Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет
НазваМіністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет
Сторінка2/4
Дата04.08.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
1. /организация экономики фармации/15 програма.doc
2. /организация экономики фармации/AFHDA.rtf
3. /организация экономики фармации/IMF.rtf
4. /организация экономики фармации/Iстор., раб прогр .doc
5. /организация экономики фармации/MMF.rtf
6. /организация экономики фармации/progr_OEF_. doc.doc
7. /организация экономики фармации/МФТ.doc
8. /организация экономики фармации/Охорона прац_.doc
9. /организация экономики фармации/Правове регулювання.doc
10. /организация экономики фармации/Програма основи охо.doc
11. /организация экономики фармации/Раб прогр. етика doc.doc
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров΄я україни одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет
Професор Бажора Ю.І. 2005р. Робоча програма
Міністерство охорони здоров΄я україни одеський державний медичний університет
Професор Бажора Ю.І. 2005р. Робоча програма
Міністерство охорони здоров΄я україни одеський державний медичний університет
  1. Зміст дисципліни.

2.1. Товарознавство як наукова дисципліна (теоретичні ос­нови). Предмет товарознавства, поняття про товар і його споживчу вартість. Якість товарів - основна ка­тегорія товарознавства. Виник­нення і розвиток товарознавства. Предмет товарознав­ства. Зв'язок та інтеграція товарознавства з іншими дисциплінами. Завдання товарознавства на сучас­ному етапі розвитку медицини і фармації .

2.2. Класифікація і кодування товарів. Поняття про кла­сифікацію і її категорії. Мета та призначення класи­фікації. Ознаки та загальні правила класифікації товарів. Види класифікації то­варів: навчальна, торгова і економіко-статистична. Кодування товарів. Внутрішнє кодування. Зовнішнє кодування за ТН ЗЕД (товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності). Штрихове коду­вання.

2.3. Стандартизація і нормативно-технічна документація. Стандартизація, її мета і завдання. Нормативно-технічна документація. Міжнародні стандарти (ISO). Нормативно-технічна документація (НТД). Категорії стандартів: дер­жавні стандарти України (ДСТУ), галузеві стандарти України (ГСТУ), стандар­ти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України (ТУУ), стан­дарти підприємств (СТП), фармакопейна стаття (ФС), тимчасова фармакопей­на стаття (ТФС). Види стандартів. Терміни дії НТД. Структура і зміст НТД. По­значення стандартів: індекс, реєстраційний номер, рік затвердження (останні дві цифри, відокремлені “тире”). Правила роботи з НТД. Нагляд за якістю продукції.

2.4. Основи матеріалознавства. Металеві матеріали. Основні вимоги до металевих матеріалів, які використовуються для виготовлення медичних виробів. Фізико-механічні показники чорних і кольорових металів. Поняття тех­нологічного процесу виготовлення медичних виробів. Класифікація металів і сплавів. Поняття про корозію металів і захист від неї. Класифікація і загальні відомості про властивості матеріалів, які застосовуються у медицині.

2.5. Голки хірургічні. Класифікація голок за призначенням: хірургічні, шкірні, загального призначення (товсті і тонкі), очні, обколюючі, кишкові (зігнуті, прямі, з плоско-овальною частиною), судинні (зігнуті і прямі), ниркові. Товарні види. Класифікація голок залежно від їх конструкції: за формою і сту­пенем згину, перерізом і вістрям, формою вушка, розміром. Голки атравма-тичні. Голки та вилки лігатурні. Умовні позначення голок. Технічні вимоги до голок. Пакування, маркування, транспортування та зберігання. Способи стерилізації голок хірургічних та вилок лігатурних. Спо­соби визначення якості. Зшиваючі хірургічні апарати.

2.6. Загальнохірургічні ( різальні, затискуючі, розширюючі, підтискуючі) нструменти.Загальнохірургічні інструменти. Класифікація за основним призна­ченням: різальні, колючі, затискуючі, рочширюючі і відтискуючі, зондуючі і бужуючі. Різальні інструменти. Ножі і скальпелі, долота медичні, молотки хірур­гічні, розпатори, ножиці і пили медичні, щипці-кусачки кісткові. Дерматоми. Затискуючі інструменти. Затискачі кровозупинні, затискачі для тимчасо­вого пережиму судин, затискачі шлунконі і кишкові, голкотримачі, корнцанги, пінцети, щипці. Розширюючі і відтискуючі інструменти. Гачки хірургічні, дзеркала, рано-розширювачі, прості відтискуючі інструменти. Зондуючі, бужуючі та інші інструменти. Призначення кожної групи загальнохірургічних інструментів. Основні елементи конструкції. Матеріал, який використовується для виготовлення кож­ної ірупи інструментів. Класифікація. Асортимент. Технічні вимоги. Пакування, маркування, транспортування, зберігання. Способи визначення якості. Стерилізація. Прави­ла приймання та обліку. Контрольна робота № 1

2.7. Спеціальні інструменти (нейрохірургічні, офтальмологічні, оторіноларингологічні, урологічні, акушерсько-гінекологічні). Класифікація спеціальних інструментів за призначенням. Нейрохірур­гічні інструменти. Інструменти для розкриття кісткових тканин (коловорот з набором свердел і фрез, пилка дротяна, кусачки, щипці кісткові). Різальні інструменти (ножиці, затискачі кровозупинні, ранорозширювачі, шпателі, ка-нюлі, ложки кісткові). Офтальмологічні інструменти (скальпелі і ножі, ножиці, ложки очні, петлі, шпателі, пінцети, розширюючі та відтискуючі інструменти, зонди, набір Філатова-Марцинківського). Оториноларінгологічні інструменти. Діагностичні пристрої, різальні ін­струменти, інструменти для трахеотомії, вушні інструменти, допоміжні ін­струменти. Урологічні інструменти. Катетери, бужі, зонди, пристосування для подрібнення каменів у сечовому міхурі і їх витягнення. Акушерсько-гінекологічні інструменти. Інструменти пкуіперські, інструменти для ембріотомії, інструменти гінекологічні, вакуумні нітрити, набір інструментів для переривання вагітності. Призначення кожної групи спеціальних інструментів. Основні елементи та особливості конструкції. Матеріали, які застосовуються для виготовлення спеціальних інструментів. Класифікація за призначенням. Асортимент. Технічні вимоги. Пакування, маркування, транспортування і зберігання. Способи визначення якості. Стерилізація.

2.8. Інструменти і апарати для проколів, ін'єкцій, трансфузія та відсмоктування. Шприці для ін'єкцій. Класифікація шприців за конструкцією та призначенням. Шприці типу «Рекорд» (розбірний, нерозбірний, безперервної дії'). Шприці для промивання порожнин і вливань (Жане). Шприці скляні (Луера), полімерні (одноразовий шприц-тюбик). Технічні вимоги. Маркування, пакування, транспортування та зберігання. Способи визначення якості. Стерилізація.Голки ін'єкційні та пункпійно-біопсійні. Асортимент. Технічні вимоги. Пакування, маркування, транспортування та зберігання. Способи визначення якості. Стерилізація. Футляри для стерильного зберігання шприців і головок ін'єкційних. Троакари. Апаратура для трансфузій, нагнітання та відсмоктування

Контрольна робота № 2

2.9. Обладнання та інструменти для стоматології. Стоматологічне обладнання: крісла стоматологічні, бормашини, установ­ки стоматологічні, гнучкі рукава, наконечники. Вироби для терапевтичної сто­матології: бори зубні, інструменти для обробки кореневого каналу, інструменти для пломбування зубів та зняття зубних відкладень. Пломбувальний матеріал.

Інструменти для хірургічної стоматології: зубні щипці, елеватори зубні. Інструменти допоміжні. Вироби для ортопедичної стоматології та зубо­протезних робіт: штучні зуби, абразивні інструменти, пристосування для зубо­протезних робіт.

2.10. Оптика. Прилади для дослідження, корекції і захисту зору. Око як оптична система. Рефракція ока та її аномалії. Прилади та при­строї для дослідження функцій органу зору: пристрої для дослідження гостроти зору, прилади для визначення рефракції ока та вимірювання очного тиску. Окулярні лінзи та їх класифікація. Технічні вимоги до якості скла і чис­тоти поверхні лінз. Окулярні оправи. Прилади для контролю засобів корекції зору. Пакування, маркування і транспортування, зберігання приладів та окулярних лінз.

2.11. Кисень, закис азоту. Киснева, дихальна і наркозна апаратура. Кисень медичний. Вимоги, які висуваються до якості кисню медичного. Паспорт на кисень медичний. Балони кисневі і кисневі подушки (асортимент, маркування, технічні вимоги, зберігання). Приймання кисневих балонів і по­вернення їх постачальнику. Редуктор. Відпуск кисню споживачу з аптеки. Дезинфекційна обробка кисневих подушок і мундштуків після їх використання. Правила техніки безпеки під час роботи з киснем. Облік відпущеного кисню.Закис азоту. Приймання балонів з закисом азоту від постачальника. Відпуск складами ОПО «Фармація» закису азоту. Порядок використання закису азоту в балонах у лікувальних установах. Зберігання і транспортування балонів із закисом азоту. Киснево-дихальна та наркозна апаратура: інгалятори кисневі і апарати для інгаляційного наркозу. Товарознавчі операції при прийманні киснево-дихальної та наркозної апаратури.

Контрольна робота № 3

2.12. Основи матеріалознавства. Неметалеві матеріали. За­гальна характеристика неметалевих матеріалів. Полімери природні і синтетичні (еластомери, полімери, скло та інше) та їх використання у медицині. Класифікація, склад, властивості, відо­мості про технології виготовлення і про галузі застосування в медицині та фармації. Вимоги до якості. Маркування, пакування, зберігання. Сте­рилізація. Скло і загальні відомості про його склад. Кераміка (фарфор, фаянс), де­рево, картон, папір, шкіра та її замінники. Класифікація неметалевих матеріалів і їх властивості, галузі застосування в медицині та фармації. Вимоги до якості матеріалів, маркування, пакування, зберігання. Стерилізація.

2.13. Шовні і перев’язочні матеріали. Шовні матеріали, які розсмоктуються: кетгут, окцелон, вікрил та ін. Шовні матеріали, які не розсмоктуються: шовк хірургічний, нитки льняні, нитки із капрону і лавсану, волос кінський, дріт ме­талевий, скобки Мішеля. Товарні види. Технічні вимоги до шовних матеріалів. Стерилізація шовних матеріалів. Пакування, маркування, транспортування та зберігання шовних мате­ріалів відповідно до стандартів.

Перев'язочні матеріали та їх призначення. Перев'язочний матеріал: вата медична гігроскопічна (очна, гігієнічна, хірургічна), компресна, марля і алігнін. Основна сировина для отримання перев'язочного матеріалу і вимоги до неї.

Готові перев'язочні засоби: бинти медичні неткані нестерильні та сте­рильні, віскоза гемостатична, коноксицел, квадрати липкі, лейкопластири бак­терицидні, плівки липкі операційні (ЛПО-1, ЛПО-2, ЛПО-3) та ін. Проведення товарознавчого аналізу (визначення товарного виду, оцінка якості). Лабораторне визначення функціональних властивостей перев’язочного матеріалу (поглинальної властивості, капілярності, змочуваності).

Пакування, маркування, транспортування та зберігання перев’язочних засобів. Стерилізація. Гіпс медичний. Отримання. Технічні вимоги. Пакування. Маркування, транспортування та зберігання. Визначення якості.

2.14. Гумові вироби та предмети догляду за хворими. Призначення гумових виробів та предметів догляду за хворими. Порож­нинні гумові вироби, які отримуються формуванням (грілки гумові, міхури гумові для льоду, круги підкладні, судна підкладні гумові, спринцівки, кружка іригаторна гумова, кільця маточні, балони і міхи гумові).

Трубчасті еластичні вироби: трубки газовідвідні, катетери і зонди.

Еластичні вироби для наркозу та штучного дихання: повітропроводи, трубки інтубаційні, маски наркозні рото-носові.

Вироби із латекса: рукавички хірургічні і анатомічні, напальчники, ков­пачки гумові до медичних піпеток, соски гумові дитячі. Предмети догляду за хворими. Пакування, маркування, зберігання, транспортування. Дезинфекція і сте­рилізація.

2.15. Засоби та методи передстерилізаційної обробки, стерилізації і дезинфекції.

Засоби та методи стерилізації, які застосовуються в медицині. Стерилізація медичних товарів. Передстерилізаційна обробка. Фізичні та хімічні методи стерилізації. Теплова стерилізація. Стерилізація інфрачервоним, надви­сокочастотним, ультрафіолетовим випромінюваннями. Радіаційна і плазмова стерилізація. Хімічні методи стерилізації (газами і розчинами). Обладнання для стерилізації (стерилізатор портативний, стерилізатор повітряний, стерилізатор паровий, стерилізатор електричний, коробки сте­рилізаційні та ін.). Класифікація парових стерилізаторів: за конструкцією, способом обігрівання, керуванням. Стерилізатори парові стаціонарні, переносні, двосто­ронні та ін. Установки для радіаційної стерилізації медичних інструментів та фармацевтичних препаратів з прискорювачем електронів та гама-променями. Плазмові стерилізатори. Обладнання для дезинфекції (кип'ятильники переносні, кип'ятильники стаціонарні, камери дезинфекційні, установки дезинфекційно-душові, гідро­пульт скальчастий, розпилювач типу «Дезинфаль», розпилювачі ручні та ін.).

Контрольна робота № 4

2.16. Тара, закупорювальні засоби та пакувальні матеріали, які використовуються у медицині. Основні поняття про тару і упаковку. Класифікація та асортимент тари залежно від фізико-хімічних та інших властивостей (за функціональним призначенням, сферою обігу, застосовуваними матеріалами, конструктивними особливостями, формою, густиною, об'ємом, кольором, способом виробництва). Класифікація закупорювальних засобів за конструктивними особливостями і способом закріплення на тар. їх асортимент. Класифікація пакувальних матеріалів їх асортимент . Вимоги до тари, закупорювальних засобів і пакувальних матеріалів (загальні, спеціальні і санітарно-гігієнічні). Асортимент споживчої скляної, металевої, полімерної та картонної тари. Вимоги до споживчої тари, закупорювальних засобів і пакувальних ма­теріалів. Види транспортної гори та її призначення. Технічні вимоги до транс­портної тари. Зберігання тари, закупорювальних засобів та пакувальних матеріалів. Маркування транспортної тари. Організація обігу тари (тарообіг).Тарне господарство.

2.17. Обладнання та інвентар аптек. Меблі для аптек (стандартні і нестандартні), їх технічні характеристики Апарати інфундирні. Ваговимірювальні прилади. Засоби механізації, що застосовуються в аптеках. Товарні види. Правила приймання, зберігання і транспортування. Технічні вимоги.

Контрольна робота № 5


2.18. Організація роботи оптової фармацевтичної фірми (аптечного складу/ бази) Сучасні принципи організації роботи оптових фармацевтичних фірм. Завдання та функції аптечних складів (баз). Функції основних відділів (секторів) аптечних складів (баз). Умови здійснення оптової реалізації лікарських засобів. Вимоги до устаткування приміщень для зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення.


2.19. Товарознавчі операції в аптечній мережі. Поняття про товарознавчі операції та їх класифікація. Приймання та відпуск товарів, оцінка якості, зберігання і транспортування. Процес руху товарів в аптечній мережі і товарознавчі операції, пов'язані з ним. Порядок ук­ладання договорів з постачальниками медичних і фармацевтичних товарів. Приймання товарів на аптечний склад за кількістю і якістю. Відпуск товарів з аптечних складів. Рух товарів і його документальне оформлення. Договір (на поставку), йо­го зміст і документи, на основі яких він укладається. Строки складання догово­ру. Основні документи, які оформляються при русі товару від постачальника до споживача: договір, завдання на відвантаження, товарно-транспортна на­кладна, залізнична накладна, платіжна вимога, приходний ордер, приймальний акт, комерційний акт, акт експертизи, картка обліку товару та ін. Приймання товарів на аптечному складі і в магазині «Медтехніка». Склад приймальної комісії і її обов'язки. Оформлення необхідної документації при прийманні фармацевтичних і медичних товарів. Відпуск товарів. Списування товарів.

2.20. Готові лікарські засоби, класифікація та загальні вимоги. Поняття про лікарські засоби (ЛЗ). Класифікація ЛЗ за фармакологічною дією, фізико-хімічними властивостями, способом застосування, терміном при­датності, способом отримання, агрегатним станом і способами пакування. Ви­моги до ЛЗ і їх зберігання. Контроль якості, стабільність і строки придатності ЛЗ. Загальні вимоги до влаштування і експлуатації приміщень зберігання. Вимоги до зберігання різних груп ЛЗ залежно від їх фізико-хімічних властиво­стей. Спо­живчі і органолептичні показники якості. Умови зберігання різних груп готових лікарських форм. Контроль за строками при­датності. Списування готових лікарських форм (ГЛФ).

2.21. Товари обмеженого аптечного асортименту. Хімічні реактиви та їх класифікація. Реактиви, які використовуються в аптечній контрольно-аналітичній службі. Асортимент, маркування, транспортування та зберігання реактивів. Вимоги до якості. Дезинфекційні, дератизаційні та дезинсекційні засоби. Номенклатура. Вимоги до паку­вання, маркування та транспортування. Форма випуску. Умови зберігання. Використання мінеральних вод у медицині. Класифікація та асортимент питгєвих лікувальних і лікувально-столових вод. Вимоги до пакування, маркування та транспорту­вання. Правила приймання та зберігання. П'явки медичні та догляд за ними.

2.22. Технічні засоби для діагностики. Прилади для антропометрії, спірометрії і динамометрії, їх будова, визначеня якості. Прилади для аускультації (стетоскоп, фонендоскоп, стетофонендоскоп), призначення будова, товарні види, визначення якості. Прилади для вимірювання артеріального тиску людини (сфігмоманометр, сфігмотонометр, осцилографи артеріальні), їх будова, визначення якості. Прилади для вимірювання температури тіла і зняття електрокардіограми, їх будова, визначення якості.

Контрольна робота № 6

2.1. Лекції, їх зміст та обсяг у годинахпп

Найменування теми лекції та її зміст


Обсяг у годинах

Семестр

1

2

3

4

1.

Товарознавство як наукова дисципліна (теоретичні ос­нови).

2

8

2.

Класифікація і кодування товарів

2

8

3.

Основи матеріалознавства. Металеві матеріали

2

8

4.

Основи матеріалознавства. Неметалеві матеріали

2

8

5.

Засоби та методи передстерилізаційної обробки, стерилізації і дезинфекції

2

8

6.

Тара, закупорювальні засоби та пакувальні матеріали, які використовуються у медицині

2

8

7.

Організація роботи оптової фармацевтичної фірми (аптечного складу/ бази)

2

8

8.

Товарознавчі операції в аптечній мережі.

2

8

9.

Готові лікарські засоби, класифікація та загальні вимоги.

2

9

10

Товари обмеженого аптечного асортименту

2

9
Всього

201   2   3   4

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
move to 0-21918744
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Довідник для студента складений на підставі діючого навчального плану та програми з гігієни та екології для студентів вищих медичних...
Міністерство охорони здоров’я україни одеський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи