Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Сторінка4/7
Дата04.08.2012
Розмір0.8 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7
^

ОПИС МОДУЛІВ


СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ МОДУЛЮ 5.

ПЕДІАТРІЯ

(спеціальність „педіатрія”)


Тема


Лек­ції


Пр. зан


СРС


Індивідуальна робота


^ Змістовий модуль 15. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів дихання у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах


Аналіз клінічних випадків, робота з архівним матеріалом

клініки, підготовка літера­турного огляду по клінічним випадкам, які мають труднощі диферен-

ційної діагностики

або

лікування (чергуван-ня у клініці),

виступ на

клінічній

лікарській

та/або

клініко-

патолого-

анатомічній

конферен-ціїТема 37. Диференційна діагностика бронхітів у дітей. Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції.
8

1

Тема 38. Диференційна діагностика пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей.
8

1

Тема 39. Диференційна діагностика при бронхіальній астмі у дітей. Невідкладна допомога при астматичному статусі.
8

1

Тема 40. Диференційна діагностика хронічних, спадкових та природжених захворювань бронхо-легеневої системи у дітей.бронхолегеневих захворювань у дітей.
8

1

^ Змістовий модуль 16. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах

Тема 41. Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності.
8

1

Тема 42. Диференційна діагностика вад серця у дітей (незапальних захворювань серця).
8

1

Тема 43. Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму та Морган'ї-Адамс-Стокс-синдромі.
8

1

Тема 44. Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини у дітей. Диференціальна діагностика системних васкулітів у дітей.
8

1

Тема 45. Диференційна діагностика суглобового синдрому у дітей.
8

1

Тема 46. Диференційна діагностика синдрому артеріальної гіпо- та гіпертензії.
8

1

Змістовий модуль17. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів травлення у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах

Тема 47. Диференційна діагностика функціональних та органічних захворювань шлунку та кишківника у дітей
8

1

Тема 48. Диференційна діагностика синдрому хронічної діареї (мальабсорбції) у дітей.
8

1

Тема 49. Диференційна діагностика захворю­вань гепатобіліарної системи у дітей. Диференціальна діагностика захворювань підшлункової залози у дітей.Невід­кладна допомога при гострій печінковій недостатності. Синдром портальної гіпертензії.
8

1

^ Змістовий модуль 18. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань рганів сечової системи у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах

Тема 50. Диференційна діагностика гломерулонефритів у дітей. Диференційна діагностика спадкових захворювань сечової системи у дітей.
8

1

Тема 51. Диференційна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дітей.
8

1

Тема 52. Гостра та хронічна ниркова недостатність у дітей.
8

1

Змістовий модуль 19. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів ендокринної системи у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах

Тема 53. Диференційна діагностика цукрового діабету у дітей.
8

1

Тема 54. Диференційна діагностика патології щитовидної залози у дітей.
8

1

Тема 55. Диференційна діагностика захворювань надниркових залоз у дітей
8

1

Тема 56. Диференційна діагностика порушень росту та статевого розвитку у дітей. Диференційна діагностика ожиріння у дітей.
8

1

^ Змістовий модуль 20. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань истеми кровотворення у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах

Тема 57. Диференційна діагностика анемій у дитячому віці.
8

1

Тема 58. Диференційна діагностика геморагічного синдрому у дітей.
8

1

Тема 59. Диференційна діагностика лейкозів, лімфопроліферативного синдрому у дітей.
8

1

Змістовий модуль 21. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань дітей неонатального віку. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах

Тема 60. Диференційна діагностика пологових уражень нервової системи у новонароджених дітей. Диференційна діагностика геморагічного синдрому у новонароджених дітей.
8

1

Тема 61. Диференційна діагностика синдрому дихальних розладів у новонароджених.
8

1

Тема 62. Диференційна діагностика жовтяниць новонароджених.
8

1

Тема 63. Диференційна діагностика гнійно-запальних захворювань шкіри та підшкірної клітковини у новонароджених. Сепсис новонароджених.
8

1

Тема 64. Диференційна діагностика внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених. Недоношені діти та діти, які народжені з малою масою тіла.
8

1

^ Змістовий модуль 22. Диспансерний нагляд за здоровими та хворими дітьми в умовах поліклініки. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах

Тема 65. Медичне спостереження дітей перших трьох років життя в поліклініці.
8

1

Тема 66. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку
8

1

Тема 67. Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку.
8

1

Тема 68. Особливості медичного спостереження за дітьми з патологією системи дихання, травлення та кровообігу, сечової, ендокринної та кровотворної системи.
8

1

Виконання індивідуальної СРС4

Підсумковий модульний контроль.
4

4

Всього: кредитів ЕСТS - 10; годин - 300; з них:
260

40


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ МОДУЛЬ 5. Педіатрія

№ з/п

Тема

Кільк. годин

1.

Диференційна діагностика бронхітів у дітей. Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей.

8

2.

Диференційна діагностика пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей.

8

3.

Диференційна діагностика бронхіальної астми у дітей. Невідкладна допомога при астматичному статусі.

8

4.

Диференційна діагностика хронічних, спадкових та природжених захворювань бронхолегеневої системи у дітей.

8

5.

Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності.

8

6.

Диференційна діагностика незапальних захворювань серця (вад серця) у дітей.

8

7.

Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму та Морган'ї-Адамс-Стокс - синдромі.

8

8.

Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини і васкулітів у дітей.

8

9.

Диференційна діагностика суглобового синдрому у дітей.

8

10.

Диференційна діагностика синдрому артеріальної гіпо- та гіпертензії.

8

11.

Диференційна діагностика функціональних та органічних захворювань шлунку і кишківника у дітей.

8

12.

Диференційна діагностика синдрому хронічної діареї (мальабсорбції) у дітей.

8

13.

Диференційна діагностика захворювань гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітей. Невідкладна допомога при гострій печінковій недостатності. Синдром портальної гіпертензії.

8

14.

Диференційна діагностика гломерулонефритів і спадкових захворювань сечової системи у дітей.

8

15.

Диференційна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дітей.

8

16.

Гостра та хронічна ниркова недостатність у дітей.

8

17.

Диференційна діагностика цукрового діабету у дітей.

8

18.

Диференційна діагностика патології щитовидної залози у дітей.

8

19.

Диференційна діагностика захворювань надниркових залоз у дітей.

8

20.

Диференційна діагностика порушень росту та статевого розвитку, диференційна діагностика ожиріння у дітей у дітей.

8

21.

Диференційна діагностика анемій у дитячому віці.

8

22.

Диференційна діагностика геморагічного синдрому у дітей.

8

23.

Диференційна діагностика лейкозів, лімфопроліферативного синдрому у дітей.

8

24.

Диференційна діагностика пологових уражень нервової системи у новонароджених дітей. Диференційна діагностика геморагічного синдрому у новонароджених дітей.

8

25.

Диференційна діагностика синдрому дихальних розладів у новонароджених.

8

26.

Диференційна діагностика жовтяниць новонароджених.

8

27.

Диференційна діагностика гнійно-запальних захворювань шкіри та підшкірної клітковини у новонароджених. Сепсис новонароджених.

8

28.

Диференційна діагностика внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених. Недоношені діти та діти, які народжені з малою масою тіла.

8

29.

Медичне спостереження дітей перших трьох років життя в поліклініці.

8

30.

Інтегроване ведення хвороб дитячого віку.

8

31.

Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку.

8

32.

Особливості медичного спостереження за дітьми з патологією системи дихання, травлення та кровообігу, сечової, ендокринної та кровотворної системи.

8
Підсумковий модульний контроль

4
Всього годин

260ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МОДУЛЬ 5. Педіатрія

№ з/п

Види СРС

Кількість годин

Види контролю

1.

Підготовка до практичних занять

32,0

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Опрацювання тем, які не входять плану аудиторних занять:

-

Підсумковий модульний контроль3.

Індивідуальна СРС: Аналіз клінічних випадків та виступ на клінічній конференції

4,0

4.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

4,0
Всього годин

40

^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ МОДУЛЮ 6 Дитячі інфекційні хвороби

Спеціальність „педіатрія”

Тема

Лек­ції

Пр. зан

СРС

Індивідуальна робота

^ Змістовий модуль 23. Диференційна діагностика найбільш поширених дитячих респіраторних інфекцій та ГРВІ у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах

Аналіз клініч­них випадків, робота з архів­ним матеріалом клініки, підготовка літературного огляду по клінічним випадкам, які мають труднощі диференційної діагностики та або ліку­вання (чергування у клініці), виступ на клінічній лікарській та/або клініко-патологоана-томічній конференції

Тема 69. Диференційна діагностика інфекційних захворювань з синдромом екзантеми у дітей. Організація стаціонару на дому хворим з дитячими респіраторними інфекціями.
7

2

Тема 70. Диференційна діагностика інфекційних захворювань із синдромом ангіни та дифтерії мигдаликів у дітей. Організація стаціонару на дому хворим з ГРВІ.
7

2

Тема 71. Диференційна діагностика коклюшу у дітей раннього віку. Невідкладна допомога при апное. Диференційна діагностика паротитної інфекції, інфекційного мононуклеозу у дітей.
7

2

Тема 72. Диференційна діагностика ГРВІ у дітей. Невідкладна допомога при гіпертермічному та судомному синдромі.
7

2

Тема 73. Диференційна діагностика інфекційних захворювань з синдромом ГСЛТ та дифтерійного крупу у дітей. Невідкладна допомога.
7

2

^ Змістовий модуль 24. Диференційна діагностика найбільш поширених ГКІ та ВГ у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах

Тема 74. Диференційна діагностика ГКІ у дітей.
7

1

Тема 75. Невідкладні стани при ГКІ. Діагностика, невідкладна допомога.
7

1

Тема 76. Протиепідемічні заходи у вогнищах дитячих інфекційних захворювань. Організація стаціонару на дому хворим з ГКІ.
7

1

Тема 77. Диференційна діагностика ВГ у дітей раннього віку.
7

1

Тема 78. Гостра печінкова недостатність при ВГ у дітей. Діагностика та невідкладна допомога.
7

1

^ Змістовий модуль 25. Диференційна діагностика

найбільш поширених інфекційних захворювань нервової системи у дітей. ВІЛ/СНІД, ТОRCH - інфекції у дітей. Імунопрофілактика інфекційних захворювань. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах

Тема 79. Диференційна діагностика менінгококової інфекції та менінгітів різної етіології у дітей
7

1

Тема 80. Диференційна діагностика енцефалітів, поліомієліту та поліоміелітоподібних захворювань у дітей.
7

1

Тема 81. Невідкладні стани при інфек­ційних захворюваннях нервової системи у дітей. Діагностика, невідкладна допомога.
7

1

Тема 82. Диференційна діагностика ВІЛ-інфекції у дітей.
7

1

Тема 83. ТОRCH-інфекції у дітей
7

1

Тема 84. Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей. Анафілактичний шок. Діагностика, невідкладна допомога.
7

1

Виконання індивідуальної СРС4

Підсумковий модульний контроль
8

5

Всього: кредитів ЕСТS - 5; годин - 150; з них:
120

30


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи