Інформація про видання повинна включати наступні елементи: Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, номер). Кількість поданих статей. Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації icon

Інформація про видання повинна включати наступні елементи: Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, номер). Кількість поданих статей. Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації
Скачати 63.91 Kb.
НазваІнформація про видання повинна включати наступні елементи: Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, номер). Кількість поданих статей. Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації
Дата07.12.2012
Розмір63.91 Kb.
ТипІнформація

Форма подання рефератів

для включення в Загальнодержавну

реферативну базу даних "Україніка наукова"

та Український реферативний журнал "Джерело"


Інформація вводиться програмою-конвертором без додаткового опрацювання оператором. Тому вона має відповідати викладеним вимогам.

Відомості про кожне окреме серіальне видання оформляються у вигляді текстового файлу в кодовій таблиці 866 (MS-DOS) або 1251 (Windows).

У тексті не допускаються пусті рядки, "р о з р я д к а", вирівнювання правого краю, відступ від лівого краю, наявність знаків переносу, елементи псевдографіки та інші нетекстові символи. Службові символи представляються кодами з першої половини таблиці ASCII, знак номера — латинською літерою N.


Супровідна інформація про видання повинна включати наступні елементи:

1. Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, номер).

2. Кількість поданих статей.


Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації й повинні мати порядковий номер згідно з переліком обов'язкових елементів:


Z службовий символ — роздільник даних про окремі статті

11 Мова тексту статті (укр, рус, англ)

12 1-й автор (прізвище та ініціали)

13 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали), ...

14 Назва статті = паралельна назва

(українською або російською мовою для англомовних статей)

15 Номери першої та останньої сторінок статті

16 Кількість бібліографічних посилань

17 Реферат (анотація, резюме)

18 Ключові слова

19 Індекс УДК (за наявності)

20 Ім'я файлу з повним текстом статті (за умов надання тексту в електронному вигляді, надісланого окремим файлом)


З метою більш повного відображення результатів вітчизняних наукових робіт у світовому інформаційному просторі та організації міждержавного обміну реферативною інформацією пропонуємо надсилати дані трьома мовами українською, російською, англійською. Для цього дані, наведені мовою оригіналу публікації, потрібно доповнити відомостями двома іншими мовами (заповнити два з трьох представлених нижче блоків):


українською мовою

21 1-й автор (прізвище та ініціали)

22 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали), ...

23 Переклад назви статті

24 Реферат (анотація, резюме)

25 Ключові слова


російською мовою

31 1-й автор (прізвище та ініціали)

32 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали), ...

33 Переклад назви статті

34 Реферат (анотація, резюме)

35 Ключові слова


англійською мовою

41 1-й автор (прізвище та ініціали)

42 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали), ...

43 Переклад назви статті

44 Реферат (анотація, резюме)

45 Ключові слова


Приклади подання даних про статті з серіальних видань


1 Вісник астрономічної школи. - 2000. - Т. 1. - N 1.

2 Статей: 2


Z

11 рус

12 Антонов В.А.

13 Железняк О.А., Завизион О.В.

14 Описание гравитационного потенциала тел вращения

15 44-50

16 5

17 Анализируется возможность представления внешнего гравитационного

потенциала осесимметричного тела потенциалом неоднородного стержня…

18 гравитационный потенциал, …

19 521; 528

20 00avaptv.zip

21 Антонов В.О.

22 Железняк О.О., Завізіон О.В.

23 Опис гравітаційного потенціалу тіл обертання

24 Аналізується можливість задання зовнішнього гравітаційного потенціалу

вісесиметричного тіла потенціалом неоднорідного стержня…

25 гравітаційний потенціал, …

41 Antonov V.A.

42 Zheleznyak O.A., Zavizion O.V.

43 Description of the gravitational potential of bodies of revolution

44 Possibility of description of external gravitational potential of

axially symmetric body with the potential of inhomogeneous pivot is

analyzed…

45 gravitational potential, ...

Z

11 англ

12 Marchenko A.N.

14 Solutions of Clairaut's equation and the piecewise Roche's density model

= Розв'язки рівняння Клеро та кусково-неперервна модель Роша радіального

розподілу густини

15 34-43

16 6

17 The piecewise Roche's model is considered as one of the possible

solutions (exact or approximate) of Clairaut, Poisson and Williams-Adams

equations…

19 521; 528

20 00manrdm.html

21 Марченко О.М.

23 Розв'язки рівняння Клеро та кусково-неперервна модель Роша радіального

розподілу густини

24 Кусково-неперервна модель Роша розглядається як один з можливих

розв'язків (точних або наближених) рівнянь Клеро, Пуасона та

Вільямсона-Адамса…

31 Марченко А.Н.

33 Решение уравнений Клеро и кусочно-непрерывная модель Роша радиального

распределения плотности

34 Кусочно-непрерывная модель Роша рассматривается как одно из возможных

решений (точных либо приближенных) уравнений Клеро, Пуассона и

Вильямсона-Адамса…

Z


^ Форма подання повних текстів публікацій


Електронні версії повних текстів публікацій, відображених у Загальнодержавній базі даних "Україніка наукова", приймаються для зберігання в Національній електронній бібліотеці України та представлення на Web-сервері НБУВ.

Електронні тексти подаються інтелектуальними власниками в будь-якому загальнодоступному форматі (pdf, html, doc, txt тощо) у вигляді ZIP-файлів з супровідною інформацією в окремому файлі.

Для визначення імені файлу з повним текстом публікації рекомендується використовувати алгоритмічний код, що включає 8 символів з першої половини таблиці ASCII (латинська абетка):

2 перших символи — дві останні цифри року видання;

3 наступних символи — перші літери прізвища, імені та по батькові автора документа;

3 заключних символи — перші літери трьох останніх слів з назви документа (без урахування службових).

Супровідна інформація включає:

бібліографічну інформацію про публікацію (автор і назва, вихідні дані);

ім'я файлу з повним текстом;

визначений інтелектуальним власником строк затримки в представленні публікації на Web-сервері НБУВ для загального доступу (термін зберігання інформації без надання її в суспільне використання не може перевищувати 2 роки).


Передача файлів у Національну електронну бібліотеку України

Файли в електронну бібліотеку можуть передаватися за допомогою:

E-mail: ellib@csl.freenet.kiev.ua

дискет (3,5" — 1,44 MB або IOMEGA ZIP — 100 MB)

FTP постачальника інформації.


Контактні телефони в НБУВ


(380 44) 524-95-01 Баркова Ольга Валентинівна

(380 44) 524-31-16 Зайченко Надія Яківна

(380 44) 524-95-01 Костенко Леонід Йосипович

Схожі:

Інформація про видання повинна включати наступні елементи: Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, номер). Кількість поданих статей. Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації iconІнформація про документ Вид видання (журнал книга) Шифр Автор Назва документу Рік видання

Інформація про видання повинна включати наступні елементи: Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, номер). Кількість поданих статей. Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації iconІнформація щодо публікацій (рік, місце видання (джерело), видавництво, кількість публікацій) Матеріал включає більше 1 файлу Кількість файлів (один ресурс може включати декілька файлів)
Бібліографічний опис робиться згідно з методичними рекомендаціями, розміщеними на сайті бібліотеки
Інформація про видання повинна включати наступні елементи: Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, номер). Кількість поданих статей. Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації iconІнформація про видання Назва видання issn (електронний варіант) (якщо є) issn ( друкований варіант) (якщо є) Відповідальний редактор
Надіслати три його номери (спочатку надсилається поточний номер видання, а потім два наступних (одразу після їх опублікування) та...
Інформація про видання повинна включати наступні елементи: Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, номер). Кількість поданих статей. Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації iconТ. М. Дідур; Одес держ акад буд-ва І архіт. Одеса : Чорноморія, 2007. 177 с. Isbn 978-966-8251-99-3
Бібліографічний опис – це записана за певними правилами множина бібліографічних даних, що ідентифікують документ. Бібліографічні...
Інформація про видання повинна включати наступні елементи: Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, номер). Кількість поданих статей. Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації iconПовідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції
Найменування предмета закупівлі: Видання періодичні Код 22. 13. 1 (Лот №1: Періодичні видання України, Лот №2: Періодичні видання...
Інформація про видання повинна включати наступні елементи: Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, номер). Кількість поданих статей. Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації iconП/п Назва праці
Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших
Інформація про видання повинна включати наступні елементи: Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, номер). Кількість поданих статей. Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації iconЗвіт про виконану роботу, а впродовж шести місяців подати до друку статтю до міжнародного наукового видання (англійською, французькою або німецькою мовою) за матеріалами дослідження із вказівкою на місце його проведення
Будапешт, Угорщина надають можливість викладачам зі ступенем кандидата наук або доктора філософії провести в межах університету дослідження,...
Інформація про видання повинна включати наступні елементи: Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, номер). Кількість поданих статей. Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації iconПоложення про порядок видання монографій Перший проректор Ю. Я. Бобало Львів-2005 Монографія
Монографія наукове видання, як правило, у вигляді книги, що містить результати всебічного теоретичного дослідження однієї наукової...
Інформація про видання повинна включати наступні елементи: Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, номер). Кількість поданих статей. Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації iconРозділ Додатки Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел, використаної літератури
Книги (монографії): (один автор) Прізвище, Ініціали автора. Назва книги / Ініціали, Прізвище автора – Видавництво, рік видання. –...
Інформація про видання повинна включати наступні елементи: Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, номер). Кількість поданих статей. Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації iconСписок наукових праць
Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи