Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Сторінка7/8
Дата04.08.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8

Ранжування з присвоєння оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» проводиться для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю, і успішно завершили вивчення дисципліни.

Оцінки «FX, F» виставляються студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка «FX» виставляються студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зараховано підсумковий модульний контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком під час канікул впродовж двох тижнів після завершення навчального року. Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів.

Оцінка «F» виставляється студентам, які відвідали всі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модулю.

За дозволом проректора з навчальної частини студент може підвищити оцінку з дисципліни шляхом перескладання підсумкового модульного контролю (не більше трьох разів за весь період навчання).

^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ ДЛЯ ОЦІНКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

МОДУЛЬ 2. Неонатологія

Модуль 2 (зміст оцінюваної діяльності)

Максималь-на кількість балів

Змістовий модуль 6
Тема 17. Особливості адаптації недоношених новонароджених Організація виходжування та годування недоношених дітей

20

Змістовий модуль 7
Тема 18. Внутрішньоутробні інфекції новонародженого (TORCH – інфекції). Бактеріальні інфекції у новонароджених

20

Змістовий модуль 8
Тема 19. Постасфіктичний синдром новонароджених. Пологова травма новонароджених

20

Тема 20. Гемолітична та геморагічна хвороби новонароджених

20

Тема 21. Хвороби органів дихання у новонароджених

20

Індивідуальна самостійна робота – курація хворих та написання історії хвороби

20

Разом поточна навчальна діяльність

120

Підсумковий модульний контроль

80

^ СУМА БАЛІВ ЗА МОДУЛЬ

200

Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: «5» — 20 балів, «4» — 16 балів, «3» — 12 балів, «2» — 0 балів. За написання історії хвороби присвоюються такі бали: «5» — 20 балів, «4» — 15 балів, «3» — 10 бали, «2» —0 балів. Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120. Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 балів: не менше 60 балів під час практичних занять (12 х 5) та 10 балів за написання історії хвороби. Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 з 80 балів.


^ МОДУЛЬ 3. Хвороби системи крові, органів дихання та алергічні захворювання у дітей

Модуль 3 (зміст оцінюваної діяльності)

Максимальна кількість балів

Змістовий модуль 9
Тема 22. Дефіцитні анемії у дітей

18

Тема 23. Гемобластози у дітей

18

Тема 24. Геморагічні захворювання у дітей

18

Змістовий модуль 10
Тема 25. Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів у дітей. Гострі бронхіти у дітей

18

Тема 26. Пневмонії у дітей

18

Тема 28. Атопічний дерматит та алергічний риніт у дітей. Кропив’янка у дітей. Бронхіальна астма у дітей

18

Разом поточна навчальна діяльність

120

Підсумковий модульний контроль

80

^ СУМА БАЛІВ ЗА МОДУЛЬ

200

Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: «5» — 18 балів, «4» — 16 балів, «3» — 11 балів, «2» — 0 балів. За виконання індивідуальної роботи присвоюються такі бали: «5» — 12 балів, «4» — 8 балів, «3» — 4 бали, «2» —0 балів. Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120. Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 балів: не менше 66 балів під час практичних занять (11 х 6) та 4 балів за виконання індивідуальної роботи. Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 з 80 балів.


^ МОДУЛЬ 4. Дитячі інфекційні хвороби

Модуль 4 (зміст оцінюваної діяльності)

Максимальна кількість балів

Змістовий модуль 11
Тема 29. Кір, краснуха, вітряна віспа, оперізуючий герпес

15

Тема 30. Скарлатина, псевдотуберкульоз, інфекційний мононуклеоз

15

Тема 31. Дифтерія, паротитна інфекція, коклюш

15

Змістовий модуль 12
Тема 32. Менінгококова інфекція, поліомієліт, ентеровірусна інфекція

15

Тема 33. ГРВІ

15

Змістовий модуль 13
Тема 34. Гострі кишкові інфекції

15

Тема 35. Вірусні гепатити

15

Індивідуальна самостійна робота – курація хворих та написання історії хвороби

15

Разом поточна навчальна діяльність

120

Підсумковий модульний контроль

80

^ СУМА БАЛІВ ЗА МОДУЛЬ

200

Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: «5» — 15 балів, «4» — 12 балів, «3» — 9 балів, «2» — 0 балів. За написання історії хвороби студенту присвоюються бали: «5» — 15 балів, «4» — 11 балів, «3» — 7 балів, «2» — 0 балів. Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 балів: не менше 63 балів під час практичних занять та 7 балів за написання історії хвороби.

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 з 80 балів.


Отримані бали конвертуються таким чином:

За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою БДМУ (у балах)

A (відмінно)

Відмінно

180-200

B (дуже добре)

Добре

165-179

C (добре)

150-164

D (задовільно

Задовільно

135-149

E (слабко)

120-134

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

70-119

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-69Матеріали методичного забезпечення до підсумкового модульного контролю

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

МОДУЛЬ 2. Неонатологія

1. Визначення поняття „недоношеність”. Класифікація недоношених дітей за показником ”маса тіла при народженні” та співвідношенням фізичного розвитку та гестаційного віку.

2. Причини затримки внутрішньоутробного розвитку плода. Особливості адаптації дітей зі ЗВУР та принципи виходжування.

3. Оцінка морфологічної та нейро-функціональної зрілості недоношених дітей (за шкалою Балард).

4. Особливості терморегуляції недоношених дітей, методи профілактики гіпотермії.

5. Профілактика та лікування гіпоглікемії у недоношених дітей.

6. Механізми розвитку гіпербілірубінемії недоношених, можливі наслідки. Тактика ведення.

7. Невідкладна допомога при апное у недоношених дітей. Показання до застосування штучної вентиляції легень. Ускладнення тривалої ШВЛ: бронхолегенева дисплазія, ретинопатія недоношених дітей. Реабілітація.

8. Етапи виходжування недоношених дітей. Принципи транспортування. Критерії виписки зі стаціонару.

9. Особливості диспансерного спостереження за недоношеними дiтьми в полiклiнiцi. Профілактика анемії, лактазної недостатності, дисбактеріозу, рахіту.

10. Принципи вигодовування недоношених новонароджених. Вибір засобу годування в залежності від гестаційного віку та стану дитини. Рекомендовані об’єми ентерального харчування.

 1. Етіологічні, клінічні та лабораторні критерії діагнозу „асфіксії новонародженого”.

 2. Сучасні уявлення про патогенез асфіксії. Компенсаторні механізми організму плода у відповідь на гіпоксію.

 3. Критерії ступеню важкості асфіксії в залежності від оцінки за шкалою Апгар, показників рН та ознак дисфункції органів та систем.

 4. Алгоритм надання невідкладної допомоги дитині у стані асфіксії при народженні в залежності від наявності або відсутності ознак меконіальної аспірації.

15. Визначення терміну „пологова травма” та чинники її розвитку. Прогноз та реабілітація.

16. Пологові травми м’яких тканин. Адипонекроз. Пошкодження грудинно-ключично-соскоподібного м’язу. Диференціальний діагноз пологової пухлини та кефалогематоми.

17. Пологова травма спинного мозку та плечового сплетення. Парези і паралічи Дюшена-Ерба, Дежерін-Клюмпке.

18. Диференціальнана діагностика внутришньочерепних крововиливів гіпоксичного та травматичного ґенезу у новонароджених.

19. Поняття про сурфактантну систему легень. Чинники розвитку РДС у новонароджених. Механізм розвитку гіалінових мембран. Методи антенатальної профілактики.

20. Оцiнка ступеня тяжкостi дихальної недостатностi при респіраторному дистрес синдромi за допомогою шкали Сiльвермана та Довнеса.

21. Методи антенатального прогнозування та постнатальної діагностики РДС. Рентгенологічні ознаки РДС.

22. Принципи лікування РДС у новонароджених. Респіраторна підтримка. Сурфактантзамісна терапія.

 1. Класифікація пневмоній новонароджених в залежності від шляху та терміну інфікування. Етіологїя.

 2. Фактори ризику розвитку пневмоній у новонароджених. Патогенез.

 3. Особливості перебігу пневмоній у новонароджених в залежності від шляху інфікування та етіології.

 4. Принципи діагностики та лікування пневмоній у новонароджених. Особливості етіотропної терапії.

27. Еритроцитарні антигенні системи крові людини. Етіологія, патогенез ГХН.

28. Класифікація ГХН. Клінічно-лабораторні критерії анемічної, жовтяничної та набрякової форм ГХН.

29 Критерії ступеню важкості ГХН. Стадії перебігу білірубінової енцефалопатії.

30 Методи антенатальної діагностики та профілактики гемолітичної хвороби плода.

31 Показання до проведення операції замінного переливання крові. Техніка операції та її можливі ускладнення.

32 Методи консервативної терапії ГХН. Механізм дії фототерапії.

33 Особливості системи гемостазу у новонароджених. Чинники розвитку геморагічної хвороби. Клінічні особливості ранньої, класичної та пізньої форм геморагічної хвороби.

34. Диференційна діагностика геморагічної хвороби та синдрому „заковтнутої крові”. Невідкладна допомога при шлунково-кишкової кровотечі. Лікування та профілактика геморагічної хвороби.

35. Визначення терміну „ТОRСН-інфекції”. Фактори ризику розвитку ВУІ.

36. Характер ураженні при ВУІ в залежності від терміну та шляху інфікування плода.

37. Методи ранньої діагностики та профілактики ВУІ.

38. Клінічні прояви ВУІ в залежності від етіології (вроджений токсоплазмоз, краснуха, неонатальна герпетична та цитомегаловірусна інфекція). Прогноз та реабілітація.

39. Принципи лікування ВУІ. Етіотропна та імунотерапія.

40. Омфалiт. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Діагностика. Профiлактика та лiкування.

41. Везикулопустульоз, пухирчатка новонародженого, ексфолiативний дерматит Ріттера. Етiологiя, клiнiка, лiкування. Профілактика.

42. Визначення терміну „неонатальний сепсис”. Чинники розвитку .

43. Класифікація та етіологія неонатального сепсису.

44. Клінічно-лабораторні критерії неонатального сепсису.

45. Принципи лікування та профілактики неонатального сепсису.

Методи контролю – усне опитування, вирішення тестів, ситуаційних задач


МОДУЛЬ 3. Хвороби системи крові , органів дихання та алергічні захворювання у дітей

 1. Визначення поняття анемiї. Класифiкацiя анемiй у дiтей.

 2. Залiзодефiцитнi анемiї у дiтей. Причини виникнення, клiнiка, дiагностика, диференцiальна дiагностика.

 3. Лiкування та профілактика залiзодефiцитної анемiї у дітей.

 4. Хронiчна постгеморагiчна анемiя у дітей. Етiологiя, патогенез, дiагностика. Невiд­клад­на допомога при кровотечах.

 5. Лейкемії у дiтей. Причини виникнення.Класифiкацiя лейкемій. Її зв’язок зi схемою кровотворення.

 6. Клiнiчнi варiанти перебiгу, діагностика та диференціальна діагностика гострої лiмфобластної лейкемії у дітей.

 7. Програми лiкування лейкемій у дітей (гострої лiмфобластної лейкемії, гострої мієлоїдної лейкемії, хронічної мієлоїдної лейкемії). Цитостатики. Класифiкацiя лiкувальних засобiв, що застосовуються як цитостатики. Показання до їх застосування. Ускладнення цитостатичної терапії (негайні, відстрочені, віддалені). Програма реабілітації.

 8. Класифiкацiя гемобластозів. Лiмфогрануломатоз у дітей. Етiологiя, патогенез, стадії захворювання (по Анн-Арбор).

 9. Дiагностика, диференцiальна дiагностика лiмфогрануломатозу у дітей з іншими лімфаденопатіями, лімфаденітами; гемобластозами.

 10. Клiнiка, лiкування, прогноз лімфогранульоматозу у дітей. Невідкладна допомога при синдромі стискання верхньої порожнистої вени.

 11. Поняття про геморагiчнi дiатези. Класифікація.

 12. Гемофілія А та В. Етiологiя, патогенез, клініка, діагностика. Прогноз у дітей.

 1. Замiсна терапiя при наданні невiд­клад­ної допомоги хворим на гемофiлiю. Антигемофiльнi препарати (концентрати факторів згортання крові, СЗП) та їх застосування. Реабілітація та профорієнтація за стійких розладів функцій організму.

 1. Геморагiчний васкулiт у дітей. Етiологiя, патогенез, клінічні форми, дiагностика диференціальна діагностика, лiкування, прогноз.

 2. Тромбоцитопенiчна пурпура у дітей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, прогноз. Невiдкладна допомога при кровотечах.

 3. Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів (гострий назофарингіт, гострий фарингіт, гострий ларінгофарингіт, гострий трахеїт) у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

 4. Гострий обструктивний ларингіт (круп) у дітей. Етіологія, патогенез, клініка та невідкладна допомога.

 5. Терапевтичні заходи при лихоманці та судомах у дітей, хворих на ГРВІ.

 6. Гострий бронхіт у дітей. Визначення, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

 7. Гострий обструктивний бронхіт у дітей. Визначення, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

 8. Гострий бронхіоліту у дітей. Визначення, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

 9. Рецидивуючий бронхіт у дітей. Визначення, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

 10. Пневмонії у дітей. Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика пневмоній у дітей. Прогноз.

 11. Гостра дихальна недостатність у дітей. Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, невідкладна допомога.

 12. Вроджені вади та хронічні захворювання бронхолегеневої системи у дітей. Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика. Прогноз. Реабілітація та профорієнтація.

 1. Атопічний дерматит у дітей. Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика, прогноз. Атопічний марш. Реабілітація та профорієнтація. Прогноз.

 1. Алергічний риніт у дітей. Визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика, прогноз.

 2. Кропив’янка у дітей. Визначення, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика.

 3. Бронхіальна астма у дітей. Визначення. Фактори ризику та патофізіологічні механізми розвитку бронхіальної астми. Класифікація, клініка, діагностика, лікування та профілактика бронхіальної астми у дітей, прогноз.

 4. Астматичний статус у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, невідкладна допомога.

Методи контролю – усне опитування, вирішення тестів, ситуаційних задач


МОДУЛЬ 4. Дитячі інфекційні хвороби

 1. Особливості інфекційного процесу та імунітету у дітей. Профілак­тика дитячих інфекційних хвороб (специфічна і неспецифічна). Організація профілак­тичних щеплень дітям.

 2. Дифтерія. Етіологія, епідеміологія. Патогенез різних клінічних форм. Дифтерія мигділиків. Клінічні форми. Ускладнення. Дифтерійний ларинготрахеїт. Дифтерія носа, ока, статевих органів, шкіри. Діагностика. Лікування дифтерії. Протидифтерійна сироватка, умови її ефектив­ної дії, методика введення. Профілактика дифтерії.

 3. Скарлатина. Етіологія, епідеміологія, патогенез. Класифікація скарлатини. Клінічна картина типових і атипових форм. Ускладнення. Лікування. Профілактика.

 4. Кір. Етіологія, епідеміологія, патогенез. Клініка типових та атипових форм. Ускладнення. Основні принципи лікування. Профілактика кору.

 5. Краснуха. Етіологія, патогенез. Клініка, діагностика. Вроджена краснуха. Ліку­вання. Профілактика.

 6. Коклюш. Етіологія. Епідеміологія. Патогенез. Клініка. Особливості коклюшу у дітей грудного віку. Ускладнен­ня. Лабораторні методи діагностики. Етіотропна та патогенетична терапія хворих на коклюш. Профілактика.

 7. Вітряна віспа. Етіологія, епідеміологія, патогенез. Клінічна картина типових і атипових форм вітряної віспи. Ускладнення. Лікування, профілактика.

 8. Оперізуючий герпес. Діагностика. Лікування.

 9. Герпетична інфекція (простий герпес). Етіологія, шляхи зараження. Клінічні форми, діагностика. Лікування.

 10. Паротитна інфекція. Етіологія, епідеміологія. Класифікація. Клініч­на картина різних форм епідемічного паротиту (паротит, субмаксиліт, сублінгвіт, панкреатит, орхіт, менінгіт та ін.). Лікування. Профілактика.

 11. Грип. Клінічний перебіг. Особливості у дітей раннього віку. Ускладнення, їх патогенез. Лікування. Профілактика.

 12. Парагрипозна і респіраторно-синцитіальна інфекції у дітей. Особливості клінічних проявів. Лікування, профілактика.

 13. Аденовірусна інфекція. Шляхи передачі. Особливості перебігу у дітей раннього віку. Лікування. Профілактика.

 14. Ангіни у дітей. Етіологічні особливості залежно від віку. Клініка. Діагностика. Дифереціальна діагностика. Лікування. Тактика ведення хворих на ангіни вдома.

 15. Менінгококова інфекція. Етіологія. Епідеміологія. Патогенез. Клі­нічні форми. Клінічна картина менінгококового менінгіту. Особливості перебігу у дітей 1-го року життя.

 16. Менінгококцемія, клінічна картина. Лабораторна діагностика. Основні принципи лікування. Профілактика. Невідкладні стани при менінгококовій інфекції (інфекційно-токсич­ний шок, набряк мозку), діагностика, лікування на догоспітальному етапі і в стаціонарі.

 17. Інфекційний мононуклеоз. Етіологія. Клінічна картина. Лабора­торні методи діагностики. Основні принципи лікування.

 18. 19. Поліомієліт. Етіологія. Клініка. Лікування. Профілактика.

 19. Ентеровірусна інфекція. Етіологія. Епідеміологія. Клінічні форми. Діагностика. Лікування. Профілактика.

 20. Шигельози у дітей. Захворюваність в різних вікових групах. Клініка, діагностика. Лікування. Профілактика.

 21. Сальмонельози у дітей. Етіологія, патогенез. Клінічні форми. Ліку­вання. Профілактика.

 22. Ешерихіози у дітей. Етіологія. Клінічні особливості у дітей різних вікових груп залежно від збудника. Лікування. Профілактика.

 23. Гострі кишкові інфекції у новонароджених. Етіологічна структура. Клінічні особливості. Діагностика. Лікування.

 24. Псевдотуберкульоз. Епідеміологічні особливості у дітей. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування, профілактика.

 25. Ієрсініоз кишковий. Особливості епідеміології у дітей різного віку. Патогенез. Клінічні форми. Діагностика. Лікування. Профілактика.

 26. Ротавірусна інфекція. Етіологія, епідеміологія, патогенез. Клінічна картина. Лікування.

 27. Вірусний гепатит А. Етіологія. Клінічна картина у дітей. Лабораторна діагностика. Лікування. Профілактика.

 28. Вірусний гепатит В. Етіологія, патогенез. Особливості перебігу у дітей раннього віку. Лабораторна діагностика. Принципи терапії.

 29. Особливості діагностики і перебігу вірусних гепатитів С, D, Е та інших у дітей.

 30. ВІЛ-інфекція / СНІД у дітей. Епідеміологія. Клініка. Діагностика. Лікування. Профілактика.

 31. Менінгококова інфекція, поліомієліт, ВІЛ-інфекція у дітей. Питання реабілітації та профорієнтації у осіб зі стійкими розладами функцій організму.

^ Методи контролю – усне опитування, вирішення тестів, ситуаційних задач

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи