“Затверджую” icon

“Затверджую”
Скачати 487.98 Kb.
Назва“Затверджую”
Сторінка1/4
Дата03.08.2012
Розмір487.98 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4
1. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/KTP_CPC_UA.doc
2. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/KTP_UA.doc
3. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/MVOPR_EN.doc
4. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/MVOPR_UA.doc
5. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/PROGRAM.doc
6. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/Time_EN, UA, RU.doc
7. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/KTP_EN .doc
8. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/KTP_UA.doc
9. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/MVOPR_EN.doc
10. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/MVOPR_UA.doc
11. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/PROGRAM.doc
12. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/Time_EN, UA, RU.doc
13. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/VOPR_EN 10.doc
14. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/VOPR_UA 10.doc
15. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/ISTORIA_UA.doc
16. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_EN.doc
17. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_UA .doc
18. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_UA.doc
19. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/MVOPR_EN.doc
20. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/MVOPR_UA.doc
21. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/OTHER_EN.doc
22. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/OTHER_UA.doc
23. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/PROGRAM.doc
24. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/TIME_UA.doc
25. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/VOPR_EN.doc
26. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/VOPR_UA.doc
27. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTPSelf _worc.doc
28. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_CPC_UA.doc
29. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_EN.doc
30. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_UA.doc
31. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/MVOPR_EN.doc
32. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/MVOPR_UA.doc
33. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/PROGRAM.doc
34. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/Time_EN, UA, RU.doc
Декан лікувального факультету 27. 01. 2012 р. Протокол №8
Проф. С. М. Смірнов 2012р
List of questions for the preparation to module determination of notion „safety of vital functions”
Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності”
“Затверджую”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі
“confirmed” Confirmed at the Сhair Sitting 2012
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
List of practical skills for final module control in “taking care of patients
Перелік практичних навичок для підсумкового модульного контролю з виробничої практики "догляд за хворими терапевтичного профілю"
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі
Questions for studies in taking сare of (looking after)
Перелік запитань
Методичні рекомендації з клінічного обстеження хворого терапевтичного профілю І методики написання історії хвороби на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини
“Confirmed” Confirmed at the Сhair Sitting
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
Проф. Смірнов С. М. 2010р
Main purposes and objects of study of propaedeutic medicine
Перелік теоретичних питань
Methodical directions for the i-st III- rd year students
“Затверджую”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у осінньому семестрі
Practical classes
Перелік питань, що підлягають вивченню на практичних заняттях з пропедевтики внутрішньої медицини
“confirmed” confirmed at the Сhair Sitting 2011
Календарно-тематичний план
Confirmed” “confirmed” at the Сhair Sitting
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
List of practical skills for final module control „basic duties and professional actions of medical nurse of therapeutic departament”
Перелік практичних навичок для підсумкового модульного контролю з модулю 1 „основні обов'язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення”
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


“Затверджую”


Проректор з навчальної роботи

Проф. В.В. Сімрок


Факультет медичний

Назва кафедри пропедевтики

внутрішньої медицини

Назва дисципліни пропедевтика

внутрішньої медицини

Опорна (так, ні)

Адреса вул. Радянська, 68


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ДИСЦИПЛІНИ Пропедевтика внутрішньої медицини ________

(розроблена на підставі типової навчальної програми 2005 року)


Затверджено


на методичній нараді кафедри


“_04__” ______09______2008р.

протокол № __1____від _______

Завідуючий кафедрою

Проф. Іванова Л.М. підпис

Затверджено

на Центральній (цикловій)

методичній комісії

“___” _____________2008р.

протокол № ____1__від________

Голова

Проф. Колчин Ю.М. підписЛуганськ, 2008І. КІНЦЕВІ ЦІЛІ.

Мета вивчення пропедевтики внутрішньої медицини – кінцеві цілі, які встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни.

В процесі навчання на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини студент повинен засвоїти теоретичні знання з системи послідовного клінічного обстеження хворого і розпізнавання найтиповіших проявів основних захворювань людини.

Під час засвоєння практичних навичок студенту необхідно оволодіти основними методами фізичного обстеження хворого: розпитуванням, загальним і спеціальним оглядом, пальпацією, перкусією, аускультацією – найпростішими прийомами діагностики хвороб; методами семіологічної оцінки отриманих даних; логічними прийомами аналітичного підходу до визначення патологічних процесів при формуванні попереднього діагностичного висновку.

Одночасно з теоретичними знаннями і практичними навичками студентам слід оволодіти основними принципами медичної етики і деонтології.


На підставі кінцевих цілей до кожного змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.


ІІ. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ.


2.1. Теоретичні знання.


2.1.1.

Основні анатомо-фізіологічні дані щодо структури і функціональної діяльності найважливіших внутрішніх органів і систем.

2.1.2.

Найважливіші етіологічні і патогенетичні фактори формування патологічних процесів у організмі.

2.1.3.

Методичні основи клінічного обстеження хворого, схема дослідження пацієнта і написання історії хвороби.

2.1.4.

Семіологічна оцінка результатів фізичного обстеження хворих.

2.1.5.

Найважливіші синдроми у клініці внутрішніх захворювань та їх семіологічне тлумачення.

2.1.6.

Знання найважливіших клінічних симптомів, синдромів і методів діагностики найтиповіших проявів внутрішніх захворювань.

2.1.7.

Клініко-діагностична інтерпретація показників найважливіших лабораторно-інструментальних досліджень.

2.1.8.

Знання параметрів основних функціональних біохімічних та лабораторних досліджень в нормі та при основних внутрішніх захворюваннях людини.

2.1.9.

Роль і значення медичного догляду за хворими у лікувальному процесі

2.1.10.

Механізми фізіологічного впливу на організм людини фізичних та біологічних засобів і методів медичного призначення.2.1.11.

Найважливіші прояви основних невідкладних станів організму, діагностичні ознаки клінічної та біологічної смерті.

2.1.12.

Естетичні, морально-етичні та деонтологічні засади формування медичного фахівця, методи і форми їх застосування у практичній лікарській діяльності.


2.2. Практичні навички.


2.2.1.

Розпитування хворого з наступною семіологічною оцінкою отриманих даних.

2.2.2.

Методика і техніка основних фізичних методів обстеження хворого – загальний і спеціальний огляд, пальпація, перкусія, аускультація.

2.2.3.

Вміти провести зйомку ЕКГ у 12 відведеннях та розшифрувати ЕКГ здорової та хворої людини.

2.2.4.

Вміти розшифрувати фонокардіограму, ехокардіограму у хворого на серцеві вади.

2.2.5.

Вміти розшифрувати спірограму у здорової та хворої людини.

2.2.6.

Оцінити результати загального аналізу сечі, крові, мокроти, кала, аналізу шлункового та дуодентального змісту, плеврального випоту, а також біохімічного аналізу крові.

2.2.7.

Самостійно діагностувати основні клінічні патологічні синдроми та обґрунтувати цей діагноз.

2.2.8.

Вміти оформити історію хвороби.

2.2.9.

Оволодіння методикою та технікою основних маніпуляцій, що проводяться при догляді за хворими: загальні гігієнічні (перестилання ліжка, годування тяжкохворого), найпростіші (банки, гірчичники, компреси) та спеціальні (клізма та катетеризація сечового міхура).

2.2.10.

Оволодіння методикою та технікою взяття діагностичного матеріалу від хворого (збирання сечі, калу, мокроти).

2.2.11.

Вміти підготувати хворого до різних діагностичних процедур (ендоскопічних, рентгенологічних).

2.2.12.

Вміти діагностувати та надати реанімаційну невідкладну допомогу при загрозливих станах.  1   2   3   4

Схожі:

“Затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“Затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“Затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
“Затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
“Затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи