Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” icon

Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет”
Скачати 206.94 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет”
Дата03.08.2012
Розмір206.94 Kb.
ТипДокументи
1. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/KTP_CPC_UA.doc
2. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/KTP_UA.doc
3. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/MVOPR_EN.doc
4. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/MVOPR_UA.doc
5. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/PROGRAM.doc
6. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/Time_EN, UA, RU.doc
7. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/KTP_EN .doc
8. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/KTP_UA.doc
9. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/MVOPR_EN.doc
10. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/MVOPR_UA.doc
11. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/PROGRAM.doc
12. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/Time_EN, UA, RU.doc
13. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/VOPR_EN 10.doc
14. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/VOPR_UA 10.doc
15. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/ISTORIA_UA.doc
16. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_EN.doc
17. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_UA .doc
18. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_UA.doc
19. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/MVOPR_EN.doc
20. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/MVOPR_UA.doc
21. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/OTHER_EN.doc
22. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/OTHER_UA.doc
23. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/PROGRAM.doc
24. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/TIME_UA.doc
25. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/VOPR_EN.doc
26. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/VOPR_UA.doc
27. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTPSelf _worc.doc
28. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_CPC_UA.doc
29. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_EN.doc
30. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_UA.doc
31. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/MVOPR_EN.doc
32. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/MVOPR_UA.doc
33. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/PROGRAM.doc
34. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/Time_EN, UA, RU.doc
Декан лікувального факультету 27. 01. 2012 р. Протокол №8
Проф. С. М. Смірнов 2012р
List of questions for the preparation to module determination of notion „safety of vital functions”
Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності”
“Затверджую”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі
“confirmed” Confirmed at the Сhair Sitting 2012
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
List of practical skills for final module control in “taking care of patients
Перелік практичних навичок для підсумкового модульного контролю з виробничої практики "догляд за хворими терапевтичного профілю"
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі
Questions for studies in taking сare of (looking after)
Перелік запитань
Методичні рекомендації з клінічного обстеження хворого терапевтичного профілю І методики написання історії хвороби на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини
“Confirmed” Confirmed at the Сhair Sitting
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
Проф. Смірнов С. М. 2010р
Main purposes and objects of study of propaedeutic medicine
Перелік теоретичних питань
Methodical directions for the i-st III- rd year students
“Затверджую”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у осінньому семестрі
Practical classes
Перелік питань, що підлягають вивченню на практичних заняттях з пропедевтики внутрішньої медицини
“confirmed” confirmed at the Сhair Sitting 2011
Календарно-тематичний план
Confirmed” “confirmed” at the Сhair Sitting
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
List of practical skills for final module control „basic duties and professional actions of medical nurse of therapeutic departament”
Перелік практичних навичок для підсумкового модульного контролю з модулю 1 „основні обов'язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення”
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДЗ „ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”


“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

Проф. В.В Сімрок


Факультет медичний

Назва кафедри пропедевтики внутрішньої медицини

Назва дисципліни: з доглядом за хворими (практика )

Опорна (так, ні)

Адреса вул. Радянська, 68


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З ДИСЦИПЛІНИ Догляд за хворими терапевтичного профілю

(практика)Затверджено

на методичній нараді кафедри


“___” _____________2011__р.

протокол№_1_____від_______

Завідуючий кафедрою

Проф. Іванова Л.М.

підпис

Затверджено

На Центральній (цикловій)

методичній комісії

“___” ___________2011__р.

протокол №__1____ від____________

Голова

Проф. Колчин Ю.М.

підписЛуганськ, 2011 р.

І. КІНЦЕВІ ЦІЛІ.

В процесі навчання на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини студенти повинні:

 1. Вивчити основні принципи догляду за хворими дорослого віку в умовах загальнотерапевтичного стаціонару.

 2. Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за хворими з різними захворюваннями терапевтичного, профілю і виконувати необхідні медичні маніпуляції.

 3. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці.ІІ. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ.


2.1. Теоретичні питання


2.1.1. Оволодіти основними принципами медичної деонтології.


2.1.2 Визначати зміст догляду за хворими та його роль в структурі загальнотерапевтичних заходів;


   1. Оволодіти навичками дотримання лікувально-охоронного та забезпечення санітарно-гігієнічного режиму основних підрозділів терапевтичного стаціонару;
   1. Оволодіти навичками проведення розпитування, огляду хворого і правилами визначення основних показників діяльності серцево-судинної та дихальної систем і надання першої допомоги хворим із порушеннями з боку цих систем;
   1. Робити попередню оцінку стану температурного гомеостазу хворого за результатами визначення температури тіла та реєстрації температурних кривих, демонструвати володіння навичками догляду за хворими із гарячкою;


2.1.6. Оволодіти навичками забезпечення особистої гігієни хворих та догляду за важкохворими;


   1. Оволодіти основними прийомами реанімаційних заходів


2.2. Практичні навички


   1. Приготування відповідних дезінфікуючих розчинів для різноманітних цілий під час дотримування санітарного режиму у відділенні

   2. Вміти провести розпитування хворого, виділити основні скарги, заповнювати титульну сторінку історії хвороби.
   1. Вміти провести огляд хворого у приймальному відділенні; санітарну обробку та антропометричні дослідження транспортування хворих.
   1. Демонструвати методику загального огляду хворого, термометрії, визначення основних показників гемодинаміки та дихання.
   1. Застосувати різні лікарські засоби згідно шляхів уведення в організм хворого. Вміти із одноразовим інструментарієм після його застосування. Стерилізація інструментарію багаторазового використання
   1. Демонструвати володіння основними прийомами реанімаційних заходівІІІ ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.з/п
Тема

Кількість годин

1.

Основні принципи та організаційні засади догляду за хворими терапевтичного профілю. Структура і функції терапевтичного стаціонару

4

2.

Оцінка загального стану хворого та правила визначення основних показників його життєдіяльності

10

3.

Застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші методи фізичної терапії

8

4.

Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими

6

5.

Підсумковий модульний контроль із змістовного модулю №1

2
Всього 30 годинIV. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.теми

Найменування теми

Обсяг в годинах

4.1.

Структура і функції терапевтичного стаціонару. Місце загального і спеціального догляду за хворими терапевтичного профілю

4

4.2.

Оцінка стану хворого та основних параметрів його життєдіяльності

6

4.3..

Застосування основних видів лікарських засобів та найпростіших методів фізіотерапії

4

4.4.

Загальний та спеціальний догляд за тяжкохворими та агонуючими

6

4.5.

Заповнення основної звітної документації – Щоденника виробничої практики Та Підсумкового звіту

4

4.6.

Індивідуальна робота: Тижневе спостереження за хворим із гарячкою, заповнення температурного листа встановлення типу гарячки та доповідь досліджуваного випадку на занятті (або спостереження за тижневими змінами АТ)

2

Всього 26 годинV. ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ, VІ. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ – наведені у додатку до робочої програми.


VІІ. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ "ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ"


 1. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести санітарну обробку приліжкових тубочок та підвиконь у палаті.
 1. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести вологе прибирання маніпуляційної.
 1. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести обробку медичного приладдя біля багаторазового використання (банок, термометра, кінцівників клізми, підкладного судна).

 2. Провести розпитування хворого та заповнити титульну сторінку історії хвороби.
 1. Провести розпитування хворого та виділити основні скарги.
 1. Провести вимірювання температури у хворого (хворої дитини) та оформити температурний лист.
 1. Провести огляд хворого (хворої дитини) на наявність корости та педікульозу.
 1. Провести вимірювання росту пацієнта стоячи, сидячи, визначити масу тіла та розрахувати індекс маси тіла.
 1. Підготувати гігієнічну ванну для санітарної обробки хворого та провести її дезінфекцію після користування.
 1. Продемонструвати методику транспортування хворого на ношах (каталці) та перекладання його на ліжко.
 1. Продемонструвати навички користування функціональним ліжком та надання відповідних положень хворому при нападі ядухи та при колапсі.
 1. Дослідити у хворого пульс на променевих артеріях, зробити висновок про основні його властивості.
 1. Дослідити у хворого пульс на нижніх кінцівках, зробити висновок про його відповідність нормі.
 1. Виміряти хворому артеріальний тиск, зробити висновок про його відповідність нормі.
 1. Провести дослідження дихання у показового хворого, зробити висновок про основні його властивості.


16.На бланку температурного листа відмітити запропоновані викладачем показники пульсу, артеріального тиску, температури тіла, зробити висновок про їх відповідність нормі та про тип температурної кривої.


 1. Провести переміну натільної та постільної білизни хворому, що знаходиться на ліжковому режимі.
 1. Розкласти на демонстраційному столі запропоновані лікарські засоби по групах за способом введення, назвати основні способи введення препаратів.

 2. Продемонструвати на муляжі методику закапування крапель у вуха, ніс, очі.
 1. Підготувати необхідні розчини та продемонструвати правила поводження з одноразовим шприцом після його застосування.
 1. Продемонструвати методику підготовки гумової грілки та пухиря з льодом і користування ними.
 1. Продемонструвати методику застосування гірчичників.
 1. Продемонструвати методику годування хворого, прикутого до ліжка.
 1. Приготувати необхідне обладнання для очисної клізми, продемонструвати методику її застосування на муляжі.
 1. Продемонструвати на муляжі методику користування підкладним судном та сечоприймачем у хворих чоловічої та жіночої статі.
 1. Підготувати посуд для взяття аналізу сечі за Зимницьким, дати відповідні вказівки хворому.
 1. Підготувати необхідні засоби та провести гігієну порожнини рота, носа та ушей важкохворому.
 1. Підготувати необхідні засоби та провести профілактику утворення пролежнів.
 1. Продемонструвати методику проведення реанімаційних заходів (штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця) на фантомі.VIII. ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (догляд за хворими терапевтичного профілю)ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ.


Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%).

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей під час кожного з практичних занять та під час самостійної роботи у відділенні стаціонару.

Поточне оцінювання студентів по відповідних темах проводиться за традиційною 4-бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) з подальшим перерахунком у багатобальну шкалу.

Оцінка «відмінно» виставляється, у випадку, коли студент знає програму в повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеню складності;

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає всю програму і добре розуміє її, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання, відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках;

Оцінка «задовільно» ставиться студентові на основі його знань всього об'єму програми з предмету та задовільному рівні розуміння його. Студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі Та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно.

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не відповідають вимогам «задовільної» оцінки.


Змістовний модуль №1

Індивідуальна робота студентів


Осінній семестр


Весняний семестр

№ теми

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

студента


Макс. бал

-

8

9

9

9

9

9

8

9

9

9

9

9

9

5

Зважаючи на кількість практичних занять перерахунок оцінок у багатобальну шкалу здійснюється наступним чином:

Оцінка "відмінно" – 9 (8) бали

Оцінка "добре" - 7 бали

Оцінка "задовільно" – 5 бал

Оцінка "незадовільно" - 0 балів


Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність, дорівнює 120 балів. Вона вираховується шляхом складання кількості балів, що відповідають оцінці "відмінно" на кожному практичному занятті (11 х 9=99+2 х 8=16) з додаванням максимальної кількості балів за індивідуальну самостійну роботу (5): 115+5=120 балів.


Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, складає - 72 бали.

Одним з видів діяльності студента та його контролю з боку викладача є ведення Щоденника виробничої практики (додаток 1), який заповнюється студентом кожного дня та підписується викладачем після завершення самостійної частини роботи студента у стаціонарі. По закінченні виробничої практики студентом заповнюється Підсумковий звіт про виконану роботу (додаток 2). Наявність заповненого та завіреного підписом викладача Щоденника і Підсумкового звіту є обов'язковою для допуску студента до підсумкового модульного контролю з виробничої практики.

IX. Проведення підсумкового модульного контролю з терапії

По завершенню вивчення догляду за терапевтичними хворими студент повинен:

 1. Дати відповідь на 30 питань тестового контролю (максимальна оцінка 60 балів)

 2. Демонстрація виконання практичної навички (максимальна оцінка 20 балів).

Максимальна кількість балів яку студент може отримати під час модульного контролю складає 80. Мінімальна кількість балів 50.


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

 1. Шулипенко І.М. Загальний та спеціальний догляд за хворими з основами валеології. - К.: 1998. - 384.

 2. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. - К.: 1993. – 304с.

 3. Іванова Л.М., Пілієва О.В., Рикова Н.Б., та ін. Обстеження та визначення стану здоров'я людини. Навчальний посібник Луганськ, 2005. – 306 с

 4. Іванова Л.М., Пілієва О.В., Нарцисов Т.В., Макаров В.Д. Алгоритми маніпуляцій догляд за хворими та надання першої допомоги Л., 1998. – 105 с.

 5. Методичні розробки для аудиторної та самостійної роботи студентів.Додаткова література:

 1. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Хохлов А.М. Основы общего ухода за больными. - М.: Медицина, 1999.

 2. Общий уход в терапевтической клинике / под ред. Ослопова В.Н. - М.: МЕДпресс-информ, 2002.

 3. Дзяк Г.В., Нетяженко В.З., Хомазюк Т.А. та ін. Основи обстеження хворого та схема історії хвороби (довідник). - Днск, Арт-прес, 2002.
 1. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная зтика и деонтология. - К: Здоров'я, 1994.

 2. Пелещук А.П., Передерій В.Г., Рейдерман М.І. Фізичні методи дослідження в клініці внутрішніх хвороб.-К.: Здоров'я, 1993.ЩОДЕННИК


проходження виробничої практики з догляду за хворими
студента II курсу факультету групи

(ШБ)

Місце проходження практики:

Кафедра

Клінічна база


Дата години роботи


Зміст виконання роботи **

Підпис викладача *** окремо вказуються години роботи під час аудиторної підготовки і самостійної роботи

** наводиться перелік виконаних маніпуляцій та завдань з вказанням у дужках їх кількості, номера палати або назви підрозділу відділення, де вони безпосередньо виконувались

*** виконання маніпуляцій та завдань засвідчується підписом викладача.

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ


про виконану під час виробничої практики роботу з догляду за хворими


в обсязі обов'язків молодшого медичного персоналу

студента II курсу факультету групи

(ПІБ)

Місце проходження практики:

Кафедра

Клінічна база
з/п

Найменування маніпуляцій і процедур

Терапевтичне

відділення

Хірургічне відділення

Педіатричне відділення

1.

Санітарно - гігієнічне прибирання приміщень


2.

Приготування та застосування дезінфікуючих розчинів


3.

Санітарна обробка хворих


4.

Застосування гігієнічної ванни


5.

Транспортування хворого у відділення


6.

Проведення антропометричних досліджень


7.

Огляд хворих на наявність корости та педікульозу


8.

Проведення розпитування хворих


9.

Дослідження пульсу на руках


10.

Дослідження пульсу на ногах


11.

Вимірювання артеріального тиску


12.

Визначення характеристик дихання


13.

Вимірювання температури тіла


14.

Заповнення температурних листків


15.

Розкладання та роздавання ліків хворим


16.

Закапування крапель у вуха, ніс, очі


17.

Застосування гірчичників, банок, компресів


18.

Застосування грілки, пухиря з льодом


19.

Застосування клізм


20.

Користування підкладним судном, сечоприймачем


21.

Годування хворих, що знаходяться на ліжковому режимі


22.

Туалет шкіри, догляд за нігтями, волоссям


23.

Туалет порожнини рота, очей, носа


24.

Профілактика пролежнів


25.

Підготовка посуду для взяття аналізів


26.

Участь у проведенні реанімаційних заходів


27.

Підготовка інструментарію до стерилізації


28.

Проведення проб на якість передсте-рилізаційної обробки


29.

Участь у стерилізації шовного матеріалу

-
-

30.

Передопераційна підготовка шкіри та слизових оболонок

-
-

31.

Підготовка засобів для перев'язки та гігієни після операційної рани

-
-

32.

Годування дітей першого року життя

-

-
33.

Підмивання дітей різної статі

-

-
34.

Інше (вказати)
Підпис викладача


Додаток до робочої програми у 2008-2009 навч. році

Догляд за хворими (терапія”)

У зв’язку з надходженням нової програми з “Догляду за хворими (терапія) у 2008 році кількість годин з модулю №1 (терапія ) складає 30 г замість 32 г. Було скорочено кількість годин з теми №2 (з 12 до 10г.)

Кількість годин на самостійну роботу студентів зросла з 20 г до 26 г.

Нові учбові плани додаються.


Зав. кафедрою пропедевтики внутрішньої

медицини д.мед.н., проф. Іванова Л.М.

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
move to 0-21918744
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету
move to 0-21828970
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету
move to 0-21828971
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Перелік нововведень, які пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2010 рік
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи