“Затверджую” icon

“Затверджую”
Скачати 213.35 Kb.
Назва“Затверджую”
Дата03.08.2012
Розмір213.35 Kb.
ТипДокументи
1. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/KTP_CPC_UA.doc
2. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/KTP_UA.doc
3. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/MVOPR_EN.doc
4. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/MVOPR_UA.doc
5. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/PROGRAM.doc
6. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_bioetika 3/Time_EN, UA, RU.doc
7. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/KTP_EN .doc
8. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/KTP_UA.doc
9. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/MVOPR_EN.doc
10. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/MVOPR_UA.doc
11. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/PROGRAM.doc
12. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/Time_EN, UA, RU.doc
13. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/VOPR_EN 10.doc
14. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_doglyad 2/VOPR_UA 10.doc
15. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/ISTORIA_UA.doc
16. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_EN.doc
17. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_UA .doc
18. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/KTP_UA.doc
19. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/MVOPR_EN.doc
20. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/MVOPR_UA.doc
21. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/OTHER_EN.doc
22. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/OTHER_UA.doc
23. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/PROGRAM.doc
24. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/TIME_UA.doc
25. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/VOPR_EN.doc
26. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_propedvnutrmed 3/VOPR_UA.doc
27. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTPSelf _worc.doc
28. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_CPC_UA.doc
29. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_EN.doc
30. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/KTP_UA.doc
31. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/MVOPR_EN.doc
32. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/MVOPR_UA.doc
33. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/PROGRAM.doc
34. /propedvnutrmed 2011 2012/propedvnutrmed_sestr/Time_EN, UA, RU.doc
Декан лікувального факультету 27. 01. 2012 р. Протокол №8
Проф. С. М. Смірнов 2012р
List of questions for the preparation to module determination of notion „safety of vital functions”
Перелік питань для засвоення модулю визначення поняття „безпека життєдіяльності”
“Затверджую”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі
“confirmed” Confirmed at the Сhair Sitting 2012
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
List of practical skills for final module control in “taking care of patients
Перелік практичних навичок для підсумкового модульного контролю з виробничої практики "догляд за хворими терапевтичного профілю"
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі
Questions for studies in taking сare of (looking after)
Перелік запитань
Методичні рекомендації з клінічного обстеження хворого терапевтичного профілю І методики написання історії хвороби на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини
“Confirmed” Confirmed at the Сhair Sitting
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
Проф. Смірнов С. М. 2010р
Main purposes and objects of study of propaedeutic medicine
Перелік теоретичних питань
Methodical directions for the i-st III- rd year students
“Затверджую”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у осінньому семестрі
Practical classes
Перелік питань, що підлягають вивченню на практичних заняттях з пропедевтики внутрішньої медицини
“confirmed” confirmed at the Сhair Sitting 2011
Календарно-тематичний план
Confirmed” “confirmed” at the Сhair Sitting
Затверджую затверджено на засіданні кафедри
List of practical skills for final module control „basic duties and professional actions of medical nurse of therapeutic departament”
Перелік практичних навичок для підсумкового модульного контролю з модулю 1 „основні обов'язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення”
Міністерство охорони здоров’я україни дз „луганський державний медичний університет”
На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини у весняному семестрі

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


“Затверджую”


Проректор з навчальної і виховної

роботи

Проф. В.В. Сімрок


Факультет медичний, стоматологічний

Назва кафедри пропедевтики

внутрішньої медицини

Назва дисципліни Основи біоетики та біобезпеки

Опорна (так, ні)

Адреса вул. Радянська, 68


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАЗ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ

(розроблена на підставі типової навчальної програми 2008 року)

Затверджено


на методичній нараді кафедри


“___” ____________2011р.

протокол № ______від _______

Завідуючий кафедрою

Проф. Іванова Л.М. підписЗатверджено

на Центральній (цикловій)

методичній комісії

“___” _____________2011р.

протокол № ______від________

Голова

Проф. Колчин Ю.М. підпис
Луганськ, 2011

І. КІНЦЕВІ ЦІЛІ.

В процесі навчання на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини студенти повинні засвоїти основні принципи безпечної життєдіяльності людини; передбачати наслідки порушень валеологічних основ формування здорового способу життя та їх вплив на безпеку життєдіяльності людини; аналізувати та оцінювати небезпечні для життя, здоров’я і професійної діяльності ситуації та самостійно приймати рішення про впровадження в життя термінових заходів.

Крім того, студенти повинні засвоїти та володіти методами медичної етики та деонтології і застосовувати її в своїй професійній діяльності.

Лікар повинен знати, як треба поводитися із хворим та його родиною.


ІІ. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ.


2.1. Теоретичні знання.


2.1.1.

Основні засади формування безпеки здоров’я та життя у сучасному суспільстві.


2.1.2.

Негативні фактори середовища життєдіяльності та їх вплив на здоров’я людини

2.1.3.

Створення безпечних умов професійної діяльності медичного працівника та її законодавче забезпечення

2.1.4.

Принципи біоетики. Етичні правила взаємовідношень медичних робітників та пацієнтів. Проблема медичної таємниці. Принцип правдивості та інформаційної згоди.

2.1.5..

Проблема помилки і ятрогенії в діяльності медичних робітників. Декларація Генеральної Асамблеї ООН о використанні науково-техничного прогресу.

2.1.6.

Історія медичної етики і медіко-біологічних експериментів на людях та тваринах. Етичні проблеми медичних експериментів на людях. Біоетика та клонування людини.

2.1.7.

Етичні проблеми аборта. Штучне запліднення. Аборт як медична та етична проблеми. Аргументи на захист та проти аборту. Запит о моральном статуті чоловічого плоду. Біоетичні проблеми кріоконсервації, генетичної діагностики, вибору полу плода, сурогатного материнства, штучного запліднення.

2.1.8.

Етичні проблеми вмирання, реанімації та смерті. Етичні проблеми хоспісу. Етичні проблеми вмираючого хворого. Етичні проблеми медичного персоналу при роботі з тяжкохворими та вмираючими.

2.1.9.

Етичні проблеми тяжкого хронічного больового синдрому, догляду за тяжкохворими.

2.1.10.

Біотичні проблеми морального вибору самогубства. Полемічні проблеми раціональності самогубства. Етичні, соціальні, релігійні аспекти самогубства.

2.1.11.

Етичні проблеми евтаназії. Погляд лікарей, суспільства та церкви.2.2. Практичні навички.


2.2.1.

Використання етики та деонтології в практичній діяльності лікаря

2.2.2.

Етичні та деонтологічні принципи догляду та лікування тяжкохворих.

2.2.3.

Етичні та деонтологічні принципи догляду за вмираючими хворими

2.2.4.

Визначення основних принципів безпеки у забезпеченні нормальної життєдіяльності людини

2.2.5.

Вміння вирізняти взаємозв’язки між станом здоров’я та впливом шкідливих і небезпечних факторів

2.2.6.

Вміння передбачати негативні наслідки впливу небезпечних факторів на організм людини

2.2.7.

Робити висновки про наявність факторів негативного впливу на медичного працівника під час виконання ним професійної діяльності

2.2.8.

Пояснювати вимоги до забезпечення безпечної професійної діяльності лікаря у сучасних умовах

2.2.9.

Трактувати ключові питання законодавчих актів та нормативних документів з питань безпеки професійної діяльності медичного працівника


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ БІОБЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ


Тема №1 Основні засади формування безпеки здоров’я та життя у сучасному суспільстві.

Життєдіяльність як фізіологічно–структурне поняття. Взаємозв’язок життєдіяль­ності з навколишнім середовищем в системі “людина–середовище–діяльність”. Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності. Небезпечні, шкідливі, уражаючі, нейтральні та необхідні фактори. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та їх взаємозв’язки. Класифікація негативних чинників та визначення їхнього рівня в індивідуальнй діяльності. Методика прогнозування можливості виникнення негативних чинників. Принципи, методи та засоби забезпечення безпечної життєдіяльності.

Внутрішній та зовнішній вплив на організм людини. Залежність психофізичного стану від рівня зовнішніх та внутрішніх чинників. Роль рецепторів, ефекторів, ЦНС у забезпеченні безпеки життєдіяльності людини. Природні фізіологічні системи захисту, резерви організму. Вплив біоритмів на рівень індивідуального ризику. Імунітет. Адаптація. Можливі порушення діяльності організму, які викликаються умовами життя та діяльності людини. Вплив характеру й темпераменту людини на її безпеку. Зовнішні подразники та їх вплив на зміну психофізичного стану людини. Стрес. Фобії. Типові моделі психологічних реакцій організму у випадках екстремальних ситуацій.


Тема №2 Негативні фактори середовища життєдіяльності та їх вплив на здоров’я людини

Класифікація негативних факторів середовища життєдіяльності та їх характеристика. Гранично допустимий рівень фактора. Несприятливі метеорологічні фактори та їх вплив на життєдіяльність організму. Поняття про метеочутливість. Дія електромагнітних полів та випромінювань на людину, засоби та методи захисту від них. Дія іонізуючого випромінювання. Принципи забезпечення радіаційної безпеки. Хімічні фактори, їх класифікація, шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Принципи хімічної безпеки. Біологічно небезпечні фактори та захист від них. Сучасні інформаційні технології, інформаційна небезпека. Нові види небезпек, що породжуються науково–технічним прогресом.

Здоров’я людини як медико–біологічна та соціальна категорія. Духовний, психічний, фізичний, соціальний аспекти здоров’я людини. Здоров’я та патологія. Валеологія та санологія, визначення, сутність та предмет їх вивчення. Показники індивідуального здоров’я людини. Фактори, що забезпечують стабільність здоров’я. Фактори ризику та групи ризику. Поняття про спосіб життя, його особливості у сучасних умовах. Оздоровчі традиційні та нетрадиційні системи, методи оздоровлення. Способи загартування організму. Необхідне фізичне та розумове навантаження і стан здоров’я людини


Тема №3 Безпека харчування як складова безпечної життєдіяльності людини.

Вплив харчування на життєдіяльність людини. Вимоги до якості та безпеки харчових продуктів. Шляхи надходження шкідливих речовин у харчові продукти. Поняття про утворення токсичних речовин у процесі приготування продуктів. Харчові добавки як можливі забруднювачі. Наслідки забруднення харчових продуктів пестицидами. Стимулятори росту та інші хімічні речовини, що застосовуються в сільському господарстві. Генетично модифіковані продукти та їх небезпека для здоров’я людини. Радіонукліди у харчових продуктах. Харчування в умовах радіаційного забруднення. Кількість токсичних речовин у продуктах харчування: фонові допустимі залишки, максимально допустимий рівень залишків у харчових продуктах. Методика зменшення кількості речовин–забруднювачів у харчових продуктах.

Визначення та різновиди шкідливих звичок. Механізм згубного впливу алкоголю, тютюнопаління, наркотиків на організм людини. Загроза особистій та суспільній життєдіяльності при їх застосуванні. Методи протидії залученню до шкідливих звичок та способи відлучення від них.


Тема №4 Професійні шкідливості у життєдіяльності лікаря

Поняття про небезпечні та життєво небезпечні захворювання. ВІЛ та СНІД у практиці лікаря. Можливі шляхи потрапляння біологічного матеріалу від ВІЛ-інфікованого в організм медичного працівника. Поняття про „виробничу аварію” та екстрене звернення до Центру СНІДу / Інституту інфекційних захворювань. Анти­ретровірусна 28-дення програма. Вірусний гепатит та можливість потрапляння його збудників в організм лікаря. Профілактика інфікування вірусами гепатиту та імунопрофілактика при контакті із біологічними матеріалами хворого на гепатит. Програма розвитку донорства крові та її компонентів на 2002–2011 роки. Туберкульоз та його розповсюдженість в Україні та світі. Потенційна професіональна небезпека лікаря–фтизіатра та вжиття профілактичних заходів. Національна програма боротьби із захворюваністю на туберкульоз.

Поняття про професійну шкідливість, перелік шкідливих медичних професій та посад. Професійні шкідливості при роботі лікаря–рентгенолога, радіолога, лікаря ультразвукової діагностики. Запобігання шкідливих впливів на організм лікаря під час здійснення ним професійної діяльності. Посадові інструкції, що регламентують безпеку професійної діяльності лікаря. Процес створення та випробування генетично модифікованих організмів: небезпека для дослідника та суспільства в цілому. Регулювання генетично–інженерної діяльності. Закон України „Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні та практичному використанні генетично модифікованих організмів”.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ БІОЕТИКИ


Тема №5 Принципи біоетики. Етичні правила взаємовідношень медичних робітників та пацієнтів. Проблема помилки і ятрогенії в діяльності медичних робітників

Визначення біоетики як загально етичної дисципліни. Принципи біоетики. Етичні правила взаємовідношень медичних робітників та пацієнтів. Проблема медичної таємниці. Принцип правдивості та інформаційної згоди.

Проблеми впливу деонтологічних відносин на терапевтичний ефект та поведінку людини. Види лікарських помилок. Вплив ятрогенії на терапевтичний ефект лікування та види ятрогенії.

Тема №6 Історія медичної етики і медіко-біологічних експериментів на людях та тваринах. Етичні проблеми аборта. Штучне запліднення. Біоетика та клонування людини.

Декларація Генеральної Асамблеї ООН о використанні науково-техничного прогресу.

- Історія розвитку медичної етики і медіко-біологічних експериментів на людях та тваринах. Етичні проблеми медичних експериментів на людях.

Аборт як медична та етична проблеми. Аргументи на захист та проти аборту. Запит о моральном статуті чоловічого плоду. Біоетичні проблеми кріоконсервації, генетичної діагностики, вибору полу плода, сурогатного материнства, штучного запліднення.

Етичні проблеми клонування тварин та людей. Етичні проблеми генетичних досліджень на людях та генотерапії. Етичні проблеми наукових досліджень на людських ембріонах. Етичні проблеми маніпуляції із стволовими клітинами.


Тема №7 Етичні проблеми тяжкого хронічного больового синдрому, догляду за тяжкохворими. Етичні проблеми вмирання, реанімації та смерті. Етичні проблеми хоспісу. Біотичні проблеми морального вибору самогубства. Етичні проблеми евтаназії.

Етичні проблеми вмирання, реанімації та смерті. Етичні проблеми хоспісу. Етичні проблеми вмираючого хворого. Етичні проблеми медичного персоналу при роботі з тяжкохворими та вмираючими.

Етичні поблеми тяжкохворих із хронічним та інтенсивним больовим синдромом. Етичні проблеми догляду та лікування таких хворих.

Біоетичні проблеми морального вибору самогубства. Полемічні проблеми раціональності самогубства. Етичні, соціальні, релігійні аспекти самогубства.

Етичні проблеми добровільного сходу людини із життя. .Погляд лікарів, суспільства та церкви. Види евтаназії (активна, пасивна, добровільна, примусова).


ІII Тематичний план лекцій

теми
Назва теми, її зміст

Обсяг в годинах

3.1.1

Негативні фактори середовища життєдіяльності та їх вплив на здоров’я людини

2

3.1.2

Професійні шкідливості у життєдіяльності лікаря та законодавчі засади профілактики їх впливу на організм

2

3.1.3

Етичні проблеми евтаназії. Погляд лікарів, суспільства та церкви.


2
РАЗОМ

6 годин

 1. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.

  теми
  Назва теми, її зміст

  Обсяг в годинах

  4.1.1.

  Основні засади формування безпеки здоров’я та життя у сучасному суспільстві.

  3

  4.1.2.

  Негативні фактори середовища життєдіяльності та їх вплив на здоров’я людини

  3

  4.1.3.

  Безпека харчування як складова безпечної життєдіяльності людини

  3

  4.1.4.

  Професійні шкідливості у життєдіяльності лікаря

  3

  4.1.5.

  Принципи біоетики. Етичні правила взаємовідношень медичних робітників та пацієнтів.

  Проблема помилки і ятрогенії в діяльності медичних робітників.

  3

  4.1.6.

  Історія медичної етики і медіко-біологічних експериментів на людях та тваринах. Етичні проблеми аборта. Штучне запліднення. Біоетика та клонування людини.

  3

  4.1.7.

  Етичні проблеми тяжкого хронічного больового синдрому, догляду за тяжкохворими

  Етичні проблеми вмирання, реанімації та смерті. Етичні проблеми хоспісу.

  Біотичні проблеми морального вибору самогубства.

  Етичні проблеми евтаназії

  3

  4.1.8.

  Підсумковий модульний контроль з дисципліни

  3
  Всього

  24

 2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
теми
Назва теми.

Обсяг в годинах

5.1.1.
Теоретична підготовка до практичних занять

6

5.1.2.
Медична культура та біоетика

2

5.1.3.
Лікар, сім’я, та соціальне коло пацієнта

2

5.1.4.
Здоров’я, хвороба та медико-етичні аспекти лікувально-профілактичної допомоги.

2

5.1.5.
Підготовка до підсумкового модульного контролю

3
Всього годин:

15
 1. ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ – комп’ютерний варіант
 1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ЗАСВОЕННЯ МОДУЛЮ

  1. Визначення поняття „безпека життєдіяльності”, предмету та об’єкту її вивчення. Поняття безпеки, небезпеки, ризику.

  2. Визначення та приклади небезпечних, шкідливих, уражаючих, нейтральних та необхідних факторів. Класифікація негативних чинників.

  3. Принципи, методи і засоби забезпечення безпечної життєдіяльності.

  4. Внутрішній та зовнішній вплив на організм людини. Залежність психофізичного стану від рівня зовнішніх та внутрішніх чинників.

  5. Природні фізіологічні системи захисту організму. Імунітет, адаптація.

  6. Типові моделі психологічних реакцій організму у випадках екстремальних ситуацій. Стрес, фобія.

  7. Класифікація негативних факторів середовища життєдіяльності та їх характеристика. Гранично допустимий рівень фактора.

  8. Вплив метеорологічних умов на життєдіяльність людини, поняття про метеочутливість.

  9. Дія електромагнітних полів на життєдіяльність людини, засоби захисту від них.

  10. Дія іонізуючого випромінювання. Принципи забезпечення радіаційної безпеки.

  11. Хімічні фактори та шляхи надходження хімічних речовин в організм людини. Принципи хімічної безпеки.

  12. Поняття про інформаційну небезпеку та нові види небезпек, що породжуються науково–технічним прогресом.

  13. Здоров’я людини, його визначення та показники.

  14. Фактори ризику та групи ризику виникнення захворювань.

  15. Оздоровчі системи та способи загартування організму.

  16. Механізм впливу алкоголю на організм людини та пов’язана з ним небезпека індивідуального та суспільного життя.

  17. Механізм впливу тютюнопаління на організм людини та пов’язана з ним загроза здоров’ю.

  18. Поняття про наркотизм, способи відлучення від наркотиків.

  19. Вплив харчування на життєдіяльність людини. Шляхи надходження шкідливих речовин у харчові продукти.

  20. Наслідки потрапляння у харчові продукти пестицидів, харчових добавок, стимуляторів росту.

  21. Генетично модифіковані продукти та їх небезпека для здоров’я людини.

  22. Небезпека надходження радіонуклідів в харчові продукти, особливості харчування в умовах радіаційного забруднення.

  23. Особливості роботи медичного працівника з ВІЛ-інфікованими пацієнтами. Поняття про „виробничу аварію” та порядок дій у разі її виникнення.

  24. Особливості роботи медичного працівника із хворими на вірусний гепатит. Профілактика інфікування вірусами гепатиту.

  25. Профілактичні заходи у професійній діяльності лікаря–фтизіатра. Національна програма боротьби з туберкульозом.

  26. Професійні шкідливості роботи лікаря-рентгенолога, радіолога. Посадові інструкції, що регламентують безпеку професійної діяльності лікарів цих професій.

  27. Створення та випробування генетично–модифікованих організмів: небезпека для лікаря та суспільства. Закони, що регулюють генетично–інженерну діяльність.

  28. Моральні та етичні проблеми аборту.

  29. Етичні проблеми контрацепції.

  30. Етичні проблеми штучного запліднення.

  31. Етичні проблеми сурогатного материнства.

  32. Етичні проблеми експериментів на людях.

  33. Моральні аспекти експериментів на тваринах.

  34. Етичні проблеми визначення моменту смерті людини .

  35. Етичні проблеми самогубства людини.

  36. Етичні проблеми різних форм евтаназії.

  37. Етичні проблеми відношення до вмираючої людини.

  38. Етичні проблеми генетичних досліджень на людях та генотерапії.

  39. Етичні проблеми клонування людини та тварин.

  40. Етичні проблеми наукових досліджень на людських ембріонах.

  41. Етичні проблеми маніпуляції із стволовими клітинами.

  42. Етичні проблеми взаємовідношень лікар – хворий (принципи інформаційної згоди, правди, взаємної поваги та довіри).

  43. Як треба поводитися з хворими на СНІД.

  44. Які бесіди треба проводити з родиною хворого на СНІД.

  45. Етичні проблеми ятрогенії.
 1. Форми контролю та оцінювання студентів

з навчальної дисципліни „Основи біоетики та біобезпеки”.


Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми „Основи біоетики та біобезпеки”. Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу (МОЗ України, 2005) та Наказу МОЗ України від 23.07.2007 р. № 414 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 31.01.2005 р. № 52».

Оцінка з дисципліни, представленої одним модулем, визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), що виставляється при оцінюванні знань студента відповідно до переліку питань, визначеного програмою курсу.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю (залікового кредиту) становить 200 та складається з суми оцінок за поточну навчальну діяльність та оцінки отриманої за підсумковий модульний контроль.

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному з практичних занять. Для контролю рекомендується застосовувати наступні засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестові завдання (для контролю теоретичної підготовки студента) та ситуаційні задачі (для оцінки уміння застосовувати теоретичні знання у конкретних ситуаціях). Поточний контроль проводиться також шляхом опитування студентів та аналізу їх участі у загальній дискусії під час практичних занять.

Поточне оцінювання студентів по відповідних темах проводиться за 4-бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) з подальшим перерахунком у багатобальну шкалу.

Оцінка "відмінно " виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує ситуаційні задачі різного ступеню складності; бере активну участь в дискусії та обговоренні тематичних питань під час практичних занять, демонструючи володіння матеріалом основних та додаткових джерел інформації.

Оцінка "добре" виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; вирішує всі ситуаційні задачі, відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках; бере участь в обговоренні тематичних питань на практичних заняттях, демонструючи володіння матеріалом основних рекомендованих джерел інформації.

Оцінка "задовільно" ставиться студентові на основі його знань основного змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує ситуаційні задачі, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно; намагається взяти участь в обговоренні окремих тематичних питань, але загальної підготовки не вистачає для адекватного ведення дискусії.

Оцінка "незадовільно" виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не відповідають вимогам "задовільної" оцінки; студент пасивно стежить за ходом обговорення тематичних питань, не беручи в ньому участь, має явні труднощі при відповіді на прямі питання викладача.

Перерахунок оцінки за багатобальною шкалою здійснюється, виходячи із загальної кількості тем практичних занять в модулі, яким представлений елективний курс „Безпека життєдіяльності” (8).

Модуль „ Основи білетики та біобезпеки”
Змістовий модуль 1

Змістовий

модуль 2

Сума балів за модуль

№ теми

1

2

3

4

5

6

7

8

200

Макс. бал

12

18

18

18

18

18

18

80


Перерахунок поточної успішності студента при вивченні модуля

Оцінка “відмінно” – 18 (12) бали

Оцінка “добре” – 14 (9) балів

Оцінка “задовільно” – 11 (6) балів

Оцінка “незадовільно” – 0 балів

Оцінювання самостійної роботи: оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність, дорівнює 120 балам. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “5”, на кількість тем у модулі . (12 +18*6 =120).

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “3”, на кількість тем у модулі (6+11*6 = 72).

Максимальна кількість балів підсумкового контролю - 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.
Конвертація кількості балів в оцінки за шкалами ЕСТS та 4-бальною системою

Кількість балів яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ЕСТS наступним чином:

Оцінка ЕСТS

Статистичний показник

А

Найкращі 10% студентів

В

Наступні 25% студентів

С

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25% студентів

E

Останні 10% студентів

Відсоток студентів визначається на виборці для студентів даного курсу в межах відповідної спеціальності.


Кількість балів з елективного курсу, яка нарахована студентам, відповідає традиційній 4-бальній шкалі таким чином:

Оцінка ЕСТS

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

А

“відмінно”

В, С

“добре”

D, E

“задовільно”

FX, F

“незадовільно”

Оцінки FX, F (“2”) виставляються студентам, яким не зараховано елективний курс після завершення його вивчення.

Оцінка FX (“2”) виставляється студентам, які відвідали усі заняття, але не набрали мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність. Вони мають право на відпрацювання незадовільних оцінок з подальшим перерахунком суми балів за поточну навчальну діяльність та зарахуванням дисципліни.

Якщо студент не відвідав більше 50% навчальних занять та до моменту завершення дисципліни не приступив до ліквідації академічної заборгованості без поважних причин, він одержує оцінку F та має пройти повторне навчання з даного елективного курсу. 1. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література.

 1. 1.М.Я. Яровинский лекции по курсу «Медицинская этика» (Биоэтика).Москва, 2001.

 2. Безпека життєдіяльності / За ред. Є.П.Желібо: Навч. посібник. – Львів: «Новий світ», 2001.

 3. Методичні розробки практичних занять та тези лекцій.

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 № 1403 „Про затвердження Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002–2007 роки”.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 14 „Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації” на 2002–2011 роки”.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 № 790 „Програма профілактики ВІЛ-інфекції в Україні”.

 7. Указ Президента України № 643/2001 „Національна програма боротьби із захворюваністю на туберкульоз”.

Додаткова література.

 1. Гиппократ. Избранные книги. М.: Сварог, 1994, с.87.

 2. Смоляр В.І. Харчування в умовах радіонуклідного забруднення. – К.: «Здоров’я», 1991.

 3. Хоружая Т.А. Методы оценки экологической опасности. – М.: ЭВМ-Контур, 1998.

 4. Періодичні видання за тематикою (перелік систематично оновлюється).

Схожі:

“Затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“Затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“Затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
“Затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
“Затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи