробка формулярного переліку лікарських засобів для багатопрофільної лікарні. Розробка формулярного довідника. Головні підходи до підтримки формулярної системи.


2.1.Лабораторні заняття, їх зміст та обсяг у годинах
з.п.

Тема та зміст заняття


Обсяг у

годинах

СеместрПорядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів.

20


10Організаційні технології збору, обробки, зберігання і поширення фармацевтичної інформації.

20

10Фармацевтична інформація в роботі фармацевтичних підприємств.

18

10Організація санітарно-освітньої роботи в аптеках.

30

10Раціональний фармацевтичний менеджмент як засіб ефективного забезпечення та використання лікарських засобів.

30

10Контрольна робота. Залік

2

10
Всього:

120


2.2. Самостійна робота студентів /СРС/, її зміст та обсяг у годинах
з.п.
Тема лабораторного заняття

Зміст навчального матеріалу, який винесений на СРС

Обсяг у годинахПорядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів.

Оформлення документація на державну реєстрацію (перереєстрацію) конкретного лікарського засобу

10Організаційні технології збору, обробки, зберігання і поширення фармацевтичної інформації.

Наукознавчий аналіз фахових періодичних видань на предмет поглибленого клінічного дослідження лікарських засобів.

5Фармацевтична інформація в роботі фармацевтичних підприємств.

Оформлення досьє на конкретний лікарський засіб

10Організація санітарно-освітньої роботи в аптеках.

Оформлення санітарного бюлетеня певної тематики

24Раціональний фармацевтичний менеджмент як засіб ефективного забезпечення та використання лікарських засобів.

Дослідження ринку окремих АТХ-груп лікарських засобів з метою її внесення у формулярні переліки

20

Всього

69

Порядок проведення і форми контролю засвоєння студентами обсягу навчального мате­ріа­лу, який винесено на СРС, обираються колективом кафедри.

3. Методичне забезпечення спеціалізації.


3.1. Методичні розробки для викладачів з навчальних занять – додаються;

3.2. Методичні вказівки для студентів з навчальних занять – додаються;

3.3.Методичні рекомендації для студентів з самостійної поза аудиторної роботи – додаються;

3.4. Перелік навчального обладнання, технічних засобів навчання.з.п.

Найменування обладнання, що використовується

Номери тем, у яких використовується обладнання

Кількість одиниць обладнання

1.

2.

3.

Персональний комп’ютер.

Діапроектор.

Слайди, схеми, бланки документів.

№1-5

№1-5

№1-5

1

3

у достатній кількості


3.5. Тести для визначення базового, поточного та підсумкового контролю знань – додаються.


3.6. Критерії оцінки знань студентів під час підсумкового контролю (рубіжного контролю, іспиту). Кожний студент отримує три оцінки, що формують рейтинг студента, відповідно до якого виставляється середня оцінка: перша оцінка – за результатами тестового контролю (здав / не здав), друга - за виконання практичної роботи, третя – за знання теоретичного матеріалу.

Студент отримує оцінку:

“відмінно”, якщо він усі завдання (тести) та практичні навички виконав без помилок;

“добре”, якщо в роботі є незначні помилки;

“задовільно”, якщо студент при виконанні навичок, а також при рішенні задач (тестів) допускає помилки;

“незадовільно”, студент отримує, якщо він не виконав завдання, або в роботі є значні помилки.


3.7. Перелік питань, що виносяться на іспит.


1. Завдання Державного фармакологічного центру МОЗ України.

2. Характеристика термінологічного апарату, супроводжуючого державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів.

3. Порядок проведення експертизи лікарського засобу, що подається на державну реєстрацію (перереєстрацію).

4. Порядок експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів на лікарський засіб.

5. Терміни проведення експертизи.

6. Основні вимоги до реєстраційних матеріалів.

7. Порядок розрахунків за експертизу.

8. Розміри збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів. Порядок внесення до Державного реєстру лікарських засобів. Сутність фармацевтичної інформації.

9. Характеристика документальних та електронних джерел наукової інформації.

10. Методика пошуку фармацевтичної інформації.

11. Аналітико-синтетична обробка фармацевтичної інформації.

Класифікація бібліотечних каталогів.

7


12. Інформаційно-пошукові системи. Довідково-інформаційні фонди.

13. Принципи вивчення потреби у фармацевтичній інформації.

14. Форми і методи поширення інформації про лікарські засоби.

15. Підготовка інструкцій, рефератів та оглядів про лікарські засоби.

16. Сучасні можливості використання комп’ютерної техніки у фармацевтичній інформації.

17. Центри (відділи) інформації фармацевтичних підприємств.

18. Організація довідкової служби аптек.

19. Роль і місце провізора-інформатора в системі фармацевтичної інформації.

20. Позитивні сторони інтернет-аптек.

21. Негативні сторони інтернет-аптек.

22. Можливості і загрози зовнішнього середовища щодо інтернет-аптек.

23. Роль інтернет-аптек у поширенні фармацевтичної інформації.

24. Напрямки санітарно-освітньої роботи.

25. Активні форми санітарно-освітньої роботи.

26. Пасивні форми санітарно-освітньої роботи.

27. Підготовка санітарних бюлетенів.

28. Основні напрямки здійснення раціонального фармацевтичного менеджменту. Досвід застосування формулярної системи в інших країнах.

29. Структура формулярної системи України.

30. Порядок організації роботи з формування Переліку життєво необхідних та найважливіших лікарських засобів.

31. Особливості формування Переліку життєво необхідних та найважливіших лікарських засобів.

32. Структура Переліку життєво необхідних та найважливіших лікарських засобів.

33. Створення формулярної комісії лікувально-профілактичного закладу.

34. Права та повноваження формулярної комісії, регулювання її діяльності.

35. Використання генеричних назв лікарських засобів при розробці формулярного переліку.

36. Вибір фармакотерапевтичних схем з врахуванням клініко-статистичних класифікацій.

37. Вивчення існуючих моделей використання лікарських засобів в умовах лікарні.

38. Аналіз структури захворювання і моделей використання ліків у лікувально-профілактичному закладі.

39. Мета проведення АВС- та VEN-аналізу при розробці формулярного переліку.

40. Сутність фармакоекономічного аналізу.

41. Клінічні аспекти використання терапевтичних груп лікарських засобів з погляду формулярного переліку.

42. Етапи мета-аналізу.

43. Економічні аспекти застосування терапевтичних груп лікарських засобів з погляду формулярного переліку.

44. Роль маркетингового аналізу в розробці формулярного переліку.

45. Затвердження формулярного переліку, використання не формулярних ліків, принципи та порядок їх внесення (вилучення) у (з) формуляр (формуляра).

46. Роль і місце клінічного провізора в раціональному фармацевтичному менеджменті.

47. Функції клінічного провізора в раціональному фармацевтичному менеджменті.

48. Розробка формулярного переліку. Опрацювання розділу «Політика раціонального фармацевтичного менеджменту».

49. Розробка формулярного переліку. Підходи до розробки формату інформаційних статей лікарських засобів.

50. Розробка формулярного переліку. Опрацювання розділу «Спеціальна інформація».

51. Розробка формулярного переліку. Розробка та використання системи індексів-вказівників для полегшення роботи з довідником.

8


52. Розробка формулярного переліку. Видання і поширення формулярного довідника.

53. Головні підходи до підтримки формулярної системи. Опрацювання, впровадження, підтримка та моніторинг стандартів якості фармакотерапії.

54. Головні підходи до підтримки формулярної системи. Організація та впровадження системи моніторингу побічних реакцій при застосування лікарських засобів.

55. Головні підходи до підтримки формулярної системи. Принципи та порядок його оновлення.


3.8. Джерела інформації:


а) основні:


1. Громовик Б.П. Роль и место фармакоэкономического анализа в логистических технологиях учреждений здравоохранения // Провизор. – 2000. – №17. – С.19–22.

2. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади. -Вінниця: Нова книга, 2004.-464 с.

3. Заліська О.М. Основи фармакоекономіки. /За ред.. Б.Л.Парновського.-Навчальний посібник.-Львів: ВФ «Афіша», 2002.-360 с.

4. Зіменковський А.Б., Пономаренко В.М., Грем О.Ю. Роль клінічного провізора в лікувально-профілактичному закладі (методичні рекомендації).- Київ: Львівський медичний університет імені Данила Галицького; Український інститут громадського здоров»я, 2005.-26 с.

5. Зіменковський А.Б., Пономаренко В.М., Грем О.Ю. Участь клінічного провізора в організації та впровадження раціонального фармацевтичного менеджменту у багато профільній лікарні (методичні рекомендації).- Київ: Львівський медичний університет імені Данила Галицького; Український інститут громадського здоров»я, 2005.-54 с.

6. Зіменковський А.Б., Пономаренко В.М., Грем О.Ю. Формулярна система України: концептуальні підходи розробки та впровадження (методичні рекомендації).- Київ: Львівський медичний університет імені Данила Галицького; Український інститут громадського здоров»я, 2005.-31 с.

7. Менеджмент у фармації: Підручник /О.Є. Кузьмін, Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька, О.Г. Мельник; За ред. О.Є. Кузьміна і Б.П.Громовика. – Вінниця: Нова книга, 2005.- 448 с.

8. Наказ МОЗ України “Про питання Державного фармакологічного центру МОЗ України” від 17 травня 2001 р. №186 //Юридичні аспекти фармації: Розділ журналу “Провізор”.  2001. - №13. - С. 9 12.

9. Наказ МОЗ України №426 від 26.08.2005 «Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення» /http://zakon1.rada.gov.ua/

10. Парновский Б.Л., Прокопишин В.И., Гордиенко Л.А., Брумарел М.Д. Основы фармацевтической информации.-Кишинев: Штииница, 1986.-164 с.

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)" /http://zakon1.rada.gov.ua/


б) додаткові:


1. Афанасьев Никита, Ушкалова Елена Формулярная система - для территорий, выгоды – для участников фармрынка /http://www.remedium.ru/catalog/detail.php?ID=3084.

2. Иванова Ольга, Пигарева Елена, Шеина Людмила. От рационального менеджмента до лекарства на полке / http://www.mma.ru/article/id9462/from3.

3. Краснокутский А.Б., Лагунова А.А. Фармэкономика. – Т.I. /Системный анализ мирового фармацевтического рынка. – Науч. ред. Падалкин В.П. – М.: Классик-Консалтинг, 1998. – 344 с.

4. Положение по разработке Формуляров лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов для медицинских учреждений, предоставляющих медицинские услуги в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской области / http://www.kemoms.ru/DOCS/resh11112004/pol.htm.

5. Прокопишин В.И., В.И.Криков, В.Н.Сафта, И.Н.Руднева Справочник аптечного работника (вопросы организации и управления.- Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1989.-414 с.

6. Прокопишин Василий, Сафта Владимир, Брумэрел Михаил. Основы фармацевтической деятельности (законодательство, организация, учет, экономика).-Кишинєу: Изд.-полигр. фирма «Tipogr. Centrala».-488 с.

7. Чучалин А.Г., Шухов В.С., Дж.Р. Харпер. Формуляр лекарственных средств: проблемные вопросы / http://www.rmj.ru/rmj/t7/n12/535.htm.

8. Юшков В.В. Фармакоэкономика и формулярная система /http://www.babur.ru/main.php?cont=doc&scont=teh&id=109


Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
move to 0-21918744
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Довідник для студента складений на підставі діючого навчального плану та програми з гігієни та екології для студентів вищих медичних...
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи