Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності” icon

Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності”
НазваПерелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності”
Дата03.08.2012
Розмір28.5 Kb.
ТипДокументи
1. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/KTP_CPC_UA.doc
2. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/KTP_UA.doc
3. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/MVOPR_EN.doc
4. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/MVOPR_UA.doc
5. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/PROGRAM.doc
6. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/Time_EN, UA, RU.doc
7. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/KTP_EN .doc
8. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/KTP_UA.doc
9. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/MVOPR_EN.doc
10. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/MVOPR_UA.doc
11. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/PROGRAM.doc
12. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/Time_EN, UA, RU.doc
13. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/VOPR_EN 10.doc
14. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/VOPR_UA 10.doc
15. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/ISTORIA_UA.doc
16. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_EN.doc
17. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_UA .doc
18. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_UA.doc
19. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/MVOPR_EN.doc
20. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/MVOPR_UA.doc
21. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/OTHER_EN.doc
22. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/OTHER_UA.doc
23. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/PROGRAM.doc
24. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/TIME_UA.doc
25. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/VOPR_EN.doc
26. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/VOPR_UA.doc
27. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTPSelf _worc.doc
28. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_CPC_UA.doc
29. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_EN.doc
30. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_UA.doc
31. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/MVOPR_EN.doc
32. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/MVOPR_UA.doc
33. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/PROGRAM.doc
34. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/Time_EN, UA, RU.doc
Декан лікувального факультету 27. 01. 2012 р. Протокол №8
Проф. С. М. Смірнов 2012р
List of questions for the preparation to module determination of notion „safety of vital functions”
Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності”
“Затверджую”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі
“confirmed” Confirmed at the Сhair Sitting 2012
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
List of practical skills for final module control in “taking care of patients
Перелік практичних навичок для підсумкового модульного контролю з виробничої практики "догляд за хворими терапевтичного профілю"
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі
Questions for studies in taking сare of (looking after)
Перелік запитань
Методичні рекомендації з клінічного обстеження хворого терапевтичного профілю І методики написання історії хвороби на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини
“Confirmed” Confirmed at the Сhair Sitting
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
Проф. Смірнов С. М. 2010р
Main purposes and objects of study of propaedeutic medicine
Перелік теоретичних питань
Methodical directions for the i-st III- rd year students
“Затверджую”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у осінньому семестрі
Practical classes
Перелік питань, що підлягають вивченню на практичних заняттях з пропедевтики внутрішньої медицини
“confirmed” confirmed at the Сhair Sitting 2011
Календарно-тематичний план
Confirmed” “confirmed” at the Сhair Sitting
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
List of practical skills for final module control „basic duties and professional actions of medical nurse of therapeutic departament”
Перелік практичних навичок для підсумкового модульного контролю з модулю 1 „основні обов'язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення”
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ЗАСВОЕННЯ МОДУЛЮ

  1. Визначення поняття „безпека життєдіяльності”, предмету та об’єкту її вивчення. Поняття безпеки, небезпеки, ризику.

  2. Визначення та приклади небезпечних, шкідливих, уражаючих, нейтральних та необхідних факторів. Класифікація негативних чинників.

  3. Принципи, методи і засоби забезпечення безпечної життєдіяльності.

  4. Внутрішній та зовнішній вплив на організм людини. Залежність психофізичного стану від рівня зовнішніх та внутрішніх чинників.

  5. Природні фізіологічні системи захисту організму. Імунітет, адаптація.

  6. Типові моделі психологічних реакцій організму у випадках екстремальних ситуацій. Стрес, фобія.

  7. Класифікація негативних факторів середовища життєдіяльності та їх характеристика. Гранично допустимий рівень фактора.

  8. Вплив метеорологічних умов на життєдіяльність людини, поняття про метеочутливість.

  9. Дія електромагнітних полів на життєдіяльність людини, засоби захисту від них.

  10. Дія іонізуючого випромінювання. Принципи забезпечення радіаційної безпеки.

  11. Хімічні фактори та шляхи надходження хімічних речовин в організм людини. Принципи хімічної безпеки.

  12. Поняття про інформаційну небезпеку та нові види небезпек, що породжуються науково–технічним прогресом.

  13. Здоров’я людини, його визначення та показники.

  14. Фактори ризику та групи ризику виникнення захворювань.

  15. Оздоровчі системи та способи загартування організму.

  16. Механізм впливу алкоголю на організм людини та пов’язана з ним небезпека індивідуального та суспільного життя.

  17. Механізм впливу тютюнопаління на організм людини та пов’язана з ним загроза здоров’ю.

  18. Поняття про наркотизм, способи відлучення від наркотиків.

  19. Вплив харчування на життєдіяльність людини. Шляхи надходження шкідливих речовин у харчові продукти.

  20. Наслідки потрапляння у харчові продукти пестицидів, харчових добавок, стимуляторів росту.

  21. Генетично модифіковані продукти та їх небезпека для здоров’я людини.

  22. Небезпека надходження радіонуклідів в харчові продукти, особливості харчування в умовах радіаційного забруднення.

  23. Особливості роботи медичного працівника з ВІЛ-інфікованими пацієнтами. Поняття про „виробничу аварію” та порядок дій у разі її виникнення.

  24. Особливості роботи медичного працівника із хворими на вірусний гепатит. Профілактика інфікування вірусами гепатиту.

  25. Профілактичні заходи у професійній діяльності лікаря–фтизіатра. Національна програма боротьби з туберкульозом.

  26. Професійні шкідливості роботи лікаря-рентгенолога, радіолога. Посадові інструкції, що регламентують безпеку професійної діяльності лікарів цих професій.

  27. Створення та випробування генетично–модифікованих організмів: небезпека для лікаря та суспільства. Закони, що регулюють генетично–інженерну діяльність.

  28. Моральні та етичні проблеми аборту.

  29. Етичні проблеми контрацепції.

  30. Етичні проблеми штучного запліднення.

  31. Етичні проблеми сурогатного материнства.

  32. Етичні проблеми експериментів на людях.

  33. Моральні аспекти експериментів на тваринах.

  34. Етичні проблеми визначення моменту смерті людини .

  35. Етичні проблеми самогубства людини.

  36. Етичні проблеми різних форм евтаназії.

  37. Етичні проблеми відношення до вмираючої людини.

  38. Етичні проблеми генетичних досліджень на людях та генотерапії.

  39. Етичні проблеми клонування людини та тварин.

  40. Етичні проблеми наукових досліджень на людських ембріонах.

  41. Етичні проблеми маніпуляції із стволовими клітинами.

  42. Етичні проблеми взаємовідношень лікар – хворий (принципи інформаційної згоди, правди, взаємної поваги та довіри).

  43. Як треба поводитися з хворими на СНІД.

  44. Які бесіди треба проводити з родиною хворого на СНІД.

  45. Етичні проблеми ятрогенії.

Схожі:

Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності” iconКадрова безпека як складова частина економічної безпеки підприємства
Співробітники впливають на всі аспекти життєдіяльності фірми, вони невід’ємно пов'язані з її ефективною діяльністю. Основною метою...
Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності” iconК. В. Данова дистанційний курс з дисципліни «Безпека життєдіяльності»
«Безпека життєдіяльності» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки
Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності” iconЗалікові питань з предмету безпека життєдіяльності
Розподіл коштів між соціально-економічною та технічною системами безпек. Основні умови безпечної життєдіяльності
Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності” iconПерелік питань до другого модулю з курсу «Економіка підприємства»
...
Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності” iconТема наукові основи безпеки життєдіяльності визначення науки «Безпека життєдіяльності»
Основні цілі в рішенні задачі рівноважного існування системи «людина – середовище існування»
Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності” iconНаукова бібліотека
Про планове навчання І перевірку знань працівників установ, закладів, організацій І підприємств освіти І науки з питань безпеки життєдіяльності...
Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності” iconRoz group тф
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці), корп. 1, ауд. 424, Худик М. В., Лабораторні
Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності” iconРозділ 1 наукові основи безпеки життєдіяльності глава Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 1 Предмет «Безпека життєдіяльності»
Безпека життєдіяльності (бжд) – це наука, що вивчає теоретичні основи взаємодії людини з навколишнім середовищем І способи забезпечення...
Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності” iconБезпека життєдіяльності
Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів І – іу рівнів акредитації, які вивчають нормативну дисципліну «Безпека...
Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності” iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни "безпека життєдіяльності" для студентів денної та заочної форм навчання
Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як дисципліна обов'язкового...
Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності” iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни "безпека життєдіяльності" для студентів денної та заочної форм навчання
Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як дисципліна обов'язкового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи