Міністерство освіти І науки України Департамент науково-технологічного розвитку icon

Міністерство освіти І науки України Департамент науково-технологічного розвитку
Скачати 61.88 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Департамент науково-технологічного розвитку
Дата02.08.2012
Розмір61.88 Kb.
ТипДокументи
1. /PremiiPrezydenta.docМіністерство освіти І науки України Департамент науково-технологічного розвиткуМіністерство освіти і науки України

Департамент науково-технологічного розвитку

01601, м. Київ, бульвар Шевченка, 16

Тел. 246-37-88, факс 246-39-10
_________________№_ __ Проректорам з наукової роботи

вищих навчальних закладів,

№ ______________від_________ директорам наукових установ


Указом Президента України від 24 березня 2003 року № 253/2003 удосконалено деякі питання щодо практики присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених. У зв’язку з цим Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки уточнив процедуру прийому праць на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених, яка присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук. Нижче надається порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття щорічних премій Президента в галузі науки і техніки.

Щорічні премії Президента України присуджуються :

- за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.

На здобуття премії можуть висуватися наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.

Висунення праць на здобуття премії провадиться президіями Національної академії наук України, президіями галузевих академій наук України, колегіями міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

У конкурсі праць на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти, стажисти-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів Ш-ІУ рівнів акредитації тощо як індивідуально, так і в складі колективу претендентів.

Колектив претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, не може перевищувати чотирьох осіб.

Відбір кандидатів до складу колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, провадиться за місцем їх роботи шляхом таємного голосування на засіданні вченої (науково-технічної) ради.

Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років на час висунення праці.

До розгляду не приймаються праці, за які їх виконавців вже було удостоєно державних нагород, або премій державного значення.


ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ

До міністерства подаються:

 • документи – том 1;

 • робота – том 2;

 • додаткові матеріали до 2-го тому (якщо вони є);

 • додаткові примірники анотації роботи


1. Загальні вимоги до оформлення документів та матеріалів робіт.

1.1. Документи (том 1) і робота (том 2) подаються у 4-х примірниках. Окрім цього, один примірник 1-го та 2-го томів, а також додаткових матеріалів зберігається в організації, яка представила роботу на премію.

1.2. Додаткові матеріали - схеми, картки, брошури, вкладені у папку, альбом фотографій подаються в 2 примірниках.

1.3. Додаткові анотації роботи подаються у 9-ти примірниках у вигляді окремих брошур без твердого переплетення.

1.4. Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 листів друкованого тексту. Формат листів – 297х210 мм. При більшому обсязі томів їх слід формувати по частинах .

1.5. На обкладинці кожного тому та додаткових примірників анотації вказуються:

- повна назва організації, яка висуває роботу на премію;

- назва роботи;

- прізвища, імена та по-батькові претендентів, їх наукові ступені та вчені звання, посади, місця роботи.

1.6. На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у наростаючій послідовності.

1.7. У всіх документах назва роботи повинна бути однаковою.

1.8. У документах, які подаються, не допускається скорочення назв підприємств, установ, організацій та нерозшифрованих назв окремих виробів. Скорочення можуть бути лише при повторенні раніше розшифрованих назв.

1.9. Роботи, оформлені з порушенням вимог до розгляду не приймаються.

2. ДОКУМЕНТИ –ТОМ 1.

2.1. Лист – подання. У якому вказується точна назва організації, яка висуває роботу, назва роботи, час її початку та закінчення, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім’я, по-батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

2.2. Додаток до листа-подання, в якому вказуються:

 • повна назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатись робота після її розгляду в міністерстві та Комітеті з Державних премій України в галузі науки і техніки;

 • прізвище, ім’я, по-батькові, посада, поштовий індекс, адреса та службовий телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи та документами за вимогою представників зацікавлених установ і підприємств, окремих громадян.

  1. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту роботи, прізвищ претендентів, їх посад та місць роботи, назва організації, яка представляє роботу. Дозвіл підписується керівником організації, яка висунула роботу на премію. Дозвіл подається в 2-х примірниках і вкладається (не підшивається) до першого екземпляра документів.

  2. Анотація роботи (обсяг до 10 сторінок), підписана претендентами на здобуття премії.

В анотації роботи, зокрема, вказуються основні її науково-технічні результати (обов’язково у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена робота, досягнутий економічний ефект.

Анотація циклу наукових праць повинна обґрунтовувати об’єднання їх в єдиний цикл.

2.5 Протокол (протоколи) засідання вченої ради установи про висунення роботи на премію, де вказується її назва, прізвища всіх претендентів та хід обговорення. У протоколі повинно бути також відмічено, коли, ким і у якому складі затверджено вчену раду організації і скільки її членів брали участь у засіданні. Протокол з підписами завіряється печаткою.

2.7 Документи попереднього громадського обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій).

2.8 Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1-2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок.

2.9 Відомості на претендента:

-прізвище, ім’я та по-батькові (українською та російською мовами у відповідності із записом у паспорті);

- рік народження ;

- освіта;

- спеціальність;

- почесне звання (якщо кандидат є лауреатом Державної премії України або іншої країни, обов’язково вказати, якої премії, якого року та за яку роботу);

- наукова ступінь та вчене звання;

- місце роботи;

- посада;

 • службова адреса та телефон;

 • домашня адреса та телефон.

Відомості заповнюються на бланку тієї організації, де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації, скріплюються гербовою печаткою, вказується дата заповнення.

Примітка: якщо після представлення роботи змінились відомості на претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити міністерство та Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.

2.10 Зазначені у пунктах документи, повинні бути підшиті у швидкозшивачі у вказаній послідовності.


3. Робота –Том 2.

3.1 Робота може бути подана у вигляді:

- наукової праці (циклу наукових праць –монографій, книг, статей) з доданням реферату та переліку публікацій, які входять до даної праці, із зазначенням коли і де вони були опубліковані;

- опису - роботи в галузі техніки. У тексті опису викладається її короткий зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівняні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнутий економічний ефект та інші техніко-економічні показники. У кінці тексту приводиться список основних публікацій і винаходів по даній роботі, якщо вони є у претендентів. Ілюстрації можуть розмішатися за текстом або представляються в альбомі.

3.2 Довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження роботи у виробництво. Довідка підписується керівником організації, що висуває роботу на здобуття премії, або підприємства, на якому здійснено це впровадження. До довідки додаються розрахунки економічної ефективності.

3.3 До 2-го тому також додаються:

- копії авторських свідоцтв, патентів та описів до них (тільки тих, які відносяться до роботи, що висувається на премію);

- копії постанов і наказів про впровадження роботи у виробництво;

- копії актів випробування та впровадження (для нових конструкцій машин, споруд, технологічних процесів);

- копії документів про практичну реалізацію винаходів, які відкривають нові напрямки в техніці та технології;

- відгуки підприємств, установ, організацій, преси, учених та спеціалістів про роботу.

Примітка: відгуки, патенти, висновки про роботу на іноземних мовах подаються разом з перекладом їх на українську мову.

Копії завіряються підписом відповідальної за це особи і печаткою.

Матеріали та документи другого тому, крім монографій і підручників, повинні бути переплетені.

Присуджується щорічно двадцять п’ять премій ( з них десять премій молодих учених Національної академії наук України) у розмірі 10 тисяч гривень кожна.

Матеріали представити до міністерства до 25 січня 2004 року.


Директор департаменту

науково-технологічного розвитку В.О.Свіженко


Мухіна Т.В.

246-38-03

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Департамент науково-технологічного розвитку iconМіністерство освіти І науки україни департамент науково-технологічного розвитку 01601, м. Київ, бульвар Шевченка, 16 Тел. 246-37-88, факс 246-39-10
Комітетом Верховної Ради України з питань науки І освіти (далі Комітет) просимо до 01. 03. 09 подати до Міністерства освіти І науки...
Міністерство освіти І науки України Департамент науково-технологічного розвитку iconМіністерство освіти І науки України Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Міністерство освіти І науки України інформує, що Федеральним агентством з питань освіти Російської Федерації для громадян України...
Міністерство освіти І науки України Департамент науково-технологічного розвитку iconМіністерство освіти І науки україни департамент освіти І науки вінницької обласної державної адміністрації вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 21050 м. Вінниця, вул. Грушевського,13, тел. 67-08-85
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції, яка відбудеться 5-6 грудня 2013 р у м. Вінниці, в приміщенні...
Міністерство освіти І науки України Департамент науково-технологічного розвитку iconКомітет Верховної Ради України з питань науки І освіти Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Міністерство економічного розвитку І торгівлі України Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України Київський національний торговельно-економічний університет Інститу
Запрошуємо Вас взяти участь у VІ міжнародному бізнес-форумі «проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні»,...
Міністерство освіти І науки України Департамент науково-технологічного розвитку iconКонцепція розвитку післядипломної освіти в Україні Вступ
України з питань освіти І науки, а також враховує міжнародний досвід управлінського та інформаційно-технологічного забезпечення окремих...
Міністерство освіти І науки України Департамент науково-технологічного розвитку iconМіністерство освіти І науки україни департамент вищої освіти
Проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-47-73, факс (044) 481-32-63
Міністерство освіти І науки України Департамент науково-технологічного розвитку iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених “участь молоді у розвитку економіки та суспільства...
Міністерство освіти І науки України Департамент науково-технологічного розвитку iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Саме вони завдяки глибокій інтеграції наукових досліджень та освіти здійснюють на сьогодні найвагоміший внесок у розвиток інтелектуального...
Міністерство освіти І науки України Департамент науково-технологічного розвитку iconПро затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 02. 09. 2008 / Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта України. 2008. №76. 7 жовтня. С. Україна. Міністерство освіти і науки
Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні: Указ Президента України від 25 вересня 2008 року №857 / Україна. Президент...
Міністерство освіти І науки України Департамент науково-технологічного розвитку iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України
Програма схвалена (протокол № від 2012р.) на засіданні кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Міністерство освіти І науки України Департамент науково-технологічного розвитку iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного
Шановні науковці, аспіранти, студенти! 25-27 квітня 2012 року на базі Черкаського державного технологічного університету буде проходити...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи