“Затверджую” icon

“Затверджую”
Скачати 487.98 Kb.
Назва“Затверджую”
Сторінка2/4
Дата03.08.2012
Розмір487.98 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
1. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/KTP_CPC_UA.doc
2. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/KTP_UA.doc
3. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/MVOPR_EN.doc
4. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/MVOPR_UA.doc
5. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/PROGRAM.doc
6. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/Time_EN, UA, RU.doc
7. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/KTP_EN .doc
8. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/KTP_UA.doc
9. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/MVOPR_EN.doc
10. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/MVOPR_UA.doc
11. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/PROGRAM.doc
12. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/Time_EN, UA, RU.doc
13. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/VOPR_EN 10.doc
14. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/VOPR_UA 10.doc
15. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/ISTORIA_UA.doc
16. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_EN.doc
17. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_UA .doc
18. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_UA.doc
19. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/MVOPR_EN.doc
20. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/MVOPR_UA.doc
21. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/OTHER_EN.doc
22. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/OTHER_UA.doc
23. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/PROGRAM.doc
24. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/TIME_UA.doc
25. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/VOPR_EN.doc
26. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/VOPR_UA.doc
27. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTPSelf _worc.doc
28. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_CPC_UA.doc
29. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_EN.doc
30. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_UA.doc
31. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/MVOPR_EN.doc
32. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/MVOPR_UA.doc
33. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/PROGRAM.doc
34. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/Time_EN, UA, RU.doc
Декан лікувального факультету 27. 01. 2012 р. Протокол №8
Проф. С. М. Смірнов 2012р
List of questions for the preparation to module determination of notion „safety of vital functions”
Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності”
“Затверджую”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі
“confirmed” Confirmed at the Сhair Sitting 2012
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
List of practical skills for final module control in “taking care of patients
Перелік практичних навичок для підсумкового модульного контролю з виробничої практики "догляд за хворими терапевтичного профілю"
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі
Questions for studies in taking сare of (looking after)
Перелік запитань
Методичні рекомендації з клінічного обстеження хворого терапевтичного профілю І методики написання історії хвороби на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини
“Confirmed” Confirmed at the Сhair Sitting
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
Проф. Смірнов С. М. 2010р
Main purposes and objects of study of propaedeutic medicine
Перелік теоретичних питань
Methodical directions for the i-st III- rd year students
“Затверджую”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у осінньому семестрі
Practical classes
Перелік питань, що підлягають вивченню на практичних заняттях з пропедевтики внутрішньої медицини
“confirmed” confirmed at the Сhair Sitting 2011
Календарно-тематичний план
Confirmed” “confirmed” at the Сhair Sitting
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
List of practical skills for final module control „basic duties and professional actions of medical nurse of therapeutic departament”
Перелік практичних навичок для підсумкового модульного контролю з модулю 1 „основні обов'язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення”
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі

Модуль Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб Симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів2.1. Змістовий модуль 1. Введення в клініку внутрішніх хвороб. Основні правила розпитування та огляду хворого.

Конкретні цілі:

 • Засвоїти основні принципи проведення обстеження хворого за традиціями вітчизняної терапевтичної школи

 • Методично правильно проводити розпитування та огляд хворих із патологією внутрішніх органів

 • Трактувати взаємозв’язок скарг хворого та робити попередню оцінку щодо ураженої системи організму

 • Узагальнювати результати розпиту та огляду хворих та вирізняти на їх підставі основні симптоми і синдроми


2.2. Змістовий модуль 2. Фізикальні та інструментальні методи дослідження стану бронхо–легеневої системи.

Конкретні цілі:

 • Методично правильно проводити розпитування та фізикальне обстеження пацієнтів із захворюваннями органів дихання

 • Аналізувати результати інструментальних досліджень дихальної системи (спірографії та пневмотахометрії)

 • Узагальнювати результати обстеження бронхо-легеневої системи та вирізняти основні симптоми та синдроми її ураження


2.3. Змістовий модуль 3. Фізикальні методи дослідження серцево–судинної системи.

Конкретні цілі:

 • Методично правильно проводити розпитування та фізикальне обстеження пацієнтів із захворюваннями серцево–судинної системи

 • Узагальнювати результати фізикального обстеження серцево–судинної системи та вирізняти основні симптоми її ураження

 • Аналізувати взаємозв’язки між результатами опитування та фізикальних методів обстеження серцево–судинної системи та ідентифікувати основні синдроми її ураження


2.4. Змістовий модуль 4. Інструментальні методи дослідження серцево–судинної системи.

Конкретні цілі:

 • Демонструвати володіння методикою реєстрації електрокардіограми (ЕКГ)

 • Трактувати механізми формування елементів ЕКГ в нормі та в патологічних умовах

 • Ідентифікувати зміни елементів ЕКГ, характерні для порушення основних функцій серця (автоматизму, збудливості, провідності, рефрактерності)

 • Аналізувати результати електрокардіографічного і фонокардіографічного дослідження і вирізняти на їх підставі основні симптоми та синдроми ураження серця

 • Узагальнювати результати ехокардіографічного, флебографічного та реовазографічного досліджень та робити попередній висновок про характер ураження серцево–судинної системи


2.5. Змістовий модуль 5. Основні методи дослідження органів шлунково–кишкового тракту та нирок

Конкретні цілі:

 • Методично правильно проводити розпитування та фізикальне обстеження пацієнтів із захворюваннями травної системи

 • Узагальнювати результати фізикального обстеження органів шлунково–кишкового тракту та вирізняти основні симптоми її ураження

 • Аналізувати взаємозв’язки між результатами опитування та фізикальних методів обстеження травної системи та ідентифікувати основні синдроми її ураження

 • Аналізувати результати інструментальних (фіброгастродуоденоскопія, рентгенологічні обстеження) та лабораторних (дослідження шлункового вмісту та дуоденального зондування) досліджень травної системи та нирок


2.6. Змістовий модуль 6: Основні симптоми та синдроми при захворюваннях серцево–судинної системи

Конкретні цілі:

 • Узагальнювати результати розпитування, фізикального та інструментального обстеження хворого з конкретною патологією серцево–судинної системи та вирізняти основні симптоми та синдроми її ураження

 • Ідентифікувати основні синдроми при захворюваннях серцево–судинної системи та пояснювати механізми їх розвитку

 • Вибирати адекватні методи обстеження при конкретних захворюваннях серцево–судинної системи

 • Демонструвати володіння сучасними класифікаціями захворювань серцево–судинної системи


2.7. Змістовий модуль 7. Основні симптоми та синдроми при захворюваннях органів дихання.

Конкретні цілі:

 • Узагальнювати результати розпитування, фізикального та інструментального обстеження хворого з конкретною патологією органів дихання та вирізняти основні симптоми та синдроми її ураження

 • Ідентифікувати основні синдроми при захворюваннях дихальної системи та пояснювати механізми їх розвитку

 • Вибирати адекватні методи обстеження при конкретних синдромах ураження бронхо–легеневої системи

 • Інтерпретувати основні результати лабораторного та інструментального обстежень органів дихання при конкретній патології

 • Демонструвати володіння сучасними класифікаціями захворювань системи дихання


2.8. Змістовий модуль 8. Основні симптоми та синдроми при захворюваннях шлунково–кишкового тракту і системи виділення.

Конкретні цілі:

 • Узагальнювати результати розпитування, фізикального та інструментального обстеження хворого з конкретною патологією шлунково–кишкового тракту або системи виділення і вирізняти основні симптоми та синдроми їх ураження

 • Ідентифікувати основні синдроми при захворюваннях травної та видільної системи та пояснювати механізми їх розвитку

 • Трактувати зміни основних лабораторних показників при патології органів шлунково–кишкового тракту та системи виділення

 • Вибирати адекватні методи обстеження при конкретних захворюваннях травної та видільної систем

 • Демонструвати володіння сучасними класифікаціями захворювань шлунково–кишкового тракту та системи виділення


2.9. Змістовий модуль 9. Ендокринні захворювання, патологія системи крові та інтерпретація результатів лабораторних методів обстеження.


Конкретні цілі:

 • Узагальнювати результати розпитування, фізикального та інструментального обстеження хворого з конкретним ендокринним захворюванням або патологією системи крові та вирізняти основні симптоми та синдроми їх ураження

 • Ідентифікувати основні синдроми при захворюваннях ендокринної та кровотворної системи та пояснювати механізми їх розвитку

 • Трактувати зміни основних лабораторних показників при патології ендокринної та кровотворної систем

 • Вибирати адекватні методи обстеження при конкретних ендокринних захворюваннях та патології системи кровіІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ.


теми

Найменування теми, її зміст

Обсяг в годинах

3.1.

Задачі пропедевтичної клініки. План обстеження хворого. Розпит хворого.

2


3.2.

Загальний огляд, поняття про симптоми та синдроми захворювання.

2

3.3.

Методи дослідження системи органів дихання: розпит, загальний огляд і пальпація грудної клітини.


2

3.4.

Перкусія та аускультація легень.


2

3.5.

Симптоматологія захворювань серця. Дослідження судин. Перкусія серця


2

3.6.

Аускультація серця

2

3.7.

Електрокардіографія як метод функціональної діагностики захворювань серця.

2

3.8.

Зміни ЕКГ при порушеннях ритму та провідності серця.

2

3.9.

Клінічні та лабораторно-інструментальні методи дослідження органів травлення.

2

3.10.

Симптоматологія захворювань печінки, жовчовивідних шляхів. Основні синдроми.

2

3.11.

Клініко-лабораторні та рентгенологічні методи дослідження хворих з захворюваннями нирок та сечовидільної системи.

2

3.12.

Основні симптоми та синдроми при надбаних вадах серця

2

3.13.

Основні симптоми та синдроми при ішемічній хворобі серця

2

3.14.

Основні симптоми та синдроми при гострому інфаркті міокарда. Принципи діагностики, ускладнення.

2

3.15

Основні симптоми та синдроми при артеріальній гіпертензії. Синдром серцевої та судинної недостатності при захворюваннях серцево–судинної системи

2

3.16.

Гострі та хронічні бронхіти, бронхіальна астма. Синдром підвищеної повітряності легень. Емфізема легень

2

3.17.

Основні симптоми та синдроми при пневмоніях, сухому та ексудативному плевритах

2

318.

Основні синдроми при гастритах та виразковій хворобі шлунку та ДПК Принципи діагностики

2

3.19.

Основні синдроми та принципи їх діагностики при гепатитах та цирозах печінки

2

3.20.

Основні синдроми та принципи їх діагностики при захворюваннях нирок

2

Всього годин:

40
1   2   3   4

Схожі:

“Затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“Затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“Затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
“Затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
“Затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи