«Людина І світова глобалізація: перспективи та межі розвитку» icon

«Людина І світова глобалізація: перспективи та межі розвитку»
Скачати 61.25 Kb.
Назва«Людина І світова глобалізація: перспективи та межі розвитку»
Дата31.07.2012
Розмір61.25 Kb.
ТипДокументи

Шановні колеги!


Запрошуємо викладачів, науковців

і аспірантів взяти участь у роботі щорічної

Міжнародної наукової конференції

«Людина і світова глобалізація:

перспективи та межі розвитку»,

яка відбудеться 22 – 23 листопада 2012 року

у Дніпропетровському національному

університеті залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

(вул. ім. академіка В. Лазаряна, 2

м. Дніпропетровськ)


Програма конференції передбачає роботу

за наступними напрямами:1.

Трансформації постмодерну та українське суспільство в умовах глобалізації.

2.

Формування проблемного поля сучасних гендерних досліджень.

3.

Філософсько-антропологічні виміри глобальних трансформацій кінця ХХ – початку XXI століть.

4.

Перспективи діалогу і партнерства цивілізацій в умовах світової глобалізації.

5.

Проблеми освіти в сучасному інноваційному суспільстві.


На конференції будуть обговорені теоретичні та практичні дослідження філософських і соціокультурних проблем сучасного суспільства.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


^ Науковий комітет


Голова:

Пшінько О.М. – доктор технічних наук, професор, ректор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна.


^ Заступники голови наукового комітету:

Гнатенко П.І. – д-р філос. наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, зав. каф. філософії Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара;

Власова Т.І.– д-р філос. наук, проф., зав. каф. філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна.


^ Члени наукового комітету:

Вікторов В.Г. – д-р філос. наук, проф., зав. каф. філософії, соціології державного управління Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Грабовська І.М. – канд. філос. наук, с. н. с. Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

Селезньов І.О. – канд. соц. наук, доцент, заступник керівника Об’єднаного центру північнокавказьких соціальних та соціально-політичних досліджень Російської академії наук;

Талько Т.М. – канд. філос. наук, доц. каф. філософії Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара;

Хміль В.В. – д-р філос. наук, проф., зав. кафедрою філософії і соціології Дніпропетровського університету залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна.

Гусєв Л.Ю. – кандидат історичних наук, стараший науковий співробітник Інституту міжнародних досліджень Московського державного інституту міжнародних відносин МВС Росії.


^ Тези доповідей будуть опубліковані до початку конференції. Їх необхідно надати як в електронному вигляді (на диску або по е-mail), так і в роздрукованому об'ємом 1 сторінка в редакторі WinWord. Формат паперу А4 з полями: ліве – 22,5 мм, праве – 22,5 мм, верхнє 20 – мм і нижнє – 30 мм, шрифт Times New Roman Cyr 12 пт, інтервал між рядками - одинарний (12 пт).

Послідовність подачі матеріалів у тезах: назва доповіді (шрифт напівжирний, 12 пт, набирати прописними і рядковими буквами по центру); через один рядок по центру – прізвище і ініціали авторів, організація; через один рядок – текст тез доповіді з вирівнюванням по ширині. Відредагований (без правок) текст, надрукований і підписаний авторами, не повинен містити бібліографії, малюнків, схем. Тези повинні майже повністю заповнювати сторінку.

За підсумками роботи конференції буде надрукована монографія колективу авторів. Статті, оформлені за вимогами ДАК України, необхідно подати в оргкомітет конференції до її початку (2 роздрукованих екземпляри статті, диск з електронним варіантом).

Із порядком оформлення статей та додатковою інформацією про конференцію можна ознайомитися на сайтах: http://www.diitrvv.dp.ua /vestnikhod.htm, http://www.diit.edu.ua

Публікація набирається в текстових редакторах Word for Windows версії 7 та вище на форматі А4 и зберігається з розширенням *.doc. Поля: ліве та праве – по 2,55 см., верхнє –
1,8 см, нижнє – 3,0 см. Основний текст друкується шрифтом Times New Roman Cyr 14 пт, інтервал між рядками - півтора.

Послідовність викладу матеріалу в статті: назва (шрифт напівжирний, 14 пт, набирати прописними і рядковими буквами по центру); через один рядок по центру – прізвище та ініціали автора; через один рядок – текст статті з вирівнюванням по ширині. Абзацний відступ на 0,7 см від початку рядка. Вирівнювання по ширині, відступ зліва та справа 0 см, абзаци не відокремлюються один від одного. У тексті не повинно бути «жорстких» переносів. Стаття повинна містити не менше 10 сторінок. Автор має надати стислу інформацію про свою наукову діяльність, яка буде представлена в монографії. Публікація статті – платна (1 стор. – 20 грн.).


Заява про Вашу участь у конференції та тези доповіді повинні надійти в оргкомітет
не пізніше ^ 1 жовтня 2012 року.


Регламент проведення конференції


22 листопада


9.00 – 10.00

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна


реєстрація учасників

10.00 – 13.00

пленарне засідання

13.00 – 14.00

обідня перерва

14.00 – 16.00

16.30 – 20.00

секційні засідання

вечірнє засідання

23 листопада

10.00 – 13.30


робота в секціях

13.30 – 14.00

обідня перерва

14.00 – 16.00

заключне пленарне засідання

Організаційний внесок та друк тез складають 100 грн. Оплата здійснюється за нижче наведеними банківськими реквізитами або вноситься при реєстрації.

Кінцевий термін банківського перерахування організаційного внеску та надання копії чеку –
^ 1 жовтня 2012 року.


Банківські реквізити для перерахування організаційного внеску:

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

ім. акад. В. Лазаряна

Р/р 31251272210059

в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській обл.

м. Дніпропетровська, МФО 805012

ОКПО 01116130


При необхідності можна самостійно забронювати місця в готелях:

«Дніпропетровськ»

м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 33

www.hotel.dp.ua


«Гвардійська»

м. Дніпропетровськ, вул. Погребняка, 21.

Тел. (0562) 46 – 45 - 06


^ Телефони для довідок:

Сл. тел.:+ 38 (056) 373-67-92; моб. + 38 (095) 516-86-58 – Власова Тетяна Іванівна,

каф. філології та перекладу ДІІТу, голова оргкомітету конференції;

^ Моб. + 38 (097) 6365599 – Купцова Тетяна Анатоліївна, каф. філології та перекладу ДІІТу, технічний секретар конференції.

E-mail: inter_dp@emt.diit.edu.ua , vnti@ndc.diit.edu.ua


Адреса університету:

вул. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ, 49010, Україна

^ Проїзд

від центрального залізничного вокзалу

трамваєм № 1 до кінцевої зупинки або маршрутним таксі № 101 до зупинки «Транспортний університет»;

від аеропорту

маршрутним таксі № 109 до зупинки «Транспортний університет».


^ Заявка

на участь у Міжнародній

науковій конференції

«Людина і світова глобалізація:

перспективи та межі розвитку»


1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) _______________________________________

2. Посада, вчений ступінь, звання _____________________________________________

3. Організація (повністю і абревіатура) _________________________________________

4. Поштова адреса ___________________________________________________________

5. Телефон, факс (з кодом міста), Е-mail ________________________________________

6. Назва секції і доповіді (якщо планується) _____________________________________

7. Необхідність бронювання готелю і термін перебування _________________________

Планую:

  • Виступити з доповіддю (10-15 хв)

  • Надрукувати статтю

_______ _____________________

дата підпис

Схожі:

«Людина І світова глобалізація: перспективи та межі розвитку» iconЗбірка матеріалів Звітної науково-практичної конференції «перспективи розвитку галузевого законодавства в україні»
«перспективи розвитку галузевого законодавства в україні» та «інститути громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи...
«Людина І світова глобалізація: перспективи та межі розвитку» iconСтан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні
Так, цією моделлю стала модель інноваційного розвитку, яка є тим фундаментом, який визначає економічну силу країни та її перспективи...
«Людина І світова глобалізація: перспективи та межі розвитку» iconПерспективи розвитку
Е 50 Електричний транспорт міст – перспективи розвитку [Текст]: реком список літер. (2006-2009) / Харків нац акад міськ госп-ва;...
«Людина І світова глобалізація: перспективи та межі розвитку» iconНаказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
«Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» 29 березня 2012 року на базі Інституту післядипломної педагогічної...
«Людина І світова глобалізація: перспективи та межі розвитку» iconПерспективи розвитку галузі легкої промисловості в Україні
Легка промисловість відіграє одну з найважливіших показників розвитку промисловості країни, тому перспективи цієї галузі є вигідними...
«Людина І світова глобалізація: перспективи та межі розвитку» iconТема 13 глобалізація економічного розвитку
Сутність процесів глобалізації світової економіки, їх суперечливість та основні наслідки
«Людина І світова глобалізація: перспективи та межі розвитку» iconГігієнічне обгрунтування вибору тест-культури для вивчення транслокаційних властивостей щодо кадмію І свинцю (за результатами патентно-інформаційного пошуку)
Ання І можуть викли­кати токсичний вплив на рослину І людину. Актуальність проблеми є в тому, що надходження вм відбувається по складній...
«Людина І світова глобалізація: перспективи та межі розвитку» iconСпецсемінар «актуальні проблеми міжнародної економіки» – 1,5 ects мета навчальної дисципліни
Глобалізація: безпека розвитку. Монографія / За ред. О. Г. Білоруса. К.: Кнеу, 2001. 733 с
«Людина І світова глобалізація: перспективи та межі розвитку» iconВипускники 2012 року! Ними пишається інститут! 61- бс-м з чотирнадцяти випускників шість
Нагороджена дипломом за найкращу наукову роботу на тему роботу «Глобалізація банківської сфери: проблеми та перспективи» на конкурсі...
«Людина І світова глобалізація: перспективи та межі розвитку» iconІнформація про захід Організатором науково-практичної конференції «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» є громадська організація «Львівська медична спільнота» (м. Львів)
Організатором науково-практичної конференції «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» є громадська організація «Львівська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи