Проф. Смірнов С. М. 2010р icon

Проф. Смірнов С. М. 2010р
Скачати 236.79 Kb.
НазваПроф. Смірнов С. М. 2010р
Дата03.08.2012
Розмір236.79 Kb.
ТипДокументи
1. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/KTP_CPC_UA.doc
2. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/KTP_UA.doc
3. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/MVOPR_EN.doc
4. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/MVOPR_UA.doc
5. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/PROGRAM.doc
6. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/Time_EN, UA, RU.doc
7. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/KTP_EN .doc
8. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/KTP_UA.doc
9. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/MVOPR_EN.doc
10. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/MVOPR_UA.doc
11. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/PROGRAM.doc
12. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/Time_EN, UA, RU.doc
13. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/VOPR_EN 10.doc
14. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/VOPR_UA 10.doc
15. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/ISTORIA_UA.doc
16. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_EN.doc
17. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_UA .doc
18. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_UA.doc
19. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/MVOPR_EN.doc
20. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/MVOPR_UA.doc
21. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/OTHER_EN.doc
22. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/OTHER_UA.doc
23. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/PROGRAM.doc
24. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/TIME_UA.doc
25. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/VOPR_EN.doc
26. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/VOPR_UA.doc
27. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTPSelf _worc.doc
28. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_CPC_UA.doc
29. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_EN.doc
30. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_UA.doc
31. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/MVOPR_EN.doc
32. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/MVOPR_UA.doc
33. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/PROGRAM.doc
34. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/Time_EN, UA, RU.doc
Декан лікувального факультету 27. 01. 2012 р. Протокол №8
Проф. С. М. Смірнов 2012р
List of questions for the preparation to module determination of notion „safety of vital functions”
Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності”
“Затверджую”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі
“confirmed” Confirmed at the Сhair Sitting 2012
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
List of practical skills for final module control in “taking care of patients
Перелік практичних навичок для підсумкового модульного контролю з виробничої практики "догляд за хворими терапевтичного профілю"
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі
Questions for studies in taking сare of (looking after)
Перелік запитань
Методичні рекомендації з клінічного обстеження хворого терапевтичного профілю І методики написання історії хвороби на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини
“Confirmed” Confirmed at the Сhair Sitting
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
Проф. Смірнов С. М. 2010р
Main purposes and objects of study of propaedeutic medicine
Перелік теоретичних питань
Methodical directions for the i-st III- rd year students
“Затверджую”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у осінньому семестрі
Practical classes
Перелік питань, що підлягають вивченню на практичних заняттях з пропедевтики внутрішньої медицини
“confirmed” confirmed at the Сhair Sitting 2011
Календарно-тематичний план
Confirmed” “confirmed” at the Сhair Sitting
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
List of practical skills for final module control „basic duties and professional actions of medical nurse of therapeutic departament”
Перелік практичних навичок для підсумкового модульного контролю з модулю 1 „основні обов'язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення”
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі

Затверджено на засіданні кафедри.

З А Т В Е Р Д Ж У Ю 31.08.2010 р. (Протокол № 1)

Декан лікувального факультету

___________проф. Смірнов С.М.

«______»_______________2010р.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЛІКУВАЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ІІІ КУРСУ З ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2010-2011 НАВЧ. РІК (20 ГОДИН):Тема лекції

Питання, що належать вивченню

Кількість годин

Дата

Лектор, дублер


1

Задачі пропедевтичної клініки. План обстеження хворого. Розпит хворого.

Поняття про семіотику, методику обстеження хворих. Історія хвороби. Її розділи. На прикладі захворювань розглядається значення та роль анамнезу у постановці діагнозу.

2


В –

А- 01.09.10

Б – 02.09.10

И – 03.09.10


Проф.

Л.М.Іванова.

Доцент

Т.В. Сисойкін


2

Загальний огляд, поняття про симптоми та синдроми захворювання.

Роз`яснюються механізми симптомів, виявлених методом загального огляду при різних захворюваннях. У лекції розглядаються принципи деонтології у пропедевтичній клініці.

2


В –13.09.10

А- 15.09.10

Б – 16.09.10

И – 17.09.10


Проф.

Л.М.Іванова.

Доцент


Т.В. Сисойкін

3

Симптоматологія захворювань серця. Дослідження судин. Перкусія серця

Особливості розпиту хворих, механізм утворення основних скарг. Загальний огляд області серця і судин, виявлення і механізм розвитку симптомів враження серця і судин. Дослідження периферійного пульсу та АТ.

Методика проведення перкусії серця, поняття про відносну і абсолютну тупість, конфігурацію.

2


В –27.09.10

А- 29.09.10

Б –30.09.10

И –01.10.10


Проф.

Л.М.Іванова.

Доцент


Т.В. Сисойкіна

4

Аускультація серця

Тони серця, механізми їх утворення. Зміни у нормі і патології. Ритм «перепела», ритм «галопу». Серцеві шуми, класифікація, механізм утворення, діагностичне значення.

2


В –11.10.10

А- 12.10.10

Б – 13.10.10

И – 14.10.10


Проф.

Л.М.Іванова.

Доцент


Т.В. Сисойкіна

5

Електрокардіографія як метод функціональної діагностики захворювань серця.

Принципи дослідження. Нормальна електрокардіограма. Діагностичне значення оцінки генезу зубців ЕКГ і інтервалів. Зміни ЕКГ при патології камер серця, Ознаки гіпертрофії лівого та правого шлуночків.

2


В –25.10.10

А- 27.10.10

Б – 28.10.10

И – 29.10.10


Проф.

Л.М.Іванова,


Доцент

Н.Б. Рикова

6

Зміни ЕКГ при порушеннях ритму та провідності серця.

ЕКГ – ознаки порушення функцій збудливості, провідності, автоматизму міокарду. Поняття про екстрасистолію, параксизмальну тахікардію, блокади серця, миготливу аритмію.


2

В –08.11.10

А- 10.11.10

Б – 11.11.10

И – 12.11.10

Проф.

Л.М.Іванова,


Доцент

Н.Б. Рикова


7

Методи дослідження системи органів дихання: розпит, загальний огляд і пальпація грудної клітини.

Особливості розпиту хворих, механізм утворення скарг, особливості анамнезу. Огляд і пальпація грудної клітини. Дослідження голосового тремтіння.

2


В –22.11.10

А- 24.11.10

Б – 25.11.10

И – 26.11.10


Доцент

Пілієва О.В.


Доцент

Сисойкіна Т.В.

8

Перкусія та аускультація легень.

Фізичні основи перкусії, методика проведення, клінічна цінність. Принципи аускультації легень, види, засоби, методика проведення. Нормальні та патологічні дихальні шуми.

2


В –06.12.10

А- 08.12.10

Б – 09.12.10

И – 10.12.10


Доцент

Пілієва О.В.


Доцент

Сисойкіна Т.В.

9

Клінічні та лабораторно-інструментальні методи дослідження органів травлення.

Особливості розпиту огляду хворих з захворюваннями шлунку та кишечнику. Механізм розвитку симптомів. Значення глибокої методичної пальпації у діагностиці захворювань органів травлення2

В –20.12.10

А- 22.12.10

Б – 23.12.10

И – 24.12.10

Доцент

Пілієва О.В.


Доцент

Н.Б. Рикова


10

Симптоматологія захворювань печінки, жовчовивідних шляхів. Основні синдроми.

Особливості розпиту і огляду хворих з захворюваннями печінки і жовчних шляхів. Механізм розвитку симптомів, їх діагностичне значення.

2

В –03.01.11

А- 05.01.11

Б – 06.01.11

И – 07.01.11

Доцент

Пілієва О.В.

Доцент

Н.Б. РиковаВсього 20 годин

Зав. кафедрою пропедевтики

внутрішньої медицини д.м.н., проф. Іванова Л.М.


Узгоджено”: Голова ЦМК,

професор Колчин Ю.М.

З А Т В Е Р Д Ж У Ю Затверджено на засіданні кафедри


Декан лікувального факультету 31.08.2010р. (Протокол №1)

___________проф. С.М. Смірнов

«______»_______________2010 р.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ІІІ КУРСУ З ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР (VСЕМЕСТР) 2010-2011 НАВЧ. РІК (50 ГОДИН):
п/п

Тема практичного заняття

Питання, що підлягають вивченню


Кількість годин

Дата

Місце проведення

Змістовний модуль №1. Введення в клініку внутрішніх хвороб.

1

Роль і місце пропедевтики внутрішньої медицини серед клінічних дисциплін терапевтичного профілю


Пропедевтика внутрішньої медицини як введення в клінічну практику. Історія становлення пропедевтики внутрішньої медицини в Україні та за її межами. Внесок відомих клініцистів М.Я.Мудрова, Г.А.Захар’їна, С.П. Боткіна, О.О.Остроумова, Т.Г.Яновського, В.П.Образцова, М.Г.Курлова, М.М.Губергріца, М.Д.Стражеска, М.П.Кончаловського, М.В.Черноруцького, Г.Ф.Ланга, О.Л.Мясникова, Б.С.Шкляра у розвиток вітчизняної пропедевтичної школи. Основні цілі та об’єкти вивчення пропедевтичної медицини. Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб: фізикальні, інструментальні, лабораторні.


2
Учбові кімната, терапевтичне відділення

2.


Схема історії хвороби. Проведення розпиту хворого.

Медична історія хвороби: основні її розділи та правила складання. Методика розпитування хворого, його діагностичне значення, системність проведення з урахуванням індивідуальних, інтелектуальних та психологічних особливостей хворого. Основні структурні частини анамнезу (паспортна частина, скарги хворого, анамнез захворювання, розпитування по органах та системах, анамнез життя). Роль українських та російських вчених-клініцистів у розвитку професійного мистецтва опитування хворого.3
Учбові кімната, палати відділення.

3.

Загальний огляд хворого.

Методика проведення загального огляду хворого. Визначення загального стану хворого (різновиди загальних станів хворого та їх критерії), оцінка стану його свідомості (типи порушень свідомості), постави, ходи (різновиди постави та ходи при різній патології), положення у ліжку (активне, пасивне, вимушене, їх види). Антропометричні дослідження, тілобудова та основні критерії нормальних конституціональних типів.


2
Учбові кімната, палати відділення

4.

Загальний огляд. Огляд окремих частин тіла

Шкіра, її властивості (колір, еластичність, вологість, температура, елементи висипки, невуси, шрами, рубці) та патологічні зміни; оцінка стану волос та нігтів. Підшкірна клітковина (вгодованість, розподіл, типи ожиріння), стан м’язів та опорно–рухового апарату. Послідовність пальпації лімфатичних вузлів. Діагностичне значення симптомів, отриманих під час загального огляду хворого. Методика проведення та послідовність огляду голови і шиї, кінцівок та тулуба, живота та грудної клітки. Діагностичне значення симптомів, отриманих під час огляду окремих частин тіла хворого.

Проміжний контроль засвоєння змістового модулю 1.


3
Учбові кімната, палати відділення,

Комп’ютерний клас

Змістовний модуль №2. Фізикальні методи дослідження серцево–судинної системи.
5

Фізикальні методи дослідження серцево–судинної системи. Розпит та загальний огляд хворих із патологією серцево–судинної системи.

Діагностичне значення основних фізикальних методів обстеження системи кровообігу (розпитування, огляду, пальпації, перкусії, аускультації). Послідовність з’ясування та деталізації скарг хворого із серцево–судинною патологією. Особливості збирання анамнезу захворювання та життя. Проведення загального огляду кардіологічного хворого.


2
Учбова кімната

Палати кардіологічного відділення

6

Дослідження пульсу (артеріального, венозного, псевдокалілярного) та артеріального тиску. Ку рація хворого.

Огляд та пальпація передсерцевої ділянки


Судини, доступні для визначення пульсу (артеріального, венозного). Правила та послідовність дослідження пульсу на променевій артерії. Визначення основних властивостей пульсу; виявлення дефіциту, лабільності, парадоксальності, дикротичності пульсу. Основні методи та правила вимірювання артеріального тиску. Поняття про пульсовий та середньодинамічний артеріальний тиск. Нормальні значення артеріального тиску у відповідності до критеріїв ВОЗ/МТГ (1999 р.).

Послідовність проведення огляду ділянки серця. Діагностичне значення серцевого горбу, пульсацій у ділянці серця та шиї. Методика і техніка пальпації прекардіальної ділянки. Пресистолічне і систолічне тремтіння (симптом "котячого муркотіня"), причини виникнення.

Курація хворого з написання анамнестичного розділу історії хвороби.


3
Учбова кімната

Палати кардіологічного відділення

7

Перкусія меж відносної та абсолютної серцевої тупості, визначення ширини судинного пучка.


Поняття про відносну та абсолютну серцеву тупість, їх перкуторне визначення (послідовність: права, верхня, ліва межа) та зміни в умовах патології. Структури, що формують судинний пучок, перкуторне визначення його ширини.


2
Учбова кімната

Палати кардіологічного відділення

8

Аускультація серця. Нормальні серцеві тони, розщеплення та роздвоєння тонів, додаткові тони (ритм перепілки, ритм галопа).


Методика і техніка аускультації серця у відповідності з традиціями Київської терапевтичної школи. Основні та додаткові точки аускультації. Місця проекції та найкращого вислуховування клапанів серця. Механізм формування серцевих тонів. Причини посилення та послаблення тонів. Акцент тону. Зміни тонів за тембром (хлопаючий, приглушений, оксамитовий, металевий, гарматний тони). Поняття про розщеплення та роздвоєння серцевих тонів, причини їх виникнення та часові характеристики. Додаткові тони – щиголь відкриття мітрального клапана, галопні тони (протодіастолічний, мезодіастолічний та пресистолічний ритм галопу). Методичні особливості аускультації серця - безпосередньо вухом, стетоскопом, фонендоскопом: у положенні хворого стоячи, лежачи, у стані спокою і після фізичного навантаження.


3
Учбова кімната

Палати кардіологічного відділення

Кабінет з ТЗН

9

Аускультація серця: органічні та функціональні серцеві шуми.

Причини виникнення та класифікація серцевих шумів (внутрішньосерцеві та позасерцеві, органічні та функціональні, систолічні та діастолічні, шуми вигнання, наповнення, регургітації). Правила вислуховування та алгоритм характеристики шумів серця: відношення до фаз серцевої діяльності, місце найкращого вислуховування, місця проведення, характер, інтенсивність, форма, зв’язок із тонами серця, зміни у залежності від положення тіла (вертикальне, горизонтальне) та фізичного навантаження. Визначення аускультативних симптомів Сиротиніна-Куковерова та Удінцева. Поняття про функціональні шуми та їх відмінностій від органічних серцевих шумів. Позасерцеві шуми. Шум тертя перикарда, плевропери­кардіальний шум, кардіопульмональний шуми. Шум "дзиги" на яремній вені. Подвійні тон Траубе та шум Виноградова-Дюрозьє на стегновій артерії: методика визначення, причини та механізм виникнення.


2
Учбова кімната

Палати кардіологічного відділення

Кабінет з ТЗН

Змістовий модуль 3. Інструментальні методи дослідження серцево–судинної системи.


10

Електрокардіографічний метод дослідження функції серця. Методика реєстрації та розшифрування ЕКГ. ЕКГ-ознаки гіпертрофії передсердь та шлуночків.


Клініко-діагностичне значення методу електрокардіографії. Біофізичні і фізіологічні основи ЕКГ. Структура і функція водіїв ритму серця та провідикової системи. Основні та додаткові шляхи проведення імпульсу. Методика і техніка реєстрації ЕКГ: стандартні відведення, однополюсні відведення від кінцівок, грудні відведення. Основні елементи ЕКГ : значення тривалості та амплітуди зубців, тривалості інтервалів і сегментів в нормі. Алгоритм і методика розшифрування ЕКГ. ЕКГ-ознаки гіпертрофії правого та лівого передсердь та шлуночків.


3
Учбова кімнати. Функціональний кабінет

11

Електрокардіографічне дослідження хворих із порушеннями автоматизму та збудливості.


Основні структури, що забезпечують функцію автоматизму серця. ЕКГ-ознаки порушень автоматизму: синусової тахікардії, синусової брадикардії, синусової аритмії, синдрому слабкості синусового вузла. Види екстрасистол. ЕКГ-ознаки синусової, передсердної, атріо-вентрикулярної та шлуночкової екстрасистол. Диференціація право- та лівошлу­ночкових екстрасистол. Класифікація шлуночкових екстрасистол. Види аллоритмій.


2
Учбова кімната. Палати Кардіологічного відділення

12

Електрокардіографічне дослідження хворих із порушеннями функції провідності. Електрокардіографічне дослідження при комбінованих порушеннях серцевого ритму.

Основи проведення електроімпульсної терапії.


Час проведення імпульсу по різних відділах провідникової системи серця. ЕКГ-ознаки сино-аурикулярної та внутрішньопередсердної блокади. Класифікація та ЕКГ-ознаки атріо-вентрикулярної блокади. Напади Морганьї–Адамса–Стокса, причина їх виникнення та клінічні прояви. Внутрішньошлуночкові блокади, диференціація блокади лівої та правої ніжки пучка Гіса. ЕКГ та клінічні ознаки миготливої аритмії та фібриляції передсердь. Клініка та ЕКГ при тріпотінні шлуночків, пароксизмальній шлуночковій тахікардія, фібриляції шлуночків.

Ознайомлення з показаннями до проведення та правилами виконання електроімпульсної терапії.3
Учбова кімната. Палати Кардіологічного відділення

БРІТ

13

Інші інструментальні методи обстеження серцево-судинної системи.


Ознайомлення з: Фонокардіографія: діагностичне значення методу, методика і техніка реєстрації ФКГ. Основні принципи розшифрування ФКГ. Полікардіографія. Ехокардіографія: діагностичне значення методу, методика і техніка ехокардіографічного дослідження. Найважлівіші ехокардіографічні параметри - об'єми порожнин серця, фракція викиду, товщина міжшлуночкової перетинки та задньої стінки лівого шлуночка. Допплерографія серця та судин. Флебографія, реовазографія: діагностичне значення методів. Методика і техніка дослідження.


2
Кабінет функціональної діагностики

14

Перевірка вмінь студентів з інструментальних методів дослідження серцево – судинної системи


Вміння проводити ЕКГ-діагностику різноманітних електрокардіографічних синдромів при порушеннях ритму та провідності.

3

Комп’ютерний клас
Змістовний модуль №4. Методи дослідження бронхо-легеневої системи

15

Розпит та огляд хворих з захворюваннями органів дихання. Огляд і пальпація грудної клітини.


Послідовність вияснення та деталізації найважливіших суб'єктивних симптомів і їх семіологічна оцінка. Особливості з’ясування анамнезу захворювання та життя. Методика проведення статичного та динамічного огляду грудної клітки. Визначення топографічних ділянок та фізіологічних утворень на грудній клітці та їх діагностичне значення. Фізіологічні та патологічні форми грудної клітки, їх критерії. Патологічні форми дихання (Чейна-Стокса, Біота, Куссмауля, Грокко), їх характеристика та причини виникнення. Послідовність проведення пальпації грудної клітки, визначення голосового тремтіння та семіологічна оцінка його результатів.


2

Учбові кімнати, пульмонологічне відділення.


16

Перкусія як метод фізикального обстеження легень. Методика та техніка порівняльна перкусії:

Історія становлення перкусії як методу фізикального обстеження. Роль перкусії у визначенні стану легень. Класифікація перкусії за цілями, за силою нанесення перкуторного удару, за методикою проведення. Різновиди та умови виникнення перкуторних тонів. Основні топографічні ділянки та орієнтири на поверхні грудної клітки. Основні завдання та методика проведення порівняльної перкусії легень. Послідовність характеристики та діагностичне значення отриманих даних. Причини виникнення тупого, тимпанічного, притуплено-тимпанічного, коробкового перкуторних тонів над легенями.


3
Учбові кімнати, пульмонологічне відділення.


17

Топографічна перкусія легень

Основні топографічні лінії на поверхні грудної клітки. Основні завдання та послідовність проведення топографічної перкусії легень. Визначення висоти стояння верхівок легень спереду та ззаду, ширини полів Креніга. Послідовність визначення нижньої межі легень, активної та пасивної рухливості нижнього легеневого краю. Простір Траубе, його значення при патології легень.


2
Учбова кімната. Палати

пульмонологічного відділення

18

Аускультація як метод фізикального обстеження легень. Методика аускультації легень. Основні дихальні шуми.


Історія розвитку аускультації як методу фізикального обстеження хворого. Правила користування стетоскопом та фонендоскопом. Методика проведення орієнтовної порівняльної аускультації легень. Основні дихальні шуми: везикулярне та бронхіальне дихання, їх кількісні та якісні зміни, умови виникнення. Методика визначення бронхофонії та її діагностичне значення.


3
Учбова кімната. Палати

пульмонологічного відділення

19

Аускультація легень: додаткові дихальні шуми (хрипи, крепітація, шуму тертя плеври).


Класифікація додаткових дихальних шумів (хрипи, крепітація, шум тертя плеври). Причини виникнення сухих та вологих хрипів, їх різновиди. Діагностичне значення консонуючих і неконсонуючих хрипів. Умови виникнення крепітації та шуму тертя плеври. Диференціальні ознаки додаткових дихальних шумів. Додаткові аускультативні феномени (шум плескоту Гіпократа, шум падаючої краплі, шум “водяної дудки”), причини їх виникнення та діагностичне значення.


2
Учбова кімната. Палати

пульмонологічного відділення

20

Інструментальні та лабораторні методи дослідження органів дихання.


Показання та методика проведення спірографії і пневмотахометрії, основні показники в нормі, зміни при обструктивному та рестриктивному варіантах порушень дихання. Знайомство з методикою проведення та діагностичним значенням бронхоскопії та бронхографії. Плевральна пункція (техніка проведення та лабораторне дослідження пунктату). Лабораторне дослідження харкотиння. Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки, його різновиди та діагностичне значення. Комп’ютерна томографія органів грудної клітки, основні показання до її проведення.


3
Учбова кімната.

Комп’ютерний класВсього 50 годин

Зав. кафедрою пропедевтики

внутрішньої медицини д.м.н., проф. Іванова Л.М.


Узгоджено”: Голова ЦМК,професор Колчин Ю.М.

З А Т В Е Р Д Ж У Ю Затверджено на засіданні кафедри

Декан лікувального факультету 31.08.2010 р (Протокол №1)

___________проф. С.М. Смірнов

«______»_______________2010р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОΪ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


ІІІ КУРСУ З ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ З МОДУЛЮ №1

НА 2010 -2011 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:


з/п

Тема

Кількість годин

Перелік


літератури

Модуль 1. Основні методи обстеження хворих у клініці внутрішніх хвороб

Підготовка до практичних занять: теоретична та опрацювання методів фізикального обстеження хворого:
№1. Методичні рекомендаціϊ для студентів по п ридбанню практичних навичок з клінічного дослідження хворого.

Навчальна комп’ютерна програма з аускультації легень.

Фонограма серцевих тонів і шумів.

  1. Комп’ютерний тренінг з аускультації легенів.

  2. Фільм – посібник “Функціональні методи дослідження в кардіології”.

  3. Фільм – посібник “Дихальна система” методики дослідження.

  4. Фільм – посібник “Методика загального огляду”

  5. Фільм – посібник “Методика дослідження органів черевної порожнини”

  6. Фільм – посібник “Серцева – судинна система” Методи дослідження– розпитування хворих із патологією внутрішніх органів

4,5
– загального огляду хворого, огляду окремих частин тіла (голови, шиї, тулуба, кінцівок, грудної клітки, живота)

2
– пальпації грудної клітки

1
– порівняльної та топографічної перкусії легень

2
– аускультації легень

2,5
– пальпації прекардіальної ділянки

1
– визначення властивостей пульсу

1
– перкусії меж відносної та абсолютної серцевої тупості

1
– аускультації серця

2,5


– поверхневої пальпації живота та глибокої ковзної методичної пальпації кишківника, шлунка, печінки, селезінки, нирок

2
– перкуторного визначення розмірів печінки та селезінки

1
2.

Опанування навичками проведення інструментальних обстежень:
  1. Методичний посібник “ЕКГ – норма та патологія” з комп’ютерним тестуванням.

2. Методичні рекомендаціϊ до практичних занять з лабораторних

методів дослшдження для студентів.

3 Методичні рекомендації «Підготовка хворого до лабораторного і інструментальних обстежень в клініці внутрішніх хвороб»

4. Методичні рекомендаціϊ Оцінка біохімічних досліджень в клініці внутрішніх хвороб.
– спірографії та пневмотахометрії

1
– реєстрації ЕКГ та ФКГ

2

3.

Оволодіння умінням аналізувати:– результати дослідження функції зовнішнього дихання

3
– дані електрокардіографічного та фонокардіографічного обстежень

5
– результати дослідження шлункового вмісту та дуодентального зондування

1

4.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

Електрокардіографічне дослідження при комбінованих порушеннях серцевого ритму2

5.

Курація хворих із написанням анамнестичного розділу історії хвороби

4

Меттодичні рекомендаціϊ №1 (схема історіϊ хвороби).

6

Індивідуальна робота:

  • Проведення досліджень функції зовнішнього дихання у показових хворих, обробка отриманих даних та доповідь на занятті

  • Реєстрація ЕКГ, участь у проведенні інструментальних досліджень у показових хворих з обробкою даних та доповіддю на занятті

Проведення обстеження показового хворого та підготовка огляду наукової літератури щодо досліджуваного випадку

2


1


1
7

Підготовка до підсумкового контролю

6РАЗОМ (модуль 1 )

48,5


Зав. кафедрою пропедевтики

внутрішньої медицини д.м.н., проф. Іванова Л.М.


Узгоджено”: Голова ЦМК,

професор Колчин Ю.М.

Схожі:

Проф. Смірнов С. М. 2010р iconЗатверджую проректор з наукової роботи Сумду д ф. м н., проф. А. М. Чорноус 2010р. Звіт
Розробка високоінтенсивного масобмінного обладнання для створення маловідходних технологій
Проф. Смірнов С. М. 2010р iconБвк 56. 8 А 92
Ц, канд мед наук Н. С. Дмитриев, проф С. Н. Лапченко, проф. В. Т. Пальчун, проф. О. К. Патякина, проф. В. С. Погосов, акад. Амн СССР...
Проф. Смірнов С. М. 2010р iconРозкла д складання диференційного заліку з ортопедичної стоматології для студентів ш курсу 2009-2010 навчального року Понеділок 06. 2010р. – перескладання 14. 06. 2010р

Проф. Смірнов С. М. 2010р iconRoz group геф
Комп'ютерне моделювання в геології, корп. 3, ауд. 4-4, Смірнов О. Я., Лабораторні
Проф. Смірнов С. М. 2010р iconГрафік виїздів співробітників клінічних кафедр Буковинського державного медичного університету на період з 02. 07 по 09. 07. 2010 року Бригада №1 – Новоселицький район – 02. 07. 2010р. Вижницький район – 07. 07. 2010р
move to 0-381357
Проф. Смірнов С. М. 2010р iconРішення щодо присвоєння вченого звання доцента: к е. н. Пащенко ОлексіюВікторовичу доцента по кафедрі фінансів
Доп.: директори ін-тів проф. Нук. Король Ю. М., проф. Сербін, проф. Кошкін К. В., проф. Павлов Г. В., доц. Бобіна О. В., декан ф-ту...
Проф. Смірнов С. М. 2010р iconМіжнародна науково-технічна конференція, присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю
В. а д-р техн наук, проф.; Перегудов В. В., д-р техн наук, проф.; Рудь Ю. С., д-р техн наук, проф.; Сидоренко В. Д., д-р техн наук,...
Проф. Смірнов С. М. 2010р iconПрограма XIV наукової конференції
М. Приймак, к т н., проф. Я. Проць, д т н., проф. Т. Рибак, д т н., проф. П. Стухляк, д.іст н., доц. Я. Стоцький, к е н проф. Р....
Проф. Смірнов С. М. 2010р iconГрафік виїздів співробітників клінічних кафедр Буковинського державного медичного університету на період з 02. 07 по 09. 07. 2010 року Бригада №1 – Новоселицький район – 02. 07. 2010р. Вижницький район – 07. 07. 2010р
Доцент Давиденко О. М. – доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології – голова
Проф. Смірнов С. М. 2010р icon4 березня 2013 року Захист дисертації шпакович ольги Миколаївни на тему «Розвиток правових механізмів реалізації актів органів міжнародних організацій»
Науковий консультант – д ю н., проф. Муравйов В.І.; офіційні опоненти: д ю н., проф. Баймуратов М. О., д ю н., проф. Микієвич М....
Проф. Смірнов С. М. 2010р iconПравила прийому одеського державного екологічного університету у 2012 році
України: серія аг №508299 від 08. 14. 2011р., термін дії ліцензії по 01. 07. 2014р., серія ав №506577 від 25. 02. 2010р., термін...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи