1С. В. Бойченко icon

1С. В. Бойченко
Скачати 60.88 Kb.
Назва1С. В. Бойченко
Дата16.08.2012
Розмір60.88 Kb.
ТипДокументиI SSN 1813–1166. Вісник НАУ. 2005. №1

УДК 665.71(045)

1С.В. Бойченко, д-р техн. наук

2І.І. Войтко, канд. хім. наук

3А.М. Ластовець, канд. техн. наук

4В.М. Скрипка

ВИВЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ ДЕЯКИХ МАРОК
СУЧАСНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПАЛИВ


Інститут екології та дизайну НАУ, e-mail: 1test@nau.edu.ua; 2itt@nau.edu.ua; 3ucaсh@nau.edu.ua

4Інститут комп’ютерних технологій НАУ, e-mail: vvv.@.faust.net.ua

Досліджено поверхневий натяг деяких марок бензинів і реактивних палив вітчизняного та зарубіжного виробництва залежно від їх фракційного складу. Експериментально отримано залежності між величиною поверхневого натягу рідких палив, їх складом і ступенем википання.

Вступ


Транспортування рідких вуглеводневих палив при їх функціональному використанні, а також якість розпилення палива та швидкість його випаровування суттєво залежать від поверхневого натягу. Поверхневий натяг залежить від розміру і структури молекул, їх полярності і здатності до утворення водневих зв’язків між собою, а також від мольного об’єму[1; 2].

Для рідких вуглеводневих палив, які є су-мішшю великої кількості індивідуальних вугле-водів, поверхневий натяг є складною функцією залежності від їх фракційного складу. Тому їх поверхневий натяг може бути визначений лише експериментально, або за допомогою емпіричних
формул [3].

Проте більш надійним методом визначення поверхневого натягу є експериментальний.

Метою даної роботи було експериментальне визначення поверхневого натягу вуглеводневих палив та їх фракцій (погонів) і наступне встановлення залежності цього показника від складу
рідин.
^

Методика проведення експерименту


Для дослідження були вибрані бензини А-80 і А-80ЕК та реактивні палива марок РТ і JP-8 та їх фракції (погони). Останні одержували шляхом випарування в умовах кипіння певного об’єму палива. Деякі їх характеристики наведені в
табл. 1. Визначення поверхневого натягу проводилося при температурі 20 оС за методами, основу яких викладено в літературі [4–6].

Густину палива вимірювали за допомогою поплавкового ареометра з точністю до
0,001 кг/м3. За даними двох паралельних вимірювань поверхневого натягу, розходження між якими не перевищувало 1 мн/м, встановлювали остаточний результат.

Сумарна абсолютна похибка вимірів становила 0,6 мн/м, що відповідає відносній похибці методу 2 – 3 %.
^

Результати експерименту


На підставі отриманих та оброблених за допомогою програми MathCad результатів побудовані графіки залежності поверхневого натягу від фракційного складу палив (див. рисунок).

З наведених на рисунку даних видно, що поверхневий натяг реактивних палив та їх погонів помітно вищий за відповідні величини для бензинів та їх погонів, одержаних за однакових відсотків википання.

Особливо чітко це видно з даних табл. 2. Це зрозуміло, тому що бензини містять більшу частку легко-киплячих фракцій, і отже, вуглеводнів з меншою довжиною вуглецевого ланцюга.

Оскільки спостерігається кореляція між величиною поверхневого натягу вуглеводневих палив та їх фракційним складом, а відповідно з їх маркою, одержані результати вказують на можливість розробки методів визначення типу рідкого палива.

Таблиця 1


^ Деякі характеристики вуглеводневих палив
та їх погонів


Марка палива

Тиск насиченої пари за темпе-ратури, кПа

Густина, кг/м3

Температура початку кипіння палив та їх погонів за об’ємних часток відігнаного палива

0

10

90

98

А-80

79,9

750

30

75

190

215

А-80ЕК

68,0

730

30

75

190

215

РТ

39,0

775

135

175

270

280

JP–8

40,1

803

170

210

340

274
σ, нмσ, нма

б

σ, нмσ, нмв

г

Залежність величини поверхневого натягу σ від ступеня фракціонування х:

а – бензин А-80; б – бензин А-80ЕК; в – реактивне паливо марки РТ; г – реактивне паливо марки JP-8

Таблиця 2^ Поверхневий натяг погонів, нм/м


Відсоток википання, %

Марка палива

А-80

А-80ЕК

РТ

JP–8

10

23,2

18,0

27,5

27,5

90

28

25,6

32,0

31,8


Висновки
^

Результати досліджень можуть бути використані для розробки методів ідентифікації вуглеводневих палив для двигунів транспортних засобів.

Список літератури


1. Білий О. В. Фізична хімія. – К.: ЦУЛ, Фітосоціоцентр, 2002. – 364 с.

2. Горюнов Ю.В. Физико-химические основы смачивания и растекания. – М.: Химия, 1976. –
С. 14 – 47.

3. ГОСТ 6867. Смачиватель НБ. Технические условия. – Введ. 01.01.179.

4. Викторов М.М. Методы вычисления физико-химических величин и прикладные расчеты. – М.: Химия, 1977. – С. 268 – 280.

5. Щаблина З.А. Лабораторные методы оценки свойств моторных и реактивных топлив. – М.: Химия, 1978. – 240 с.

6. Башарин С.В., Копейкин А.Г. Расчет коэффициента поверхностного натяжения моторных топлив // Авиационная техника. – 1990. – № 1. – С. 100–101.

Стаття надійшла до редакції 09.12.04.

С.В. Бойченко, И.И. Войтко, А.М. Ластовец, В.М. Скрипка

Изучение поверхностного натяжения некоторых марок современных углеводородных топлив

Исследовано поверхностное натяжение некоторых марок бензинов и реактивных топлив отечественного и зарубежного производства в зависимости от их фракционного состава. Экспериментально получены зависимости между величиной поверхностного натяжения жидких топлив их составов и степени выкипания.

S.V. Boychenko, I.I. Voytko, A.N. Lastovec, V.M. Scripka

Research of some marks contemporary hydrocarbon fuel surface tension

The surface tension of some marks domestic and foreign gasoline’s and jet fuels is investigated depending on distillation. Dependences of surface tension, composition, boiling points liquid fuel experimentally are received.

Схожі:

1С. В. Бойченко iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Бойченко Т. Основи здоров'я: (Експериментальний посібник для учнів) (2 віковий рівень) / Т. Бойченко, Н. Колотій; Державний інститут...
1С. В. Бойченко iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Бойченко Т. Основи здоров'я: (Експериментальний посібник для учнів) (2 віковий рівень) / Т. Бойченко, Н. Колотій; Державний інститут...
1С. В. Бойченко iconПерелік монографій, надрукованих в ківц внту в 2012 р станом на 20. 12. 2012 р
Ранський А. П., Бойченко С. В., Гордієнко О. А., Діденко Н. О., Волошинець В. А
1С. В. Бойченко iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
1С. В. Бойченко iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
1С. В. Бойченко iconУдк 101(321) М. І. Бойченко
«плюси» і «мінуси» державного замовлення. Це має актуальність у будь-які часи і для будь-якої держави, але особливо – для держави,...
1С. В. Бойченко iconПорядок денний засідання вченої ради Університету менеджменту освіти від 23 листопада 2011 р. Про стан упровадження результатів науково-дослідних робіт, виконання яких завершується у 2011 р. Доповідач
Проректор з наукової роботи – директор наі ппо, канд пед наук, доцент бойченко тетяна Євгенівна
1С. В. Бойченко iconС. В. Бойченко, канд техн наук, Л. М. Черняк вибір засобу запобігання втратам палив від випаровування
Розглянуто метод вибору оптимального засобу зменшення втрат палив від випаровування. Відмінність запропонованого методу від відомих...
1С. В. Бойченко iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» зі змістом лекцій, практичних занять, курсової роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
1С. В. Бойченко iconС. В. Бойченко, д-р техн наук поліпшення екологічних властивостей бензинів каталітичним гідруванням фракцій риформінгу
Літичного гідрування фракції початку кипіння 90ºС бензину риформінгу як один з методів поліпшення екологічних показників бензинів....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи