2 тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 3 курсу, навчання яких здійснюється за спеціальністю icon

2 тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 3 курсу, навчання яких здійснюється за спеціальністю
Назва2 тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 3 курсу, навчання яких здійснюється за спеціальністю
Дата07.08.2012
Розмір85.2 Kb.
ТипДокументи

2.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини

для студентів 3 курсу, навчання яких здійснюється за спеціальністю

"медична психологія"

п/п

Тема заняття

Кількість годин
1.

Фізикальні методи дослідження хворих у клініці внутрішніх хвороб. Розпитування хворого. Анамнестична частина історії хвороби.

2
2.

Загальний огляд хворого, огляд окремих частин тіла. Клінічне значення симптомів.

2
3.

Основні скарги хворих із захворюваннями органів дихання. Статичний та динамічний огляд грудної клітки. Пальпація грудної клітки.

2
4.

Перкусія легень. Методика і техніка проведення порівняльної та топографічної перкусії легень.

2
5.

Аускультація легень: основні дихальні шуми (везикулярне та бронхіальне дихання)

2
6.

Аускультація легень: додаткові дихальні шуми (крепітація, хрипи, шум тертя плеври)

2
7.

Функціональні методи дослідження органів дихання: спірографія, пневмотахометрія (основні показники, методика проведення та інтерпретація даних). Діагностичне значення бронхоскопії, бронхографії.

2
8

Контроль знань з методів обстеження органів дихання.

2
9.

Розпит та загальний огляд хворих на захворювання серцево-судинної системи. Основні правила дослідження пульсу та вимірювання артеріального тиску.

2
10.

Огляд та пальпація передсерцевої ділянки. Перкусія меж відносної та абсолютної серцевої тупості, визначення ширини судинного пучка та поперечника серця

2
11.

Аускультація серця: методика, техніка. Аускультація нормальних тонів серця, їх посилення та послаблення, розщеплення та роздвоєння тонів.

2
12

Аускультація серця: додаткові тони серця (ритм перепілки, ритм галопу)

2
13.

Органічні та функціональні шуми серця. Особливості проведення аускультації, алгоритм характеристики аускультативної картини.

2
14.

Методика та техніка реєстрації ЕКГ. Методика розшифрування ЕКГ. ЕКГ-ознаки гіпертрофії передсердь та шлуночків

2
15.

Клініко-електрокардіографічні дослідження хворих з порушеннями функцій автоматизму та збудливості серця

2
16.

Клініко-електрокардіографічні дослідження хворих з порушеннями функції провідності.

2

17.

Комбіновані порушення серцевого ритму.

2

18

Функціональні методи дослідження серцево-судинної системи. Реовазографія, сфігмографія, ехокардіографія. Методика проведення та розшифрування ФКГ. Навантажувальні проби.

2

19

Контроль знань з ЕКГ- та функціональних методів дослідження серцево-судинної системи.

2

20.

Розпит та огляд хворих із захворюваннями органів травлення. Перкусія, аускультація та поверхнева орієнтовна пальпація живота. Методи перкуторного визначення рідини в черевній порожнині

2

21.

Глибока ковзна методична пальпація відділів кишківника та шлунка за методом Образцова-Стражеска.

2

22.

Глибока ковзна методична пальпація печінки, селезінки та нирок.

2

23.

Інструментальні (фіброгастроскопія, колоноскопія, ректороманоскопія, УЗ-методи) та лабораторні дослідження органів травлення. Інтепретація даних дослідження шлункового вмісту та дуодентального зондування.

2

24

Контроль знань з методів обстеження шлунково-кишкового тракту.

2

25.

Клініко-інструментальні дослідження хворих на мітральні вади серця.

2

26.

Клініко-інструментальні дослідження хворих на аортальні вади серця.

2

27.

Клініко-інструментальні методи дослідження хворих на гіпертонічну хворобу та симптоматичні артеріальні гіпертензії.

2

28.

Клініко-інструментальні методи дослідження хворих на ішемічну хворобу серця - стенокардію та інфаркт міокарда.

2

29.

Клініко-інструментальні методи дослідження хворих нагостру та хронічну серцеву недостатність та недостатність кровообігу.

2
Синдром ущільнення легеневої тканини. Клініко-інструментальне дослідження хворих на пневмонії.

2

З0.

Клініко-інструментальні методи дослідження хворих на гострий та хронічний бронхіт.

2

31

Синдроми підвищення повітряності легенів та бронхіальної обструкції. Бронхоектатична хвороба та бронхіальна астма. Астматичний статус.

2

32.

Синдром накопичення рідини у плевральній порожнині. Клініко-інструментальне дослідження хворих на плеврити.

Синдром дихальної недостатності.

2

33.

Клініко-інструментальне дослідження хворих на хронічний гастрит, виразкову хворобу шлунка та 12-палої кишки. Основні симптоми та синдроми.

2

34.

Клініко-інструментальне дослідження при патології гепато-біліарної системи. Методи лабораторної діагностики.

2

35

Хронічний холецистит, етіологія, клінічна картина.

2

36

Гепатити та цирози, етіологія, класифікація, клінічна картина.

2

37

Синдром портальної гіпертензії. Методика і техніка проведення парацентезу.

2

38

Розпит та огляд хворих із захворюваннями сечо-видільної системи. Пальпація і перкусія нирок.

2

39

Лабораторне дослідження сечі.

2

40.

Клініко-лабораторні та інструментальні методи дослідження хворих на гострий та хронічний гломерулонефрит, пієлонефрит. Синдром ниркової недостатності.

2

41

Розпит та огляд хворих із захворюваннями системи крові. Загально-клінічне дослідження крові.

2

42.

Клініко-лабораторні дослідження хворих на анемії та геморагічні синдроми.

2

43.

Підсумкове заняття з окремої патології: клінічні методи обстеження хворих, інтерпретація результатів інструментальних та лабораторних методів дослідження.

2

44.

Курація хворих із написанням історії хвороби. Захист історії хвороби.

4

45.

Залік з практичних навичок.

2
Всього годин

90

Схожі:

2 тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 3 курсу, навчання яких здійснюється за спеціальністю iconТематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 6 курсу (спеціальність «Педіатрія») на 2012 -2013 навч рік Модуль «Сучасна практика внутрішньої медицини» (77 год./2,56 кредити)
Тематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 6 курсу (спеціальність «Педіатрія»)
2 тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 3 курсу, навчання яких здійснюється за спеціальністю iconТематичний план практичних занять з внутрішньої медицини
Тематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 3 курсу стоматологічного ф-ту
2 тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 3 курсу, навчання яких здійснюється за спеціальністю iconТематичний план лекцій з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 3 курсу медичного факультету №2 (педіатрія) на V семестр

2 тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 3 курсу, навчання яких здійснюється за спеціальністю iconТематичний план лекцій з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 3 курсу медичного факультету №2 (медична психологія) на V семестр

2 тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 3 курсу, навчання яких здійснюється за спеціальністю iconТематичний план практичних занять для студентів 6 курсу медичного факультету №2 на кафедрі внутрішньої медицини №2 2012-2013 н р

2 тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 3 курсу, навчання яких здійснюється за спеціальністю iconТематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 5 курсу медичного факультету №2 (педіатри) на 2011-2012 навчальний рік

2 тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 3 курсу, навчання яких здійснюється за спеціальністю iconМедична психологія 3 курс тематичний план практичних занять з дисципліни «пропедевтика внутрішньої медицини»
Тематичний план практичних занять з дисципліни «пропедевтика внутрішньої медицини»
2 тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 3 курсу, навчання яких здійснюється за спеціальністю iconТематичний план практичних занять студентів 5 курсу 1, 2, 3 та міжнародного медичного факультетів на кафедрі внутрішньої медицини №1 у осінньому семестрі 2011-2012 навчального року

2 тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 3 курсу, навчання яких здійснюється за спеціальністю iconТематичний план практичних занять з дисципліни „ Внутрішня медицина з фізіотерапією та ендокринологією для студентів IV курсу медичного факультету №2, спеціальність «Медична психологія»
Модуль 1 Основи внутрішньої медицини (гастроентерологія, пульмонологія, гематологія, фізіотерапія)
2 тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 3 курсу, навчання яких здійснюється за спеціальністю iconТематичний план практичних занять студентів 6 курсу студентів 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту та ммф в осінньому семестрі 2012-2013 учбового року на кафедрі внутрішньої медицини №1

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи