Удк 621. 391. 2 Ю. В. Зайцев людський чинник – домінанта рівня експлуатаційної безпеки управління повітряного руху icon

Удк 621. 391. 2 Ю. В. Зайцев людський чинник – домінанта рівня експлуатаційної безпеки управління повітряного руху
Скачати 81.46 Kb.
НазваУдк 621. 391. 2 Ю. В. Зайцев людський чинник – домінанта рівня експлуатаційної безпеки управління повітряного руху
Дата16.08.2012
Розмір81.46 Kb.
ТипДокументиI SSN 1813–1166. Вісник НАУ. 2004. №4

УДК 621.391.2

Ю.В. Зайцев

ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК – ДОМІНАНТА РІВНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

Інститут інформаційно-діагностичних систем НАУ, e-mail: kharch@nau.edu.ua

Розглянуто спосіб визначення індивідуальних психофізіологічних властивостей вищої нервової діяльності людини для виявлення професійної придатності. Проведена оцінка швидкості переробки інформації людиною з урахуванням властивостей основних нервових процесів тих операторів, діяльність яких проходить в екстремальних умовах за умови необхідності вільного володіння українською, російською та англійською мовами.

Вступ


Усі серйозні авіаційні пригоди за своєю першопричиною розподіляються на дві основні групи.

До першої підгрупи входять авіаційні пригоди, що мають суто технічні причини.

Основним чинником другої групи авіаційних пригод є так званий “людський чинник”.

Якщо динаміка розвитку авіаційних пригод першої групи значною мірою визначається за допомогою відповідного математичного апарата, то пригоди другої групи навіть не мають чітко окреслених меж та контурів. З одного боку, існує конкретний, чіткий перелік вимог та нормативів щодо безпеки повітряного руху, а з другого боку, основою системного виконання цих вимог та
нормативів є мінлива людська свідомість[1].
^

Спосіб психофізіологічного визначення


функціонального стану

для виявлення придатності

Людський чинник, як і більшість комплексних систем, є міждисциплінарним за своєю природою (рис.1).

Інформація про параметри і рухові характеристики людського тіла, що використовується в процесі оптимізації конструювання та розміщення органів керування, береться з антропометрії та біомеханіки.

Біологія та її суміжна дисципліна хронобіологія необхідні для розуміння характеру біоритмів і чергування періодів сну та вивчення їх впливу на людину під час нічних польотів та при зміні годинних поясів. З психології і фізіології отримують інформацію щодо діяльності органів почуттів як засобів одержання і поширення інформації про навколишній світ.

Розгорнутий аналіз подання даних, отриманих у результаті огляду проведених досліджень, неможливий без визначених базових знань в галузі статистики [2; 3].

Світова статистика свідчить, що значна кількість інцидентів другої групи на повітряних трасах відбувається через непорозуміння, які мають місце під час радіообміну між пілотами і диспетчерами, особливо, коли для однієї сторони англійська мова не є рідною.
Рис. 1. Основні складові чинники людського чинника

Це - так звана група “комутаційних проблем та помилок”. Часто для авіації комунікативні помилки можуть бути фатальними.

Світова практика та вимоги безпеки зробили англійську єдиною сертифікованою мовою в авіації, але англійська мова є іноземною мовою для більшості з тих, хто використовує її під час керування повітряним рухом.

Доведено, що пригоди і серйозні інциденти (зіткнення з перешкодою на місцевості при контрольованому польоті (CFІТ), втрата контролю в польоті, пожежа на борту літака під час рейсу, зіткнення в повітряному просторі, нестача пального і тощо), можуть бути викликані недостатнім знанням англійської мови чи використанням двох мов в одному радіоканалі (рис. 2).

Часто, саме мовні проблеми створюють вкрай напружений емоційний стан під час радіообміну, що в свою чергу досить часто спричиняє зіткнення на злітно-посадковій смузі, а також небезпечні зближення.

У 1998 р. було розпочато програму брифінгового тестування неангломовних груп пілотів і авіадиспетчерів при спілкуванні на спеціалізованій, стандартизованій англійській мові для того, щоб гарантувати встановлений рівень мовної підготовки того персоналу, в обов’язок якого входить проведення радіотелефонного зв’язку англійською мовою.

В процесі тестування особлива увага приділялась умінню пілотів і диспетчерів вести переговори в стандартних і нестандартних ситуаціях.

Спосіб визначення індивідуальних психофізіологічних властивостей вищої нервової діяльності людини для виявлення професійної придатності належить до психофізіології і може бути використаний для оцінки швидкості переробки інформації людини з урахуванням властивостей основних нервових процесів тих операторів, діяльність яких проходить в екстремальних умовах і їм необхідно вільно володіти українською, російською та англійською мовами.

Проведене дослідження дозволило вдосконалити спосіб визначення рівня функціональної рухливості нервових процесів людини з урахуванням її індивідуально-типологічних особли-востей розширенням варіантів оцінок властивостей вищої нервової діяльності людини за рахунок проведення додаткової оцінки за трьома програмами, без додаткових витрат та використання додаткових засобів.

Визначення індивідуальних психофізіологічних властивостей вищої нервової діяльності людини для виявлення професійної придатності, під час якого обстежуваному демонструють подразники у вигляді графічних зображень у режимі вибору двох із трьох, а початкову експозицію подразника встановлюють 900 мс. Кожну нас-тупну експозицію подразника змінюють залежно від характеру відповіді: після вірної відповіді наступну експозицію скорочують на 20 мс, а після помилкової відповіді наступну експозицію збільшують на ту саму величину (режим “зво-ротний зв’язок”), реєструють час диференціювання 120 подразників, який визначає рівень функціональної рухливості нервових процесів.

Обстеженому дають завдання, яке складається з трьох послідовних програм (програма А – українські слова, програма Б – російські слова, програма С – англійські слова). Швидкість переробки інформації оцінюють за властивостями основних нервових процесів при пред’явленні трьох видів вербальної інформації, проводять порівняння одних і тих самих показників, отриманих за різними програмами і визначають, наскільки обстежений придатний працювати авіадиспетчером на міжнародних авіалініях і в екстремальних ситуаціях.Рис. 2. Можливі наслідки недостатніх знань англійської мови

На порівняльній гістограмі розподілу обстежених, які працюють в екстремальних умовах, та контрольної групи за показником сили нервових процесів за 12-бальною шкалою видно, що відсоток обстежених з високою силою нервових процесів (бали 8–12), переважає над контрольною групою, тоді як з низькою силою нервових процесів (бали 1–3) авіадиспетчерів цим не виявлено (рис. 3).

Таким чином, для відбору обстежених, які парцюють в екстремальних умовах, показники сили та функціональної рухливості нервових процесів мають бути 8–12 балів. Умовно придатні особи з рівнем сили 4 – 7 балів і не придатні – нижче чотирьох балів.

У результаті досліджень визначають швидкість переробки трьох видів вербальної інформації (українською, російською та англійською мовами). Оцінюють швидкість переробки інформації за властивостями основних нервових процесів (силою та функціональною рухливістю).

Проводять порівняння одних і тих самих показників, отриманих за різними програмами. Таким чином, зазначений вище спосіб дозволяє отримати для кожної особи показники властивостей основних нервових процесів, визначити, наскільки вони придатні працювати авіадиспетчером на міжнародних авіалініях в умовах екстреного опрацювання інформації і зробити прогноз про можливість вільного володіння англійською мовою під час такої роботи.

Для кожного обстеженого визначають властивості основних нервових процесів (силу – кількість опрацьовуваних сигналів упродовж 5 хв та функ-ціональну рухливість – час диференціювання 120 подразників в режимі “зворотний зв’язок”).

Спочатку інформація подається переважно для першої сигнальної системи (геометричні фігури), потім послідовно подають вербальні сигнали українською – А, російською – Б та англійською – С мовами. Порівнюють показники сили та функціональної рухливості нервових процесів, отриманих за різними програмами.

У процесі подання вербальної інформації обстежений реагує натисканням на праву кнопку у разі появи слова, наприклад, з назвою тварини, ліву кнопку у разі появи слова з назвою рослини і ніяк не реагує при появі слова з назвою неживих предметів. Аналогічно обстежений повинен реагувати при подані вербальної інформації англійською мовою. Функціональну рухливість нервових процесів оцінюють за часом диференціювання 120 подразників в режимі “зворотний зв’язок”. Силу нервових процесів оцінюють за кількістю продиференційованих сигналів у цьому режимі впродовж 5 хв.

Висновки

Використовуючи статистичні методи обробки даних, всі обстежені за властивостями основних нервових процесів були розподілені за 12-бальною шкалою з урахуванням середніх арифметичних величин та середніх квадратичних відхилень (σ) цих показників:

,

де - знак сили добутків відхилень xi від їх середньої на вагу Pi цих відхилень в межах від першого до k класу; n – об’єм вибірки. .
Рис. 3. Порівняльна гістограма розподілу обстежених, які працюють в екстремальних умовах, та
контрольної групи за показниками сили нервових процесів за 12-бальною шкалою: – контрольна
група, – авіаційні диспетчери


При нормальному розподілі в інтервалі якого знаходиться приблизно 68,2 % усіх обстежених суб’єктів. Якщо обстежений отримав високі бали (8–12) за властивостями основних нервових процесів за програмами А, Б, то він придатний працювати оператором з швидкої переробки інформації в екстремальних умовах (авіадиспетчером в межах України і країн СНД).

Отримавши високі бали за програмою С, він має право працювати оператором з обробки інформації англійською мовою (авіадиспетчером на міжнародних авіалініях), тоді як при низьких балах (1–3) за програмою С бути авіадиспетчером на міжнародних маршрутах не дозволено.

Якщо ж обстежений отримав низькі бали за програмами А і Б, то він повільно обобляє інформацію при емоційному навантаженні і йому взагалі протипоказана така діяльність, навіть на місцевих маршрутах.
^

Список літератури


1. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности // Учеб. пособие для вузов. – М.: ПЕР СЭ, 2001. – 511 с.

2. Макаренко Н.В. Теоретические основы и методы профессионального психологического отбора военных специалистов. – К.: Сент-Жак, 1996. – 336 с.

3. Варановская В.И., Говоруха Л.И., Панченко В.М. Значение некоторых свойств нервной системы и памяти для профессиональной деятельности диспетчеров// Тез. док. Объединенной научной мед.-техн. конф., 22 июля 1983 г. – Винница. Винниц.мед. ин-т им. Н.И. Пирогова. – С. 32–33.

Стаття надійшла до редакції 03.11.04.

Ю.В. Зайцев

Человеческий фактор – доминанта уровня эксплуатационной безопасности управления воздушным движением

Рассмотрен способ определения индивидуальных психофизиологических особенностей высшей нервной деятельности человека для выявления профессиональной пригодности. Проведена оценка скорости обработки информации человеком с учетом особенностей основных нервных процессов тех операторов, деятельность которых проходит в экстремальных условиях, при условии необходимости свободного владения украинским, русским, английским языками.

Yu.V. Zaytsev

Human factor as operating safety dominant of ATM navigation support

The method of specifying individual psychophysical characteristics of the human higher nervous activity has been studied to match professional fitness. Information processing rate is being estimated considering peculiarities of the nervous system of the operators working in extreme situations, and providing fluent knowledge of Ukrainian, Russian and English.


Схожі:

Удк 621. 391. 2 Ю. В. Зайцев людський чинник – домінанта рівня експлуатаційної безпеки управління повітряного руху iconУдк 621. 91. Лук’янов С. Т., Хороманська О. Г. (Україна) Деякі аспекти державного регулювання діяльності цивільної авіації за сучасних умов
Рення умов та використання повітряного простору людиною за допомогою повітряних суден. Діяльність цивільної авіації підлягає регулюванню...
Удк 621. 391. 2 Ю. В. Зайцев людський чинник – домінанта рівня експлуатаційної безпеки управління повітряного руху iconНавчальний посібник для студентів спеціальності 090702 "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси"
Рецензенти: кандидат фізико-математичних наук Б. Й. Міщенко – начальник спецкафедри №12 Національної академії Служби безпеки України,...
Удк 621. 391. 2 Ю. В. Зайцев людський чинник – домінанта рівня експлуатаційної безпеки управління повітряного руху iconМіністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів спеціальності 090702 "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси" Київ 2000
Рецензенти: кандидат фізико-математичних наук Б. Й. Міщенко – начальник спецкафедри №12 Національної академії Служби безпеки України,...
Удк 621. 391. 2 Ю. В. Зайцев людський чинник – домінанта рівня експлуатаційної безпеки управління повітряного руху iconСмкэс-2004 удк 681. 322: 621. 391 Проблема захисту інформації в медичних інформаційних системах
Ю. П. Гульчак доц к т н., Вінницький національний технічний університет; А. Т. Теренчук к т н
Удк 621. 391. 2 Ю. В. Зайцев людський чинник – домінанта рівня експлуатаційної безпеки управління повітряного руху iconУдк 621. 391 Метод защиты информации на основе каскадных кодовых конструкций кузнецов А. А
Кузнецов А. А., ктн, снс, Харьковский университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба
Удк 621. 391. 2 Ю. В. Зайцев людський чинник – домінанта рівня експлуатаційної безпеки управління повітряного руху iconПитання, винесені на залік з дисципліни: «Основи організації та безпеки руху транспортних засобів»
Що передбачають основні напрями державної політики в галузі безпеки дорожнього руху?
Удк 621. 391. 2 Ю. В. Зайцев людський чинник – домінанта рівня експлуатаційної безпеки управління повітряного руху iconО. С. Попова романчук василь іванович удк 621. 391. 6: 535. 581 Дослідження завад в транспортних dwdm мережах 05. 12. 02 телекомунікаційні системи та мережі автореферат
Климаш Михайло Миколайович, Національ­ний університет “Львівська політехніка”, заступник завідувача кафедри телекомунікацій
Удк 621. 391. 2 Ю. В. Зайцев людський чинник – домінанта рівня експлуатаційної безпеки управління повітряного руху iconСмкэс-2004 удк 621. 391. 1 Самопроверяемые устройства на основе биномиальных модифицированных кодов гриненко В. В., Голофост И. В. Сумский государственный университет
Одним из способов повышения достоверности работы является введение аппаратурной избыточности за счет применения помехоустойчивых...
Удк 621. 391. 2 Ю. В. Зайцев людський чинник – домінанта рівня експлуатаційної безпеки управління повітряного руху iconО. С. Попова Олексін Михайло Іванович удк 621. 391. 6 : 535. 581 Вплив дисперсії І нелінійних ефектів оптичного волокна на параметри транспортних систем 05. 12. 02 телекомунікаційні системи та мережі Автореферат
Робота виконана у Національному університеті «Львівська політехніка» Міністерства освіти І науки України
Удк 621. 391. 2 Ю. В. Зайцев людський чинник – домінанта рівня експлуатаційної безпеки управління повітряного руху iconМетоди прогнозування й оцінки ймовірності конфліктів при польоті літаків на маршрутах
Розглянуто критерій виявлення конфлікту І процедуру ймовірнісно-імітаційного методу його оцінки. Наведені аналітичні вирази оцінки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи