Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” icon

Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет”
Скачати 181.58 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет”
Дата03.08.2012
Розмір181.58 Kb.
ТипДокументи
1. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/KTP_CPC_UA.doc
2. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/KTP_UA.doc
3. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/MVOPR_EN.doc
4. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/MVOPR_UA.doc
5. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/PROGRAM.doc
6. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/Time_EN, UA, RU.doc
7. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/KTP_EN .doc
8. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/KTP_UA.doc
9. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/MVOPR_EN.doc
10. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/MVOPR_UA.doc
11. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/PROGRAM.doc
12. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/Time_EN, UA, RU.doc
13. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/VOPR_EN 10.doc
14. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/VOPR_UA 10.doc
15. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/ISTORIA_UA.doc
16. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_EN.doc
17. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_UA .doc
18. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_UA.doc
19. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/MVOPR_EN.doc
20. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/MVOPR_UA.doc
21. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/OTHER_EN.doc
22. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/OTHER_UA.doc
23. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/PROGRAM.doc
24. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/TIME_UA.doc
25. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/VOPR_EN.doc
26. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/VOPR_UA.doc
27. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTPSelf _worc.doc
28. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_CPC_UA.doc
29. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_EN.doc
30. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_UA.doc
31. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/MVOPR_EN.doc
32. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/MVOPR_UA.doc
33. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/PROGRAM.doc
34. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/Time_EN, UA, RU.doc
Декан лікувального факультету 27. 01. 2012 р. Протокол №8
Проф. С. М. Смірнов 2012р
List of questions for the preparation to module determination of notion „safety of vital functions”
Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності”
“Затверджую”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі
“confirmed” Confirmed at the Сhair Sitting 2012
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
List of practical skills for final module control in “taking care of patients
Перелік практичних навичок для підсумкового модульного контролю з виробничої практики "догляд за хворими терапевтичного профілю"
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі
Questions for studies in taking сare of (looking after)
Перелік запитань
Методичні рекомендації з клінічного обстеження хворого терапевтичного профілю І методики написання історії хвороби на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини
“Confirmed” Confirmed at the Сhair Sitting
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
Проф. Смірнов С. М. 2010р
Main purposes and objects of study of propaedeutic medicine
Перелік теоретичних питань
Methodical directions for the i-st III- rd year students
“Затверджую”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у осінньому семестрі
Practical classes
Перелік питань, що підлягають вивченню на практичних заняттях з пропедевтики внутрішньої медицини
“confirmed” confirmed at the Сhair Sitting 2011
Календарно-тематичний план
Confirmed” “confirmed” at the Сhair Sitting
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
List of practical skills for final module control „basic duties and professional actions of medical nurse of therapeutic departament”
Перелік практичних навичок для підсумкового модульного контролю з модулю 1 „основні обов'язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення”
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДЗ „ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”


“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

Проф. В.В Сімрок


Факультет медичний

Назва кафедри пропедевтики внутрішньої медицини

Назва дисципліни: сестринська практика.

Опорна (так, ні)

Адреса вул. Радянська, 68


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАЗ ДИСЦИПЛІНИ Сестринська (практика)Затверджено

на методичній нараді кафедри


“___” _____________2011__р.

протокол№______від_______

Завідуючий кафедрою

Проф. Іванова Л.М.

підпис

Затверджено

На Центральній (цикловій)

методичній комісії

“___” ___________2011__р.

протокол №______ від____________

Голова

Проф. Колчин Ю.М.

підписЛуганськ, 2011 р.

І. КІНЦЕВІ ЦІЛІ.


Полягають у досягненні основних кінцевих цілей, визначених у освітньо-професійній програмі підготовки спеціаліста за спеціальностями 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 "Педіатрія":

1. Набуття та удосконалення професійних навичок медичної сестри.

 1. Закріплення на практиці теоретичних знань з базових дисциплін.

 2. Поглиблення та систематизацію знань і умінь з догляду за хворими у відповідності до принципів медичної етики та деонтології.ІІ. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ.


2.1. Теоретичні питання


   1. Морально-етичні та законодавчі засади медсестринства в Україні.

   2. Організація роботи та обов'язки медичній сестри основних структурних підрозділів терапевтичного стаціонару

2.1.3. Обов'язки і дії постової та маніпуляційної медичної сестри терапевтичного відділення

2.1.4. Обов'язки медичної сестри по забезпеченню діагностичного процесу у терапевтичному стаціонарі

2.1.5. Особливості роботи процедурного кабінету терапевтичного відділення та обов'язки медичної сестри щодо їх забезпечення  1. Практичні навички
   1. Провести облік медикаментозних засобів в маніпуляційному кабінеті. Виписати сильнодіючий або наркотичний засіб.

   2. Продемонструвати правила заповнення температурного листа.

   3. Провести дослідження пульсу та вимірювання артеріального тиску.

   4. Провести забір крові для біохімічного дослідження.Провести забір крові для гемостазіологічного дослідження.

2.2.5. Продемонструвати методику виконання підшкірної ін'єкції, внутрішньом'язових ін'єкції.

2.2.6. Розрахувати дозу розчинного антибіотика згідно листа призначень.


   1. Підготувати систему та ввести внутрішньовенного крапельно препарат.

   2. Підготувати необхідні розчини для передстерилізаційної обробки інструментарію для багаторазового використання. Проконтролювати якість передстерилізаційної обробки інструментарію.

   3. Продемонструвати правила поводження з одноразовим шприцем після його застосування.

   4. Продемонструвати методику взяття мазків з носа та зіва.

   5. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику виконання очисної сифонної, масляної, гіпертонічної клізм.

   6. Провести реєстрацію ЕКГ в 12-ти відведеннях.

   7. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику накладання зігрівального компресу, мазьової пов'язки.

   8. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику закапування крапель в очі та закладання мазі в кон'юнктивальний мішок.

   9. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику застосування гірчичників банок.

   10. Продемонструвати методику подавання зволоженого кисню хворому.


ІІІ ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.

МОДУЛЮ №1 „Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення"


№ з/п

Тема

Кількість годин

1.

Організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару. Обов'язки і дії постової та маніпуляційної медичної сестри терапевтичного відділення

12

2.

Обов'язки медичної сестри по забезпеченню діагностичного процесу у терапевтичному стаціонарі

6

3.

Особливості роботи процедурного кабінету терапевтичного відділення та обов'язки медичної сестри щодо їх забезпечення

6

4

Підсумковий модульний контроль знань та умінь студентів з сестринської практики

2

РАЗОМ

26


IV. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.

ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

при вивченні модулю 1 „Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення"з/п

Зміст

Кількість годин

Вид контролю

1.

Ознайомлення з посадовими інструкціями та діючими наказами, що регламентують професійну діяльність медичної сестри

1

Підсумковий (модульний)

2.

Самостійне відпрацювання навичок та умінь, наведених у плані практичної підготовки

5

Поточний, підсумковий (модульний)

3

Підготовка до практичних занять

5

Поточний

4.

Заповнення основної звітної документації - Щоденника виробничої практики та Підсумкового звіту

1

Поточний, підсумковий (модульний)

5.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

2

Підсумковий (модульний)
РАЗОМ

14

V. ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ, – наведені у додатку до робочої програми.


VІ. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ – наведені у додатку до робочої програми.


VІІ. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З МОДУЛЮ 1 „ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ”

 1. Провести облік медикаментозних засобів в маніпуляційному кабінеті.

 2. Виписати сильнодіючий або наркотичний засіб.

 3. Продемонструвати правила заповнення температурного листа.

 4. Провести дослідження пульсу та вимірювання артеріального тиску.

 5. Провести забір крові для біохімічного дослідження.

 6. Провести забір крові для гемостазіологічного дослідження.

 7. Продемонструвати методику виконання підшкірної ін'єкції.

 8. Продемонструвати методику виконання внутрішньом'язової ін'єкції.

 9. Розрахувати дозу розчинного антибіотика згідно листа призначень.

 10. Підготувати систему та ввести внутрішньовенного крапельно препарат.

 11. Підготувати необхідні розчини та продемонструвати правила поводження з одноразовим шприцем після його застосування.

 12. Підготувати необхідні розчини та провести передстерилізаційну обробку інарументарію для багаторазового використання.

 13. Проконтролювати якість передстерилізаційної обробки інструментарію.

 14. Продемонструвати методику взяття мазків з носа та зіва.

 15. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику виконання очисної клізми.

 16. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику виконання сифонної клізми.

 17. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику виконання масляної клізми.

 18. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику виконання гіпертонічної клізми.

 19. Провести реєстрацію ЕКГ в 12-ти відведеннях.

 20. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику накладання зігрівального компресу.

 21. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику накладання мазевої пов'язки.

 22. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику закапування крапель в очі та закладання мазі в кон'юнктивальний мішок.

 23. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику застосування гірчичників.

 24. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати методику застосування медичних банок.

 25. Продемонструвати методику подавання зволоженого кисню хворому.

Продемонструвати методику користування різними типами інгаляторів


VIII. ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ №1 (сестринська практика) ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ.

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні знань та навичок студента відповідно до переліків, визначених програмою сестринської практики.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) - 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність - 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю - 80 балів (40%).


Оцінювання поточної навчальної діяльності:

Змістовний модуль №1

Індивідуальна робота студентів

теми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12студента


Макс. бал

-

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

-20

Мінімум балів

-

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

-

2


Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному практичному занятті. Для контролю рекомендується застосовувати наступні засоби діагностики рівня підготовки студентів: контроль практичних навичок, вирішення ситуаційних та тестових завдань.

Одним з видів діяльності студента та його контролю з боку викладача є ведення Щоденника виробничої практики який заповнюється студентом після кожного дня проходження сестринської практики та підписується викладачем після завершення самостійної частини роботи студента у стаціонарі. По закінченні модулю студентом заповнюється Підсумковий звіт про виконану роботу. Наявність заповненого та завіреного підписом викладача Щоденника і Підсумкового звіту є обов'язковою для допуску студента до підсумкового модульного контролю.

Поточне оцінювання студентів проводиться за традиційною 4-бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) з подальшим перерахунком у багатобальну шкалу.

Велика увага при оцінюванні студента приділяється виконанню ним індивідуальної самостійної, роботи, якою при проведенні сестринської практики є чергування у відділеннях стаціонару, (максимум 20 балів).

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за поточну навчальну діяльність, складає 120 балів. Ця оцінка вираховується шляхом складання максимальної кількості балів, що відповідають оцінці "відмінно" (100), і балів за індивідуальну самостійну роботу (максимум 20): 100 + 20 = 120.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, відповідно складає 72 бали (10 х 7 ) і 2 бали за індивідуальну роботу.

Підсумковий модульний контроль.

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали програму виробничої практики, мають належно оформлені звітні документи (Щоденник та Підсумковий звіт) та отримали за поточну діяльність не менше 72 балів.

Підсумковий модульний контроль передбачає демонстрацію виконання практичної навички (з переліку, вказаного наприкінці модулю) та вирішення двох ситуаційних завдань. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного контролю, складає 80, при цьому максимальна оцінка за виконання практичної навички складає - 40 балів (виконано без помилок -40 балів, виконано з окремими недоліками, виправленими під час виконання самим студентом - 30 балів, виконано з недоліками, скоригованими викладачем - 20 балів, не виконано - 0 балів), за розв'язання кожного ситуаційного завдання - 20 балів (виконано повністю - 20 балів, виконано з окремими неточностями, які студент здатен виправити після зауваження викладача - 10 балів, не виконано або студент не здатен виправити недоліки після зауваження викладача - 0 балів). Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Конвертація кількості балів за сестринську практику в оцінки за шкалами ЕСТ8 та 4-ри бальною (традиційною).

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ЕСТ8 наступним чином:Оцінка ЕСТS

Статистичний показник

А

Найкращі 10% студентів

В

Наступні 25% студентів

С

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25% студентів

Е

Останні 10% студентів

Відсоток студентів визначається на виборці для студентів даного курсу в межах відповідної спеціальності.

Оцінка ЕСТ8

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

А

"5"

В,С

“4”

D,Е

"3"

FХ,Р

"2"

Оцінка з дисципліни FХ, F ("2") виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з виробничої практики після її завершення.

Оцінка FХ ("2") виставляється студентам, які набрали міні­мальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не бі­льше двох разів після: закінчення семестру за графіком, затвер­дженим ректором.

Студенти, які одержали оцінку Р по завершені сестринської практики (не виконали навчальну програму хоча б з одного мо­дуля або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість (залів), мають пройти повторно практику з відповідного модуля. Рішення приймається керівництвом ВНЗ відповідно до нормативних документів, затвердженим в установленому порядку.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Касевич Н.М. Практикум з сестринської справи. - К.: „Здоров'я", 2005.

 2. Пасєчко Н.В. Основи сестринської справи. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.

 3. Загальний догляд за хворими в терапевтичному та хірургічному стаціонарах / За ред. Візіра А.Д. Учбовий посібник для студентів медичних вузів. - Запоріжжя, 1996.

 4. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. - К., 1993.

 5. Щуліпенко І.М. Загальний та спеціальний догляд за хворими з основами валеології. - К., 1998.

6. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная зтика и деонтология. - К: Здоров'я, 1994.


ЩОДЕННИК


З проходження виробничої сестринської практики
студента III курсу факультету групи

(ШБ)

Місце проходження практики:

Кафедра

Клінічна база


Дата години роботи


Зміст виконання роботи **

Підпис викладача *** окремо вказуються години роботи під час аудиторної підготовки і самостійної роботи

** наводиться перелік виконаних маніпуляцій та завдань з у казанням у дужках їх кількості, номера палати або назви підрозділу відділення, де вони безпосередньо виконувались

*** виконання маніпуляцій та завдань засвідчується підписом викладача.


ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про виконану під час сестринської виробничої практики роботу
в обсязі обов'язків медичної сестри терапевтичного відділення
студента III курсу факультету групи

(ПІБ)

Місце проходження практики:

Кафедра

Клінічна база№ з/п

Найменування маніпуляцій і процедур

Відмітка про виконання або кількість

1.

Облік медикаментозних засобів в маніпуляційному кабінеті.
2.

Заповнення документації постової сестри
3.

Заповнення документації маніпуляційного кабінету
4.

Заповнення температурного листа
5.

Дослідження пульсу
6.

Вимірювання артеріального тиску
7.

Забір крові для біохімічного дослідження
8.

Збирання сечі для загальних аналізів, проб Зимницького та Нечипоренка
9.

Взяття калу для бактеріологічного та копрологічного дослідження
10.

Підшкірні ін'єкції
11.

Внутрішньом'язоиі ін'єкції
12.

Внутрішньовенні ін'єкції
13.

Внутрішньовенне крапельне введення препаратів
14.

Розрахунок дози та розведення ліків
15.

Передстерилізащйна обробка інструментарію
16.

Контроль якості передстерилізаційної обробки
17.

Взяття мазків з нсса та зіва
18.

Виконання клізм
19.

Участь у проведенні дуоденального зондування
20.

Підготовка хворого до УЗ та рентгенологічного дослідження органів черевної порожнини
21.

Реєстрація ЕКГ
22.

Застосування компресів
23.

Застосування гірчичників, банок
24.

Участь у відпусканні фізіотерапевтичних процедур
25.

Інше (вказати)
Підпис викладача

Додаток до робочої програми у 2008 – 2009 навч. році з

Сестринської виробничої практики”

У зв’язку з надходженням нової програми з “Сестринської виробничої практики” у 2008 році кількість годин з модулю №1 (терапія ) складає 26г замість 13 г.

З 2008 – 2009 навчального року кількість годин при вивченні кожної теми буде складати - 2 години.

Кількість годин на самостійну роботу студентів зменшилось з 17г до 14г.

Нові учбові плани додаються.


Зав. кафедрою пропедевтики внутрішньої

медицини д.мед.н., проф. Іванова Л.М.

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
move to 0-21918744
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету
move to 0-21828970
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету
move to 0-21828971
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Перелік нововведень, які пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2010 рік
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи