Програма та запрошення icon

Програма та запрошення
Скачати 398.26 Kb.
НазваПрограма та запрошення
Дата18.09.2012
Розмір398.26 Kb.
ТипДокументи

Міністерство охорони здоров’я України

Академія медичних наук України

Асоціація акушерів-гінекологів України

Одеський державний медичний університет


Програма та запрошення


ХІІІ з’їзду акушерів-гінекологів України

з міжнародною участю


Охорона репродуктивного здоров’я.

Профілактика материнської та перинатальної захворюваності та смертності


21 – 23 вересня 2011 року

м. Одеса


Склад оргкомітету


Співголови оргкомітету:

♦ Міністр охорони здоров’я України ^ О.В. Аніщенко

♦ Президент НАМН України, академік А.М. Сердюк


Заступники:

♦ Перший заступник міністра

МОЗ України Р.О. Моісеєнко

♦ Президент Асоціації акушерів-гінекологів

України, чл.-кор. НАМН України ^ Б.М. Венцківський


♦ Віце-президент НАМНУ, ректор Одеського

медичного університету, академік НАМНУ В.М.Запорожан

♦ Директор ДУ „Інститут ПАГ АМН України”,

академік НАМН України Ю.Г.Антипкін


♦ Головний позаштатний спеціаліст з акушерства

та гінекології МОЗ України,

чл.-кор. НАМН України В.В.Камінський

♦ Начальник управління охорони здоров’я

Одеської державної адміністрації ^ Бортко

♦ Начальник управління охорони здоров’я

Одеської міської ради С.В.Калінчук


♦ Голова Одеського відділення Асоціації,

віце-президент Асоціації, д.мед.н., професор О.О.Зелінський

Члени оргкомітету:


1. Віце-президент Асоціації,

д.мед.н.,професор В.Я.Голота


2. Віце-президент Асоціації,

чл.-кор. НАМН України Л.Б.Маркін


3. Віце-президент Асоціації,

чл.-кор. НАМН України В.К.Чайка


4. Віце-президент з організаційно-фінансових

питань Асоціації, д.мед.н., професор А.Я. Сенчук


5. Голова комітету з питань охорони здоров’я

Одеської міської ради І.Л.Головатюк


6. Проректор з лікувальної роботи Одеського

державного медуніверситету,

д.мед.н., професор В.Г.Дубініна


8. Начальник відділу акушерсько-

гінекологічної допомоги управління

материнства і дитинства МОЗ України,

к.мед.н. В.М.Коломейчук


Секретаріат:

1. Відповідальний секретар, к.мед.н. Г.М.Абабкова


2. Секретарі:

к.мед.н. Г.С.Манасова

к.мед.н. З.В. Чумак


ПРОГРАМА

ХІІІ з’їзду акушерів-гінекологів України

з міжнародною участю


20 вересня, вівторок


16.00- 18.00 «Сади перемоги», конференц-зала.

Симпозіум: Охорона репродуктивного здоров’я, профілактика материнської, перинатальної захворюваності та смертності.

Співголови: член-кор. НАМНУ Венцківський Б.М., член-кор. НАМНУ Камінський В.В.

16.00 – 16.20 – Актуальні проблеми акушерства та гінекології на сучасному етапі. Венцківський Б.М.

16.20 – 16.40 – Питання організації акушерсько-гінекологічної допомоги населенню. Камінський В.В.

16.40 – 17.00 – Інфекційні ускладнення пологів та пуерперію: перинатальний аспект проблеми. Грищенко О.В.

17.00 -17.20 – Оптимізація медикаментозного забезпечення пацієнток, які були родорозрішені абдомінальним шляхом. Ципкун А.Г.

17.20.- 17.40 – Лікування та реабілітація пацієнток з ЗЗОМТ з метою збереження та відновлення репродуктивної функції. Сенчук А.Я.

17.40 -18.00 – Дискусія


1-й день, 21 вересня, середа


^ 12.00 – 14.00 Виставковий комплекс, зала 1.

Симпозіум: Біоноріка з турботою про здоров’я жінки.

Співголови: проф. Резніченко Г.І, проф. Медведь В.І.


12.00-12.20 – Лікування стрес-індукованої недостатності лютеїнової фази. Татарчук Т.Ф.

12.20-12.40 – Сучасні можливості альтернативної терапії клімактеричних порушень. Балан В.Є. (Росія).

12.40-13.00 – Дизгормональні захворювання молочних залоз. Проблеми та шляхи рішення. Резниченко Г.І.

13.00-13.20 – Захворювання сечовидільної системи у вагітних в питаннях та відповідях. Медведь В.І.

13.20 -13.45 – Дискусія.


^ 11.00 – 14.00 Готель «Одеса», зала 1.

Симпозіум: Нові діагностичні та терапевтичні технології – допомога лікарю- практику.

Співголови: член-кор. НАМНУ Маркін Л.Б., проф. Подольський В.В., проф. Долгошапко О.М., проф. Кузин В.Ф. (Москва, Росія), проф.Романенко Т.Г.


11.00-11.15- Зміни в охороні репродуктивного здоров’я в Естонії. Хеллє Карро – Президент Асоціації акушерів-гінекологів Естонії.

11.15-11.30- Захворюванність та порушення репродуктивного здоров’я у жінок Азербайджану. Камілова Н.М. (Азербайджан)

11.30-11.45-

11.45-12.00 – Сучасний підхід до ведення вагітності у жінок з вилікованим безпліддям. Говоруха І.Т.

12.00-12.15 – Йододефіцит з позиції акушерських та перинатальних ускладнень. Чайка В.К., Дьоміна Т.М., Фірсова Н. А.

12.15-12.30 – Результати клінічних випробувань препаратів стовбурних клітин пуповинної крові. Законодавче регулювання діяльності банків пуповидної крові, інших тканин та клітин в Україні. Салютін Р.В.

12.30-12.45 -

12.45-13.00 – Сучасні підходи до профілактики та лікування плацентарної дисфункції. Кравченко О.В.

13.00-13.15 – Використання клітинних технологій від гінекології до неонатології. Кісєльов С.Л., Орлов Ю.А., Дєєв Р.В, Туроровец А. Н (Росія)

13.15-13.30 – Вегетативна дисфункція у пацієнток з гестаційними гіпертензивними порушеннями. Талалаєнко Ю.А., Данилова Ю.М.

13.30-13.45 – Акушерський сепсис у ХХІ сторіччі: що змінилося? Долгошапко О.Н.

13.45-14.00 – Дискусія


^ 12.00 – 14.00 Готель «Одеса», зала 2.

Симпозіум: Фармакотерапія у вагітних. Компроміс між ефективністю та безпечністю

Співголови: проф. Медведь В.І., проф. Ципкун А.Г., проф. Бойчук А.В.


12.00-12.15 – Особливості фармакотерапії в період вагітності. Медведь В.І.

12.15-12.30 - Поліпрагмазія в акушерстві, гінекології, перинатології. Квашенко В.П., Бабенко О.М.

12.30-12.45 – Шляхи розв’язання проблем фетоплацентарної недостатності за герпесвірусної інфекції. Новікова С.В. (Росія)

12.45-13.00 –Доцільність і можливості медикаментозного лікування анемії у вагітних і породіль. Жабченко І.А.

13.00-13.15 – Фармакотерапія дифузних захворювань печінки у вагітних: ефективність і безпечність. Давидова Ю.В., Медведь В.І.

13.15-13.30 – Оптимізація лікування вагітних із кандидозним вульвовагінітом. Нагорна В.Ф.

13.30-14.00 – Дискусія


^ 12.00 – 14.00 Художня галерея, зала 1.

Симпозіум: Доказова медицина та «заперечення» історичної акушерсько-гінекологічної практики.

Співголови: проф. Вдовиченко Ю.П., проф. Гойда Н.Г., проф. Квашенко В.П., проф. Назаренко Л.Г.


12.00 – 12.15 – Доказова медицина в акушерстві та гінекології. Пирогова В.І.

12.15 – 12.30 – Стандартизація перинатальної допомоги: перспективи. Назаренко Л.Г.

12.30 – 12.45 – Роль професійних організацій в галузі охорони здоров’я. Гойда Н.Г.

12.45 – 13.00 –

13.00 – 13.15 – Розв’язання проблем геніального ендометріозу з позиції доказової медицини. Дубоссарська З.М.

13.15 – 14.00 – Дискусія.


^ 11.00 – 14.00 Художня галерея, зала 2.

Симпозіум: Перинатальна анестезіологія та інтенсивна терапія в сучасному акушерстві та перинатології.

Співголови: проф. Глумчер Ф.С., проф. Ткаченко Р.О.


11.00 – 11.15 – Новітні тенденції в лікуванні кровотеч. Глумчер Ф.С., Дубров С.А.

11.15 – 11.30 – Сепсіс – основні принципи антибактеріальної терапії в акушерстві та гінекології. Харченко Л.А., Паламар Б.І., Тіхонов А.А., Харченко Н.Л.

11.30 – 11.45 – Проблеми та перспективи сучасної акушерської анестезіології. Ткаченко Р.О.

11.45-12.00. Спинальна та епідуральна анестезія за оперативного розродження. Марухно В.В.

12.00 – 12.15 – Знеболювання пологів. Точка зору з позиції здоров’я плода. Фесенко В.С.

12.15 – 12.25 – Вплив методу аналгезії на наслідки пологів. Кобеляцький Ю.Ю.

12.25 – 12.40 – До питання про компонентність відновлення масивної акушерської крововтрати. Кличуненко Е.Н., Сединкин В.А., Доценко В.В.

12.40-12.50 – Методики проведення тривалої епідуральної аналгезії за консервативного розродження. Жежер А.А.

12.50 – 13.00 – Перипортальна кардіоміопатія – одна з причин материнської смертності. Гончаренко Д.А., Жалоба Г.Н., Жежер А.А., Шатрова К.М.

13.00– 13.10 – Особливості респіраторної терапії вагітних з ускладненим перебігом ГРВІ. Хоменко О.Ю.

        1. – Практичний підхід до терапії парезу кишечника в акушерській практиці. Дубов А.М., Камінський В.В.

    1. – 13.30 – Набута гемофілія в акушерській практиці. Стацишин О.В.

13.30 – 14.00 – Дискусія.


^ 11.00– 13.30 Елінг-клуб

Симпозіум: Актуальні проблеми невиношуваня вагітності.

Співголови: член-кор.НАМНУ Венцківський Б.М., проф. Грищенко О.В., проф. Дашкевич В.Є., проф. Заболотнов В.А., проф. Сімрок В.В.


11.00 – 11.15 – Молекулярно-генетичні аспекти звичного невиношування вагітності. Веропотвелян М.П., Погуляй Ю.Ф., Кодунов Л.О.

11.15 – 11.30 – Особливості маткового кровотоку у разі загрози переривання вагітності в ранніх термінах. Вовк І.Б., Дикан І.О., Кондратюк В.К., Трохимович О.В., Волик Н.К.

11.30 – 11.45 – Тромбофілічні порушення як одна з причин невиношування вагітності. Жук С.І.

11.45 – 12.00 – Проблеми ведення вагітних із звичним невиношуванням. Пирогова В.І.

12.00 – 12.15 – Ендотеліальна дисфункція як спосіб діагностики вагітності високого ризику. Грищенко О.В.

12.15 – 12.30 – Суперечні питання проблеми невиношування вагітності. Дьоміна Т.М., Воронова І.І.

12.30 – 12.45 – Інфекції як причина антенатальної загибелі плода та мертвонароджуваності в терміні 22-27 тижнів. Зелінський О.О., Могільовкіна І.О.

12.45-13.00 – Проблеми невиношування та перебігу пологів на фоні метаболічного синдрому вагітних. Геряк С.М.

13.00-13.15 – Корекція порушень в системі гемостазу за невиношування в І триместрі вагітності. Ясніковська С.М.


14.00 – 15.00 – ОБІДНЯ ПЕРЕРВА


15.00 – 17.00 готель «Одеса» , зала 1.

Симпозіум: Профілактика репродуктивних втрат на ранніх і пізніх термінах, сучасні підходи, спрямовані на зниження перинатальної захворюваності та смертності. Соматична патологія та вагітність.

Співголови: проф. Сенчук А.Я., проф. Давидова Ю.В., проф. Потапов В.О.


15.00-15.40 – Роль прогестерону в профілактиці передчасних пологів. Шиндлер A.E. (Німеччина)

15.40-15.55 – Наслідки лікарської терапії в період вагітності: безперечні, приховані, потенційні. Медведь В.І.

15.55-16.10 – Принципи токолітичної терапії за передчасних пологів. Сенчук А.Я., Маркуш І.М.

16.10- 16.25 – Профілактика репродуктивних втрат за деяких видів екстрагенітальної патології. Давидова Ю.В.

16.25-16.40 – Коротка шийка матки як предиктор передчасних пологів: сучасні підходи до діагностики та терапії. Потапов В.О.

16.40-17.00 – Дискусія.


^ 15.00 – 17.00 готель «Одеса», зала 2.

Симпозіум: Проблема ВПЛ-інфекції в сучасній гінекології.

Співголови: член-кор.НАМНУ Камінський В.В., член-кор.НАМНУ Татарчук Т.Ф., проф. Дубініна В.Г., Лапій Ф.І.


15.00 – 15.15 – Проблема ВПЛ-інфекцій в сучасній гінекології. Камінський В.В.

15.15 – 15.30 – Рак шийки матки. Сучасний стан питання в Україні. Борис О.М.

15.30 – 15.45 – Проблема геніального папіломатозу. Епідеміологія, клініка, лікування профілактика. Ковальова Л.М.

15.45 – 16.00 – Іммунологічні аспекти ВПЛ-інфекції та вакцинопрофілактики. Лапій Ф.І.

16.00 – 16.15 – Міжнародний досвід вакцинопрофілактики. EUROGYN 2011. Вінницька А.Б.

16.15 – 16.30 – Очікування від вакцинопрофілактики, соціальні та економічні ефекти. Нечепуренко О.В.

16.30 – 17.00 – Дискусія.


^ 15.00 – 17.00 Художня галерея, зала 1.

Симпозіум: Порушення сечовиділення в гінекологічній практиці. Консервативні та оперативні підходи до лікування

Співголови: проф. Подольський В.В., проф. Гладчук І.З., проф. Паращук Ю.С.


15.00-15.15 – Сучасна дефектоскопія у разі тазових пролапсів. Запорожан В.М., Процепко О.О.

15.15-15.30 – Гіперактивний сечовий міхур в практиці роботи лікаря акушера-гінеколога. Подольський В.В.

15.30-15.45 – Оперативне лікування порушень сечовиділення залежно від їхнього походження. Процепко О.О.

15.45-16.00 –Сіткові трансплантанти в лікуванні тазових пролапсів. Мирович Е.Д.

16.00-16.15 – Диференційовані підходи до лікування тазових пролапсів та нетримання сечі за напруження у жінок. Гладчук І.З., Паращук Ю.С.

16.15-16.30 – Вибір методу апікальної фіксації за пролапсу тазових органів у жінок працездатного віку. Зелюк С.В.

16.30-16.45 – Сучасна терапія запальних захворювань сечостатевої сфери. Гурженко Ю.М.

16.45-17.00 – Проблеми нетримання сечі у жінок. Желєзна А.А. Чайка К.В.


^ 15.00 – 17.00 ЗАЛА 2 – Художня галерея

Симпозіум: Патологічні стани під час вагітності. Діагностика, терапія.

Співголови: проф. Дашкевич В.Є., проф. Романенко Т.Г., проф. Мелліна І.М.


15.00-15.20 – Клініко-фармакологічні основи застосування препаратів магнію в акушерстві та гінекології. Громова О.А. (Росія)

15.15-15.30 – Метаболічні порушення у вагітних з гіпертонічною хворобою. Мелліна І.М., Тутченко Л.І., Гамоля А.А.

15.30-15.45 – Комплексний підхід до профілактики і лікування гестозів. Романенко Т.Г.

15.45-16.00 – Стрес і репродуктивне здоров’я. Калугіна Л.В. Татарчук Т.Ф.

16.00-16.15 – Урогенітальний хламідіоз і порушення репродуктивної функції: сучасні аспекти діагностики та терапії. Кондратюк В.К.

16.15-16.45 – Дискусія


^ 15.00 – 17.00 ЗАЛА 2 – Елінг-клуб

Симпозіум: Перинатальне акушерство, оперативне родорозрішення.

Співголови: проф. Зелінський О.О., член-кор.НАМНУ Вдовиченко Ю.П.


15.00 – 15.15 – Перинатальне акушерство як сучасний етап розвитку акушерства. Перегляд концепцій. Зелінський О.О.

15.15 – 15.30 – Нові підходи до надання акушерської допомоги вагітним з вродженими вадами розвитку плода. Антипкін Ю.Г. Подольський В.В. Авраменко Т.В.

15.30 – 15.45 – До показань оперативного родорозродження. Час, вибір методу.

15.45 – 16.00 – Шляхи зниження акушерської крововтрати у разі передчасного відшарування та передлежання плаценти. Вдовиченко Ю.П.

16.00 – 16.15 – Діти з екстремально низькою масою тіла: реалії та перспективи. Аряєв М.Л.

16.15 – 16.30 – Проблеми дистрессу плода в сучасному акушерстві. Подольский В.В., Задорожня Т.Д., Скрипниченко Т.Я., Подольский В.Л.

16.30 – 16.45 -

16.45-17.00 – Дискусія.


^ 15.00-17.00 Виставковий комплекс. мала зала 1.

Симпозіум: Естрогендефіцитні стани в пубертатному періоді.

Співголови: член-кор. НАМНУ Татарчук Т.Ф., проф. Зелінський О.О., проф.Левенець С.О., проф. Вовк І.Б.


15.00-15.15 – Підходи до класифікації та діагностики та напрямки терапії естрогендефіцитних станів в пубертатному періоді. Зелінський О.О.

15.15-15.30 – Порушення менструальної функції, сучасні методи їхньої діагностики та лікування. Вовк І.Б., Петербурзька В.Ф., Абабкова Г.М.

15.30-15.45 – Гіпоталамічна дисфункція у дівчат періоду становлення репродуктивної функції. Зелінська Н.Б.

15.45-16.00 – Запальні захворювання статевої системи у дівчат. Андрієць О.А.

16.00-16.15 – Уроджені вади розвитку внутрішніх статевих органів у дівчат, методи хірургічного втручання. Венцківський Б.М., Вовк І.Б., Жегулович В.Г., Яроцький М.Є., Гаврилова І.В.

16.15-16.30 – Затримка статевого розвитку. Левенець С.О., Верхошанова О.Г.

16.30-16.45 – Особливості становлення репродуктивної функції у дівчат із патологічним пубертатним періодом. Чайка В.К., Яковлєва Е.Б., Касьянова Н.В.

16.45-17.00 – Алгоритм медикаментозного переривання вагітності у підлітків. Квашенко В.П., Бабенко О.М., Овсяник М.А., Соколова М.Г.


18.30-22.00 ПРИЙОМ ДЕЛЕГАТІВ ТА ГОСТЕЙ З’ЇЗДУ. ВІДКРИТТЯ З’ЇЗДУ. КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА. (ВИСТАВКОВИЙ КОМПЛЕКС,^ ВХІД ЗА ЗАПРОШЕННЯМИ)

.

Президія: міністр МОЗ України Анищенко О.В.; перший заступник міністра МОЗ України Моісеєнко Р.О.; член-кор. НАМНУ Венцківський Б.М.; академік НАМНУ Антипкін Ю.Г.; академік НАМНУ Запорожан В.М.; головний позаштатний спеціаліст з акушерства та гінекології МОЗУ, член-кор. НАМНУ Камінський В.В.; професор Голота В.Я.; професор Зелінський О.О.; член-кор. НАМНУ Маркін Л.Б.; член-кор. НАМНУ Чайка В.К., Президент FIGO професор Сер Сабаратнам Арулкумаран; Президент EBCOG професор Петер Хорннес; представник FIGO у ВООЗ, скарбник EBCOG професор Вольфганг Хольцгреве.


2-й день, 22 вересня, четверг


9.00-12.00

Пленарне засідання (Виставковий комплекс)

^ Вагітність високого ризику. Ускладнена вагітність.

Президія: міністр МОЗ України Анищенко О.В.; перший заступник міністра МОЗ України Моісеєнко Р.О.; член-кор. НАМНУ Венцківський Б.М.; академік НАМНУ Антипкін Ю.Г.; академік НАМНУ Запорожан В.М.; головний позаштатний спеціаліст з акушерства та гінекології МОЗ України, член-кор. НАМНУ Камінський В.В.; проф. Голота В.Я.; проф. Зелінський О.О.; член-кор. НАМНУ Маркін Л.Б.; член-кор. НАМНУ Чайка В.К.

9.00-9.30

9.30-10.00

10.00-10.30


10.30-11.00

11.00-11.30


11.30-12.00

МОЗ України

Симптом втрати плода. Дискусійні питання. Б.М.Венцківський

Материнська смертність. Шляхи вирішення проблеми. В.В. Камінський

Післяпологові кровотечі – нові рішення старої проблеми. Професор Сер Сабаратнам Арулкумаран – Президент FIGO

Роль EBCOG в Європейському акушерстві та гінекології. – Професор Петер Хорннес – Президент EBCOG.

Нові пошуки в патофізіології прееклампсії та їх потенціальні можливості для попередження і лікування. Професор Вольфганг Хольцгреве – Представник FIGO у ВООЗ, Скарбник EBCOG.


12.00-13.00

Вибори Правління та Президента Асоціації акушерів-гінекологів України

13.00-14.00

Обідня перерва14.00 – 16.00 ЗАЛА 1 – Виставковий комплекс

Симпозіум: Профілактика тромбоемболічних ускладнень у практиці акушера- гінеколога

Співголови: проф. Воробйова Н.О., доц. Потапов О. Л.


14.00-14.45 – Синдром дисемінованого судинного згортання в акушерській практиці. Тромбофілії і акушерські кровотечі. Воробйова Н.О. (Росія)

14.45-15.15 – Ризики тромбопрофілактики в оперативній гінекології: шляхи їх зниження. Потапов О.Л.

15.15-16.00 – Дискусія.


^ 14.00 – 16.00 готель «Одеса», зала 2.


Симпозіум: Сучасні погляди на етіологію, патогенез та лікування невиношування вагітності. «Основи збереження життя»

Співголови: проф. Вьорткін А.Л., проф. Деміна Т.М., член-кор. НАМНУ Маркін Л.Б., член-кор. НАМНУ Татарчук Т.Ф.


14.00-14.20 – Подорож у світ ліків: традиції і шляхи. Вьорткін А.Л. (Росія)

14.20-14.40– Дискусійні питання звичного невиношування. Татарчук Т.Ф.

14.40-15.00 – Недостатність лютеїнової фази у жінок із гіперандрогенією. Дьоміна Т.М.

15.00-15.15 – Екосистема піхви: глобальні та локальні проблеми. Галич С.Р.

15.15-16.00 – Дискусія


^ 14.00 – 16.00 готель «Одеса», зала 1.

Симпозіум: Медицина плода – напрямки розвитку

Співголови: проф. Януш Богосевич, проф. Жук С.І.,


14.00-14.20 – Сучасні можливості медицини плода. Жук С.І.

14.20-14.50 – Досвід оперативних внутрішньоутробних втручань при менінгоцеле. Януш Богосевич (Польша)

14.50-15.05 – Скринінг слуху у плода: клінічні і прогностичні критерії. Назаренко Л.Г.

15.05-15.15 – Кісти яєчників у плода: тактика ведення. Веропотвелян М.П.

15.15-15.25 – Внутрішньоутробна корекція обструктивних уропатій – власний досвід. Гутенко В.Л.

15.25-15.40 – Власний досвід ембріон- та фетоскопій. Судома І.О., Солов’йов О.І.

15.30-15.45 – Аритмії у плода: діагностика та лікування. Марущак О.В.

15.45-16.00 – Комп’ютерна оцінка кардіотокограми. Помилки в діагностиці дистресу плода. Кузін В.Г. (Росія)

16.00-16.15 - Сучасні прогностичні критерії стану плода. Мельник Ю.М.


^ 14.00 – 16.00 Художня галерея, зала 1.

Симпозіум: Інфекції та інфекційний ризик в акушерській та перинатальній практиці

Співголови: проф. Подольський В.В., проф. Бойчук А.В., проф. Писарєва С.П.


14.00-14.15 – Внутрішньоутробна інфекція в акушерстві. Подольський В.В., Туманова Л.Є.

14.15-14.30 – Вагітність та грип H1N1. Посохова С.П., Шпак І.В.

14.30-14.45 – Антибіотикотерапія, антибіотикопрофілактика, обгрунтування, цілеспрямованість за акушерської патології під час вагітності. Штанько В.А.

14.45-15.00 – Результати вагітності та частота передчасних пологів у жінок з бактеріальними інфекціями сечових шляхів. Слєпічко Ю.М., Олешко В.Ф.

15.00-15.15 – Оцінка, цілеспрямованість, необхідність обстеження вагітних на TORCH-групу по відносно перинатальних наслідків. Пирогова В.І., Писарєва С.П., Знаменська Т.К., Воробйова І.І.

15.15-15.30 – Цитомегаловірусна інфекція та вагітність. Кожухарь Г.В.

15.30-15.45 – Туберкульоз та вагітність. Паращук Ю.С., Стрюков Е.В.

15.45-16.00 – Дискусія


^ 14.00 – 16.00 Художня галерея, зала 2.

Симпозіум: Гормональні порушення в різні періоди життя жінки

Співголови: проф. Потапов В.О., проф. Яроцький М.Є.


14.00-14.20 – Сучасні підходи до лікування гормональних порушень. Потапов В.О.

14.20-14.40 – Корекція якості життя у жінок в період менопаузи. Пирогова В.І.

14.40-15.00 – Диференційний підхід до пробіотичної терапії в практиці лікаря акушера-гінеколога. Жабченко. І. А.

15.00-16.00 – Дискусія.


^ 14.00 – 16.00 Елінг-клуб

Симпозіум: Медикаментозний аборт.

Співголови: проф. Зелінський О.О., проф. Венцківська І.Б.


14.00-14.20 – Етіопатомеханізми розвитку післяабортних дисгормонозів та запальних процесів матки та придатків. Можливості корекції та профілактики. Зелінський О.О.

14.20-14.35 – Профілактика ускладнень аборту. Сенчук А.Я.

14.35-14.50 – Медикаментозний аборт – альтернативний метод хірургічного переривання вагітності. Малюк В.В.

14.50-15.10 – Аборт: проблеми та перспективи. Венцківська І.Б.

15.10-15.30 – Дискусія

^ 14.00 – 16.00 Виставковий комплекс, мала зала 1.

Симпозіум: Нові можливості функціональної діагностики в перинатльній медицині

Співголови: .


14.00-14.20 –

14.20-14.35 –

14.35-14.50 –

14.50-15.10 –

15.10-15.30 – Дискусія


^ 16.15 – 18.15 готель «Одеса», зала 1.

Симпозіум: Проблеми гінекологічної ендокринології. Гормонозалежні пухлинні процеси.

Співголови: проф. Зелінський О.О., член-кор. НАМНУ Татарчук Т.Ф.


16.15-16.45 – Гіперпластичні процеси в ендометрії. Діагностика та лікування. Татарчук Т.Ф.

16.45-17.15 – Сучасні підходи до ведення хворих з лейоміомою. Грищенко О.В.

17.15-17.45 – Корекція клінічних порушень ендометріозу та менструального циклу. Рощина Г.Ф.

17.45-18.00 – Сучасний погляд на терапію ДМК в практиці гінеколога. Струк Т.А.

18.00-18.15 – Дискусія


16.15 – 18.15

Симпозіум: Тромбоемболія, емболія навколо плодовими водами та тромбофілії як причина розвитку акушерських кровотеч

Співголови: член-кор. НАМНУ Камінський В.В., член-кор. НАМНУ Маркін Л.Б., проф. Медведь В.І., проф. Паращук Ю.С.


16.15-16.30 – Емболія як причина материнської смертності. Аналіз проблеми на національному рівні за 2000-2010 рр. Камінський В.В.

16.30-16.45 – Емболія як критичний стан. Принципи та можливості інтенсивної терапії і реанімації. Медведь В.І.

16.45-17.05 – Організація акушерської та анестезіологічної служби критичних станів в акушерстві. Профілактика тромбоемболічних ускладнень в акушерстві та гінекології. Глумчер Ф.С., Ткаченко Р.О.

17.05-17.20 – Сучасна терапія коагулопатичної крововтрати в акушерстві. Нікітенко В.С., Ткаченко Р.О.

17.20-17.35 – Тромбофілії: діагностика, принципи прогнозування та профілактики ускладнень. Паращук Ю.С., Паращук В.Ю., Сенчук А.Я.

17.35-17.50 – Набуті та генетичні тромбофілії в патогенезі акушерської патології. Шляхи зниження перинатальних втрат. Харкевіч О.М. (Білорусія)

17.50-18.15 – Дискусія


^ 16.15 – 18.15 готель «Одеса», зала 2.

Симпозіум: Захист від раку шийки матки: від клінічних досліджень до клінічної практики.

Співголови: член-кор. НАМНУ Татарчук Т.Ф., професор Воробйова Л.І.


16.15-16.35 – Рак шийки матки: ситуація в Україні. Воробйова Л.І.

16.35-16.50 – Дослідження PATRICIA: значення результатів для гінекологів. Татарчук Т.Ф.

16.50-17.05 – Вакцина проти раку шийки матки: вибір має бути обґрунтованим. Роговська

17.05-17.20 – Запобігання раку шийки матки: значення гінеколога. Борис О.М.

17.20-17.35 – Дискусія


^ 16.15 – 18.15 Художня галерея, зала 1.


Симпозіум: Хронічні запальні захворювання статевих органів з позиції репродуктивного здоров’я

Співголови: проф. Сенчук А.Я., проф. Зелінський О.О., проф. Грищенко О.В., проф. Дронова В.Л., проф. Потапов В.О.


16.15-16.30 – Алгоритм ведення хворих із хронічними запаленнями статевих органів для збереження репродуктивної функції. Грищенко О.В.

16.30-16.45 – Сучасні підходи до розв’язання проблеми хронічних запальних захворювань репродуктивної системи. Пирогова В.І.

16.45-17.00 – Сучасні патогенетичні підходи до відновлення менструальної та репродуктивної функції у пацієнток із хронічними захворюваннями статевих органів. Сенчук А.Я., Ропяк А.М.

17.00-17.20 – Тактика ведення і терапія жінок з міомою матки і безпліддям. Лехослав Путовскі (Польша)

17.20-17.35 – Еволюція етіогенезу хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів. Зміна підходів до терапії. Зелінський О.О.

17.35-17.50 – Репаративна терапія в комплексі медичної стратегії за запальних захворювань органів малого тазу. Потапов В.О.

17.50-18.15 – Дискусія


^ 16.15 – 18.15 Художня галерея, зала 2.

Симпозіум: Ендокринна гінекологія – розвиток проблем.

Співголови: член-кор. НАМНУ Татарчук Т.Ф., проф. Дубоссарська З.М., проф. Сметнік В.П.


16.15-16.30 – Сучасні підходи до лікування клімактеричних порушень у жінок. Сметнік В.П. (Росія), Єфіменко О.А.

16.30-16.45 – Метаболічний синдром та репродуктивне здоров’я в різні вікові періоди життя. Аналіз структури та напрямки терапії. Кас’янчук Н.Ю.

16.45-17.00 – Гістеректомія та метаболічний синдром – від теорії до практики. Пирогова В.І., Місюра А.Г.

17.00-17.15 – Ожиріння у молодих жінок як преамбула метаболічного синдрому. Дубоссарська З.М., Дубоссарська Ю.О.

17.15-17.30 - Гіперандрогенії у жінок. Нові підходи до діагностики та лікування. Татарчук Т.Ф., Калугіна Л.В., Тутченко Т.Н.

17.30-17.45 – Механізми розвитку інсулінорезистентності та їх зв’язок з ускладненням вагітності та пологів у жінок з ожирінням різного ступеня. Тарасенко К.В., Єрмоленко Т.А.

17.45-18.00 – Оваріальний резерв: його сучасне значення в перспективі оцінки визначення менопаузи. Чумак З.В., Стасій І.М.

18.00-18.15 – Дискусія


^ 16.15 – 18.15 Елінг-клуб

Симпозіум: Новітні хірургічні технології в акушерсько-гінекогічній практиці. Радіохвильова та лазерна хірургія.

Співголови: член-кор НАМНУ Венцківський Б.М., проф.Обаскалова Т.А., проф.Громова А.М., проф.Воробйова Л.І.


16.15-16.35 – Радіохвильова хірургія та аргоноплазменна коагуляція в акушерстві та гінекології. Обаскалова Т.А., Бутунов О.В. (Росія)

16.35-16.55 – Сучасні підходи до діагностики та лікування доброякісних пухлин матки. Венцківський Б.М., Яроцький М,Є., Яроцька І.В., Дорога О.П.

16.55-17.10 – Лазерна хірургія з низькодозованою енергетичним дією у разі патологічних станів шийки матки. Настрадина Н.М., Артьоменко В.В., Стасій І.М., Чумак З.В.

17.10-17.25 – Міомектомія під час вагітності і під час пологів кесаревим розтином. Зелінський О.О., Скрипченко Н.Л.

17.25-17.40 – Лапароскопічні органозбережні операції за повної недостатності шва на матці після кесарева розтину. Глухов Е.Ю (Росія)

17.40-17.55 – Помилки в хірургічному лікуванні пухлин придатків матки. Воробйова Л.І.

17.55– 18.15 - Двоетапна ексцизія як метод вибору у разі лікування доброякісних епідермізувальних процесах шийки матки. Громова А.М.


^ 19.30 – Концертно-виставкова зала «Сади перемоги» - зустріч делегатів та гостей з’їзду, концертна програма «Одеса – рідне місто моє».


3-й день, 23.09.2011р., п’ятниця


^ 9.00 – 13.00 Виставковий комплекс, зала 1

Майстер-клас.

Професор Сер Сабаратнам Арулкумаран «Оцінка стану плода в сучасному акушерстві»

09:00 – 09:15 Вступ

Introduction

09:15 – 10:15 Складні моменти в інтепретації КТГ

^ Difficulties in CTG Interpretation

10:15 – 10:45 Синусоїдальний ритм та пролонгована брадикардія

Sinusoidal Pattern/Prolonged Bradycardia

10:45 – 11:15 Перерва на каву

Coffee/Tea

11:15 – 11:45 Використання окситоцину і КТГ

^ Use of Oxytocin and CTG

11:45 – 12:00 Варіанти прийняття рішень – кесарів розтин (Участь зали)

Categorisation of CS – Audience participation

12:00 – 12:30 Інтерпретація КТГ (Участь зали)

CTG Interpretation – Audience participation

12:30 – 13:00 Дискусія, закриття, сертифікати

Discussion, Close and Certificates


^ 9.00 – 11.00 Готель «Одеса», зала 1

Симпозіум: Проблеми дитячої гінекології.

Співголови: проф. Вовк І.Б., член-кор. НАМНУ Татарчук Т.Ф., проф. Левенець С.О., проф. Андрієць О.А., проф. Тучкіна І.О.


9.00-9.20 – Стан репродуктивного здоров’я дітей та підлітків. Реформування спеціалізованої гінекологічної допомоги дітям та підліткам в Україні. Татарчук Т.Ф.

9.20-9.35 – Передчасне статеве дозрівання у дівчат. Зелінський О.О., Сербенюк Н.Б.

9.35-9.50 – Сексуальна поведінка та статеве виховання дівчат-підлітків. Ромащенко О.В., Мельников С.М., Білоголовська В.В.

9.50-10.05 – Методи контрацепції в підлітковому віці. Грищенко О.В

10.05-10.20 – Вплив освітніх програм на стан репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків. Пирогова В.І., Цьолко О.Р.

10.20-10.35 – Становлення репродуктивної функції у дівчат з екстрагенітальною патологією. Тучкіна І.О., Лісова М.А., Диннік В.О.

10.35-11.00 - Дискусія


^ 9.00 – 11.00 Готель «Одеса», зала 2

Симпозіум: Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя.

Співголови: Коломейчук В.М., член-кор. НАМНУ Камінський В.В., проф. Юзько О.М.


9.00-9.20 – Важкий шлях до успіху подолання безпліддя. Стан та перспективи розвитку допоміжних репродуктивних технологій в Україні. Юзько О.М.

9.20-9.35 – Наступність в лікуванні безпліддя – від жіночої консультації до репродуктивної клініки. Феськов О.М., Дахно Ф.В.

9.30-9.45 – Прогностичні фактори успіху допоміжних репродуктивних технологій у лікуванні безпліддя. Стрєлко Г.В., Айзятулова Є.М.

9.45-10.00 – Ускладнення допоміжних репродуктивних технологій. Юзько Т.А., Грищенко М.Г.

10.00-10.15 – Вагітність та пологи у жінок після допоміжних репродуктивних технологій. Жук С.І., Грищенко О.В.

10.15-10.30 – Пренатальний скринінг у вагітних після допоміжних репродуктивних технологій. Бутенко В.Л., Соловйов О.І.

10.30-10.50 – Майбутнє допоміжних репродуктивних технологій. Зукін В.Д., Судома І.О.


^ 9.00 – 11.00 Художня галерея, зала 1

Симпозіум: Проблемні питання прееклампсії. Профілактика гестозів.

Співголови: член-кор. НАМНУ Венцківський Б.М., проф. Коломійцева А.Г., проф. Воронін К.В., проф. Венцківська І.Б.


9.00-9.15 – Прогнозування та профілактика материнських післяпологових ускладнень тяжкої прееклампсії. Венцківський Б.М., Венцківська І.Б., Вітовський Я.М.

9.15-9.30 – Сучасний погляд на патогенез та можливості прогнозування та профілактики прееклампсії. Грищенко О.В.

9.30-9.45 – Інфузійна терапія в лікуванні прееклампсії, еклампсії. Куліков О.В. (Росія)

9.45-10.00 – Рідкісні форми прееклампсії. Джоджуа Т.В., Іщенко К.Б., Долгошапко О.Н.

10.00-10.15 – Досвід застосування L-аргініну за порушень гемодинаміки в системі мати-плацента-плід. Луценко Н.С.

10.15.-10.30.- Донатори оксиду в акушерській практиці. Нагорна В.Ф., Гонта Р.І., Бойко Н.В., Глухов В.В.

10.30- 10.45. – Роль синдрому системної запальної відповіді в формуванні поліорганних порушень за важкої прееклампсії. Чорний В.І., Джоджуа Т.В.

10.45-11.00 – Нові можливості в діагностиці та визначенні перспективи терапії дисфункції плаценти. Бесарабов Ю.Н.


^ 9.00 – 11.00 Художня галерея, зала 2

Симпозіум: Нові лікувальні та діагностичні технології в акушерсько-гінекологічній практиці.

Співголови: проф. Луб’яна С.С., проф. Дубчак А.Є.


9.00-9.20 – ЦМВ інфекція: сучасний погляд на проблему. (Київ)

9.20-9.40 – Нові підходи до комплексної терапії геніального герпесу. (Київ).

9.40-10.00 – Диференційований підхід до вибору антимікотика для лікування хронічного кандидозного вульвовагіниту. Мілевський О.В.

10.00-10.20 – Сучасні тенденції ефективної терапії кандидозної інфекції. Потапов В.О.

10.20-10.40 – Набуті та генетичні форми тромбофілії в акушерській практиці. Діагностика, лікування, профілактика. Лінников В.І.

10.40-11.00 – Дискусія


^ 9.00-11.00 Елінг-клуб

Симпозіум: Актуальні проблеми в акушерсько-гінекологічній практиці.

Співголови: проф. Медвідь, проф. Глумчер Ф.С., проф. Романенко Т.Г., проф. Корнацька А.Г.


9.00-9.15 – Діагностика, профілактика та комплексна корекція тромбонебезпеки в акушерстві та гінекології. Тарабрін О.А.

9.15-9.30 – Визначення ступеня ризику тромбоутворень в акушерській практиці. Нагорна В.Ф.

9.30-9.45 – Знеболювання і профілактика тромбоемболічних ускладнень в акушерстві та гінекології. Ткаченко Р.А.

9.45-10.00 – Антифосфоліпідний синдром в акушерстві. Медведь В.І., Туманова Л.Є., Сорокін А.В.

10.00-10.15 – Поєднана патологія щитоподібної та молочних залоз. Корнацька А.Г., Дубовенко О.Д.

10.15-10.30 –Запальні захворювання органів малого тазу. Романенко Т.Г.

10.30-10.45 – Первина дисменорея: профілактика та лікування. Рощина Г.Ф.

10.45.-11.00. – Дискусія


^ 9.00-11.00 Виставковий комплекс, мала зала 1

Майстер-клас. Проф. Роговська С.І. (Росія)

«Кольпоскопія та патологія шийки матки»


9.00-9.15 – Епідеміологія ВПЛ-інфекції та раку шийки матки.

9.15-9.30 – Значення ВПЛ в ґенезі раку шийки матки – змінення уявлень про фізіологію та патологію шийки матки.

9.30-9.45 – Нова класифікація уражень шийки матки.

9.45-10.00 – Нові підходи до ведення жінок з патологією шийки матки.

10.00-10.15 – Тренінг-майстер-клас з інтерактивної кольпоскопії.

10.15-10.30 – Розбір клінічних випадків.

10.30-10.45 – Тренінг на апараті кольпоскоп-радіохвильова хірургія.

10.45.-11.00. – Відповіді на запитання, дискусія. Вручення сертифікатів (Україна, Росія).


^ 11.00-13.00 готель «Одеса», зала 1

Симпозіум: Сучасні тенденції в оперативному лікуванні гінекологічних хворих

Співголови: академік НАМНУ Запорожан В.М., проф. Венцківська І.Б., проф. Гладчук І.З., к.мед.н. Жегулович В.Г., проф. Чайка А.В.


11.00-11.15 – Гістеректомія: вибір доступу. Запорожан В.М., Гладчук І.З., Рожковська Н.М.

11.15-11.30 – Вагінальна гістеректомія: вчора, сьогодні, завтра. Чайка К.В., Желеєзна Г.О., Венцківський Б.М.

11.30-11.45 – Лапароскопічні гістеректомії. Гладчук І.З., Жегулович В.Г., Сердюк В.М.

11.45-12.00 – Міома матки та безпліддя. Венцківська І.Б., Татарчук Т.Ф., Маричереда В.Г., Булавенко О.В., Єфіменко О.А.

12.00-12.15 – Гістероскопія в репродуктивній хірургії. Судома І.О., Феськов В.В., Рожковська Н.М., Шитова Г.В.

12.15-12.30 – Дискусія


^ 11.00-13.00 готель «Одеса», зала 2

Симпозіум: Біоценоз піхви – межі норми та патології.

Співголови: проф. Воронін К.В., проф. Дубоссарська З.М., д.мед.н. Шаповал М.В.


11.00-11.15 – Порушення життєдіяльності біоплівки як можлива причина рецидивів вагінальних інфекцій. Дубоссарська З.М., Дубоссарська Ю.О.

11.15-11.30 – Фітотерапія гормональних порушень за дисменореї. Мирович Є.Д., Потапов В.О.

11.30-11.45 – Видова та кількісна характеристика біпробіоза вагінального вмісту у вагітних з бактеріальним вагінозом. Воронін К.В., Чуйко В.І., Бен Саада Кахла

11.45-12.00 – Діагностика та терапія паразитарних інвазій у жінок з рецидивними кольпітами різного ґенезу. Склярова В.А.

12.00-12.15 – Діагностика та лікування патології шийки матки у жінок репродуктивного віку, асоційованою з папіломавірусною інфекцією. Кондратюк В.К., Саврун С.С.

12.15-12.30 – Дискусія


^ 11.00-13.00 Художня галерея, зала 1

Симпозіум: Практичні проблеми гінекології в амбулаторно-поліклінічних умовах. Нові технології.

Співголови: проф. Грищенко О.В, проф. Рожковська Н.М., проф. Щербина М.О.

11.00-11.15 – Захворювання молочної залози у пацієнток з порушенням репродуктивного здоров’я: діагностика, патогенез, профілактика. Чайка В.К., Ласачко С.А.

11.15-11.30 – Клінічні результати застосування 5-нітроімідазолів у лікуванні трихомонадного вульвовагініту. Потапов В.О.

11.30-11.45 – Прогнозування та профілактика порушень у менопаузі у жінок з гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи. Чурилов А.В., Бутіна Л.І., Покровенко О.Б.

11.45-12.00 – Сучасні підходи до прогнозування, діагностики та лікування злукового процесу органів малого тазу у жінок. Шаганов П.Ф.

12.00-12.15 – Стан кісткової системи у жінок з фіброміомою матки. Франчук А.Ю., Котик А.О., Манасова Г.С.

12.15-12.30 – Ендокринофенотипи та вибір ЗГТ. Щербина М.О.

12.30-12.45 – Застосування інноваційних технологій у підготовці вагітності у жінок з лейоміомою матки. Чайка К.В.

12.45 - 13.00 – Дискусія


^ 11.00-13.00 Художня галерея, зала 2

Симпозіум: Акушерсько-гінекологічна патологія: генетичні, перинатальні, хірургічні, соматичні проблеми.

Співголови: проф. Гордієнко І.Ю., проф. Жук С.І.


11.00-11.15 – Нові концепції пренатальної діагностики та терапії метаболічних порушень у плода. Гордієнко І.Ю.

11.15-11.30 – Перинатальна діагностика в системі заходів щодо зниження перинатальної захворюваності та смертності. Подольский В.В., Тарапурова В.І., Гордієнко І.Ю.

11.30-11.45 – Антифосфоліпідний синдром в акушерській практиці, нові підходи до діагностики та лікування. Чайка В.К., Дьоміна Т.Н.

11.45-12.00 – Особливості розподілу поліморфних генів системи HLA ІІ класу фолатного обміну, факторів згортання крові у подружжя з звичним невиношуванням вагітності. Веропотвелян М.П.

12.00-12.15 – Вегетативна дисфункція у пацієнток із гестаційними гіпертензивними порушеннями. Акушерська тактика. Талалаєнко Ю.А., Данілова Ю.Н.

12.15-12.30 – Сучасні підходи до перинатальної підготовки сім’ї до пологів. Бабіч Т.Ю. Юрченко Є.Ю.

12.30-13.00 – Дискусія


^ 11.00-13.00 Елінг-клуб

Симпозіум: Вплив інфекцій, спричинених атиповими збудниками, на репродуктивний потенціал подружжя.

Співголови: проф. Тапільска Н. І., проф. Ромащенко О.В., проф. Галіч С.Р.


11.00-11.20 – Прегравідарна підготовка у пацієнток із мікоплазмовою інфекцією. Тапільська Н. І. (Росія)

11.20-11.40 – Огляд європейських рекомендацій щодо лікування хламідіозу. Ромащенко О.В.

11.40-12.00 – Вплив мікоплазмової інфекції на репродуктивний потенціал подружжя. Галіч С.Р.

12.00-12.20 – Принципи антибіотикопрофілактики за малих інвазивнь втручаннях в гінекології. Борис О.М.

12.20 – Дискусія


13.00 – 14.00 – ОБІДНЯ ПЕРЕРВА


14.00 – 16.00 Виставковий комплекс, зала 1

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ. Репродуктивні проблеми. Ускладнена вагітність, пологи. Профілактика материнської та перинатальної смертності.


Співголови: член-кор. НАМНУ Чайка В.К., проф. Писарєва С.П., проф. Авраменко Т.В., проф. Грищенко О.В.


14.00-14.20 – Вплив зовнішнього середовища на розвиток плода та епігенетика – можливі чинники захворювань у дорослому віці. Мотренко Т. (Чорногорія)

14.20-14.35 – Міжнародний досвід з питання зниження материнської та перинатальної смертності. Жук С.І.

14.35-14.50 – Реорганізація перинатальної допомоги на рівні регіону. Чайка В.К., Шпатусько М.І.

14.50-15.10 – Зміни в схемах індукції овуляції у жінок із полікістозом яєчників. Марк Брінкет (Мальта)

15.10-15.25 – Диференційний підхід до розродження у терміні вагітності 41 тиждень. Маркін Л.Б.

15.25-15.40 – Стан сполучної тканини як фактор гравідопротекції. Сторчак А.В., Грищенко О.В.

15.40-15.55 – Пологи у жінок із коротким інтергенетичним інтервалом. Туманова Л.Є.

15.55-16.00 – Дискусія


^ 14.00 – 16.00 Готель «Одеса», зала 1

Симпозіум: Сучасні підходи до оперативного лікування гінекологічних хворих

Співголови: академік НАМНУ Запорожан В.М., проф. Паращук Ю.С., проф. Гладчук І.З., проф. Чайка А.В.


14.00-14.15 – Урогенітальний пролапс: робота над помилками. Гладчук І.З., Проценко О.О., Заболотнов В.А., Мирович Є.Д., Паращук Ю.С., Петровський Ю.Ю.

14.15-14.30 – Хірургічне лікування геніального ендометріозу. Чайка А.В., Юзько О.М., Захаренко Н.Ф., Волянська А.Г., Кожаков В.Л.

14.30-14.45 – Ендоскопічна хірургія невідкладних станів у гінекологічній практиці. Камінський В.В., Яроцький М.Є., Сольський С.Я., Юзько О.М., Назаренко О.Я., Шаповал М.В.

14.45-15.00 – Кольпопоез: аналіз 10-річного досвіду. Гладчук І.З., Каштальянц М.А., Кучер М.Д., Жегулович В.Г., Леуш С.С., Яроцький М.Є.

15.00-15.15 – Використання емболізації маткових артерії для лікування хворих із лейоміомою матки. Паращук Ю.С., Коноз В.П., Сазонов Р.А.

15.15-15.30 - Патогенез, діагностика та лікування порушень рецептивності ендометрію у жінок із безпліддям. Носенко О.М., Сулікова Л.В., Дорошенко В.Е., Саєнко А.І.

15.30-15.45

15.45-16.00 – Дискусія


^ 14.00 – 16.00 готель «Одеса», зала 2

Симпозіум: Функціональна діагностика в акушерстві та гінекології

Співголови:

14.00-14.15 –

14.15-14.30 –

14.30-14.45 –

14.45-15.00 -

15.00-15.15 –

15.15-15.30 -

15.30-15.45

15.45-16.00 – Дискусія


^ 14.00 – 16.00– Художня галерея, зала 1

Симпозіум: Практичні питання акушерства та гінекології.

Співголови: проф. Громова А.М., проф. Корнацька А.Г.


14.00-14.15 – Сексуальна дисфункція у жінок, можливості терапії. Любарський А.В.

14.15-14.30 – Проблеми раціонального харчування жінок в пре- та постменопаузі. Астахов В.М.

14.30-14.45 – Клініко-статистичні аспекти перебігу вагітності та пологів за варикозної хвороби. Корнієць Н.Г., Гордієнко О.В., Валієва О.А., Абалова О.Ю.

14.45-15.00 – Стан репродуктивного здоров’я жінок, які перенесли штучне переривання вагітності (клініко-епідеміологічне дослідження). Вовк І.Б., Ревенько О.О., Корнацька А.Г., Тимченко О.І.

15.00-15.15 – Біоетичні питання надання допомоги у разі небажаної вагітності. Квашенко В.П.

15.15-15.30 – Корекція прегестаційного періоду і гестації за гіпоелементозів. Романенко Т.Г.

15.30-15.45 – Сексуальне здоров’я жінки в постменопаузі. Ромащенко О.В., Мельников С.М., Білоголовська В.В., Щербак М.О.

15.45-16.00 - Обгрунтування підходів до усунення сексуальних дисфункцій в жінок. Мельников С.М., Ромащенко О.В., Коваль С.Б., Лебідь Л.О., Ященко Л.Б.


^ 14.00 – 16.00 Художня галерея, зала 2

Симпозіум: Патологія ендометрію, ендометріоз

Співголови: член-кор. НАМНУ Чайка В.К., проф. Сімрок В.В., проф. Щербина М.О., проф. Паращук Ю.С.


14.00-14.15 – Генітальний ендометріоз. Тактичні та лікувальні проблеми. Чайка А.В.

14.15-14.30 – Сучасні підходи до лікування ендометріозу. Геворкян М.А. (Росія).

14.30-14.45 – Патологія ендометрію у жінок пізнього репродуктивного та перименопаузального віку. Корнієнко С.М.

14.45-15.00 – Інновації в терапії ендометріозу. Захаренко Н.Ф., Татарчук Т.Ф., Ковбасій В.Н.

15.00-15.15 – Гормонозалежна патологія ендометрію, тактика ведення, лікування. Резниченко Г.І.

15.15-15.30- Діагностика і корекція рецептивності ендометрію у жінок із безпліддям. Носенко Є.Н.

15.30-15.45 – Лікування та реабілітація післяабортних ендометритів. Підготовка ендометрію до імплантації. Деришов В.В., Деришов С.В., Чумак З.В., Артьоменко В.В.

15.45-16.00 – Дискусія


^ 16.15 – 18.30 Виставковий комплекс, зала 1

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ. Ускладненні пологи. Репродуктивні проблеми.

Співголови: член-кор. НАМНУ Маркін Л.Б., проф. Голота В.Я., проф. Коломійцева, проф. Туманова Л.Є.


16.15-16.30 – Якість життя – нова якість охорони материнства та дитинства. Сірман В.М. (Страна ?????????).

16.30-16.45 – Тазове передлежання. Новий погляд на стару проблему. Маркін Л.Б.

16.45-17.00 – Інтенсивна терапія геморрагічного шоку. Глумчер Ф.С.

17.00-17.15 – Оцінка скоротливої діяльності матки, її корекція у разі патології навколоплідного середовища. Маляр В.В.

17.15-17.30 – Європейський рівень показників післяпологових кровотеч, міфи та реальність в Україні. Бойчук А.В.

17.30-17.45 – Антенатальна загибель плода. Пирогова В.І.

17.45-18.00 – Збереження репродуктивної функції в онкологічних хворих. Судома І.О., Гончарова Я.О.

18.00-18.30 – Дискусія.


18.30-18.45. Прийняття резолюції з’їзду. Закриття з’їзду.

19.30.Одеський національний театр опери та балету. Виступ майстрів мистецтв.


21.00. Зустріч делегатів з’їзду в Одеському будинку вчених

Схожі:

Програма та запрошення iconЗаявка на виготовлення запрошення
...
Програма та запрошення iconЗаявка на виготовлення запрошення
...
Програма та запрошення iconПрограма І запрошення регіональний круглий стіл на тему
Піча В. М., доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська...
Програма та запрошення iconФундації відкритого суспільства програма підтримки вищої освіти програма академічних стипендій запрошення до співпраці з Програмою академічних стипендій у 2011-12 навчальному році
«Громадянська освіта» (сер). Метою програми afp є допомога державним вищим навчальним закладам на пострадянському просторі у реформуванні...
Програма та запрошення iconVі всеукраїнський фестиваль науки 2012 18 20 квітня 2012 р. Програма Запрошення
Презентація навчального посібника з грифом монмс україни: Медведик Ю.Є. Історія української музики: духовно-пісенна (кантова) творчість...
Програма та запрошення iconДокументи
1. /ЗАПРОШЕННЯ 2010.doc
Програма та запрошення iconДокументи
1. /запрошення ECONOMICS_2013.doc
Програма та запрошення iconДокументи
1. /Запрошення на конф.doc
Програма та запрошення iconЗапрошення міжнародна науково-практична конференція
«Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва»
Програма та запрошення iconДокументи
1. /Запрошення на НПК 2013 платн_.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи