Проф. С. М. Смірнов 2012р icon

Проф. С. М. Смірнов 2012р
Скачати 46.95 Kb.
НазваПроф. С. М. Смірнов 2012р
Дата03.08.2012
Розмір46.95 Kb.
ТипДокументи
1. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/KTP_CPC_UA.doc
2. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/KTP_UA.doc
3. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/MVOPR_EN.doc
4. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/MVOPR_UA.doc
5. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/PROGRAM.doc
6. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/Time_EN, UA, RU.doc
7. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/KTP_EN .doc
8. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/KTP_UA.doc
9. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/MVOPR_EN.doc
10. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/MVOPR_UA.doc
11. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/PROGRAM.doc
12. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/Time_EN, UA, RU.doc
13. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/VOPR_EN 10.doc
14. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/VOPR_UA 10.doc
15. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/ISTORIA_UA.doc
16. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_EN.doc
17. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_UA .doc
18. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_UA.doc
19. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/MVOPR_EN.doc
20. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/MVOPR_UA.doc
21. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/OTHER_EN.doc
22. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/OTHER_UA.doc
23. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/PROGRAM.doc
24. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/TIME_UA.doc
25. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/VOPR_EN.doc
26. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/VOPR_UA.doc
27. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTPSelf _worc.doc
28. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_CPC_UA.doc
29. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_EN.doc
30. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_UA.doc
31. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/MVOPR_EN.doc
32. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/MVOPR_UA.doc
33. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/PROGRAM.doc
34. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/Time_EN, UA, RU.doc
Декан лікувального факультету 27. 01. 2012 р. Протокол №8
Проф. С. М. Смірнов 2012р
List of questions for the preparation to module determination of notion „safety of vital functions”
Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності”
“Затверджую”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі
“confirmed” Confirmed at the Сhair Sitting 2012
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
List of practical skills for final module control in “taking care of patients
Перелік практичних навичок для підсумкового модульного контролю з виробничої практики "догляд за хворими терапевтичного профілю"
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі
Questions for studies in taking сare of (looking after)
Перелік запитань
Методичні рекомендації з клінічного обстеження хворого терапевтичного профілю І методики написання історії хвороби на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини
“Confirmed” Confirmed at the Сhair Sitting
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
Проф. Смірнов С. М. 2010р
Main purposes and objects of study of propaedeutic medicine
Перелік теоретичних питань
Methodical directions for the i-st III- rd year students
“Затверджую”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у осінньому семестрі
Practical classes
Перелік питань, що підлягають вивченню на практичних заняттях з пропедевтики внутрішньої медицини
“confirmed” confirmed at the Сhair Sitting 2011
Календарно-тематичний план
Confirmed” “confirmed” at the Сhair Sitting
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
List of practical skills for final module control „basic duties and professional actions of medical nurse of therapeutic departament”
Перелік практичних навичок для підсумкового модульного контролю з модулю 1 „основні обов'язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення”
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі


Затверджено на засіданні кафедри.

З А Т В Е Р Д Ж У Ю 27.01. 2012 р. (Протокол № 8 )

Декан лікувального факультету

__________ проф. С.М. Смірнов

«______»_______________2012р.

Календарно-тематичний план


практичних занять з основ біоетики та біобезпеки для студентів ІІІ курсу

лікувального факультету на весняний семестр 2011-2012 навчального рокуN з/п

Тема заняття

Питання що підлягають вивченню

Кількість

годин

Дата


Місто проведення

1

Основні засади формування безпеки здоров’я та життя у сучасному суспільстві.


Основні поняття, предмет вивчення та методологічні основи безпеки життєдіяльності. Взаємозв’язок життєдіяльності з навколишнім середовищем в системі „людина – середовище – діяльність”. Фізіологічні , психологічні, та соціальні основи безпеки життєдіяльності сучасної людини. Природні фізіологічні системи захисту. Вплив біоритмів на імунітет адаптацію. Стрес. Фобії.


3

30.01 – 10.02

Учбова

кімната

2.

Негативні фактори середовища та життєдіяльності та їх вплив на здоров’я людини

Здоров’я людини як медико - біологічна соціальна категорія. Здоров’я та патологія. Фактори ризику та групи ризику, їх класифікація та характеристика. Поняття про метеочутливість. Принципи хімічної та радіаційної безпеки. Сучасні інформаційні технології. Інформаційна небезпека .


3

13.02 – 24.02

Учбова

кімната

3.

Безпека харчування як складова безпечної життєдіяльності людини

Вимоги до якості та безпеки харчових продуктів. Утворення токсичних речові у процесі приготування продуктів, харчові добавки. Наслідки забруднення харчовими продуктами пестицидами. Стимулятори росту та генетично модифіковані продукти, іх небезпека для здоров’я людини. Механізм згубного впливу алкоголю тютюнопаління, наркотиків на організм людини


3

27.02 – 09.03

Учбова

кімната

4

Професійні шкідливості у життєдіяльності лікаря

Перелік шкідливих професій та посад. Професійні шкідливості при роботі лікаря – рентгенолога, радіолога, лікаря ультразвукової діагностики. Процес створення та випробування ГМО, регулювання генетично - інженерної діяльності. Поняття про життєво небезпечні захворювання у практиці лікаря (СНІД, вірусний гепатит, туберкульоз профілактика інфікування імунопрофілактика та інші профілактичні заходи). Національні програми та нормативні державні документи біобезпеки праці лікаря.


3

12.03 – 23.03

Учбова

кімната

5

Принципи біоетики. Етичні правила взаємовідношень медичних робітників та пацієнтів.

Проблема помилки і ятрогенії в діяльності медичних робітників.

Проблема медичної таємниці. Принцип правдивості та інформаційної згоди.


Декларація Генеральної Асамблеї ООН о використанні науково-техничного прогресу.

3

26.03-06.04

Учбова

кімната

6

Історія медичної етики і медіко-біологічних експериментів на людях та тваринах. Біоетика та клонування людини

Етичні проблеми аборта. Штучне запліднення.

Етичні проблеми медичних експериментів на людях.. Біоетичні проблеми клонування людини

Аборт як медична та етична проблеми. Аргументи на захист та проти аборту. Запит о моральном статуті чоловічого плоду. Біоетичні проблеми кріоконсервації, генетичної діагностики, вибору полу плода, сурогатного материнства, штучного запліднення.

3

09.04 – 20.04

Учбова

кімната

7

Етичні проблеми тяжкого хронічного больового синдрому, догляду за тяжкохворими

Етичні проблеми вмирання, реанімації та смерті. Етичні проблеми хоспісу.

Біотичні проблеми морального вибору самогубства.

Етичні проблеми евтаназії.

Етичні проблеми лікування тяжкого хронічного больового синдрому, догляду за тяжкохворими Етичні проблеми вмираючого хворого.

Етичні проблеми медичного персоналу при роботі з тяжкохворими та вмираючими.


Полемічні проблеми раціональності самогубства. Етичні, соціальні, релігійні аспекти самогубства.

Погляд лікарей, суспільства та церкви.

3

23.04 – 04.05

Учбова

кімната


8

Підсумковий модульний контроль з дисципліни


3

07.05 – 18.05

Учбова

кімната


Всього 24 годин

Зав. кафедрою пропедевтики

внутрішньої медицини д.м.н., проф. Іванова Л.М.


Узгоджено”: Голова ЦМК,

професор Колчин Ю.М.

Схожі:

Проф. С. М. Смірнов 2012р iconБвк 56. 8 А 92
Ц, канд мед наук Н. С. Дмитриев, проф С. Н. Лапченко, проф. В. Т. Пальчун, проф. О. К. Патякина, проф. В. С. Погосов, акад. Амн СССР...
Проф. С. М. Смірнов 2012р iconГрафік модульних занять 1 рік навчання Субота 17. 11. 2012р. Спеціальність “Міжнародне право”
Теорія статистики проф. Ковтун Н. В. (ауд. 315) 11. 00 Теорія статистики проф. Ковтун Н. В. (ауд. 315)
Проф. С. М. Смірнов 2012р iconГрафік модульних занять 1 рік навчання Субота 17. 11. 2012р. Спеціальність “
Теорія статистики проф. Ковтун Н. В. (ауд. 315) 11. 00 Теорія статистики проф. Ковтун Н. В. (ауд. 315)
Проф. С. М. Смірнов 2012р iconRoz group геф
Комп'ютерне моделювання в геології, корп. 3, ауд. 4-4, Смірнов О. Я., Лабораторні
Проф. С. М. Смірнов 2012р iconРішення щодо присвоєння вченого звання доцента: к е. н. Пащенко ОлексіюВікторовичу доцента по кафедрі фінансів
Доп.: директори ін-тів проф. Нук. Король Ю. М., проф. Сербін, проф. Кошкін К. В., проф. Павлов Г. В., доц. Бобіна О. В., декан ф-ту...
Проф. С. М. Смірнов 2012р iconМіжнародна науково-технічна конференція, присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю
В. а д-р техн наук, проф.; Перегудов В. В., д-р техн наук, проф.; Рудь Ю. С., д-р техн наук, проф.; Сидоренко В. Д., д-р техн наук,...
Проф. С. М. Смірнов 2012р icon«затверджено» Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й. 28. 08. 2012р
Спектроскопія ядерного магнітного резонансу (ямр). Фізичні основи методу. Техніка спектроскопії ямр
Проф. С. М. Смірнов 2012р iconПрограма XIV наукової конференції
М. Приймак, к т н., проф. Я. Проць, д т н., проф. Т. Рибак, д т н., проф. П. Стухляк, д.іст н., доц. Я. Стоцький, к е н проф. Р....
Проф. С. М. Смірнов 2012р iconІ семестр 22. 09. 2012р. – 05. 10. 2012р
Графік проведення заліково-екзаменаційних сесій І консультативних занять у міжсесійний період
Проф. С. М. Смірнов 2012р icon4 березня 2013 року Захист дисертації шпакович ольги Миколаївни на тему «Розвиток правових механізмів реалізації актів органів міжнародних організацій»
Науковий консультант – д ю н., проф. Муравйов В.І.; офіційні опоненти: д ю н., проф. Баймуратов М. О., д ю н., проф. Микієвич М....
Проф. С. М. Смірнов 2012р iconSheet 1: 12. 09. 12 1к
Розклад занять студентів І курсу денної форми навчання Інституту фізичного виховання та спорту з 10. 09. 2012р по 11. 2012р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи