Календарно-тематичний план практичних занять з епідеміології для студентів 5 курсу медичного факультету на 2011/2012 навчальний рік зі спеціальностей „Лікувальна справа” та \"Педіатрія\" icon

Календарно-тематичний план практичних занять з епідеміології для студентів 5 курсу медичного факультету на 2011/2012 навчальний рік зі спеціальностей „Лікувальна справа” та "Педіатрія"
Скачати 97.04 Kb.
НазваКалендарно-тематичний план практичних занять з епідеміології для студентів 5 курсу медичного факультету на 2011/2012 навчальний рік зі спеціальностей „Лікувальна справа” та "Педіатрія"
Дата03.08.2012
Розмір97.04 Kb.
ТипДокументи
1. /kafedra_infekciinih_hvorob_z_epidemiologiiyu/Epidemiol/KTP pekcii po epidemiologii eng likuval'na sprava ta pediatriya 2011-2012 eng.doc
2. /kafedra_infekciinih_hvorob_z_epidemiologiiyu/Epidemiol/KTP po epid 5 kurs eng praktika.doc
3. /kafedra_infekciinih_hvorob_z_epidemiologiiyu/Epidemiol/KTP po epid 5 kurs prakt zanyatiya.doc
4. /kafedra_infekciinih_hvorob_z_epidemiologiiyu/Epidemiol/k-t p lekcii, epid., 5, lik sparva Pediatriya.doc
5. /kafedra_infekciinih_hvorob_z_epidemiologiiyu/KTP eng/CALENDAR - THEMATIC PLAN practical getting busy for students a 5 course of medical faculty infectious diseases after professions "Medical business" and "Pediatrics".doc
6. /kafedra_infekciinih_hvorob_z_epidemiologiiyu/KTP eng/Calendar - thematic plan of lectures on infectious diseases for students of a 5 course.doc
7. /kafedra_infekciinih_hvorob_z_epidemiologiiyu/KTP eng/Plan lekcii z epidemiologii dlya studentiv 5 kursu medichnogo fakul'tetu za fahami eng.doc
8. /kafedra_infekciinih_hvorob_z_epidemiologiiyu/KTP eng/Plan lekcii z infekciiinih hvorob dlya studentiv 5 kursu medichnogo eng.doc
9. /kafedra_infekciinih_hvorob_z_epidemiologiiyu/KTP eng/Plan of the practical getting busy from the infectious diseases for students a 5 course of medical faculty after professions and .doc
10. /kafedra_infekciinih_hvorob_z_epidemiologiiyu/KTP eng/Plan praktichnih zanyat' z epidemiologii dlya studentiv 5 kursu medichnogo fakul'tetu za fahami eng.doc
11. /kafedra_infekciinih_hvorob_z_epidemiologiiyu/KTP eng/Plan samostijnoi roboti z epidemiologii dlya studentiv 5 kursu medichnogo fakul'tetu eng.doc
12. /kafedra_infekciinih_hvorob_z_epidemiologiiyu/KTP eng/Plan samostijnoi roboti z infekcinih hvorob studentiv 5 kursu eng.doc
13. /kafedra_infekciinih_hvorob_z_epidemiologiiyu/KTP eng/Rabochaya uchebn. programma po bolonskoi sisteme 2010 5 kursa s infekc. boleznei angl.doc
14. /kafedra_infekciinih_hvorob_z_epidemiologiiyu/KTP eng/rabochaya uchebnaya programma 6k eng.doc
Calendar – thematic plan of lectures on  epidemiology for students of 5 course of medical faculty professions
Calendar – thematic plan of practical lessons on  epidemiology for students of 5 course of medical faculty professions
Календарно-тематичний план практичних занять з епідеміології для студентів 5 курсу медичного факультету на 2011/2012 навчальний рік зі спеціальностей „Лікувальна справа” та "Педіатрія"
Календарно-тематичний план лекцій для студентів 5 курсу медичного факультету з епідеміології на 2011-2012 навчальний рік по спеціальностей „Лікувальна справа” та Педіатрія”
Calendar – thematic plan practical getting busy for students a 5 course of medical faculty
D med n., professor S. M. Smіrnov d med n., professor Z. M. Tretyakevich
Plan of lectures from epidemiology for students a 5 course
Plan of lectures from the infectious diseases for students a 5 course of medical
Faculty after professions «Medical business» and «Paediatrics»
Plan of the practical getting busy from epidemiology for students a 5 course
After professions «Medical business» and «Pediatrics» on 2010 2011
Plan of independent work from the infectious diseases of students a 5 course
Ministry of health protection of ukraine lugansk state medical university
Ministry of health protection of ukraine lugansk state medical university

“Затверджено” “Затверджено”

декан медичного факультету декан медичного факультету №2

д. мед. н., професор С. М. Смірнов д. мед. н., доцент Т.А. Сіротченко

“ “ серпня 2011 року “ “ серпня 2011 року


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять з епідеміології для студентів 5 курсу медичного факультету на 2011/2012 навчальний рік зі спеціальностей „Лікувальна справа” та "Педіатрія"


Дні

Тама практичного заняття

Години

Питання, належні до вивчення

Перелік практичних навичок

Місце проведення

1

Вчення про епідемічний процес. Людина як джерело збудників інфекції. Епідеміологічне зна­чення тварин. Основи дерати­зації.

Поняття про механізм передачі. Живі переносники збудників інфекційних хвороб. Дезінсекція: її види та методи

2 год.

1. Хвора людина і носії, їх епідеміо­логічна роль. Категорії носійства.

2. Заходи щодо знезараження хворих та їх носіїв як джерела збудників інфекційних хвороб.

3. Способи зараження людей від тварин. Роль гризунів як джерела збудників інфекційних хвороб.

4. Дератизаційні заходи.

5. Поняття по живі чинники передачі збудників інфекції. Основні інсектицид­ні засоби.

1. Освоєння методів обстеження епідемічного осередку. Виявлення джерела збудників інфекції.

2. Проведення лабораторних до­сліджень.

3. Розробка протиепідемічних заходів в осередках.

4. Виявлення чинників передачі збудників інфекційних хво­роб.

5. Освоєння методів дезінсекції в осередках інфекційних зах­ворювань.

4 МБЛ та

СЕС, обласна дитяча інф. лікарня (ОДІЛ)

2

Дезінфекція та стери­лізація виробів медичного призначення.

2 год

1. Дезінфекція, види та методи. Поняття про камерну та хімічну дезінфекції, їх застосування.

2. Дезінфекція, предстерилізаційна об­робка та . стерилізація виробів ме-

1. Освоєння методів дезінфекції та дезінсекції-

2. Освоєння методів предстери-лізаційної обробки і стерилізації виробів медичного призначення

4 МБЛ, обласна інфекційна дитяча лікарня


Епідеміологічний аналіз багаторічної і річної

динаміки інфекційної захво-

рюваності. Ретроспективний та епіданаліз.
дичного призначення.

3. Значення стерилізації у профілактиці

ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів В, С, Д.

4. Основні розділи епіданалізу: по

групам і нозологічним формам: за

часом, за територією; за професійними

та віковими групами населення;

видовому складу збудника.

5. Використання методів епіданалізу.

6. Оперативний та ретроспективний

епіданаліз.

в дитячих лікарнях.


1. Розрахунки основних епідемі-

ологічних показників. Алгоритм

проведення епіданалізу.

2. Методика епідеміологічного

обстеження осередку інфекцій-

ної патології4МБЛ,

СЕС,

обласна дитяча

інфекційна

лікарня

3

Імунопрофілактика

інфекційних захворювань.

Підсумкове заняття по темам

1,2,3.


4 год.1. Основні закономірності, оптимальні

умови виробки активного штучного

імунітет

2. Активна і пасивна імунізація.

3. Положення по організації та прове-

денню профілактичних щеплень на

лікарській ділянці.

4. Поняття про "холодний ланцюг".

5. Планування профілактичних щеп-

лень.

6. Календар щеплень.

7. Характеристика бактеріальних пре-

паратів, способи введення.

8. Специфічні реакції на щеплення

вакцинами.

9. Наказ МОЗ України № 276 від

30.10.2000 "Про затвердження кале-

ндаря профілактичних щеплень в

Україні".

1. Складання плану профілакти-

чних щеплень на лікарській

ділянці.

2. Засоби введення бактеріаль-

них препаратів.

3. Облік та звіт, профілактичні

щеплення.

4. Термінова імунопрофілактика

правцю при травмах.

5. Рішення задач для контролю

набутого рівня знань по темі.

4 МБЛ,

ОДІЛ.

4Епідеміологічне обстеження осередку інфекційної хвороби

Протиепідемічна робота сімейних лікарів та лікарів-інфекціоністів.

2 год.

1. Поняття про осередки інфекційних

хвороб

2. Методика епідеміологічного обсте­ження осередку інфекційних хвороб.

3. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб.

1. Провести епідеміологічне

обстеження осередку інфекцін-

ної хвороби.

2. Скласти картку епідеміологічного обстеження осередку інфекційної хвороби.

4 МБЛ

Епідеміологія та профілактика кишкових інфек­цій (шигельози, сальмонельози), вірусні гепатити А та Е. Особливості епідпроцесу при ГКІ у дітей.

2 год.

1. Етіологія, характеристика збудників. Джерело інфекції, механізм та шляхи передачі збудників.

2. Епідеміологічні особливості дизен­терії, сальмонельозу в умовах промислового регіону.

3. Профілактичні та протиепідемічні заходи при ГКІ.

1. Освоєння методики збору епіданамнезу на дизентерію, сальмонельози, вірусний ге­патит Ата Е.

2. Відпрацювання методів забору матеріалу для бак дослідження на кишкові інфекції.

3. Розробка протиепідемічних заходів в осередку кишкової інфекції.

4 МБЛ, обласна дитяча інфекційна лікарня, КІЗи

5Епідеміологія та профілактика інфекцій диха­льних шляхів (грип, дифтерія, менінгококова інфекція, кір, епідпаротит).2 год.

1. Етіолоігя, характеристика збудників, джерела інфекції, механізми та шляхи передавання збудників.

2. Основні епідеміологічні особливості дифтерії.

3. Профілактика інфекцій дихальних шляхів.

4. Специфічна профілактика дифтерії, кору.

1. Освоєння методики збору епіданамнезу на дифтерію, кір.

2. Розробка плану профілактики грипу, дифтерії.

3. Складання плану профілактичних щеплень на лікарській ділянці.

4 МБЛ, обласна дитяча інфекційна лікарня, КІЗи

Епідеміологія та профілактика вірусних гепати­тів В,С,Д та ВІЛ-інфекції. Протиепідемічні заходи в осередках інфекції з контактним механізмом передачі.

2 год.1. Актуальність вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції

2. Особливості збудників гепатитів В,С, Д. 3. Характеристика ВІЛ-інфекції.

4. Джерело збудника інфекції.

5. Механізм передачі збудника вірусних гепатитів В і С, ВІЛ-інфекції.

6. Особливості епідемічного процесу вірусних гепатитів В, С та ВІЛ-інфекції в Україні та на Луганщині.

7. Протиепідемічні заходи та епід. нагляд.


1. Алгоритм збору епіданамнезу на ВГВ, ВГС, ВГД, ВІЛ-інфекцію.

2. Епідеміологічне обстеження осередку вірусного гепатиту.

3. Алгоритм збору епіданамнезу на ВГВ, ВГС, ВГД, ВІЛ-інфекцію.

4. Епідеміологічне обстеження осередку вірусного гепатиту

С, В

5. Розробка плану профілактики вірусних гепатитів та ВІЛ-інфекції.4 МБЛ, обласна дитяча інфекційна лікарня, СЕС, обласний центр ВІЛ інфекції.6Епідеміологія та профілактика особливо небезпечних інфекцій (чума, холера). Карантинні заходи.

Епідеміологія та профілактика інфекцій з трансмісивним механізмом передачі (висипний тиф, малярія, хвороба Лайма, бореліоз).2 год.1. Особливості збудників холери, чуми. Механізм передачі збудників.

2. Особливості епідемічного процесу при холері, чумі. Карантинні протиепідемічні заходи,

3. Алгоритм епідеміологічного обсте­ження осередку холери, чуми.

4. Особливості збудників.

5. Джерело збудників інфекцій.

6. Механізм передачі рикетсиозів, малярії.

7. Протиепідемічні заходи.

1. Розробка профілактичних та протиепідемічних заходів в осередках холери, підозрі на чуму.

2. Алгоритм дій сімейного лікаря в осередку холери.

3. Освоєння методики збору епіданамнезу на висипний тиф, малярію.

4. Розробка профілактичних та протиепідемічних заходів в осередках інфекційних хвороб.

4 МБЛ, обл. СЕС
Підсумковий модульний контроль.
Всього годин

20 год.
Зав. кафедрою д. мед н. професор В. М. Фролов


Обговорено та затверджено на засіданні кафедри “ ” вересня 2011 року, протокол №

Схожі:

Календарно-тематичний план практичних занять з епідеміології для студентів 5 курсу медичного факультету на 2011/2012 навчальний рік зі спеціальностей „Лікувальна справа” та \"Педіатрія\" iconТематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 5 курсу медичного факультету №2 (педіатри) на 2011-2012 навчальний рік

Календарно-тематичний план практичних занять з епідеміології для студентів 5 курсу медичного факультету на 2011/2012 навчальний рік зі спеціальностей „Лікувальна справа” та \"Педіатрія\" iconТематичний план практичних занять з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу медичного факультету №1, 2 зі спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія» 2009/2010 н р
Загальна характеристика органічних (включаючи симптоматичні) психічних розладів. Психічні порушення у старечому віці
Календарно-тематичний план практичних занять з епідеміології для студентів 5 курсу медичного факультету на 2011/2012 навчальний рік зі спеціальностей „Лікувальна справа” та \"Педіатрія\" iconТематичний план практичних занять з факультетської хірургії для студентів ІV курсу медичних факультетів, спеціальності „Лікувальна справа” та „Педіатрія”

Календарно-тематичний план практичних занять з епідеміології для студентів 5 курсу медичного факультету на 2011/2012 навчальний рік зі спеціальностей „Лікувальна справа” та \"Педіатрія\" icon2009-2010 н р. № Теми
Тематичний план самостійної роботи з медичної психології для студентів 4 курсу медичного факультету №1-2 зі спеціальності «Лікувальна...
Календарно-тематичний план практичних занять з епідеміології для студентів 5 курсу медичного факультету на 2011/2012 навчальний рік зі спеціальностей „Лікувальна справа” та \"Педіатрія\" iconКалендарний план лекцій та практичних занять з фармакології для студентів ІІІ курсу медичного факультету №1,2 спеціальності,,лікувальна справа, педіатрія на осінній семестр 2009-2010н р
Фармакологія засобів, що впливають на еферентну іннервацію. Холіноміметичні та холіноблокуючі засоби
Календарно-тематичний план практичних занять з епідеміології для студентів 5 курсу медичного факультету на 2011/2012 навчальний рік зі спеціальностей „Лікувальна справа” та \"Педіатрія\" iconТематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 6 курсу (спеціальність «Педіатрія») на 2012 -2013 навч рік Модуль «Сучасна практика внутрішньої медицини» (77 год./2,56 кредити)
Тематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 6 курсу (спеціальність «Педіатрія»)
Календарно-тематичний план практичних занять з епідеміології для студентів 5 курсу медичного факультету на 2011/2012 навчальний рік зі спеціальностей „Лікувальна справа” та \"Педіатрія\" iconТематичний план самостійної роботи студентів (срс) з курсу за вибором «Основи профілактики алкоголізму та наркоманій» для студентів 4 к зі спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія» на 2009-2010 н р
Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
Календарно-тематичний план практичних занять з епідеміології для студентів 5 курсу медичного факультету на 2011/2012 навчальний рік зі спеціальностей „Лікувальна справа” та \"Педіатрія\" iconКафедра пропедевтики внутрішніх хвороб тематичний план практичних занять з внутрішніх хвороб для студентів 4-го курсу стоматологічного факультету (спеціальність “стоматологія”) на 2011-2012 навчальний рік
...
Календарно-тематичний план практичних занять з епідеміології для студентів 5 курсу медичного факультету на 2011/2012 навчальний рік зі спеціальностей „Лікувальна справа” та \"Педіатрія\" iconКалендарно-тематичний план практичних занять з німецької мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2011-2012 рік
В. Зернова. «Навчальний комплекс німецької мови для медичних вищих навчальних закладів». Полтава, «Дивосвіт», 2003
Календарно-тематичний план практичних занять з епідеміології для студентів 5 курсу медичного факультету на 2011/2012 навчальний рік зі спеціальностей „Лікувальна справа” та \"Педіатрія\" icon“ ” 2012 р «затверджую» декан медичного факультету №2 проф. Джоджуа А. Г. “ ” 2012 р
Календарно-тематичний план лекцій для студентів 5, 4 курсу медичного факультету №1,2,3,ммф
Календарно-тематичний план практичних занять з епідеміології для студентів 5 курсу медичного факультету на 2011/2012 навчальний рік зі спеціальностей „Лікувальна справа” та \"Педіатрія\" iconТематичний план практичних занять з топографічної анатомії та оперативної хірургії для студентів IІ курсу за спеціальністю «Лікувальна справа» та «Педіатрія» на весняний семестр 2007/2008 навчального року
Модуль І. Топографічна анатомія та оперативна хірургія голови, шиї, грудей І живота
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи