Додаткові питання з терапії для лікарів, якіпретендують на першу та на вищукваліфікаційні категорії icon

Додаткові питання з терапії для лікарів, якіпретендують на першу та на вищукваліфікаційні категорії
Скачати 103.23 Kb.
НазваДодаткові питання з терапії для лікарів, якіпретендують на першу та на вищукваліфікаційні категорії
Дата13.11.2012
Розмір103.23 Kb.
ТипДокументи

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ З ТЕРАПІЇ ДЛЯ ЛІКАРІВ, ЯКІПРЕТЕНДУЮТЬ НА ПЕРШУ ТА НА ВИЩУКВАЛІФІКАЦІЙНІ КАТЕГОРІЇ

 1. Сучасні програми лікування артеріальної гіпертензії за наявності супутніх захворювань (ІХС, цукрового діабету, бронхіальної астми, серцевої недостатності).

 2. Вибір основних лікових засобів для проведення фармакотерапії гіпертонічної хвороби в залежності від факторів ризику (порушеної толерантності до вуглеводів, дисліпідемії, значної гіпертрофії міокарда лівого шлуночка).

 3. Класифікація рівнів ATу дорослих (ВООЗ та Міжнародне товариство по вивченню гіпертензії). Основні нові положення стратегії медикаментозного лікування есенціальної гіпертензії.

 4. Лікування гіпертонічної хвороби (артеріальної гіпертензії) у жінок у період вагітності. Купірування гіпертензивної кризи при еклампсії.

 5. Диференційована екстрена терапія гіпертонічної кризи (за умов розвитку гострої гіпертонічної енцефалопатії, субарахноїдального крововиливу,гострої лівошлуночкової недостатності, розшарування проксимального відділу аорти).

 6. Основні положення робочої класифікації серцевої недостатності Українського наукового товариства кардіологів (1996). Стани високого ризику при серцевій недостатності.

 7. Принципи призначення інгібіторів АПФ при серцевій недостатності, що пов'язана з дисфункцією лівого шлуночка (рекомендації ВООЗ).

 8. Фактори ризику, діагностичні критерії і напрямки профілактики прискореного старіння людини. Застосування геропротекторів і антигеронівдля попередження прискореного старіння.

 9. Особливості геріатричної фармакотерапії: множинність захворювань,зниження адаптаційних можливостей організму, вікові особливості фармакокінетики, принципи фармакотерапії в геріатрії, геріатричні засоби(геропротектори, антигерони).

10.Зміни функції системи кровообігу та механізмів її регуляції при старінні,особливості клінічного перебігу та фармакотерапії ІХС у хворих похилого віку.

11.Диференційно-діагностичні ознаки "пізньої" гіпертонічної хвороби і симптоматичних артеріальних гіпертензій , що найчастіше зустрічаються в старості. Особливості застосування основних груп сучасних гіпотензивних засобів у геріатричній практиці.

12.Визначення станів (клінічних форм), що відносяться до нестабільної стенокардії. Класифікація нестабільної стенокардії за Браунвальдом. Основна та альтернативна лікувальна програма. Перспективи використання низькомолекулярних гепаринів.

13.Диференційна діагностика, диференційована терапія вазо спастичної стенокардії, безсимптомної форми IXC, X - синдрому.

14.Первинна та вторинна форми синдрому слабкості синусового вузла,лікування СССВ з урахуванням його клінічної форми (латентної, маніфестної (гіподинамічної), синдрому брадикардії - тахікардії (Шорта)).

15. Класи органічної шлуночкової екстрасистолії за Lown, Wolf.Фармакотерапії шлуночкових екстрасистол високих градацій. Схеми етапного ступінчастого лікування екстрасистолії.

16.Диференційована терапія екстрасистолічної аритмії в залежності від супутньої патології (в гострому періоді ІМ, при стенокардії, хронічній серцевій недостатності, при захворюваннях органів дихання, глікозидній інтоксикації, гіпертонічній хворобі, захворюваннях органів травлення).

17.Види пароксизмальної тахікардії за шириною комплексу QRS. Лікування суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії з "вузьким" комплексомQRS. Профілактика пароксизмів.

18.Види пароксизмальної тахікардії за шириною комплексу QRS. Лікування суправентрикулярної пароксизмальної тахікардії з "широким" комплексом QRS. Профілактика пароксизмів.

19.Лікування пароксизмальної тахікардії при синдромі передчасного збудження шлуночків.

20.Етапне купірування приступу миготливої аритмії (заходи на догоспітальному етапі, уповільнення серцевих скорочень, відновлення синусового ритму).

21.Показання та протипоказання до відновлення синусового ритму у хворих з
постійної формою миготливої аритмії. Програми медикаментозного
відновлення синусового ритму. Лікування хворих з постійною формою
миготливої аритмії, яким протипоказане відновлення синусового ритму
(контроль частоти скорочень шлуночків при тахі- та брадисистолічній формі
миготливої аритмії).

22.Пролапс мітрального клапана. Сучасні погляди на етіологію. Основні діагностичні критерії.

23.Пухлини серця (первинні, метастатичні). Клінічні ознаки міксоми серця.Сучасні діагностичні критерії.

24.Атеросклероз. Сучасні теорії атеросклерозу. Фактори ризику розвитку атеросклерозу. Діагностика. Профілактика.

25. Остеопороз. Діагностика, профілактика і лікування. Сучасні рекомендації щодо лікування і профілактики остеопорозу, індукованого глюкокортикоїдами.

26.Сучасні погляди на інфекцію Helicobacter pylori. Результати міжнародних консенсусів щодо діагностики і лікування інфекції Helicobacter pylori у дорослих. Ефективність програмних ерадикаційних схем.

27.Сучасні аспекти мембранної терапії печінки. Есенціальні ліпіди та а-інтерферон у лікуванні хронічних гепатитів В і С. Застосування есенціальних фосфоліпідів при алкогольних ураженнях печінки.

28.Клінічна фармакологія прокінетиків. Місце прокінетиків у лікуванні гастроентерологічних захворювань.

29.Ураження печінки вірусної етіології. Вірусні гепатити. Сучасні можливості виявлення вірусів гепатиту. Інтерферон - а у лікуванні вірусного гепатиту.

30.Сучасні поліензимні препарати та їх застосування при захворюваннях внутрішніх органів.

31.Алкогольні ураження печінки та підшлункової залози. Сучасні погляди на етіологію, патогенез, лікування алкогольної хвороби печінки.

32.Жировий гепатоз. Етіологічні фактори. Шляхи фармакологічної корекції.

33.Клінічна фармакологія антибактеріальних засобів у лікуванні хворого на
виразкову хворобу.

34.Хронічна мезентеріальна недостатність, найчастіші причини, клінічна картина абдомінальної ішемії. Медикаментозне лікування. Показання до хірургічного втручання.
35.Особливості клінічної картини і медикаментозного лікування виразкової хвороби з подвійною локалізацією виразки (у шлунку та дванадцятипалій кишці).

З6.Патогенетичні і клінічні особливості виразкових уражень шлунка у хворих похилого та старечого віку. Основні принципи медикаментозної терапії.

37.Сучасні можливості терапії хронічних, рефрактерних до лікування виразок шлунка та дванадцятипалої кишки. Використання нефармакологічних методів лікувального впливу на виразковий дефект.

38.Гастродуоденальні захворювання у молодому віці. Особливості клінічних проявів, діагностика. Основні принципи медикаментозної терапії.

39.Жовчнокам'яна хвороба. Медикаментозне (не хірургічне) розчинення каміння за допомогою препаратів жовчних кислот. Умови, показання та протипоказання. Критерії відбору хворих для лікування ЖКХ методом екстракорпоральної літотрипсії.

40.Клінічна фармакологія нейротропних засобів; принципи призначення при соматичних захворюваннях.

41.Основні положення міжнародного консенсуса щодо проблем бронхіальної астми. Класифікація бронхіальної астми за ступенем важкості. Програма ступінчастої терапії. Місце інгаляційних глюкокортикоїдів у програмі лікування бронхіальної астми.

42.Особливості сучасного перебігу пневмоній. Основні збудники і емпірична(початкова) терапія при гострій позагоспітальній пневмонії.

43.Структура імунопатології. Імунодефіцитні стани. "Первинні та вторинні імунодефіцити.

44.Загальні принципи діагностики імунопатологічних станів. Імунологічні тести І та II рівнів. Діагностична та прогностична оцінка імунограм.

45.Орієнтовні схеми застосування імунокоригуючих засобів. Лікарські рослини, що застосовуються для імунокорекції.

^ ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ
з суміжних дисциплін для лікарів, які претендують на вищу
кваліфікаційну категорію зі спеціальності "терапія"


ФТИЗІАТРІЯ

 1. Рання діагностика туберкульозу у дітей,підлітків та дорослих.

 2. Клінічна класифікація туберкульозу, характеристика її основних розділів,
  формулювання клінічного діагнозу.

 3. Коротка характеристика клінічних форм туберкульозу органів дихання
  згідно з сучасною класифікацією туберкульозу.

 4. Діагностика туберкульозу органів дихання: обов'язковий діагностичний мінімум (ОДМ), додаткові методи обстеження (інвазивні та неінвазивні -ДМО), факультативні методи обстеження (ФМО).

 5. Групи ризику туберкульозу, обстеження, нагляд.

 6. Диференційна діагностика інфільтративного туберкульозу легень.

 7. Диференційна діагностика десемінованого туберкульозу легень.

 8. Диференційна діагностика туберкульоми легень.

9. Диференційна діагностика кавернозного туберкульозу легень.
10.Диференційна діагностика туберкульозного ексудативного плевриту.
11.Диференційна діагностика вогнищевого туберкульозу легень.
12.Лікування бронхіальної астми у хворих на туберкульоз легень.

13.Лікування цукрового діабету у хворих на туберкульоз легень.
14.Лікування ревматизму у хворих на туберкульоз легень.

15. Лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на туберкульоз легень.
16.Легенева кровотеча, етіологія, патогенез, клініка, надання невідкладної допомоги.

17.Спонтанний пневмоторакс, етіологія, патогенез, клініка, невідкладна допомога.

18.Специфічна профілактика туберкульозу.

19. Санітарна профілактика туберкульозу. Робота у вогнищах туберкульозної інфекції.

^ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

 1. Епідеміологія ВІЛ- інфекції, її профілактика.

 2. Клініка ВІЛ- інфекції, стадії хвороби за класифікацією ВООЗ, особливості перебігу в Україні.

 3. Дифтерія, диференційна діагностика з ангінами.

 4. Гострі респіраторні інфекції (грип, аденовірусна інфекція, парагрип).Тактика лікаря щодо госпіталізації.

 5. Ботулізм, патогномонічна симптоматика, тактика лікаря-терапевта, перша допомога.

 6. Холера, епідеміологія, основні клінічні ознаки, диференційна діагностика з харчовими токсикоінфекціями.

 7. Холера, особливості клінічного перебігу, перша допомога, принципи терапії,профілактика з метою запобігання розповсюдженню інфекції.

 8. Менінгококова інфекція, форми (септична і менінгоенцефаліт), діагностика.

9.Диференційна діагностика менінгітів і харчового отруєння, перша допомога.10.Лептоспіроз, основні клінічні ознаки, диференційна діагностика з грипом,вірусним гепатитом.

11.Тактика лікаря-терапевта при лихоманках неясного генезу: необхідні лабораторні обстеження.
12.Диференційна діагностика вірусних гепатитів, механічної та гемолітичної жовтяниці.

13.Інфекційні захворювання з діарейним синдромом, тактика лікаря-терапевта.

14. Інфекційні захворювання з ураженням зіву, тактика лікаря-терапевта.

15.Бешиха, диференційна діагностика з іншими захворюваннями, які мають

спільні симптоми.16.Малярія, клініка, лабораторна діагностика.

17.Профілактика харчових токсикоінфекцій, перша допомога при діареях.

18. Захворювання, які супроводжуються екзантемами, диференційна діагностика,
тактика лікаря.

 1. Епідеміологія і клініка лептоспірозу, можливі ускладнення.

 2. Висипний тиф і хвороба Бріла, епідеміологія, клініка, профілактика.

 3. Клінічний перебіг дифтерії, ускладнення, тактика лікаря-терапевта.

 4. Ускладнення вірусних гепатитів. Особливості і небезпека при лікуванні хворих на
  вірусний гепатит амбулаторно.

 5. Показання для термінової госпіталізації хворого на грип в інфекційне відділення.

 6. Опортуністичні інфекційні захворювання, які найчастіше зустрічаються у ВІЛ-
  інфікованих.

 7. Ускладнення дифтерії.

26.Сифіліс. Клінічна симптоматика, перебіг. Діагностика, лікування. Профілактика.

ПСИХІАТРІЯ

 1. Психомоторне збудження. Тактика лікаря. Невідкладна допомога.

 2. Клініка і невідкладна допомога при "гострому маяченні".

 3. Клініка і невідкладна допомога при гострому алкогольному делірії (біла гарячка).

 4. Проблема суїцидів. Суїцидальна поведінка.

^ НЕРВОВІ ХВОРОБИ

 1. Невідкладна допомога при мозкових інсультах на до госпітальному та госпітальному етапах.

 2. Принципи лікування та реабілітації хворих на мозкові інсульти в містах і сільській місцевості.

 3. Невідкладна допомога при пароксизмальних станах і больових синдромах.

 4. Рання діагностика та принципи лікування гострих дискогенних радикулітів (вертеброгенних), невритів та невралгій різного генезу.

 5. Рання діагностика вторинних (грипозних та інших) менінгітів і енцефалітів;принципи лікування.

 6. Рання діагностика, принципи лікування при нейроінтоксикаціях (ФОС, метиловий та етиловий спирт, солі важких металів та інші).

Схожі:

Додаткові питання з терапії для лікарів, якіпретендують на першу та на вищукваліфікаційні категорії iconФорма № н – 04А
«актуальні питання дитячої гематології» для лікарів-педіатрів, лікарів-гематологів, сімейних лікарів
Додаткові питання з терапії для лікарів, якіпретендують на першу та на вищукваліфікаційні категорії iconНавчально-виробничний план спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів у Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького на кафедрі неонатології фіпо на 2012 рік
Тематичний цикл «Актуальні питання інтенсивної терапії та реанімації новонароджених»
Додаткові питання з терапії для лікарів, якіпретендують на першу та на вищукваліфікаційні категорії iconТеоретичні питання для підсумкового контролю з дисципліни «Політична економія»
Предмет І функції політичної економії. Економічні категорії та економічні категорії. Політекономія І економічна політика
Додаткові питання з терапії для лікарів, якіпретендують на першу та на вищукваліфікаційні категорії iconКалендарний план циклів підвищення кваліфікації лікарів в системі післядипломної освіти з перинатології на базі кафедри пропедевтики дитячих хвороб бдму на 2011-2012 навчальний рік Для лікарів неонатологів,
Для лікарів неонатологів, акушерів-гінекологів, педіатрів, анестезіологів пологових будинків, лікарів станції швидкої допомоги
Додаткові питання з терапії для лікарів, якіпретендують на першу та на вищукваліфікаційні категорії iconОрганізаційно-педагогічна модель підвищення кваліфікації керівних І педагогічних працівників у Сумському оіппо
Педагоги (учителі, вихователі), які мають кваліфікаційні категорії „спеціаліст ІІ категорії”; „спеціаліст І категорії”, „спеціаліст...
Додаткові питання з терапії для лікарів, якіпретендують на першу та на вищукваліфікаційні категорії iconХвороби органів травлення
Знання сутності І морфологічних проявів хвороб печінки, підшлункової залози, тонкої та товстої кишки необхідні для вивчення їх на...
Додаткові питання з терапії для лікарів, якіпретендують на першу та на вищукваліфікаційні категорії iconПитання для підготовки до іспиту по курсу «Охорона праці в галузі» для спеціальності аг
Додаткові вимоги безпеки при експлуатації автомобіля, працюючих на газовому паливі
Додаткові питання з терапії для лікарів, якіпретендують на першу та на вищукваліфікаційні категорії iconМетодичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу тематичного вдосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології»
Методичні вказівки до практичних занять лікарів-курсантів до циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології»/...
Додаткові питання з терапії для лікарів, якіпретендують на першу та на вищукваліфікаційні категорії icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Робоча навчальна програма складена на основі типового навчального плану та програми циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання...
Додаткові питання з терапії для лікарів, якіпретендують на першу та на вищукваліфікаційні категорії iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою
Хворий на зк глаукому має бути на постійному спостереженні у офтальмолога І кожен рік обстежитися у стаціонарі. Тільки постійне спостереження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи