Асоціація «Новий Акрополь» Інститут філософської освіти І науки нпу імені М. П. Драгоманова Київський національний університет театру, кіно І телебачення ім. icon

Асоціація «Новий Акрополь» Інститут філософської освіти І науки нпу імені М. П. Драгоманова Київський національний університет театру, кіно І телебачення ім.
Скачати 89.34 Kb.
НазваАсоціація «Новий Акрополь» Інститут філософської освіти І науки нпу імені М. П. Драгоманова Київський національний університет театру, кіно І телебачення ім.
Дата14.09.2012
Розмір89.34 Kb.
ТипДокументи

Асоціація «Новий Акрополь»

Інститут філософської освіти і науки НПУ імені М. П. Драгоманова

Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого

Національний університет «Острозька академія»

Філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України

Благодійна організація "Центр практичної філософії"До Всесвітнього дня філософії

ІX міжнародна наукова конференція

^ ТРАДИЦІЯ І КУЛЬТУРА

Феномен діалогу: традиція і сучасність

Київ, 18-20 листопада 2010р.


ПРОГРАМА ЗАХОДІВ 18 ЛИСТОПАДА


(Гуманітарний корпус Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, метро «Університет», вул.Тургенівська 8/14).

^ Оголошення результатів і нагородження переможців Конкурсу студентських есе на тему: «Навіщо займатися філософією у ХХІ столітті?»

(детальніше:http://ntsa-ifon-npu.at.ua/news/konkurs/2010-11-05-119)

12:00-14:00Філософська вікторина до Всесвітнього дня філософії


^ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

19 ЛИСТОПАДА (П’ЯТНИЦЯ)

10.30 Реєстрація учасників конференції

(Асоціація «Новий Акрополь», метро «Нивки», вул. Щербакова, 9А).

^ 11.00 – 13.00 Пленарне засідання

Вступне слово

Пленарне засідання

Орлова Т.І. Інтертекстуальність: мистецька реальність та мистецтвознавча рефлексія

Левицкий О.В. Принцип диалогичности в европейском самосознании ХХ столетия

Зайцев М.О. До проблеми діалогічності культури

Даренський В.Ю. Діалог як самоіншування

Курінна Г.В. Художній образ у драматургії екранного твору як засіб творчого мовлення митця

Гамрецька Г.С. Соціально-філософський та едукаційний виміри діалогу в контексті педагогічної освіти

Слоневська І.Б. Діалогічні засади сучасної літературної освіти


^ 13.00 Перерва на каву

13.30 – 18.00 Робота секцій

15.00 Перерва на каву

19.00 - 20.30 Лекція д.філос.н., проф. Малахова В.А. на тему: «Етика відкритості в сучасному світі»


Секція 1. Феномен діалогу у філософській думці

Керівник секції — Зайцев М.О., секретар — Мельник Д.А.

Ковальчук А.В. Диалогичность как условие существования наук о культуре

Воропаєва Т.С. Діалог культур: ціннісний вимір

Тарасенко І.В. Символічний світ культури

Стасюк Л.О. Міжконфесійний діалог – форма екуменічних відносин

Руденко С.В. Раціональна реконструкція в історії української філософії

Саченко В.А. Диалогичность социального сознания в культурно-историческом исследовании

Гончаров Г.М. Спадкоємність як прояв системності культури

Неліпа Д.В. Соціальний діалог як форма комунікативної взаємодії

Ягодзінський С.М. Діалог як традиція європейської культури

Рубан О.М. Культура як засіб вияву унікальності особистості

Ігнатьєв В.А. Діалог традиції і новітньої філософії

Москаленко Л.Н. Анализ механизмов воздействия на религиозную группу через призму коммуникационных процессов

Бойко Т.І. Значення комунікативної методології для оптимізації формування громадянського суспільства та нації

Дудко М.О. Вплив суфізму на формування філософського діалогу між західною культурою та східною на прикладі діяльності Р.Генона

Стецюк Р.В. Діалог «людина - світ - Бог» у духовній культурі Київської Русі: аксіологічний зріз

Турбал О.П. Умовність діалогічності у філософському аналізі трансцендентних аспектів світобудови

Ляшенко І.В Філософсько-герменевтичне вчення як методологічна основа історико-філософських досліджень В. Дільтея

Бейлін М.В. Гуманітарне мислення в експертизі сучасної техносфери

Малахова Е. «Философ, да сотрется имя его»: значения слова «философ» в литературе раннего хасидизма

Співак В.В. Діалог Заходу та Сходу у спадщині Антонія Радивиловського (на прикладі проблеми багатства та бідності)


^ Секція 2 Текст як вираз рефлективності свідомості

Керівник секції — Хромець В.Л., секретар — Туренко В.

Скальська Д. М. Філософія тексту: авторський підхід Ю.Крістєвої

Польська Т.Д. Проблема розуміння як діалог з традицією в концепції Х.Г.Гадамера

Сичок С.В. Філософська доцільність «художньої мовної конвенції» літератури в процесі маргіналістичної модернізації культурного простору

Архипова Л.Д. Запитування, що виводить у відкритість: герменевтичний діалог із літературою

Мороз О.Я. Контроверза «Штучний інтелект – природний інтелект?»: мова, мислення, комп’ютерне розуміння

Зазимко О.В. Умови розуміння власного життєвого досвіду в старшому юнацькому віці

Комісар Л.П. Свідомість-текст: проблеми взаємодії

Хало З. Інтернет як засіб міжнародної комунікації

Савіна М.І. Статеворольови дискурс українців

Алтухов В.М., Лазарєва Л.К. Політичний дискурс як об’єкт лінгвістичного аналізу

Шерстюк Н.В. Семіотичні аспекти ґендерного дискурсу

Гунченко В.Ю. Роль іронії в процесі інтерпретації художнього тексту

Борисюк І.В. Ритуальний діалог у структурі магічного тексту

Старкова Г.В. Амбівалентність геймерського міфу. Лудологічні аспекти сучасної антропології

Демська О.І. Закодований світ Льюїса Керрола

Кострова Е.А. Язык как путь к диалогическому Я в творчестве Фердинанда Эбнера

Левченко В.Л. Язык и познание прошлого (некоторые аспекты концепции Вальтера Беньямина)

Карпова Ірина Данилівна «Імпліцитне заперечення в інтерепретації тексту»

Москалик В.В. Проблема розуміння у філософії мови Пітера Уінча

^ Секція 3 Комунікативна функція мистецтва

Керівник секції — Коновець С., секретар — Овчаренко І.В.

Медушивский В.А. Диалог в кино

Вернудіна І.В. Співтворчість як умова творення

Безручко О.В. Діалог режисер-драматург у кінопедагогіці І.А. Савченка

Галгаш А.Ю. Становлення знакової функції мистецтва: аспекти регулювання чуттєвого світу людини

Гурик М.І., Шумка М.Л. Комунікативна природа символу у культурному просторі

Рильська М.О. Комунікативна функція мистецтва, зокрема в сфері інформаційного телебачення

Савчин Л.М. Мистецтво як основа катарсису молоді у сучасному просторі

Джеджера К.В. Мистецьке спілкування у духовному вимірі

Гостра Г.В. Співучасть автора і реципієнта: сприйняття, емпатія, інтерпретація

Довгопол Н.О. Комунікативна функція свята

Газнюк Л.М. Ерос і смерть як діалогічні феномени образного поля

Пьоришкіна К.А. Семіотичний вимір мистецтва: створення та засвоєння знакових систем

Галонська О.І. Ґенеза театрів малих форм

Коновець С. Традиції та перспективи “арт-терапії” і “арт-технологій” у сучасній педагогічній практиці

Залужна А.Є. Діалогічний вимір художнього тексту у філософії вчинку М. Бахтіна

Мусієнко Н. Рublic art: комунікація мистецтва з громадою

Сарнавська О.В. Дослідження синестезійної чуттєвості: діалог традицій та сучасності

Ільчук Л.П. Творчі модифікації як форма діалогу: досвід психоаналізу

Русін Р.М. Тілесність в мистецтвознавчо-естетичній інтерпретації


^ 20 ЛИСТОПАДА (СУБОТА)

10.30 Реєстрація учасників конференції

(Гуманітарний корпус Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, метро «Університет», вул.Тургенівська 8/14).

^ 11.00 – 12.30 Робота секцій

13.00 – 15.00 Круглий стіл: підсумки роботи конференції (ауд. 15-7).


Секція 1. Феномен діалогу у філософській думці (ауд. 15-2)

Керівник секції — Зайцев М.О., секретар — Мельник Д.А.

Савків Н.С. Феномен діалогу в комунікативній етиці

Терехова Л.В. Діалектичність природи людини у творчості Хільдегарди з Бінгена

Солодчук С.Є. Програма експериментального дослідження комунікативної взаємодії у психологічному консультуванні

Бачко Н.Л. Респонзивність як атрибут діалогу

Мандрищук Л.А. Екзистенційна комунікація К. Ясперса

Мельник Д.А. До проблеми діалогу людини і предметного світу

Самчук Р.В. «Екзистенціальна дилема» сучасного індивіда: аксіологічно-комунікативні інтенції

Філоненко Л.А. Особливості мотивації спілкування в субєкт–субєктній взаємодії

Ларченко В.В. Диалогизирующий/диалогизированный говорящий субъект: практики коммуникативной (во)влеченности

Ляшенко Н.В. «Ти» М. Бубера та «Інший» Е. Левінаса: два способи осягнення світу

Попов В.Ю., Попова О.В. Комунікативна концепція ідентичності Ч.Тейлора

Кожем´якіна О.М. Діалогічна природа феномену довіри: перспективи осягнення

Туренко В.Э. Идея любви как особого рода диалога Я и Ты: историко-философский аспект

Шевченко С. Л. Духовна комунікація як першопричина екзистенції в філософії К. Ясперса

Доброносова Ю.Д. Зв'язок філософії вчинку і філософії діалогу та спрямування філософсько-антропологічного розмислу

Семенова Ю.А. Людське тіло як знакова система в сучасній культурі

Більченко Є.В. Агон і агапе: дві іпостасі діалогу

Бондарчук Я.А. Диалогичность философии Платона

Мартиш Т.Є. Формування особистості під впливом традицій синтоїзму в Японії XXI століття


^ Секція 3 Комунікативна функція мистецтва (ауд. 15-3)

Іванова-Георгієвська Н.А. Формування горизонту очікувань реципієнта художнього тексту через структурну реалізацію принципу діалогу

Храпко П.Ю. Деякі особливості семіотичної організації художніх текстів авангардного живопису поч. XX ст.

Юхимик Юлія Віталіївна До проблеми смислової виразності мови мистецтва

Гермаш Т.В. Диалогичный антропоцентризм искусства

Подгурська С.С. Мова знаків як один із вимірів культурної комунікації

Мудрик В.Г. Аксіологічний потенціал хорового мистецтва в системі соціокультурних координат сьогодення

Дігтяр Н.М. Сюжетні різновиди народної картини на склі як засіб формування художнього досвіду учнів

Чемирис О.А. Популяризация искусства пантомимы в Украине

Гуцол С.Ю. Семиотические аспекты моды

Овчаренко І.В. Проблема сприйняття далекосхідного мистецтва в контексті формування східно-західного культурного діалогу

Кузнєцова І.В. Інтерпретація тексту як етична проблема взаємообумовленості свободи та відповідальності людини

Грачова О.О. Трактування модерністських тенденцій в творчості українських композиторів у музикознавчих дослідженнях

Солодка С.В. Символізм ікони, як один із шляхів осягнення істини

Телеуця В. Сучасна фольклорна традиція: діалог культур

Нич Т.В. Історико-естетичні дослідження В.Ф.Асмуса

Легка Н.М. Література в «пошуках реальності»: досвід лауреатів Нобелівської премії


^ Секція 4 Принцип діалогізму в освіті (ауд. 15-7)

Керівник секції — Хромець В.Л., секретар — Туренко В.

Пантюк Ю. Діалог молоді і соціуму як складова постмодерної педагогіки

Волошанська І. Проблема комунікативної компетентності викладача ВНЗ

Буркало Н. І. Діалог культур у процесі формуванні особистості

Перхун Л.В. Інклюзивна освіта як оптимальний механізм самореалізації дітей з особливими потребами

Малежик Д.І. Особливості реалізації принципу діалогізму в підготовці молодих літераторів в 1945–1953 рр.

Клим М.І. Особливості виховного впливу батьків у педагогічній моделі Т. Літта

Савчук Н.С. Філософські засади педагогічної взаємодії

Кожем'якін О.С. Диалог как основа субъект-субъектного подхода в образовании

Корнієнко Н.П. Феномен особистості: проблеми та шляхи формування

Ільіна Ю.М. Інформатизація освіти: дистанційне розвиваюче середовище. Суб’єкт - суб’єктна взаємодія.

Замостяник І.В. Релігійна максима у діалозі з повсякденними практиками сімейного життя львівського міщанства кінця XVI – першої половини XVII ст.

Гудінова І.Л. Блог як безкінечне правосуддя над собою

Бакалюк В. Освітній процес: особливості міжособистісних відносин

Радченко Н.А. Принцип діалогізму в контексті цінностей освіти

Семчук Н.І. Діалог як засіб навчання і розвитку інтелекту

Шипота Г.Є. Інтерпретація педагогічно-організованого читання як явища культури у контексті зміни парадигм розвитку особистості.

Хромець В.Л. Суб’єкт-суб’єктна модель викладання в контексті підготовки фахівців з релігієзнавства

Іванюк Г.І. Педагогічна взаємодія як чинник розвитку професіоналізму

Руденко Л.С. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія в процесі творчої педагогічної діяльності

Квас О.В. Дитина в центрі педагогіки і суспільних змін в Україні

Схожі:

Асоціація «Новий Акрополь» Інститут філософської освіти І науки нпу імені М. П. Драгоманова Київський національний університет театру, кіно І телебачення ім. iconАсоціація «Новий Акрополь»
Київський національний університет театру, кіно І телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого
Асоціація «Новий Акрополь» Інститут філософської освіти І науки нпу імені М. П. Драгоманова Київський національний університет театру, кіно І телебачення ім. iconІнститут філософської освіти І науки
Свято вперше було проведено Інститутом філософської освіти І науки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова...
Асоціація «Новий Акрополь» Інститут філософської освіти І науки нпу імені М. П. Драгоманова Київський національний університет театру, кіно І телебачення ім. iconПояснювальна записка
Екзамен з фаху «Кіно, -телемистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Кіно, -телемистецтво» за спеціалізаціями: «режисер...
Асоціація «Новий Акрополь» Інститут філософської освіти І науки нпу імені М. П. Драгоманова Київський національний університет театру, кіно І телебачення ім. iconПояснювальна записка
Екзамен з фаху «Кіно, -телемистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Кіно, -телемистецтво» за спеціалізаціями: «режисер...
Асоціація «Новий Акрополь» Інститут філософської освіти І науки нпу імені М. П. Драгоманова Київський національний університет театру, кіно І телебачення ім. iconПояснювальна записка
Екзамен з фаху «Кіно, -телемистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Кіно, -телемистецтво» за спеціалізаціями: «режисер...
Асоціація «Новий Акрополь» Інститут філософської освіти І науки нпу імені М. П. Драгоманова Київський національний університет театру, кіно І телебачення ім. iconПояснювальна записка
Екзамен з фаху «Кіно, -телемистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Кіно, -телемистецтво» за спеціалізаціями: «режисер...
Асоціація «Новий Акрополь» Інститут філософської освіти І науки нпу імені М. П. Драгоманова Київський національний університет театру, кіно І телебачення ім. iconПояснювальна записка
Екзамен з фаху «Кіно, -телемистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Кіно, -телемистецтво» за спеціалізаціями: «режисер...
Асоціація «Новий Акрополь» Інститут філософської освіти І науки нпу імені М. П. Драгоманова Київський національний університет театру, кіно І телебачення ім. iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. Драгоманова
Нпу імені М. П. Драгоманова відзначає своє 175 ти річчя. Запрошуємо представників засобів масової інформації на урочисті заходи
Асоціація «Новий Акрополь» Інститут філософської освіти І науки нпу імені М. П. Драгоманова Київський національний університет театру, кіно І телебачення ім. iconАпн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
Віктор Костянтинович Сидоренко: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова, Г.І. Шаленко; Національний педагогічний університет...
Асоціація «Новий Акрополь» Інститут філософської освіти І науки нпу імені М. П. Драгоманова Київський національний університет театру, кіно І телебачення ім. iconАпн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
Віктор Костянтинович Сидоренко: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова, Г.І. Шаленко; Національний педагогічний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи